Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
 • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

petr

Administrators
 • Počet příspěvků

  3 972
 • Registrace

 • Poslední návštěva

 • Vítězných dnů

  39

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem petr

 1. U mnoha neúspěšných obchodníků lze vnímat silný společný faktor – přeceňování obchodního štěstí nad reálnými schopnostmi a možnostmi. Chováte se také podle tohoto vzorce? Z krátkodobého pohledu bezesporu závisí výsledek obchodování z určité míry na obchodním štěstí. Pokud jsme ve správný okamžik na správném místě, mohou nás trhy velmi štědře odměnit i bez ohledu na naše reálné přičinění. Nedávno jsem například s jedním traderem diskutoval jeho, z mého pohledu dost přeoptimalizovanou, mechanickou strategii pro nákup akciových indexů. Začal ji obchodovat v roce 2017 a dosahoval velmi nadstandardních výsledků. Bohužel pak přišel rok 2018, kdy se charakter akciových trhů výrazně změnil a jeho strategie začala prodělávat. Z pohledu psychologie obchodování toto bývá velký problém. Období nadstandardního úspěchu, byť založené na štěstí, u traderů vytváří silnou důvěru ve vlastní schopnosti a hodně zvyšuje ego. Obchodník má pocit, že již plně pochopil podstatu trhů a pro peníze si může přijít de facto kdykoliv. Zvrat ve výsledcích po podobném dobrém období často vede k mnoha nežádoucím jevům. Negativnímu myšlení, ale také ke zvýšené agresivitě obchodování – a to i v mechanických systémech (jejich přepisování, rychlé nasazování dalších metod atd). V diskrečním (ručním) obchodování toto bývá ještě mnohem intenzivnější. V intradenních trzích znám tradery, kteří obchodují týden či dva s vyšší úspěšností a hned se cítí jako mistři tradingu. Jsou přesvědčeni, že si podobnou výkonnost dokáží udržet dlouhodobě. Vždyť přeci již dokáží „číst trhy“. Podobná euforie trvá vždy jen velmi omezenou dobu, kdy se najednou na čas vytratí z diskuzí a sociálních sítí. Štěstí je opustilo. Přišla série ztrát, ve které často ztratili vše, co vydělali (a většinou i trochu více). Poznáváte se v tomto vzorci chování? Pak mám pro vás bohužel špatnou zprávu. Pokud nezvládnete změnit své myšlení a přístup k trhům, budete se v podobných vlnách pohybovat klidně ještě mnoho let. Budou to období frustrace a zmaru, kdy budete mít průběžně pocity „že už to umíte“, aby vás trhy vzápětí přesvědčily, že realita je úplně jinde. Štěstí v trzích je určitý „bonus“. Nejde jej replikovat. Nejde na něj cílit. Můžeme se mu otevřít tím, že budeme v trzích přítomni. Mít přiměřená očekávání a dobrý risk management. U mnoha typů strategií se pak může stát, že budeme v obchodovat zrovna v době, kdy nám hvězdy byly nakloněny a vyděláme více, než je běžné. Ale je nutné rozumět tomu, že tato doba jednou skončí. A že nadstandardní výsledek nebyl ovlivněn naší genialitou, ale určitým obchodním štěstím. Jak z popsaného vzorce chování ven? Základem jsou přiměřená očekávání. Hodně se tomu věnuji v první lekci základního kurzu. Budete-li mířit na zhodnocení, která se dlouhodobě nikomu dosahovat nepodařila, tak logicky nikdy nemůžete uspět. Budete se chytat nejrůznějších zmínek ve fórech a sociálních sítí neúspěšných obchodníků zmiňujících svá krátkodobá období šťastného obchodování (předtím, než se opět tiše propadnou do velkých ztrát) a snažit se obchodovat podobně. Čemuž budou přesně odpovídat výsledky. Predikovat chování trhů je velmi nejisté a funguje jen s určitou pravděpodobností. Nejde se to „naučit lépe“. Můžete mít štěstí a několikrát za sebou odhadnout v intradenních trzích odražení trhů od S/R úrovně. Neznamená to ale, že jste v sobě našli takové schopnosti, které ostatní nemají. Bylo to štěstí, na kterém nelze stavět trading. Čím dříve toto přijmete, tím dříve se můžete posunout dále. Máte-li přiměřená očekávání a chápete-li, že obchodování funguje jen s určitou dlouhodobou pravděpodobností, jste na dobré cestě. Ale je třeba výsledky reálně a upřímně vnímat z adekvátně dlouhodobého pohledu. Měsíce, často i déle. Samozřejmě, že v obchodování nakonec peníze vydělají naše schopnosti. Ty ale paradoxně málo souvisí se schopností čtení trhů. Schopnosti je třeba směřovat hlavně do implementací obchodovaných modelů. Tedy abychom co nejsystematičtěji dokázali vyhodnocovat risk, obchodovali dobře otestované systémy, zajistili exekuce podle plánů atd. Platí to univerzálně – bez ohledu na to, jestli obchodujete ručně, poloautomaticky či plně mechanicky. Vím, že k podobným poznáním si řada obchodníků musí dojít sama. Na druhou stranu cílem Finančníka je ukazovat cestu a inspiraci. Z pohledu psychologie obchodování je důležité přemýšlet nad tím, kam vůbec míříme naši mysl a energii. Je to do oblastí, které reálně můžeme ovlivnit? Zde je pro inspiraci můj aktuální pohled na burzovní obchodování: Prioritou je jednoduchost a robustnost obchodované myšlenky. Není cílem získávat krásné výsledky v backtestu přeoptimalizovaných strategií, ale obchodovat edge, který v trhu přetrvává. Dobré výsledky jednotlivých strategií jsou většinou dostatečné. Podstatné je jednoduché a robustní myšlenky obchodovat systematicky a dlouhodobě. Odměna přichází v tradingu na úrovni portfolií. Svou hlavní pozornost a schopnosti směřuji právě sem. Spojením i slabších jednotlivých systémů vznikají často robustní řešení. Jak jste na tom vy? Kam směřujete v tradingu svoji pozornost? Do oblastí, kterou můžete ovlivnit, nebo tam, kde nadstandardní výsledky přicházejí jen se štěstím, které ale neovlivníme? To je otázka, nad kterou je dobré se zamýšlet.
