Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Daytrading portfolia komodit (aneb na čem aktuálně pracuji)

  V minulosti jsem se v rámci daytradingu vždy soustředil výhradně na indexy, a to jak v diskréčním, tak AOS obchodování. Mojí doménou byl vždy trh e-mini Russell 2000. V posledních týdnech jsem se však pustil do široké práce na nových portfoliích a tento přístup jsem se rozhodnul obměnit.

  Nejprve začněme tím, čím se poslední 3 roky zabývám. Poslední 3 roky pracuji téměř výhradně s akciovými indexy TF, EMD, ES, YM. Mým cílem bylo vytvořit sérii daytradingových AOS strategií postavených na breakout logikách, s pomocí kterých bych mohl utvořit zajímavé AOS portfolio pouze pro akciové indexy. Svým způsobem se mně nakonec podařilo vytvořit a do živého obchodování nasadit skutečně velmi solidní množství breakout strategiích pro akciové indexy s uspokojivou korelací - viz zde:

  Korelační tabulka některých z mých systémů postavených na indexech. .

  Nicméně i když je možné dosáhnout strategií s nízkou korelací v rámci indexů, i to má své slabiny - když zkrátka a dobře není například volatilita, progres nedělá žádná ze strategií a equity neroste. Proto jsem postupem času ocenil, že mohu do portfolií začlenit i trhy mimo indexy, a to díky mému kamarádovi, se kterým si již několik let vyměňujeme své zkušenosti, poznatky, ale také obchodní AOS systémy. Doposud jsem ve svých portfoliích v podstatě neměl žádný z vlastních systémů pro jiné trhy - přesto ty, které díky spolupracujícímu kamarádovi používám, jasně ukázaly, že diversifikace mezi další trhy je také velmi důležitá. Pustil jsem se tedy do nové oblasti - tvorby portfolií pro širokou škálu komoditních trhů (vše v rámci daytradingu s pomocí AOS).

  Nový přístup

  Nutno hned v začátku říci, že tentokrát jsem zvolil zcela jiný přístup. Zatímco má aktuální indexová portfolia jsou tvořena systémy (resp. několika rodinami systémů, přičemž každá z rodiny má několik svých dalších variant), které byly vytvořeny individuálně, individuálně testovány na robustnost a individuálně doladěny dle trhu, tentokrát jsem se rozhodnul o opačný přístup - stavbu jediného systému, který by fungoval na co nejvíce (ideálně všech) komoditních trzích. K tomu jsem provedl další změnu - dolarové hodnoty stop-lossů jsem zaměnil za "market-based" stop-lossy, tj. takové, které se počítají dle volatility. Pravidlo pro SL je tedy nyní jednotné pro všechny trhy, zrovna tak jako veškeré další optimalizační parametry. Jinými slovy, stejný systém bez jediné úpravy, bez změn stop-lossů (protože ty jsou nyní market-based), aplikovatelný na co nejvíce trhů.

  Pro prvotní testování jsem vytvořil takových systémů několik, všechny jsou velice jednoduché breakout-strategie, fungující na drtivé většině trhů a drtivé většině intradenních časových rámců (5, 10, 15, 20, 25, 30 a 60 minut). V tomto článku budu používat dále jenom jediný z nich, můžeme ho nazvat třeba "PortfolioTester1".

  Následně jsem věnoval čas studiu korelací mezi jednotlivými komoditními trhy - a to na několika úrovních. Nakonec jsem došel k závěru, že nejzajímavější je korelace mezi 4-5 různými komoditními odvětvími. Tj. pro finální portfolio vybrat krom indexů také trh z některých dalších komoditních odvětví, jako jsou zrniny, bondy, měny, energie, kovy (doposud jsem se zatím nedostal ke kategorii "Softs"). V každém odvětví je třeba vybrat trh, který by byl vhodným reprezentantem, především pak z pohledu likvidity a volatility. Možnosti jsou různé, zde už zřejmě musí každý vybírat dle vlastních preferencí.

  Následně jsem tedy pro prvotní testy vybral zástupce z odvětví indexů, zrnin, bondů a energií.

