Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Celková struktura obchodního plánu podrobněji

  O nutnosti obchodního plánu i nejdůležitějších atributech jsme již psali na našem serveru několikrát. Nikdy jsme však nepsali o celkové struktuře obchodního plánu z celkového pohledu. Přesně tomuto tématu bych tedy rád věnoval dnešní článek.

  Obchodní plán by se měl dle mého názoru z pohledu struktury skládat alespoň ze 3 částí a to následujících:

  • část psychologická
  • část technická
  • část check-listu.

  Začnu částí technickou, která je pro všechny ta nejvíce zřejmá. Technická část samozřejmě vyžaduje velmi detailní a přesné popsání všech podstatných technických aspektů tradingu, jako jsou vstupy, výstupy, management obchodu, apod. Tomuto tématu jsme se již věnovali na finančníkovi mnohokrád a velmi dostatečně, dnes bych však rád doplnil o další inspiraci a tou je rozdělení technické části na další dvě oblasti - makromanagement a mikromanagement.

  Osobně mám svůj obchodní plán (samozřejmě jej budu v plné podobě prezentovat na e-mini 3) velmi důrazně rozložený z technického pohledu právě na tyto dvě části.

  První část, ta o makromanagementu, zahrnuje sérii pravidel pro obecné posouzení trhu. Jedná se o část, která je nejvíce flexibilní a veškerá pravidla jsou zde spíše vodítky. Část makromanagementu má za úkol nasměrovat mě přesně na ty části dne, kdy trh z širšího pohledu vykazuje jasnou a "čistou" strukturu, myšleno z pohledu swingů, jak daleko jsme od high/low dne, jak blízko jsme 50% retracementu a jaká je právě konstalace EMA204 a EMA34. Není ani tak důležité, jak vypadají konkrétní detaily dané situace, ale to, aby při letmém pohledu celá věc dávala smysl. Už při letmém pohledu musím vidět, že je poměrně zřetelné a jasné, kam trh právě míří, jaký je aktuální trend, v jaké fázi trendu se právě nacházíme (začínající trend, rozvinutý trend, stagnující trend, nebo korekce) a pochopitelně, zda-li právě neprochází trh chopem. Část makromanagementu má naprosto konkrétní nástroje i řadu velmi konkrétních pravidel, přesto je více pocitová a to samozřejmě i kvůli tomu, že zcela reflektuje mnoho a mnoho hodin mých vlastních zkušeností v trzích.Celá část má jediný cíl - navodit mně jasný a konkrétní pocit z toho, zda-li je právě čas obchodovat trochu agresivněji (velmi trendující den), obchodovat zcela v souladu s pravidly (běžný den), nebo neobchodovat chvíli raději vůbec (chop). Makro-pohled na trh mě též pomáhá k lepší disciplíně: pokud nemám z celkové aktuální struktury dobrý pocit, pak čekám na "přeskládání trhu". Jinými slovy, dávám trhu cca 15 minut (někdy i více) na vykreslení nové podoby, určité "přestrukturování", a pak znovu zvažuji, zda-li je trh již co nejvíce nakloněný mým vstupním formacím systému FinWin. Díky časem vyvinuté trpělivosti čekat na "přestrukturování" nemám problém odolat pokušení v trzích, které nevypadají příliš přesvědčivě a s klidem si počkám až na lepší příležitost.

  Pokud část makromanagementu, tj. celkový pohled na trh dává celkově logiku a dobrý pocit (jedním z nejdůležitějších prvků při sledování struktury jsou swingy, které velmi doporučuji nastudovat v knize Douhodobá tajemství krátkodobých obchodů), pak přecházím na část mikromanagementu.

  Z pohledu mikromanagementu mám ve svém plánu poměrně "standardní" záležitosti, jako jsou podmínky vstupů se systémem FinWin (tj. konkrétní patterny, které obchoduji, plus různé drobné nuance), výstupy a metody posouvání stop-lossu. Asi nejdůležitější částí mikromanagementu jsou však různé drobné nuance, což by měla být další věc, kterou by měl každý obchodník ve svém obchodním plánu co nejvíce rozvést. Mé jemné nuance se týkají například různých situací konstalace trhu vůči EMA34: jelikož prvek EMA34 využívám v obchodování poměrně mnoho (díky tomu jsem nedávno přidal i nový pattern FinWin zvaný 1OT, aktuálně vyučovaný na e-mini 2), jsem poměrně citlivý na to, co právě EMA34 dělá a dle aktuální konstalace zvažuji buďto větší agresivitu, nebo vyšší opatrnost. Mé jemné nuance například čítají popis toho, jak se chovat, pokud se trh EMA34 pouze "dotkne", pokud EMA34 zcela protne, nebo pokud se EMA34 přibližuje/vzdaluje vůči EMA204. Samozřejmě, nejvíce pak sleduji, zda-li nejde EMA34 do strany a neindikuje tak chop. Drobné nuance jsou všdy silně individuální a každý trader takové staví v trochu jiném směru, samozřejmě, že "základní" podoba systému FinWin je sama o sobě dostatečně robustní, drobné nuance slouží převážně k tomu, abychom se se systémem cítili výrazně "pohodlněji", případně zvýšili efektivnost.