 2. Na Finančníkovi jsme se poslední dobou věnovali především swingovým obchodním systémům. Důvod je zřejmý. Na vyšších denních timeframe se snadněji tvoří robustní a dlouhodobě funkční strategie. Jsem přesvědčen, že každý obchodník by měl začít právě zde. Nižší timeframe jsou ale také zajímavé a dokáží přinést do portfolia další rozměr diverzifikace. Navíc i s menšími účty lze obchodovat systémy také ve futures, neboť v intradenních systémech lze používat podstatně menší stop-lossy než ve swingových strategiích. Systematické intradenní strategie s sebou bohužel nesou nezanedbatelná „ale“. Konkrétně: Vytvořit skutečně funkční, nepřeoptimalizovanou intradenní strategii je těžší než vytvoření swingové strategie. Hlavně proto, že v intradenních datech je mnohem více šumu a charakter trhů se hodně často mění. Intradenní strategie jsou také náchylnější na podcenění reálných nákladů na obchodování – tj. jak komise, tak skluzy v plnění. Řada strategií bude v backtestech vypadat příliš optimisticky. A především – v intradenních trzích je potřeba počítat s tím, že strategie mají s jedním nastavením omezenou životnost. Mohou to být možná i roky, ale obecně je nutné počítat s tím, že strategie je potřeba bedlivě sledovat a občas nahradit nebo je přenastavit na aktuální charakter trhů. Jedna z hlavních otázek, kterou si bude pokládat jistě každý obchodník je, jak zvolit pro živé obchodování co nejrobustnější nastavení intradenní strategie. Resp. jak se ujistit, aby zvolené nastavení nebylo tzv. přeoptimalizované. „Napasované“ na historické průběhy dat, které se v intradenních trzích ale nemusí již nikdy opakovat. Odpověď na tuto otázku vede de facto k jedinému řešení. Pro posuzování výkonnosti a robustnosti strategie musíme používat jen tzv. out of sample data. Data, která jsme nepoužili pro vytváření strategie. Například budeme strategii vyvíjet na intradenních datech 1.1.2017 – 1.1.2018 (in sample - IS). Pro posouzení robustnosti pak použijeme data 1.1.2018 – 1.1.2019 (out of sample data - OOS). V OOS budeme chtít vidět, že strategie má do určité míry podobnou charakteristiku jako v IS. Toto je tradiční způsob vytváření strategií. V intradenních trzích ale narazíme na skutečnost, že IS a OOS periody nemohou být příliš dlouhé (protože trhy se často mění), a tak v jednom OOS budeme mít poměrně málo dat na to, abychom mohli na daném vzorku stavět nějaké hlubší závěry. Řešením je tzv. Walk forward optimalizace (WFO), kdy máme segmentů IS a OOS v historii více. Sám používám přístup, kdy IS v historii posouvám například po dvou letech, systém optimalizuji na toto období, z IS vyberu nejvhodnějšího kandidáta na obchodování a následně otestuji nastavení na roce IS dat, který následují po OOS: Obrázek pochází z manuálu Amibrokeru, který pro WFO sám používám. Hlavní výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že získáme hned několik OOS segmentů. Tedy mnohem více dat, na kterých můžeme posuzovat robustnost systémů. Realističtěji se můžeme dozvědět, jestli se systém chová na OOS tak, jak bychom očekávali na základě výsledků z IS optimalizace. Popsaná technika je velmi základní a najdete ji dnes myslím ve všech programech umožňujících testování obchodních systémů. Již v základní podobě může ale WFO sloužit jako dobrý pomocník. Pro vytváření skutečně robustních systémů je ale potřeba na celém procesu zapracovat. Zde jsou základní principy, které používám: 1. Klíčové je dobře promyslet výběr „kandidátů“ nastavení z IS periody. V IS probíhá optimalizace, kdy systém zkouší různá nastavení systémů tak, aby vyhovovala danému období. Co ale hledáme? Nejvyšší zisk? Nejmenší drawdown? Kombinace obojího? Něco jiného? To jsou klíčové otázky. Osobně používám vlastní funkci „finscore“, která je složena z vah různých kritérií. Například chci, aby měl systém v IS určitý počet obchodů, určitý max. drawdown, určité zhodnocení. Pokud jsou parametry mimo můj zájem, tak je kandidát penalizován. Mám zájem vybírat nikoliv nejlepší, ale nejrobustnější kandidáty. Doporučuji tedy v IS neoptimalizovat na jeden jednoduchý cíl, jakým může být například zisk. 2. Potřeba je také promyslet vyhodnocení testů OOS vs. IS. Jaké parametry srovnávat, abychom se co nejvíce ujistili, že výsledky jsou robustní? Nemělo by stačit jen požadovat, aby byl IS ziskový. 3. Robustní parametry by měly snést i určitou míru náhody. Tu lze simulovat třeba tak, že v IS malinko změníme data (dodáme do nich šum), případně změníme periody IS/OOS. Drží se výsledky systémů stále v rozumných mezích? Pak je velká šance, že daný systém je skutečně připravený na nasazení live. Co se praktické implementace výše popsaného týče. Jak vidíte, potřeba většiny traderů bude nakonec mít WFO proces co nejvíce pod vlastní kontrolou. Což bohužel není úplně možné v každém programu, který WFO poskytuje. Sám jsem zatím nevíce spokojený s Amibrokerem. Kde je jednak možné optimalizovat WFO s pomocí vlastních cílů, vše velmi jednoduše řídit přes OLE (například mnoho kroků spojovat do jednoho kompaktního workflow) a hlavně nechat program pracovat opravdu rychle (v článku Automatizované analytické workflow s naprosto minimálními náklady? je příklad, který jsem před časem na Finančníkovi publikoval). Pokud Amibroker máte (nebo jej testujete), určitě doporučuji možnosti WFO vyzkoušet. A pokud vytváříte intradenní systematické přístupy, pak testování robustnosti přes WFO by nemělo chybět ve vašem arzenálu používaných nástrojů. Účastníkům AlgoLab skupiny připomínám, že téma WFO aktuálně řešíme v současném projektu obchodování intradenních breakoutů volatility. Při dostatečném zapojení všech do práce se možná dostaneme až k OLE automatizaci celého procesu.
 3. petr