  Equity pak vypadají zhruba takto - jde o stejný systém, bez jakýchkoliv úprav (equity od 1. 1. 2007 do 13. 3. 2013, 15minutový graf):

  Systém "PortfolioTester1" - aplikovaný na zástupci z kategorie zrnin. Systém zde s aplikovaným normalizovaným riskem - viz dále.

  Systém "PortfolioTester1" - aplikovaný na zástupci z kategorie bondů. Systém zde s aplikovaným normalizovaným riskem - viz dále.

  Systém "PortfolioTester1" - aplikovaný na zástupci z kategorie energií. Systém zde s aplikovaným normalizovaným riskem - viz dále.

  Systém "PortfolioTester1" - aplikovaný na zástupci z kategorie indexů. Systém zde s aplikovaným normalizovaným riskem - viz dále.

  Jak vidíte, equity obecně nejsou nejhorší, ale pro mě osobně to ani nejsou equity, které bych běžně v této podobě pouštěl live takto jednotlivě. Nicméně nyní musíme uvažovat jinak - a sice na úrovni portfolia. Všechny tyto 4 equity mají totiž velmi nízkou korelaci na denní bázi, a to je tedy přesně to, co by nám mělo pomoci při vzájemném spojení vytvořit stabilitu, které se snažíme docílit. Takže spojení těchto 4 odvětví s nízkou korelací při obchodování s jediným kontraktem (bez normalizovaného risku - viz dále) pak vypadá takto (equity od 1. 1. 2007 do 13. 3. 2013):

  Tím jsme tedy dosáhli mnohem lepšího vyhlazení equity, aniž bychom museli jakkoliv zasahovat do obchodního systému. Navíc jsme dosáhli ještě jedné důležité věci - náš obchodní systém je teď vlastně otestovaný na vzorku téměř 4 500 obchodů, což je velmi solidní statistický vzorek.

  Nyní ale provedeme ještě jednu úpravu. V portfolio equity výše bylo sice testováno s jednotným systémem a jednotnou logikou aplikace stop-lossu, ale risk na různé trhy byl rozdílný, protože každý z trhů má jinou volatilitu. Takže nyní aplikujeme na celé portfolio ještě jednu důležitou věc - normalizaci risku. Jinými slovy, stanovíme si jednu konkrétní riskovanou částku na každý z obchodů a počet pozic pro každý obchod se už přizpůsobí dle toho, aby se vešel do risku 500 USD.

  Equity po této úpravě vypadá následovně (opět, jedná se jen o úpravu v oblasti money managementu, do samotného systému nebyl provedený jakýkoliv zásah - equity opět od roku 2007):

  To jsou už vcelku slibné výsledky tohoto testování, které mě utvrzují, že jdu správným směrem. Mým aktuálním cílem je tedy dopracovat jedno takovéto portfolio zaměřené na 4-5 komoditních odvětví a zařadit do živého obchodování (aktuální portfolia si však také nechávám). Zbytek se ukáže až v živém obchodování.

  Závěr

  Nutno říci, že na celé práci nejsem zdaleka hotový - spíše na samotném začátku. Prezentované equity například neobsahují komise a slip. Průměr na obchod je jedna z věcí, kterou ještě musím zlepšit, protože zatím není ideální. Další věc je práce na money managementu a výstupech, protože v tuto chvíli se vždy vystupuje na konci dne. V rámci lepší diversifikace plánuji rozdělit pozici na více částí a pro každou část používat jiný výstup. Jsem si vědom i několika dalších případných rizik a nebezpečí, na kterých postupně pracuji (výsledky se například dle trhu o 5-10 % zhorší při aplikaci intrabar náhledu). Práce s portfoliem je navíc poměrně náročná jak časově, tak na požadavky hardwaru a softwaru. Přesto jsem s prozatímním vývojem spokojený a věřím, že během léta se mně vše podaří dopracovat do podoby, abych byl schopen první takto založené portfolio nasadit živě. Naše cestovatelské plány vyžadují aktuálně jak větší časovou volnost, tak větší finanční příjem z oblasti AOS (pro mě je AOS jediná možnost, jak na cestách obchodovat, plus ještě spready), proto momentálně tvrdě pracuji na tom, aby se mně celý AOS byznys podařilo co nejdříve posunout do další úrovně.

  17.3.2013

  Tomáš Nesnídal


×
×
 • Vytvořit...