Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Candlestick - tajemství grafů "Made in Japan"

  V době kolem roku 1700 se zrodila v Japonsku jedinečná metoda analýzy grafů, která suverénně přežila několik staletí a s velkou oblibou se používá dodnes. Jedná se o techniku zvanou „candle stick charting“, neboli zobrazování a čtení grafů v podobě takzvaných „svíček“. Skutečností zůstává, že se jedná o způsob zobrazovnání grafů, který zřejmě vzniknul jako zcela první na světě. Metodu zobrazování grafů zvanou „candle stick“ má podle všech záznamů na svědomí legendární japonský obchodník s rýží Munehisa Homma, který s pomocí candlesticků vydělal opravdové jmění. Říká se, že dokázal mít až 100 vítězných obchodů v řadě!

  Jméno „candlestick“ pak tomuto způsobu zobrazování a čtení grafů přiřadili jiní japonští tradeři, kteří však nejdříve tuto techniku nazývali „linie prodiúderu“ nebo také „strom pokročilého vojska“. Jednalo se samozřejmě o názvy převzaté z bitevních strategií, neboť Japonci dodnes věří, že obchodování a bitva mají mnoho společného. Minimálně se jedná o nutnost zvládnout řadu dovedností, strategií a psychologie vlastní, i „nepřítele“.

  Co že tedy svíčkové grafy (candlestick) jsou?

  Svíčkové, nebo-li candlestick grafy vypadají již na první pohled zcela odlišně od klasických „barchart“ grafů, které nám standardně zobrazují hodnoty open, high, low a close. Svíčkové grafy se zdají být letmým pohledem možná trochu složitěji - viz. obrázek 1 - opak je však do značné míry pravdou.

  svicky-obr1%20copy.gif

  Obrázek 1 - ukázka candlestick grafu (Mar Corn 2005)

  Svíčkové grafy nám mohou prozradit mnohem více, než klasické O-H-L-C (open-high-low-close) grafy a v mnohých případech i mnohem spolehlivěji „předvídat“ budoucí směr trhů!

  Pokud si prohlédneme svíčkové grafy podrobněji, zjistíme, že se každá jednotlivá "svíčka" na grafu skládá z několika částí:

  cimage001.gif

  1. Střední část svíčky neboli tělo se nazývá „real body“. To může být buďto černé (black real body), nebo bílé (white real body). Tato část nám reprezentuje rozpětí mezi otevírací (open) a uzavírací (close) cenou.

  2. Černé tělo (black real body) reprezentuje svíčku, jejíž uzavírací hodnota (close) byla níže, než otevírací hodnota (open). To tedy znamená, že svíčka s černým tělem nám reprezentuje tak zvanou „bearish“ (medvědí) periodu. Bílé tělo svíčky (white real body) nám naopak reprezentuje situaci, kdy bylo close výše než open, tudíž se jedná o bullish (býčí) periodu na grafu. Periodou samozřejmě myslíme časový úsek, který svíčka zobrazuje. Na denních grafech je to 1 den, na 5minutových grafech 5 minut, apod.

  3. Tenká vertikální čára nad tělem / pod tělem se nazývá horní stín a spodní stín (upper/lower shadow) a reprezentuje nám extrémy high a low cen dané periody.

  4. Jak je patrné z obrázku 2, i nadále můžeme ze svíčkových grafů číst stejné informace jako z klasických barchart grafů - t.j. open, high, low a close.

  Pro snadnější pochopení souvztažnosti černého a bílého těla svíčkového grafu v porovnání s klasickým barchart grafem uvádíme na obrázku 3 názorné přirovnání:

  cimage003.gif

  Obrázek 3a znázorňuje bearish (medvědí) periodu zobrazenou jak s pomocí candlestick, tak klasických grafů, obrázek 3b pak znázorňuje bullish (býčí) periodu.

  Už tedy z prvního pohledu by mělo být každému jasné, že vyčíst, zda se jednalo o býčí nebo medvědí obchodní den je z candlestick grafů mnohem jednodušší, než z klasických barchart grafů!

  Jak svíčkové grafy využívat v obchodování?

  Předně je třeba říci, že obchodování na základě svíčkových grafů je doslova „umění“, které není možné obsáhnout v jediném článku. Obchodování na základě candlestick vydá na několik knih, proto zde uvádíme pouze a jen nejobecnější základy. Pokud vás však i takovéto základy dostatečně osloví, měli byste sami chtít pátrat po dalších zajímavých zdrojích, ze kterých se o této jedinečné technice dozvíte více.

  Další skutečností je, že ke svíčkovým grafům obecně panují velmi rozdílné postoje - jedni obchodníci s pomocí svíčkových grafů značně profitují, jiný je považují za „asijské šarlatánství“ a v podstatě zcela odsuzují. Je třeba proto brát v potaz, že ne vždy a všude se můžete setkat s kladným ohlasem, pokud dojde na téma svíčkových grafů.