  AlgoLab v roce 2019

  S ohledem na skutečnost, že práce se skupinou není tak intenzivní jak jsem se obával a samotného mě ve vlastním tradingu posouvá při zpracování témat kupředu, rozšiřuji bezplatné fungování skupiny do 1.8.2019. Aktuální pracovní téma ve skupině je obchodování intradenních breakoutů volatility Podrobnější popis AlgoLab skupiny naleznete zde.
 4. petr

  Pravidelné profity pomocí sezónnosti

  Řada pohybů se na trzích opakuje z důvodu sezónních tendencí. Jak na takové tendenci vydělat si ukážeme na konkrétním příkladu obchodního systému v trhu se zlatem. Sezónnost znamená, že se něco mění podle sezón. Například topné palivo bude zdražovat v období zimy a zlevňovat v létě. Sezónní vlivy se hodně projevují v komoditách a společnostech, které s nimi pracují. Ale najdeme je i v řadě různých dalších trhů. Sezóna pak nemusí představovat jen sledování ročních období. Sezónnost můžeme nalézat i v mnohem krátkodobějších periodách – například dnech nebo i jejich částech. Sezónnost je jeden z velmi silných principů, které je možné pro obchodování používat. Sám jsem na burze začínal s komoditními kalendářními spready, představujícími rozdíl cen mezi vybranými kontrakty komodit. Zde jsem pracoval prakticky výhradně se sezónností. Postupně jsem se sezónností začal pracovat hlavně jako s jedním z kontextových filtrů. Například čekám na sezónní tendence ve sledovaném trhu a do této tendence pak aplikuji vstup v podobě jemnější technické analýzy (například vstup po breakoutu). Příkladem konkrétní velmi zajímavé a silné tendence může být páteční zhodnocení zlata. Podívejte se, jak vypadá hypotetický sezónní obchod v GLD (ETF sledující zlato), kdy trh nakupujeme ve čtvrtek večer a prodáváme o den později, tedy v pátek večer: Pravděpodobnosti tohoto obchodu hrají výrazně v náš prospěch: Obchod je ziskový v 57,45 %. RRR obchodu je navíc pozitivní. Na základě této sezónnosti je zřejmé, že zlato má tendenci v pátek posilovat. Využití takové tendence může mít mnoho podob – lze ji obchodovat samostatně, ale patrně ještě lépe v kombinaci s jemnějším časováním. Vstupovat je možné jak v akciích, tak komoditách nebo opcích. Fundamentální důvody sezónnosti U podobných sezónních tendencí je dobré zkoumat, jestli mají určitou fundamentální logiku, která povede k jejich fungování v budoucnosti. V případě růstu zlata (a dalších drahých kovů) před víkendem vychází tendence ze závěrů studie, která sledovala zajišťování akciových obchodníků nákupem drahých kovů právě před víkendem. To samo o sobě není pro mě úplně nejsilnější fundamentální faktor, ale určitá logika v daném pohybu je. Pro mě dostatečná, abych podobnou sezónnost použil jako kontextový filtr. O to víc nyní, kdy ji sleduji již delší dobu. Jak sezónnosti získávat? Nejrobustnější je testovat sezónnosti, které mají skutečný fundamentální základ vyčtený z odborné literatury. Těch budeme mít omezený počet. Nakonec tak nezbude, než sáhnout po různých formách dataminingu, kde sezónnosti hledáme algoritmy v historických datech a jejich fundamentální racionalitu se pokusíme ověřit zpětně. V případě dataminingu je ale potřeba velkou pozornost věnovat striktnímu ověřování sezónnosti na datech nepoužitých při dataminingu a také využívání jen těch sezónností, které vycházejí z nějaké vyšší logiky. Takové pak dokáží být velmi dobrými stavebními kameny obchodních strategií.
 5. Jen pro upřesnění - to co uvádíte je odkaz na samotné interactive brokers. Toto vlákno je o TradeStation Global. Tj. defacto účet u IB plus software od TradeStation. Plus jsou tam další rozdíly typu, že u tradestation Global se v tuto chvíli neplatí inactivity fee (ale zase jsou tam trochu vyšší komise) atd. Tedy není to úplně stejné. Petr
 6. Úspěšné obchodování je především o implementaci často obecně známých obchodních výhod a zejména skutečně systematickém řízení risku. Jak lze známé výhody využívat? Jednou z mých oblíbených je přehnaná reakce obchodníků na specifické události. Událostí může být cokoliv. Například vyhlášení finančního reportu – podívejte se například na výsledky tendence vycházející z FOMC dnů. Řada retailových strategií je postavena na obchodování v období vyhlašování earnings, kdy se v akciových trzích zvyšuje volatilita (a dají se tak například zajímavě vypisovat opce) a kdy mají trhy tendence reverzovat. Mnoho podobných výhod vychází z faktu, že obchodníci přehnaně reagují na specifické události. Je to pochopitelně spojeno s naší psychikou – hlava nás například nutí uzavírat pozice poté, co se dostanou do rychlé ztráty, byť třeba ještě nebyl zasažen stop-loss. Sami to jistě znáte ze své obchodní praxe. Představte si, že máte v intradenním obchodování stop-loss nastaven na 300 dolarů. Pozici řídíte ručně, když najednou trh během pár vteřin prudce