Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Obchodujeme Elliottovy vlny V (Elliott a korekce na pražské burze)

  Řada lidí se v těchto dnech (11.6.2006) ptá, co se to děje na pražské burze cenných papírů. Investiční společnosti se snaží uklidňovat investory marketingovým chlácholením o tom, že jde o zákonitou, bezvýznamnou korekci. Někteří analytici jsou naopak velmi skeptičtí a tvrdí, že jde jen o začátek splasknutí předchozí investiční bubliny.

  Celkově ale je na trhu patrná velká nejistota budoucího vývoje. Řada investorů stále neví, zda své pozice i nadále držet nebo je lepší je uzavřít. Opravdu nelze určit budoucí vývoj trhu?

  Pokud se podíváme na první články z našeho seriálu Elliottovy vlny, určitě nás napadne, že Elliottova teorie vln by mohla být odpovědí na zmíněné nejistoty. Pojďme se tedy podívat na celkový graf indexu PX BCP Praha.

  V roce 1994 byl index na hodnotě přibližně 1000. Do konce roku 94 udělal jednu klesající vlnu. Po určitém zotavení došlo k dalšímu poklesu na dosavadní minimum začátkem roku 1999. Výraznější zotavení trvalo do začátku roku 2000. Následný pokles již neudělal nové minimum. Po něm následoval prudký růst, který prozatím vyvrcholil na přelomu února a března 2006.

  Elliottova analýza

  Přestože historie pražské burzy je relativně velmi krátká, můžeme se úspěšně pokusit o její analýzu z hlediska Elliottovy teorie vln.

  Vrchol z roku 1994 označíme jako vlnu I stupně Cycle. Po ní následovala třívlnová korekce II, která skončila začátkem roku 1999. Zotavení jsme identifikovali jako první vlnu z pětivlnového růstu vlny III. Vrchol tohoto zotavení je označen [1]. Po korekci ve vlně [2] následovala typická prudká hnací, prodloužená vlna [3]. Na grafu je velmi zřetelná její vnitřní pětivlnová podoba, která se fraktálně dělí na další podřízené pětivlnové struktury. Vrchol vlny [3] je právě dosavadním maximem tohoto indexu.

  Tato analýza velmi dobře odpovídá Elliottově teorii vln ve všech důležitých aspektech. Zásadní otázka ovšem zní, zda můžeme nějak odhadnout budoucí vývoj. Tvrdím, že můžeme!

  Vezměme si na pomoc součást Elliottova učení, která mluví o určování cílů jenotlivých vln.

  Fibonacciho poměry

  Elliottova teorie tvrdí, že nejpravděpodobnějším cílem čtvrtých vln je 38% retracement předchozí třetí vlny. Pojďme si jej tedy určit.

  Vlna [2] skončila na hodnotě 320,1.
  Vlna [3] skončila na hodnotě 1584,4.
  Délka vlny [3] tedy číní 1264,3.
  Z toho 38,2% je 483.
  Nejpravděpodobnější cíl vlny [4] je tedy na hodnotě 1101,4.
  Podle této metody tedy můžeme očekávat pokles až k hodnotě indexu PX 1100.

  Kanálek

  Další metodou k určování cílů vln je kanálková metoda. Podívejme se na obrázek.

  Tento kanálek konstruujeme jinak než je zvykem u trendových kanálů. Nejprve spojíme přímkou vrcholy vln [1] a [3]. Poté vedem rovnoběžku vrcholem vlny [2] podle obrázku. Spodní přímka je přibližným cílem vlny [4]. Vidíme, že i tato metoda nám signalizuje pokles indexu PX do oblasti 1100.

  Analýza krátkodobých vln

  Abychom dále zpřesnili naši předpověď, podíváme se na vlny z kratšího časového hlediska.

  Bohužel nemáme k dispozici dostatečně detailní graf za rok 2006. Přesto se můžeme pokusit o podrobnější vlnovou analýzu.

  Pokud byla naše dosavadní analýza správná, je trh uprostřed klesající vlny 5 z (C). Vidíme, že tato vlna je celkem zřetelně prodloužená. Proto musíme očekávat dokončení vlny [iii] směrem dolů, její korekci ve vlně [iv] směrem vzhůru a další pokles ve vlně [v] z 5, který by mohl být poslední vlnou naší celé korekce od března 2006.

  Takže pokud to schematicky naznačíme do grafu, mohli bychom očekávat následující vývoj:

  Závěrem je nutné zdůraznit, že tuto variantu budoucího vývoje trhu považuji v tuto chvíli za nejpravděpodobnější podle Elliottovy teorie vln. Neznamená to, že by neexistovaly jiné varianty, jen jsou z dnešního pohledu méně pravděpodobné.

  Tento článek jsme publikovali především jako rozšiřující materiál ke službě ElliottEdge, která na našem serveru s týdenní periodou mapuje sedm důležitých trhů ve futures a na Forexu.

  11.6.2006

  Petr Obešlo


×
×
 • Vytvořit...