Akademie Finančník

Měna:

Kurz Základy programování v jazyce Python

Programovací jazyk Python je dnes jedním z hlavních jazyků používaných ve finančním světě k rychlému prototypování obchodních strategií a analýze dat. Pochopitelně, kromě dalších mnoha využití, které tento univerzální obchodní jazyk nabízí.

  

Proč je Python tak oblíbený? Především pro svou relativní jednoduchost a vysokou efektivitu. Pro využití v oblasti burzovního obchodování a datových analýz existují navíc dnes velmi sofistikované (ale současně bezplatné) moduly, které umožní provádět řadu běžných operací doslova na jediném řádku kódu. K požadovaným výsledkům je tak možné se dostat velmi rychle.

Python je podle našeho názoru vhodný pro všechny obchodníky, kteří chtějí získat flexibilitu ve svých analýzách. A postupně lze zajít dále. Petr Podhajský z Finančník.cz například obchoduje celé své obchodní portfolio pomocí Python skriptů napojených přímo na brokera InteractiveBrokers. Ale to už je pochopitelně záležitost komplexnějšího programování, ke kterému je potřeba se dostat postupně. A začít je samozřejmě nezbytné u úplných základů programování, kterým je věnován právě tento kurz.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je připraven pro úplné začátečníky s programováním v Pythonu, s cílem předat účastníkům úvodní znalosti práce s tímto jazykem. Kurz předpokládá základní znalost práce s počítačem a nevyžaduje žádnou předchozí znalost Pythonu.

Pokud programujete v jiném jazyce, bude pro vás kurz také přínosný. Musíte se ale smířit s pomalým tempem výkladu a výkladem programování od samotných začátků (například co je to cyklus atd.).

Jak dlouho trvá osvojit si Python na použitelnou úroveň? Zkušenost Petra Podhajského je následující: „Coby absolutní neprogramátor jsem si Python na úroveň dostatečnou pro nejrůznější pokročilé datové analýzy osvojil za cca 6 měsíců. Start byl pomalejší, protože je třeba si nejprve dostatečně zažít všechny základy. Ale práce v prostředí Jupyter Notebook učení dost urychluje, neboť je možné nezávisle spouštět malé kousky kódu a sledovat výsledek. Dnes si obchodování bez Pythonu neumím vůbec představit. Především jsem získal naprostou nezávislost na běžných retailových platformách“.

Forma kurzu

V rámci kurzu budou probírány základy Pythonu prezentované v prostředí tzv. Jupyter Notebook. Jde o bezplatné prostředí umožňující interaktivně vytvářet, upravovat a spouštět komentovaný Python kód. Všichni účastníci kurzu získají předpřipravené Jupyter Notebooky, a budou tak moci pracovat s kódem souběžně s výkladem lektora. Notebooky pak bude možné kdykoliv později použít pro rekapitulaci probírané látky. Instrukce k instalaci Pythonu a Notebooku získají všichni účastníci s dostatečným předstihem před kurzem.

Stručný program kurzu

V průběhu dne budou probrány základy nezbytné pro běžné osvojení jazyka Python. V rámci časových možností bude výklad zasazen do kontextu praktických příkladů jednoduchých analýz finančních dat (například cen akcií). Konkrétně budou v kurzu probrány postupně tyto lekce:

1. Krátké představení Pythonu
2. Seznámení s vývojovým prostředím
3. Uspořádání Pythonu a rozšíření jazyka: knihovny
4. Datové typy a výrazy
5. Objekty a proměnné
6. Větvení programu
7. Python a vytváření funkcí
8. Ladění programů
9. Moduly
10. Třídy
11. Pokročilé možnosti

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit účastníky základy programovacího jazyka Python tak, aby mohli v budoucnu vytvářet a zlepšovat své vlastní algoritmy pro obchodování.

Protože Python je moderní univerzální jazyk, můžete později získané znalosti využít jakkoli jinak: vyhodnocovat data nebo počítat statistické výpočty, pracovat s mapami, stříhat video, programovat webové aplikace nebo mikropočítače apod.

Znalosti základů programování v Pythonu vám pomohou pochopit ovládání základních funkcí programu a postupně v praxi začít využívat další sofistikovanější možnosti programu a jeho modulů.

Co není předmětem kurzu

Na kurzu nebudou probírány obchodní strategie nebo pokročilé analýzy dat například s modulem Pandas. Jde skutečně o kurz, jehož cílem je naučit obecné základy programovacího jazyka Python.

Lektor kurzu

Kurz lektoruje pro Finančník.cz Mirek Zvolský, který se profesionálnímu programování v Pythonu věnuje od roku 2010.

Délka kurzu

Kurz je pořádán jako jednodenní od 9:30 do 17:30. V průběhu kurzu bude cca hodinová pauza na individuální oběd. Před kurzem (9:00-9:30) bude k dispozici lektor všem, kteří budou potřebovat poradit s instalací Pythonu (kterou by si všichni měli připravit před kurzem podle návodu, který bude všem rozeslán).

Cena:

 

Zvolte termín

Tento kurz nemá aktuálně vypsány žádné termíny.