klesne blízko vašeho stop-lossu a pozice bude v otevřené ztrátě například -250 dolarů. Hodně obchodníků v takový moment pozici uzavře. Oproti situaci, kdy by trh dorazil do stejné oblasti pomalu. Rychlost je jeden z faktorů, který je v tradingu klíčový. A rychlé pohyby způsobují v trzích nejčastěji různé reporty a zprávy. Pro vytváření obchodních systémů využívajících podobných výhod není bezpodmínečně nutné analyzovat fundamentální zprávy. Stačí se jen zamýšlet nad situacemi, které budou z pohledu psychiky tvořit u mnoha obchodníků tlaky na unáhlené reakce. Zde je jeden příklad. Ten nepředstavuje hotový obchodní systém, ale může vás k řadě funkčních řešení dovést. Nemalý edge existuje v držení pozice přes noc v akciových trzích v momentě, kdy se jim v průběhu dne příliš nedařilo. Na konci takových dnů totiž řada obchodníků „raději vystoupí“, čímž ještě dále tlačí cenu níže – což může být vhodný okamžik pro náš krátkodobý vstup. Pro příklad si vezměme akcie indexu Nasdaq 100, kde budeme: Nakupovat každý den 5 trhů, kterým se nejméně dařilo (tj. jejich zhodnocení daný den v indexu patřilo k 5 nejnižším). Pozici ukončíme následný den na open. A zde je pro ilustraci equity křivka, která nepracuje s reinvestováním – tj. celou dobu se otevírají akcie s fixním kapitálem (při testu je zohledněna skladba indexu v historii): Zde je pak příklad typického testovaného obchodu: Už ze samotného pohledu na graf reagovali obchodníci v akcii SBUX 24.1.2019 na nějakou silnější událost. Trh vytvořil nestandardně velký pohyb a vůči ostatním akciím v indexu Nasdaq 100 uzavřel jako jeden z 5 nejslabších. Systém vstupoval na close takového dne a držel do open následujícího dne, který byl dokonce až nad high vstupní úsečky. Testy můžeme provést i na akciích dalších indexů. Takto vypadá stejná situace na akciích S&P500: A zde je edge testován na větším počtu akcií z širšího indexu Russell 3000: Na první pohled je vidět, že v trzích existuje popsaný edge ve velmi trvalé podobě. Ale abychom mohli na výhodě vydělávat, je potřeba ji dotáhnout. Výše uvedené ukázky jsou jen výchozím bodem – už jen proto, že neobsahují komise, které výkonnost snižují. Ale možností, jak edge převést do konkrétní podoby, je celá řada. Lze se zaměřit na zkoumání povahy oslabení – například jeho velikosti vůči běžnému chování trhů. Určitě je vhodné zapojit do přemýšlení trochu širší kontext. Lze pracovat s komplexnějšími intermarket filtry nebo se zaměřit na trhy s určitou likviditou atd. Dobré je ale nezapomínat jaký edge využíváme a proč funguje. A zejména si věci nekomplikovat nad rámec toho, co je nezbytné a hlavně se zaměřit na implementaci. Pro úspěšný trading stačí zkombinovat jen několik podobných výhod.
 7. Poznámky a komentáře k novému redakčnímu systému a designu, který nasazujeme v průběhu ledna 2019. Na Finančníkovi jsme museli předělat prakticky vše, co se staralo o publikování informací. První verze strukturování obsahu tak není zcela finální a na dotažení serveru budeme pracovat ještě následující měsíce. Oceníme tak vaše komentáře a připomínky, které se pokusíme do vzhledu a funkčnosti serveru zapracovat (bude-li to v našich silách).
 8. Brexit bude znamenat důležité změny i na burzovních trzích. Zde je zajímavý článek popisující, jak se z Londýna přestěhují na holandskou burzou evropské trhy obchodované v rámci CME a CBOE: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-21/brexit-forces-equity-foreign-exchange-markets-to-leave-london
 9. Ano, limit je na celý post. 2MB by měla stačit. Screenshoty je skutečně možné ukládat v takovém rozlišení, aby jejich velikost byla menší. Tedy pokud vkládáte 3 screenshoty, celková velikost musí být do 2MB. Pokud byste měl pocit, že se do toho nemůžete vejít, tak prosím napište. Ale obecně potřebujeme, aby všichni vkládali rozumně velké přílohy, protože jinak se pomalu nevejdeme na disk. Ad druhý komentář - ano všiml jsem si, že systém pak velikost nepřepočítá. Je třeba reload stránky (ale raději si zazálohujte rozepsaný text, ať o něj nepřijdete).
 10. Výjimečně ano. Ale obecně pod články již delší dobu nemáme. Bohužel není v mých silách diskuze veřejné a často anonymní sledovat a aktivně se jich účastnit. Navíc za roky provozování serveru se mi více než potvrdilo, že veřejné diskuze na seriózní témata nedávají smysl a proto se spíše soustředím na rozvoj uzavřených diskuzí, které jsou mnohem plodnější a hodnotnější, jelikož mohou jít k jádru věci a neúčastní se jich anonymní diskutující.
 11. Tak toto se obávám že stávající systém bohužel nepodporuje.
 12. Té odpovědi úplně nerozumím - nahráváte malý stejný obrázek a občas vám to projde a občas ne? Ty 2MB jsou limit celé přílohy. Není to tak, že už máte připojeno více obrázků a ten poslední se tam nevejde? Petr
 13. petr