  Technická část obchodního plánu by tedy měla obsahovat právě tyto skutečnosti - tj. makromanagement, mikromanagement, jemné nuance (co nejpodrobněji) a samozřejmě i obecný souhrn toho, jaké nástroje používáte, proč právě takové, jaká nastavení, atd. Určitě i doplňte do plánu své backtesty a závěry, které jste z nich vyvodili - například proč používáte právě tento výstup a ne jiný (vizuální srovnání vám okamžitě ještě víte "potvrdí", že racionálně děláte tu nejsprávnější věc).

  Poměrně jinou otázkou obchodního plánu je část psychologická.

  Domnívám se, že psychologická část obchodního plánu by měla mít jediný primární cíl a tím je zcela si uvědomit vaše silné stránky a dle toho neustále vytvářet technikou část obchodního plánu tak, abychom dosáhli co největšího souladu.

  Má vlastní psychologická stránka obchodního plánu obsahuje například body, jako:

  • jsem silně vizuální typ
  • čím kratší dobu jsem v trhu, tím je pro mě obchodování jednodušší
  • preferuji maximální flexibilitu

  Samozřejmě, toto je pouze nepatrná část bodů psychologické části mého plánu, ta sama o sobě už však jasně říká, že interpretace mých technických nástrojů musí být co nejvíce vizuální, dále že musím pracovat s menšími profit-targety a také že větší benevolence pravidel (převážně těch v makromanagementu) je záležitost naprosto přirozeně plynoucí z mé osobnosti.

  Faktem bohužel je, že většinu svých silných stránek poznáte až během reálného obchodování (trading je totiž úžazná profese v tom, že nám dává neustále naprosto dokonalé zrcadlo o nás samotných), proto na této části bude pro většinu nutné pracovat průběžně. Pamatujte si, že ve skutečnosti jenom velmi málo mnoho lidí sebe zná dobře, většina si jen nalhává, že sebe zná, opak je však pravdou. Skutečné silné stránky se tedy budou profilovat až postupem času a bude tedy třeba na jejich základě neustále profilovat technickou část svého obchodního plánu.

  Další podstatnou složkou psychologické části obchodního plánu by měla být motivace, což znamená, přesně a konkrétně napsáno a řečeno, proč trading děláme, co od něho očekáváme, v jakém horizontu to očekáváme a proč chceme vydělávat právě tolik, kolik jsme si napsali. Pozor! V této části musíte být naprosto upřímní a také realističtí. Popis našich cílů v obchodním plánu není dopis Ježíškovi, je to reflexe našich aktuálních potřeb a cílů, avšak v kombinaci s našimi aktuálními dovednostmi a znalostmi. I motivace se může (a bude) postupem času vyvíjet, jak si budete jako tradeři více a více věřit. Mám zkušenost s tím, že zatím co si na začátku většina lidí nalhává, že by chtěla tradovat kvůli novému Porshe a vile v Miami, ve skutečnosti při upřímném položení stejné otázky dojdou lidé daleko častěji k závěru, že by jim stačilo i vydělávat to, co vydělávají nyní - jenom by rádi zkrátili svou pracovní dobu na maximálně 2 hodiny denně, aby měli čas na sebe, své blízké, své koníčky a záliby. Takováto motivace je již naprosto, naprosto realistická a proto se jí daleko snáze a rychleji dosahuje! A nikdo přitom neříká, že po dosažení tohoto cíle, nemůžeme naše motivace dále stupňovat...

  Co je naprosto nejdůležitější, skutečně musí být všechno podrobně sepsáno. Ne tak, že to "máme v hlavě". Pak nemáme nic. Sám jsem neustále dokola s úžasem překvapován tím, jak silný účinek má psané slovo. Kdykoliv doplňuji do plánu nové detaily, jejich účinek se v plné síle překvapivě projeví právě až v momentě, kdy jsou napsány. Jakoby proces jejich napsání celou záležitost finálně "doujasnil" a my pak už o ní nemáme sebemenší pochybnosti.

  A nemít o sobě žádné pochybnosti v tradingu je skutečně velmi důležité.

  5.7.2009

  Tomáš Nesnídal


×
×
 • Vytvořit...