Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Obchodujeme Elliottovy vlny I.

  V dnešním prvním díle nového seriálu si představíme další z možných cest analýzy trhů a úspěšného obchodování. Představíme si fenomén zvaný Elliottovy vlny, kterým se od dnešního dne bude na našem serveru věnovat náš nový spolupracovník Petr Obešlo, investiční analytik společnosti SOPHIA FINANCE.

  Každý obchodník, který se rozhodne vstoupit na libovolné finanční trhy s cílem vydělat nějaké peníze, si už při prvním pohledu na grafy trhů zajisté položí otázku: co vlastně určuje cenové pohyby v trzích? Odpovědí na takovou otázku existuje prakticky bezpočet. Je to technická analýza? Pro někoho nepochybně ano. Nebo fundamentální analýza? Zprávy z makroekonomiky? Velikost nabídky a poptávky? Nebo něco úplně jiného? A co z toho má vlastně skutečný dopad na budoucí cenový vývoj?

  Ať už si na takový dotaz odpovíte jakkoliv, jedno je jisté. Nezávisle na tom, co kdo vidí na obrázku grafu a co kdo vidí za pohyby v grafu zakreslených, jsou grafy trhů v konečném důsledku převážně odrazem kolektivního chování obchodníků, které je z většiny ovlivněno iracionálními emocemi jako jsou chamtivost a strach, euforie a deprese. Co je ale ještě zajímavější – tyto emoce se objevují na grafech trhů v určitých vlnách. Stejně tak, jako u pohybu kapalin, zvuku, počasí, úrody, módy, inflace, atd., tak i u cenových pohybů v trzích budeme vždy rozpoznávat neustále se opakující vlny optimismu a pesimismu velkého davu obchodníků. A právě těmto vlnám se věnuje jedinečný způsob analýzy, nazvaný Elliottovy vlny.

  Věda potvrzuje pozorování

  Ve třicátých letech dvacátého století se jistý muž jménem Ralph Nelson Elliott zabýval podrobným studiem cenových grafů akciových indexů. Jako první si uvědomil, že ceny se nepohybují v neuspořádaných vlnách (tak jak je znají swingoví obchodníci), ale že mají svojí přísnou vnitřní strukturu, kterou lze celkem jednoduše popsat. Jeho objev neuspořádaného pohybu ve formě opakujících se vln začal R. N. Elliotta natolik fascinovat, že se do studia vln viditelných na obrázku jakéhokoliv grafu pustil hlouběji a studiu těchto vln pak zasvětil prakticky celý život. Nejenže objevil opakující se cenové vzory v grafech, ale také zjistil, že matematický základ těchto opakujících se vln tvoří tak zvaná Fibonacciho posloupnost a poměry. Toto zjištění pak celému studiu Elliottových vln dodalo ještě větší váhu, neboť Fibonacciho posloupnost a poměry je princip, který spolehlivě funguje prakticky všude kolem náš. Jenom pro doplnění – pro ty, kteří ještě neslyšeli o Fibonacciho posloupnosti: v šedesátých letech objevil jistý vědec Benoit Mandelbrot tzv. fraktály. Jsou to prvky stejného tvaru, které se v jednom objektu vyskytují v různých velikostech. Tyto prvky nalezl Benoit Mandelbort v mnoha objektech živé i neživé přírody, ve vesmíru, ale i ve vývoji lidstva a v jeho chování. Zdá se, že fraktální struktury nějak souvisí se samotným základem tohoto světa. Více o Fibonacciho posloupnostech najdete v tomto článku.


  Obrázek tzv. von Kochovy křivky ukazuje podstatu fraktálu, kdy základní prvek (křivka vlevo) postupně vytváří stále složitější vzor, který se vždy dá rozložit na základní prvky.

  Klasickým fraktálním vzorem je spirála. Ať se již na spirálu díváme v jakémkoli měřítku, vždy vypadá její tvar stejně. Spirálu nalezneme u ramen galaxií, na ulitách šneků, ve stavbě rostlin a při podrobnějším studiu Elliottových vln zjistíme, že i ceny v trzích se vyvíjejí ve spirálách.