  Nejistota a trading

  Jedna z velkých psychologických výzev obchodování vychází ze skutečnosti, že riskujeme nemalé peníze a přitom neustále čelíme velké míře nejistoty. S jistotou nevíme nic – jestli náš systém ještě funguje, jestli se něco technicky nepokazí, jestli nemáme chybu ve vstupních datech atd. Jak se na toto připravit a nejistotu zvládnout? Většina nových obchodníků přichází k tradingu ze světa plného jistot. Pokud se člověk nesnaží příliš vybočit, tak do určité míry bude celý jeho běžný život naplánovaný a nalinkovaný. Lidé mají práci, do které musí chodit na určitou hodinu. Mají zde jasně nastavené postupy, které následují. V určitou hodinu padla a za odvedenou práci dostanou začátkem každého měsíce jasně danou mzdu. Samozřejmě, že občas nastane pro někoho nepříjemná a nenadálá událost, která mu životem zalomcuje. Ale vesměs je běžný chod života do velké míry zajetý v jasných kolejích, kde většinu událostí lze předvídat a ovlivňovat. Trading takový není. Jistoty zde budete hledat jen velmi těžce. Spíš bych se nebál trading dnes označit jako trvalou systematickou nejistotu. Věci fungují, ale jen s určitou pravděpodobností. A bohužel to neplatí jen o obchodních systémech. Ale prakticky o všem, s čím v tradingu pracujeme. Například technika, data, software, brokeři. Většina retailových traderů pracuje s omezenými rozpočty a používá low-endové nástroje – byť to neznamená, že by to byla k jejich finančním možnostem vždy levná řešení. A low-endové nástroje mívají své mouchy. Data občas nemusí být přesná a budou se občas rozcházet s drahými zdroji. Software čas od času neprovede příkaz, jak by měl. Nebo prostě sami způsobíme v tradingu chybu, která jde mimo plán a stojí nás peníze. Pokud se budete v obchodování snažit soustředit na odchytání všech nejistot, nemáte reálně šanci vydělávat peníze. Nejistoty je potřeba přijmout a pracovat s nimi. Obchodování nikdy nebude proces, ve kterém budete mít vše plně pod kontrolou. Jak na to? Asi nejlepší cesta k „překonání nejistot“, kterou jsem se v trzích naučil, je zapracovat nejistoty rovnou do obchodních plánů. Například backtesty nevyhodnocuji z pohledu jedné dosažené equity křivky, ale z pohledu různých možných scénářů. Používám pro to monte carlo analýzu, resp. tzv. bootstrapping. Dělám-li pro sebe v tradingu jakékoliv predikce – například možné výkonnosti a rizikovost portfolia nebo obchodního systému na základě historického backtestu nebo nedávné výkonnosti – nepoužívám jednu historickou sadu výsledků. Historické výsledky nejprve nechávám pečlivě promíchat (nejčastěji 1 000x) a současně používám nástroje, které do výsledků zamíchají nahodile nepřesnosti. Například tak, že zcela náhodně některé výsledky historických obchodů vyhodí a jiné duplikují. Výsledkem takového procesu je mnoho (např. 1 000) equity křivek, které de facto reprezentují možné budoucí vývoje strategie při zapracování náhody. Zní vám to zvláštně? Pak první, co musíte v tradingu skutečně přijmout je fakt, že historie se nikdy nebude opakovat. Co se může opakovat, je určitá míra pravděpodobnosti inkasování určitého zisku nebo ztráty. Zkuste si například zaznamenávat různé průběhy 100 hodů kostkou. Pravděpodobnosti zobrazení určitého čísla jsou jasně dané, přesto budete často dostávat různě dlouhé, často až bizarní série, kdy se jedno číslo objevuje stále dokola a jindy se neobjeví vůbec. Budoucí výsledky vycházející z historických pravděpodobností mohou mít výrazně odlišné podoby. Zejména, pokud do nich zapracujeme ještě prvek náhody, která náš trading ovlivňuje každý den. Takto například může vypadat dvouletá „predikce“ výkonnosti jednoho z mých systémů: Graf vypadá dost nepřehledně, a to je v něm pro ilustraci zobrazeno jen 50 možných equity křivek. Křivek vycházejících z historické výkonnosti systému, do které ale počítač zanesl i určitou míru náhody – některé obchody vypustil, jiné zdvojil. S určitou mírou pravděpodobnosti mě v budoucnu u systému může potkat libovolný z uvedených scénářů. Pokud v budoucnu očekáváte přesnou kopii historické výkonnosti svého systému, pak vás realita s naprostou jistotou vyvede z omylu. Výše uvedený graf poměrně dobře vypovídá o nejistotě, které coby obchodníci čelíme. A paradoxně nám z ní může dobře pomoci ven. Velké množství různých variant budoucího vývoje lze vyhodnocovat. Mohli bychom se například podívat, jaký nehorší výsledek simulace přinesla. Nebo se spíše dívat na realističtější kumulovanou pravděpodobnost – u risku mě například zajímá nehorší výsledek, který byl dosažen u 95 % simulovaných průběhů. Podobně to dělám i na straně zisků v případě očekávaných výsledků. Při následném obchodování systému pak očekávám určitou míru zhodnocení při podstoupení určitého risku. Výsledkem celého procesu je tak například očekávání až 30% zhodnocení při 5% pravděpodobnosti až 25% drawdownu. A podobný pohled je z pohledu přístupu k nejistotě velmi osvobozující: Především vím, že jsem výsledky získal při zohlednění náhody. Pokud se v živém obchodování vyskytne nějaký problém (například mi neproběhne exekuce obchodu, vypadnou data atd.) vím, že se nic neděje. Do určité míry s danou skutečností již v systému počítám. Nefixuji se na přesná čísla historické výkonnosti, která se jen málokdy budou opakovat v budoucnosti. V očekávání již pracuji s nejistotou – vím, že výsledky budou s určitou pravděpodobností v určitém rozsahu. A samozřejmě podobný proces velmi pomáhá v testování robustnosti přístupů. Pokud přidaná „náhoda“ výsledky rozbije pod přípustnou mez, tak vím, že v daném přístupu vůbec nebudu chtít riskovat reálné peníze. Podobné analýzy lze dělat v momentě, kdy máme k dispozici dostatečnou historii obchodů. Tu můžeme získat backtesty, nebo lépe živým obchodováním. Lze je tak používat jak v systematickém, tak diskréčním obchodování. Pokud vás občas trápí, že nemáte v tradingu věci pod kontrolou, zkuste použít výše uvedené techniky. Ty by vás měly přesvědčit již při testování systémů o tom, že kvalitní systém s dobrým risk managementem dokáže vstřebat poměrně solidní dávku nepřeveditelné náhody a jediné, co je potřeba pro vydělávání peněz dělat, je skutečně systematicky dlouhodobě systém následovat. To je způsob, jak se v trzích vydělávají peníze. Byť vám to nemusí být z počátku příjemné, tak v reálném tradingu nikdy nebudete mít vše pod kontrolou a nikdy nepůjde vše podle předem připravených plánů a testů.
 14. Ano, samotné kurzy (a některé další statické stránky) jsou ještě mimo nový systém. Určitě ale směřujeme ke kompletní integraci. Věřím, že v brzké době dotáhneme i responzivitu kurzů.
