Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Obchodujeme Elliottovy vlny VII (Zpět v Praze – Index PX BCPP)

  Vážení přátelé, dnes, 3. března 2007, se v době rozjitřených emocí vracíme na pražskou burzu. Dříve než se budeme zabývat současnou situací z pohledu Elliottovy teorie vln, je myslím čas podívat se zpět a vyhodnotit úspěšnost předchozí analýzy, uveřejněné v pátém článku našeho seriálu (http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/elliottovy-vlny-5.html).

  Úspěšnost Elliottovy analýzy

  5%20BCPP%2005-06b.jpg

  Horní obrázek, převzatý z pátého článku série, ukazuje tehdejší vlnové počítání. Tím, že jsme označili vrchol z přelomu února a března 2006 jako vlnu [3], jsme vlastně řekli, že po skončení korekce ve vlně [4] očekáváme další růstovou vlnu, která dosáhne nových, historickým maxim na pražské burze.

  7%20BCPP%20200703.jpg

  Na současném grafu vidíme, že v tomto předpokladu jsme byli úspěšní. Začátkem prosince 2006 index skutečně dosáhl nových maxim a postupně překonal psychologické mety na hodnotách 1600 a 1700.

  7%20BCPP%20vlna4.jpg

  Ještě zajímavější je, podle mého názoru, zhodnocení přesnosti cíle korektivní vlny [4]. V článku jsme si dokázali, že nejpravděpodobnějším cílem čtvrté vlny je hodnota indexu 1101,4.

  Obrázek ukazuje, že intradenní hodnota z 13.6.2006 dosáhla minima 1124,4 bodu. Domnívám se, že je to vynikající přesnost Elliottovy metody. Sledoval jsem pečlivě komentáře analytiků z té doby. V žádném z článků, které jsem četl, se nikdo ani nepokusil o odhad hloubky propadu, natož, aby byl takto přesný.

  Shrneme-li úspěšnost Elliottovy analýzy v tomto konkrétním příkladě, byla úspěšná nejen ve stanovení střednědobého vývoje trhu, ale byla také pozoruhodně přesná v určení cíle korektivní vlny [4]. A to je vynikající výsledek!

  Aktuální situace

  Pokusme se navázat na minulou analýzu. Podívejme se tedy na aktuální situaci a zejména na budoucí výhled.

  K úspěšné analýze a předpovědi vývoje trhu potřebujeme dvě nezbytné ingredience:

  - znalost Elliottovy teorie vln

  - znalost analyzovaného trhu.

  Ukážeme si nejprve celkový obraz trhu.

  7%20BCPP%20cel.jpg

  Jak už jsem předeslal, po korekci ve vlně [4] z III došlo k dalšímu prudkému růstu ve vlně [5] z III. Ze střednědobého hlediska je pro nás zásadní správně určit cíl této rostoucí vlny, protože po ní bude následovat výraznější korekce IV, během které asi nebudeme chtít držet české akcie.

  Podívejme se tedy, co nám říká teorie o cílech páté vlny. Nejpravděpodobněji mívá pátá vlna stejnou nebo podobnou délku jako první vlna stejného stupně. Na dlouhodobém grafu si však můžeme povšimnout, že už teď je dosavadní délka vlny [5] větší než délka vlny [1]. To nám říká, že rostoucí trend od roku 1998 je velmi silný a není příliš pravděpodobné, že by již skončil prozatímním vrcholem (1726,3 z 26.2.2007). Touto úvahou se již dostáváme od teorie k praxi, čímž mám na mysli znalost akciového trhu a to nejen pražského.

  Navrhuji sledovat dvě alternativní předpovědi trhu. Alternativu, kde spojíme teorii se znalostí trhu, tedy tu s nejvyšší pravděpodobností, a pak také variantu čistě podle teorie. První budeme označovat modře, druhou červeně. Podívejme se na graf.

  7%20BCPP%20pre.jpg

  Modrý průběh je tedy naše momentálně nejpravděpodobnějsí varianta, která očekává dokončení méně významné korektivní vlny (2) a další růst trhu. Alternativní, teoretická červená varianta naopak počítá s významnější korektivní vlnou IV.

  Pojďme se zabývat naší nejpravděpodobnější variantou podrobněji, protože nás teď nejvíce zajímá, kde asi skončí současná prudká korekce, která začala v pondělí 26. února 2007.

  7%20BCPP%20rok.jpg

  Opět si nejprve připomeneme čistou teorii. Ta nám říká, že obecně nejpravděpodobnějším cílem druhé vlny je 62% retracement vlny první. I to by znamenalo velmi nepříjemný pokles k úrovni 1266,5.

  Myslím ale, že v praxi se nemusíme tak hlubokého poklesu bát. Podívejme se na vlnu 2, která je o stupeň nižší. Ta udělala retracement o velikosti pouze 26,7%, což je blízko Fibonacciho poměru 0,236. Také pro vyšší vlnu (2) očekávám pokles na úrovni retracementu 23,6%, nejvýše 38,2%. Jaké jsou tedy tyto naše dva cíle konkrétně:

  Cíl vlny (2) pro retracement 23,6% = 1584,3.

  Cíl vlny (2) pro retracement 38,2% = 1496,4.

  Velmi zajímavé je, že oba cíle jsou zároveň velmi blízko psychologickým hranicím podpory (suportům) na úrovni 1600 a 1500 bodů. V posledních třech dnech se pokles silně zpomalil a intradenní dno dosáhlo hodnoty 1589,4, což je 22,7% retracement, velmi blízký našemu prvnímu cíli.

  7%20BCPP%20int.jpg

  Na předchozím obrázku jsem se pokusil o analýzu intradenních vln. Struktura těchto vln není úplně jasná, nicméně pokud se označení vln ukáže jako platné, znamená to, že pokles již skončil. Zatím ale rozhodně nemůžeme vyloučit další pokles k uvedené úrovni 38% retracementu okolo 1500 bodů, jak ukazuje náš poslední obrázek. Na něm je také pro úplnost zakreslen teoretický průběh retracementu 62% bleděmodrou čarou. Možná už pondělní ráno nám napoví více...

  7%20BCPP%20pred.jpg

  Na závěr bych rád připomenul, že Elliottova teorie a výsledky analýz uvádějí nejpravděpodobnější očekávaný vývoj trhu. Nikdy nejde o stoprocentní jistotu dalšího vývoje. Toho si vždy musíme být vědomi i přes předchozí úspěchy.

  Zdroje dat: Bloomberg, BCPP, kurzy.cz.

  4.3.2007

  Petr Obešlo


×
×
 • Vytvořit...