  Fraktál tržního pohybu

  Elliottovy vlny tedy nejsou ničím jiným, než fraktální strukturou, popisující charakter finančních trhů jako celku. Veškeré cenové pohyby na volných trzích mají svůj základní prvek, nebo-li fraktál. Jeho jednoduchost je fascinující. Elliott při svých výzkumech a pozorování vycházel z tak zvané Dowovy teorie. Obchodník jménem Charles Dow zjednodušeně popsal tržní trend jako tři růstové fáze: nazýval je akumulace, velký pohyb a přebytek. Elliott dokončil toto započaté dílo pana Charlese Dowa a přesně popsal zákonitosti a strukturu korektivních pohybů v trzích. Elliott došel k jednoznačnému závěru, že základní fraktální prvek v trzích lze popsat jako pětivlnový trend, nazývaný impuls, a jeho třívlnovou korekci. Co toto v konečném důsledku znamená? Že pokud se naučíme na grafu trhu rozpoznat onen pětivlnový pravidelně opakující se trend, budeme moci s pomocí dalších postupů s velmi vysokou přesností předvídat budoucí pohyb trhů!

  Vlevo je Dowův popis trendu, vpravo je kompletní fraktál cenových pohybů v trzích podle Elliotta.

  5 vln – cesta k bohatství

  Základem obchodování Elliottových vln je tedy teorie vycházející z již zmíněných 5 vln. Těchto 5 vln pak můžeme rozpoznávat prakticky v každém trendu na grafu trhů, a tím se naučit předvídat otočení trendu. Každá vlna ve směru hlavního trendu, říkáme jí také hnací vlna, se podrozděluje na pět vln, korekce se podrozděluje na tři vlny. Analogicky je každá vlna také součástí nějaké větší vlny. Pro větší názornost stačí pohlédnout na následující obrázek. Co na obrázku vidíme, je skutečnost, jak jsme každou samostatnou hnací vlnu na horním obrázku rozdělili na dalších samostatných 5 vln. Respektive co vidíme, je skutečnost, že každých 5 malých vln tvoří jednu velkou vlnu – a pokud se takovou vlnu naučíme s použitím 5 menších vln rozpoznávat, můžeme předvídat otočení trhů – neboli kdy přijde další vlna opačným směrem.

  Pro praktické použití teorie byl Elliottem vyvinut jednoznačný systém označování vln. Impulsní vlny se označují číslicemi, korektivní vlny oproti tomu písmeny. Vlna, která je zakončena například vrcholem 1, se nazývá vlna 1, jak ukazuje následující obrázek.

  Toto je tedy základní vzor, který se v trzích neustále opakuje a který pan Elliott rozvinul do obchodní strategie zvané Elliottovy vlny. I když se na první pohled může tato metoda obchodování zdát složitá, je pouze otázkou času naučit se Elliottovy vlny v trzích rozpoznávat a správně aplikovat. S postupem času díky teorii Elliottových vln můžeme předvídat budoucí trh se skutečně vysokou úspěšností. Důkazem je například jistý Robert Prechter, jeden z pokračovatelů vědecké práce pana Elliotta, který ve své knize uveřejnil předpověď tržního pohybu na amerických akciových trzích. Tvrdil, že v roce 1987 přijde velký krach na burze. Vyvolal tím řadu nesouhlasných až posměšných reakcí odborníků. Vždyť předpověděl fatální propad trhu v době, kdy akciové indexy téměř nepřetržitě rostly již několik desetiletí.

  Předpověď nakonec byla zcela přesná v ceně a předpověď byla dokonce přesná i v čase! Takového výsledku dosáhl výhradně díky dokonalé znalosti Elliottovy teorie vln! Nemusíme zdůrazňovat, že s takovými znalostmi můžeme vydělat miliony dolarů! (A on je také vydělal :-)) V roce 1984 Bob Prechter díky aplikaci Elliottových vln také dosáhl rekordu v šampionátu obchodování s opcemi (USA) se skutečným obchodním účtem.

  Příště si o Elliottových vlnách povíme zase o něco více, respektive vydáme se do podstaty tajemství Elliottových vln zase o trochu hlouběji.

  1.2.2006

  Petr Obešlo


×
×
 • Vytvořit...