 15. Máme za sebou rok 2018 a vhodnou příležitost zrekapitulovat loňské chování trhů a strategií. Dnes bych se chtěl zaměřit hlavně na nevalnou výkonnost swingových reverzních strategií, které v nemalé míře obchoduji stejně jako mnoho z vás. Rok 2018 přinesl do akciových trhů hodně nové volatility a nervozity z možného nástupu krize. Na rozdíl od předcházejících let akciové trhy nerostly a celkový charakter trhů se od předcházejících let výrazně odlišoval. Pokud bychom na začátku roku 2018 nakoupili za 1 000 USD trh SPY (akcie sledující vývoj S&P 500) a pozici drželi do konce roku, vypadal by náš účet při započítání dividend průběžně takto: Podstoupit bychom museli skoro 20% drawdown, který způsobil rychlý propad trhů v závěru roku: Celková ztráta držení trhu by byla za rok −4,9 % (včetně dividend). Tedy už jen z tohoto pohledu nebyl rok 2018 v akciových trzích snadný na obchodování. Výkonnost indexů řada obchodníků vnímá logicky za benchmarky vůči svým strategiím, takže pro mnoho obchodníků byla v akciích jistě výhrou i lehce pozitivní nula (v případě adekvátně pomalých strategií). Mimochodem, zajímavé je sledovat výkonnost různých hedgových fondů. Například podle statistik BaclayHedge, kteří sledují 1 569 fondů, byla jejich průměrná výkonnost za 2018 mínus 5,16 %. U fondů, které jsou tzv. „long bias index“ – tedy soustředí se více na nákup akcií a indexů, byla průměrná výkonnost −8,09 %. Tedy výrazný propad po pěkném minulém roce: Zdroj: BarclayHedge.com Samozřejmě jde o průměry různě velkých fondů, kde absolutní číslo nehraje tu nejdůležitější roli. Podstatné jsou tendence. Například změna výkonnosti za rok 2017 vs. 2018. Tedy v případě, že chcete například porovnat svoji výkonnost s něčím alespoň trochu relevantním. Výše uvedené píši z důvodu, že pokud jste v roce 2018 obchodovali swingové strategie nakupující akcie a nevydělali jste, tak to nemusí znamenat, že jste dělali něco špatně, nebo máte nefunkční systém. Tyto strategie měly jednoduše loni ztrátové období, protože si trh procházel velmi náročným kontextem a změnou volatility. Sám obchoduji několik reverzních swingových strategií návratu k běžné hodnotě v akciích a také neměly tak pěkné roky jako v předcházejících letech. Resp. nevydělávaly. Toto je prostě trading. Nejdůležitější je období drawdownu překonat a nehledat hned jiné přístupy. K tomu vám mohu poradit: Začátky jsou nejtěžší. Začínající obchodníci samozřejmě nemají k dispozici široký arzenál strategií. Začínají vesměs jednou strategií, maximálně obchodovanou v různých drobnějších variacích. Pokud jste zrovna loni začali se swingovými reverzními strategiemi, můžete mít pocit, že „nic nefunguje“. Nicméně realita je taková, že jste prostě měli smůlu. Štěstí a smůla jsou z podobného pohledu součástí tradingu a nedají se ovlivnit. Osobně si myslím, že je lepší začít s horšími výsledky, protože trader je rychleji vystaven realitě. Je ale pochopitelně potřeba obchodovat s přiměřenou pozicí. Toto se snažím na Finančníkovi opakovat stále dokola. Obchodujte s menšími pozicemi tak, abyste byli s trhy v kontaktu. Větší peníze je možné reálně vydělávat až s více vyváženým portfoliem. Což je řešení, ke kterému se člověk dostane postupně. Znám obchodníky, kteří vsadí vše na jednu strategii s maximální pákou. V případě reverzních strategií se předcházející roky cítili jako mistři světa a teď málem přišli o účet. Toto není cesta, jak s tradingem reálně kumulovat kapitál. Jediná cesta je z mého dnešního přesvědčení širší diverzifikace a rozkládání risku. Jak to dělám já? Předně musím zopakovat, že méně zkušeného obchodníka by nemělo odradit, že si podobné řešení nepostaví za týden. Nemá smysl se snažit vytvořit vše najednou. Smysl dává se k podobným řešením dopracovat tak, že obchodujeme nejprve menší pozice (u kterých řízení risku není tak kritické) a postupně v krocích pracujeme na správě risku a portfolia. Myšlenky, se kterými pracuji, nakonec nejsou tak složité. Základem je například to, že dnes odděluji obchodní systém od trade managementu. Toto je jedna z výhod, kterou vnímám u plně systematického obchodování. Podle nejlepšího mínění vytvořím a otestuji obchodní model. Ten neustále sleduji pomocí automatizovaných skriptů. Nicméně dále průběžně analyzuji poslední výsledky a vyhodnocuji aktuální míru risku vůči pravděpodobným výnosům. Pokud se míra risku/výnosů zhoršuje, automaticky snižuji v živém obchodování dané strategii kapitál. Možná to zní komplikovaně, ale schválně se pokuste zaměřit na některé základní parametry obchodních systémů typu průměrný obchod, standardní odchylka výsledků atd. v průběhu času. Často uvidíte, jak v profitujících obdobích jsou tyto parametry stabilní a „silné“ a ve slabších začínají jít zcela mimo vytyčené parametry. To vše lze použít k „predikcím“ s jakým trade managementem danou strategii obchodovat živě. Sám ještě používám různé statistické testy, které mi pomáhají určovat míru pravděpodobnosti, že se systém obchoduje v očekávaných mezích. A pokud ne, tak se začne risk omezovat (díky tomu, že se otevírají menší pozice). Současně toto používám i v opačném směru – pokud se strategii daří dobře, je možné risk zvyšovat v podobě otevírání větších pozic. Podívejte se na názorný příklad. Zde je ukázka výsledků typické swingové strategie obchodující návrat k běžné hodnotě akcií indexu S&P 100. Poslední roky fungovala strategie poměrně dobře, letos si však prošla historickým drawdownem: Ovšem už před samotným drawdownem bylo patrné, že se strategie chová jinak než v minulosti. Můj risk management modul toto vyhodnocuje zcela systematicky a strategii postupně omezuje kapitál, až ji případně zcela vypne – pochopitelně jen do doby, dokud opět výsledky strategie nezačnou dávat smysl z pohledu podstoupeného risku a možného zisku. Výsledná equity křivka pak vypadá následovně: Zde jsou názorněji ukázány „váhy“ ovlivňující trade management strategie: Na první pohled je vidět, že risk management modul postupně váhy snižoval od konce 2015, až strategii na živo „úplně vypnul“. Sám jsem tak v roce 2018 výraznou ztrátu v reverzních strategiích neutrpěl, protože koncem roku už jsem je neobchodoval. Ovšem nikoliv na základě „pocitu“, ale na základě systematického a průběžného vyhodnocování míry risku vztažené k potenciálu profitu. Systém řízení portfolia není jednoduchá záležitost a sám rozhodně nejsem v práci na konci. Výše uvedený příklad zde ukazuji hlavně proto, abych motivoval všechny, kteří neměli se svými strategiemi loni nejlepší výsledky. Nemá totiž moc smysl zabývat se myšlenkou „vylepšování“ metody, která vám mohla prodělat peníze, ale jinak je ověřená a robustní. Pokud na takové vylepšení nyní přijdete, půjde s velkou pravděpodobností stejně pouze o nějaký přeoptimalizovaný filtr, který sice opticky vylepší výkonnost strategie v posledním období, ale selže někdy v budoucnosti. Mnohem důležitější je směřovat úsilí ke stavbě portfolia a řízení risku jednotlivých komponent. Budete-li mít v portfoliu několik nekorelujících strategií, které budou pracovat s dobře řízenými riskem, tak není moc důvodů, proč byste neměli v trzích stabilně generovat peníze. Ale samozřejmě je potřeba se k podobným komplexnějším řešením propracovat. Už jen tím, že přijmeme jako skutečnost fakt, že strategie mají slabší a silnější období a jediné, jak můžeme vše překonat, je následovat připravený plán. Pokud začínáte a obchodujete swingové reverzní strategie v akciích, měli jste pravděpodobně v roce 2018 těžší rok. Důležité je, jestli jste obchodovali s takovou pozicí, aby vám drawdown nepřerostl přes hlavu. Pokud ano, je podle mě vše v pořádku. Osobně bych stejným způsobem pokračoval dál a soustředil se na vytváření a řízení portfolia, které vám poskytne další nástroje, jak s riskem pracovat.
 16. petr