  Samotné obchodování na základě svíčkových grafů pak pramení ze čtení nejrůznějších „vzorů“ (patterns). Různé kombinace různých svíček nám nabízejí různé signály, na základě kterých pak obchodník otevírá či uzavírá (většinou v kombinaci s dalšími signály) své pozice. Obecně se pak tyto patterns dělí na 4 základní skupiny:

  1) bullish patterns, které nám signalizují, že se trh nachází v býčím trendu a mohou nám sloužit například při posuzování vstupu do dlouhé pozice;

  2) bearish patterns, které nám signalizují, že se trh nachází v medvědím trendu a mohou nám sloužit například při posuzování vstupu do krátké pozice;

  3) reversals patterns, které nám mohou sloužit jako signál k tomu, že by mohlo dojít k otočení trendu;

  4) neutral patterns; které jsou naprosto neutrální a nevypovídají nám zhola nic.

  Jednotlivé patterny v rámci tohoto základního dělení zde nyní uvádíme. Ještě jednou však podotýkáme, že se jedná o zcela elementární informace v rámci používání candlestick grafů a pokud budete uvažovat o jejich uplatňování ve vašich obchodech, pak ideálně až po hlubším prozkoumání a v kombinaci i s jinými strategiemi.

  Bullish (býčí) Patterns

  cimage004.gif

  Long white line (dlouhá bílá čára).  Klasický bullish pattern, signifikující býčí trend.

  cimage005.gif

  Hammer (kladivo). Býčí pattern, který se často tvoří po výraznějších downtrendech. Pokud se obrazec utvoří po up-trendu, nazývá se „Hanging man“ (visící muž).

  cimage006.gif

  Piercing line (ostrá čára). Býčí pattern, který je pravým opakem patternu „dark cloud cover“ (viz. dále).

  cimage007.gif

  Bullish engulfing lines. Tento pattern je výrazně bullish pokud se vyskytne po signifikantním downtrendu.

  cimage008.gif

  Morning star (ranní hvězda). Býčí pattern, který může předznamenávat možné dno trhu. „Hvězda“ indikuje možné otočení a bullish svíčka (white body) pak tuto myšlenku potvrzuje.

  cimage009.gif

  Bullish doji star (býčí doji hvězda). Další pattern předznamenávající možné otočení trhu. Rozhodně se však po doji star doporučuje čekat na další potvrzení - např. pattern „morning star“.

   

  Bearish (medvědí) Patterns

  cimage010.gif

  Long black line (dlouhá černá čára).  Klasický bearish pattern, signifikující medvědí trend.

  cimage011.gif

  Hanging Man (visící muž). Medvědí pattern, pokud se vyskytne po výrazném up-trendu. Pokud se pattern vyskytne po výrazném downtrendu, pak se jedná o pattern „hammer“ (kladivo).

  cimage012.gif

  Dark cloud cover (tmavý plný mrak). Medvědí pattern. Na významu nabývá, pokud se spodní stín druhé svíčky nachází pod středem těla první svíčky (stejně jako na obrázku).

  cimage013.gif

  Bearish engulfing lines. Silný medvědí pattern, pokud se objeví po výrazném up-trendu.

  cimage014.gif

  Evening star (večerní hvězda). Medvědí pattern předznamenávající možný vrchol..

  cimage015.gif

  Doji star. Další pattern předznamenávající možné otočení trendu. Opět je třeba vyčkat na potvrzení - např. patternem „evening star“.

  cimage016.gif

  Shooting star (pronikavá hvězda). Tento pattern může předznamenávat krátkodobé otočení (korekci), pokud se objeví po krátkodobějším trendu.

   

   

  Reversal Patterns (předznamenávající otočení trendu)

  cimage017.gif

  Long-legged doji (dlouhonohá doji). Velmi často výrazný obraz předznamenávající otočení trendu.

  cimage018.gif

  Dragon-fly doji (dračí let doji). Další výrazný pattern předznamenávající otočení trendu.

  cimage019.gif

  Gravestone doji. Další výrazný pattern předznamenávající otočení trendu.

  cimage020.gif

  Star (hvězda). Další výrazný pattern předznamenávající otočení trendu.

  cimage021.gif

  Doji star (doji hvězda). Poslední výrazný pattern předznamenávající otočení trendu.

   

  Neutral (neutrální) Patterns

  cimage022.gif

  Spinning tops.

  cimage023.gif

  Doji.

  cimage024.gif

  Harami.

  cimage025.gif

  Harami cross.

  Svíčkové grafy pak můžete zobrazovat například s pomocí softwaru Gecko Track´n´Trade Pro.

  6.3.2005

  Tomáš Nesnídal

  • Děkuji 1

×
×
 • Vytvořit...