  Nový design serveru Finančník.cz

  Jak jste sami jistě nemohli přehlédnout, Finančník.cz přešel na nový publikační systém a také nový design. Ten původní sloužil od spuštění serveru, což je dnes přes 15 let! Za celou dobu odvedl spoustu dobré práce, ale jednoznačně nastal čas na změnu. Co se změnilo? V prvé řadě jsme migrovali celý původní obsah do systému, který se od minulého roku na Finančníkovi staral o publikování diskuzního fóra. Vše je konečně v jedné databázi, což nám umožňují postupně lépe obsah integrovat. Například přes štítky. Lépe nyní funguje také vyhledávání, které pracuje jak s obsahem diskuze, tak článků. Finančník je také plně responzivní a neměl by být problém s ním pracovat na mobilních zařízeních. S přechodem na nový systém jsme museli vyřešit nový design. Už je proto, že starý nebyl responzivní. Věříme, že se vám nový způsob zobrazování stránek líbí. Snažili jsme se vše udělat čistší a přehlednější. Na novém řešení jsme pracovali poměrně dlouho a věříme, že posouvá server výrazně dopředu. Nicméně jsme si vědomi, že některé věci musíme ještě doladit. Pokud narazíte na nějaký problém či nejasnost, dejte nám prosím vědět do této diskuze. Budeme dále pilně pracovat na tom, aby se vám server dobře používal.
 17. Občas systém některé příspěvky zachytí k moderování. Obecně by mělo být vše nastaveno tak, že v uzavřených diskuzích by měly být všechny příspěvky zobrazovány okamžitě tj. bez jakékoliv moderace. Nicméně i tak se z nějakého důvodu občas nějaký příspěvek hned nezobrazí. V následujících 14 dnech budeme pracovat na převodu systému do nového designu, pak se ještě na toto podíváme.
 18. Diskuze k probíhající bezplatné video výuce swingového obchodování. Vysílání probíhá v termínech: 20.11.2018 od 19:30 22.11.2018 od 19:30 27.11.2018 od 19:30 Registrace na adrese: http://tri.financnik.cz/swing-prihlaseni
 19. Petře pokud vám výsledky dávají smysl, tak je možná máte správně. Ten princip jsem ve vysílání ukazoval hlavně pro nastartování diskuze a motivaci k práci. V mou použitém kódu jsou nějaké věci napsané s pomocí pokročilejšího custom backtesteru, což nemusí být pro základní obchodování potřeba, ale výsledky se mohou trochu lišit. Především samotný MOPULL je spíše praktické nasměrování - přístup je funkční, ale pro nasazení ostrých peněz je dobré jej ještě dotáhnout. Takže čas, který investujete do bádání nad kódem je jednoznačně prospěšný.
 20. Co když 2019 může být nejlepší rok, který jste kdy zažili? V životě i v tradingu? Určitě to jde. Dosažení zásadních cílů je totiž možné snadněji, než si často dokážeme představit. Nový rok zde máme již brzy, a vánoční svátky tak mohou být dobrou příležitostí, jak se na něj připravit. Foto (c)depositphotos.com Přiznávám, že jsem hodně vděčný za možnosti, které mi můj životní a pracovní styl umožňuje. A byť byl rok 2018 pro mě jeden z těžších na obchodování, vnímám ohromný posun, kterého se mi podařilo v uplynulém roce dosáhnout. Ať již v tradingu (konečně se mi podařil zásadnější průlom v oblasti automatizovaného dynamického řízení risku přes všechny používané systematické strategie v portfoliu, což se projevuje ve vyšší důvěře ve správu více peněz), v podnikání (v týmu jsme se výrazně pohnuli v ovládnutí pokročilých serverless technologií Amazonu v postupně rozvíjeném technologickém startupu), v kontaktu s ostatními tradery a jejich motivací (živá účast přes 1 200 obchodníků na posledním vysílání Finančníka byla neuvěřitelná zkušenost a nejintenzivnější, co jsem zatím kdy zažil), tak samozřejmě v prvé řadě v rodinném životě (děti jsou opravdu ten největší dar). Rok 2018 byl skvělý. A věřím, že 2019 může být ještě lepší. Co dělám proto, aby byl následující rok ten nejlepší ze všech? Věřit v možnost změny je základem Realita je do velké míry odrazem naší mysli. Pozitivní myšlení přináší pozitivní výsledky, uspokojení a štěstí. Negativní myšlení opak. Dobrou zprávou je, že na způsobu myšlení lze neustále pracovat. A i když už dokážeme směřovat mysl správným směrem, stále ji jde transformovat dále. Už jen proto, že dosažení vyšších cílů vyžaduje vyšší důvěru, motivaci, koncentraci a harmonii. Pro prožití dalšího nejlepšího roku se neustále snažím pokračovat v transformaci způsobu myšlení. Pokud se soustředím tímto směrem, realita většinou rychle myšlení následuje. Minulost dokáže posílit Abych se mohl posunout dopředu, je třeba reflektovat minulost. K minulosti se nemůžeme poutat, pokud se chceme v budoucnosti posunout. Je ale dobré se z ní poučit. Přelom roku je pro mě tradičním bodem rekapitulace. Snažím se na pár týdnů oprostit od pracovní a obchodní rutiny. Přemýšlím nejen o tom, co se třeba úplně nepodařilo. Ale také o tom, kde jsem uspěl. Mnoho lidí se koncentruje v mysli spíše na neúspěchy. Upřímná oslava úspěchů ale posiluje důvěru v to, co se mi může podařit příští rok. V případě tradingu a businessu se snažím vydestilovat zásadní shrnutí mých úspěchů a neúspěchů, které vesměs tvoří důležité stavební bloky pro tvoření budoucnosti. Úspěchy a neúspěchy by neměly znamenat tečku určité fáze našeho životního příběhu. Snažím se je vnímat spíše jako životní křižovatky, které mě samy vedou směrem k mé spokojenosti a naplnění. Dosáhnout lze jen stanovené cíle V životě se jen těžko dá posunout vpřed, pokud nemáme žádné cíle. Přelom roku je tradiční období novoročních předsevzetí. A já dodávám – pokud mají mít předsevzetí a cíle váhu, sepište si je! A věnujte jejich přípravě náležitou pozornost. Čím specifičtější a měřitelnější vaše cíle budou, tím větší je šance na jejich splnění. Rád si dávám cíle, které mě donutí vystoupit z komfortní zóny a umožní mi skutečně se někam posunout. V tradingu však pozor na skutečně nereálné cíle. Vždy je dobré rámovat naše plány alespoň rámcovou realitou. Je hezké přemýšlet v intencích „mohu dosáhnout čehokoliv“, ale pokud si dáte za cíl uběhnout maraton pod dvě hodiny, pak je již nyní zřejmé, že vás následující rok nemůže dovést k uspokojení. Mnoho lidí si však přímo libuje v podobných (a často mnohem ambicióznějších a zcela nereálných) cílech. Cíle musí rezonovat s naší vizí budoucnosti Proč většina lidí své novoroční cíle poruší často již první týden nového roku? Protože nemají opravdovou vnitřní motivaci je naplnit. Jsou to od začátku jen prázdné fráze. Cíle by měly být v souladu s našimi vnitřními hodnotami a vizemi. Musíte mít zcela jasno, proč je pro vás naplnění cílů důležité. Posouvání se vpřed vyžaduje dlouhodobou tvrdou práci. A u té vydržíme, jen pokud jsme vnitřně silně motivování a víme, proč celý proces podstupujeme. Posouvání krok za krokem Mít plán a motivaci k dosažení velkých cílů nestačí. Je třeba pustit se skutečně do práce. Hodně mi pomáhá rozdělit si velké úkoly na malé dílčí a jednodušší kroky, u kterých mohu snáze vnímat progres a udržovat si motivaci. Razím heslo, že je lepší dělat něco nyní, než čekat na budoucí perfektní stav věcí. U velmi komplexních řešení v tradingu tak například raději spustím z větší části hotové řešení do trhu s malým kapitálem, než abych roky piloval celek do naprosto bezchybné a perfektní podoby a vlastně se k realizaci nikdy nedostal. Klíčové je pro mě vytváření pracovních rutin, které automaticky aktivují práci na jednodušších krocích. Dávají věcem řád a usnadňují motivaci. Mívám například nastavené pravidelné každodenní pracovní hovory s kolegy, režim pro revidování svých úkolů, rutiny, kdy se v průběhu dne věnuji určité činnosti. Protože splnění každého snu/vize vyžaduje, abych se posouval od vyřešení jedné drobnosti k druhé. Aby můj rok 2019 mohl být nejlepší v mém životě, plánuji tedy i letošní zklidněné období Vánoc využít k zamyšlení a plánování, co pro mě nejlepší rok 2019 znamená a kam bych se rád posunul. A samozřejmě nejen po pracovní, ale i dalších stránkách mého života. Vše je se vším propojeno. Přeji vám, ať se vám podaří totéž. A ať máte v roce 2019 dostatek motivace posunout se k vašim cílům. Ať si uděláte rok 2019 tím nejlepším ze všech. Na Finančníkovi se dalším článkem ohlásím 14.1.2019. Přeji vám všem také klidné a spokojené prožití vánočních svátků.
 21. petr

  Interactive brokers

  Založený účet je možné fundovat i později. Tedy je možné poslat těch 2500 dolarů.
 22. Na Finančníkovi jsme jako první vyučovali swingové obchodování - konkrétně spready. Pak jsme se hodně věnovali intraday, protože jsme to sami dělali. A i jak píšete, trhy byly jiné, a samozřejmě i jako trader jsem měl jiné preference. Ale vždy platilo, že prostě s pár tisíc dolary, člověk nemohl hned myslet na to, že bude fulltime tradovat. S jakoukoliv strategií. Což ale neznamená, že by nemělo smysl i s malými částkami v trzích začínat. Jen je potřeba počítat s tím, že proces je dlouhý a velmi často nakonec obchodník svou kariéru v trzích musí pojmout trochu více ze široka (spravovat kapitál atd.)
 23. Hodně obchodníků se na začátku zaplete do slepých uliček. A jistě je napadají myšlenky typu té uvedené v nadpisu dnešního článku. Tu mi nedávno poslal Vlastimil. Jak to vidím z pohledu svých více než 15letých zkušeností v trzích? Foto (c)depositphotos.com Předně – na podobnou otázku není snadné jednoznačně odpovědět. Už jen proto, že pod jednotlivými pojmy jako „malý trader“ a „živit tradingem“ si každý může představit něco jiného. Začněme u „živit se tradingem“. Předpokládám, že pod tím si každý představuje situaci, kdy náš jediný příjem plyne z trhů a našich strategií. V takové konstelaci bude obchodník jistě hledat především méně volatilní strategie dobře kontrolující risk, se kterými se jde dobře diverzifikovat a lze je obchodovat i s většími penězi. Takové ale pochopitelně nevydělávají nějaké závratné částky. Určitě hovoříme o max. nízkých desítkách procentech ročně, nejčastěji v rámci 10-20 %. Aby tradera takové zhodnocení uživilo, musí mít kapitál. Kolik, si každý jistě dokáže spočítat sám podle toho, co pro něj představuje „rozumná životní úroveň“. Pokud v tuto chvíli začínáte, tak vás jistě napadá – to se skutečně nedá vydělat více? Tomu se na Finančníkovi věnujeme poměrně často a průběžně. Dá se vydělat více, ale jen s vyšším riskem. Příjmy jsou ve finančním světě nedílně spjaty s podstoupeným riskem. Zjednodušeně řešeno – pokud na nejbližší obchod „vsadíte“ např. 1 % svého účtu, patrně v případě zisku vyděláte v podobných řádech. Pokud byste vsadili celý účet, tak můžete svůj účet zdvojnásobit během jediného obchodu. A určitě se vám to může povést i několikrát za sebou. Ale pochopitelně to není cesta, jak se tradingem živit. Dříve nebo později bychom o kapitál přišli. A samozřejmě existují i cesty mezi. Můžete obchodovat tak, že vám nevadí 50% drawdown a pak můžete dosahovat mnohem vyššího zhodnocení. Opět si ale nemyslím, že je možné být finančně závislý na podobném přístupu, tj. riskované peníze skutečně potřebovat pro zajištění životních potřeb. Takový způsob obchodování lze provozovat v případě, že má obchodník i další rezervní příjmy nebo výrazné úspory. Větších zhodnocení se dá dosahovat také zrychlováním obchodování. Tam se ale malý obchodník bude potýkat s ohromnými psychickými výzvami, a také si proto nemyslím, že je možné se na podobné příjmy spolehnout jako na jediný způsob obživy. Tedy řekněme, že jste malý trader s typickými 10 000 USD startovního kapitálu a „stačilo by vám“ vydělat například za rok 10 000-20 000 USD. Je možné, že se vám to se štěstím povede? Ano, je to možné. V momentě, kdy nebudete příliš kontrolovat risk a budete mít štěstí. A někteří obchodníci mají štěstí. Podaří se jim například první rok vytvořit se štěstím výrazné zhodnocení – třeba i několik set procent, pokud budou na správném místě ve správnou dobu (viz třeba trend v bitcoinu v roce 2017. A výrazné trendové pohyby lze nalézt i na komoditních trzích a akciích). I v historii Finančníka jsem se potkal s řadou obchodníků, kterým v prvním roce obchodování účet vystřelil raketově vzhůru. Jenže hlavní problém „života z malého kapitálu“ je ten, že pokud budete zisky spotřebovávat, tak další rok budete „na startu“, po vybrání kapitálu na život, opět například s účtem 10 000 USD. A pokud se budete pokoušet o podobné štěstí „stále dokola“, tak nakonec o peníze přijdete. Pravděpodobnosti pracují nelítostně. (viz černá labuť). Rozhodně se na tomto principu nedá stavět obživa. Pro tu skutečně potřebujeme adekvátní kapitál. Ten představuje základní pracovní nástroj tradera. Je tedy reálné naspořit 10 000 USD, vzít je, začít obchodovat na burze a v krátkém čase žít jen a pouze z těchto peněz? Určitě není. A pokud vám kdokoliv tvrdí opak, pak lže. Ano, viděl jsem i na českém internetu reklamy, co slibují výdělek 20 % měsíčně opcemi a byť to vše zní lákavě, tak toto prostě není dlouhodobě možné. Vím, že tomu občas někdo uvěří a skutečně je možné, že se vám takový výsledek podaří za jeden, dva měsíce. Ale pak v takovém případě pracujete s určitou formou skrytého risku, která dříve nebo později skončí černou labutí, která rázem dlouhodobě průměrné zhodnocení pošle do adekvátních mezí… Existuje tedy malý trader, který se živý tradingem? Existují lidé, kteří byli na začátku malými tradery (začínali s pár tisíci dolary), postupně se vypracovali na větší obchodníky a dnes se tradingem živí naplno. To je z mé zkušenosti jediná možná cesta. Tedy postupně se ve fulltime tradera vyvinout. Přičemž jde o proces trvající roky a vyžadující podnikavého ducha stejně jako v kterémkoliv businessu. Vím, že většina začínajících traderů nechce na otázku „Jak získat na burze finanční a osobní svobodu?“ komplikované odpovědi. Chtějí prostě jen vědět, jaký pattern v trhu sledovat, kdy vstoupit a vystoupit. A ať to hlavně není moc sofistikované, protože nemají v dnešní době vůbec žádný volný čas ještě něco studovat a učit se. Trading ale není jednoduchá cesta. Už někdy před deseti lety jsem na Finančníkovi psal, že pokud jsou vaše ambice vydělávat měsíčně pár desítek tisíc korun a „jen nepracovat pro šéfa“, tak je mnohem jednodušší dosáhnout takový cíl spíše vlastním podnikáním. Ale pochopitelně to má své limity, které v tradingu nejsou, a proto je trading tak lákavý. Pokud tedy s tradingem začínáte, máte pár tisíc dolarů, musíte se rozhodnout. Buď budete v trzích trochu pokoušet štěstí a obchodovat s vyšším riskem pro občasný „jackpot“, který s určitým štěstím může přijít. Jak jsem zmínil, řada obchodníků i na Finančníkovi vydělala podobným způsobem někdy i stovky procent ročně. Ale bude to hodně hrbolatá cesta, neboť pro podobné zhodnocení je třeba podstoupit vysoký risk (pro začátečníky bohužel často v podobě skrytého risku, o kterém zatím nevědí) a bohužel občas přijdete i o větší část svého účtu (nebo celý). Takto se tedy dá fungovat jedině s dalšími příjmy, a trading tak bude určitá forma přivýdělku. Což je samozřejmě naprosto v pořádku. Důležité je ale myslet na to, že i kdybyste se štěstím vydělali hodně peněz, nedá se taková cesta provozovat dlouhodobě. Pro obživu je nutné najet na jiné strategie s kontrolovaným riskem, které budou vydělávat řádově méně. Nebo se rozhodnete pro kariéru tradera, ale pak je třeba pojmout opravdu trading jako busisness. Využít všech příležitostí, jak postupně získat větší kapitál. Opět znám na Finančníkovi řadu traderů, kterým se to povedlo. Nejčastěji pracují tak, že postupně spravují peníze jiným lidem. Několik obchodníků, které znám osobně, spravuje kapitál v řádech desítek a stovek milionů korun – opravdu to není zas tak výjimečné, jak by se začátečníkům mohlo zdát. Ale pochopitelně tato cesta už je typickým podnikáním – každý si musí najít cestu, která mu bude vyhovovat. Někdo upřednostňuje správu cizího kapitálu, jiný se raději k vyššímu vlastnímu kapitálu dostane pronajímáním systémů, další využívá trhy tak, že postupně zhodnocuje například příjmy ze svého jiného podnikání a takto se dopracovává k většímu účtu. Cest je skutečně hodně. Trading jednoznačně stojí za tu námahu. Ale je potřeba počítat s tím, že ve své podstatě jde o business jako kterýkoliv jiný. A nelze v něm uspět zcela bez práce a bez překonání některých základních překážek. Protože pak by uspěl každý, což v tradingu rozhodně neplatí.
 24. Omlouváme se za chybu v nastavení a děkuji za upozornění. Už by to mělo být opravené. Petr
×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.