Jump to content
Co nového? Mé kurzy

4fx

Members
 • Počet příspěvků

  3 385
 • Registrace

 • Poslední návštěva

 • Vítězných dnů

  283

 Content Type 

Diskuze

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem 4fx

 1. 4fx

  Virtuální prostředí Pythonu v praxi

  V tutoriálu si ukážeme jak po praktické stránce vytvořit a nastavit v Pythonu virtuální prostředí pro spuštění skriptu Autotraderu, a také jak následně skript pomocí dávky spouštět. Video naleznete v TechLabu zde.
 2. 4fx

  MOC příkazy v Autotraderu

  U některých strategií v rámci swingového portfolia vystupujeme příkazem Market on Close. V dnešním tutoriálu si ukážeme možnosti nastavení uvedeného výstupu v rámci skriptu Autotraderu, který v poslední publikované verzi prozatím příkazy typu MOC nepodporuje. Video naleznete v TechLabu zde.
 3. 4fx

  Vytváření skriptu kalendáře událostí

  V dnešním tutoriálu si procvičíme znalosti získané v průběhu minikurzu Pandas a vytvoříme ekonomický kalendář, který nám každý den zobrazí očekávané události. Tentokrát jsem zvolil trochu jinou formu tutoriálu tak aby, jste se mohli do vytváření kódu také zapojit. Postup jsem rozdělil do několika kroků a před každým zadám požadovanou funkčnost, v danou chvíli si můžete přehrávání videa pozastavit a pokusit se najít vlastní řešení, poté opět můžete pokračovat ve videu, kde uvedu, jak jsem postupoval. Video naleznete v TechLabu zde.
 4. 4fx

  Asynchronní procesy v Pythonu

  V dnešním tutoriálu si řekneme, co to jsou asynchronní procesy, tedy možnosti jak nechat počítač provádět několik úloh současně a ukážeme si na jednoduchém příkladu, jakým způsobem lze tento princip zapojit do vytvářeného Python skriptu. Video naleznete v TechLabu zde.
 5. 4fx

  Tipy pro práci s Jupyter Notebookem

  zdeJupyter Notebook patří k nástrojům, které používám každý den, jednak pro testování nových postupů a také k analýze dat. Dnes si ukážeme několik tipů a postupů pro zjednodušení práce, v podstatě se jedná o řešení nuancí, na které jsem během používání Jupyter Notebooku narazil. Ukážeme si mimo jiné, jak urychlit psaní kódu pomocí klávesových zkratek, jak skrýt nežádoucí systémové informace a naučíme se spouštět rozpracované skripty pomocí příkazové řádky. Video naleznete v TechLabu zde.
 6. U automatizace obchodování patří mezi nejdůležitější kroky zajištění funkčnosti obchodní platformy a to zejména v době, kdy naše skripty odesílají příkazy do trhu. V dnešním videu si ukážeme, jak aplikaci nastavit a používat. Video naleznete v TechLabu zde.
 7. 4fx

  Jak používat více verzí Pythonu v jednom počítači

  V předchozím tutoriálu věnovaném knihovně AmiPy, jsme narazili na nutnost spuštění konkrétní verze Pythonu 3.8. Což může být problém, jelikož ve většině případů, již používáme v rámci svých projektů Python v jiné verzi. Dnes si ukážeme jakým způsobem můžeme na jednom počítači provozovat více verzí Pythonu a jak je přepínat. Video naleznete v TechLabu zde.
 8. V dnešním tutoriálu si shrneme tři způsoby, jak můžeme do práce s Amibrokerem zapojit Python. Podrobněji se budu věnovat doplňku AmiPy, který nám umožní používat Python v rámci AFL kódu. Ukážeme si nejen postup instalace, ale také jak nové funkce používat. Video naleznete v TechLabu zde.
 9. 4fx

  Aktualizace obchodního deníku - verze 1.3

  Připravili jsme novou verzi automatizovaného obchodního deníku a v dnešním tutoriálu podrobněji představím změny a také shrnu, jak vypadá má každodenní práce s deníkem. Významnou novinkou deníku je párování intradenních obchodů, což umožňuje zpracování obchodů strategie FinWin. Video naleznete v TechLabu zde.
 10. 4fx

  Připojení externích dat k automatizovanému deníku

  Mezi projekty TechLabu patří řešení automatizovaného deníku, které řada z vás jej začala používat. Po uvedení do provozu nám však deník eviduje pouze nové obchody a tak nemáme možnost provedení analýzy delšího období. Dnes si ukážeme způsob, jakým můžeme připojit data z externího deníku. Jako zdroj dat použijeme deník vedený v Excelu pomocí šablony, kterou jsem již několikrát v diskuzi publikoval. Nicméně uvedených postupem můžeme zpracovat jakákoliv data, která lze načíst do Pandas dataframe. Video naleznete v TechLabu zde.
 11. V dnešním tutoriálu si upravíme skript fills.py, pomocí kterého stahujeme do automatizovaného deníku data z IB, o možnost alternativního stažení dat pomocí Flex Queries. Princip bude podobný jako u importu dat, který jsme si ukázali minule. Doplníme funkci, která bude mít za úkol stáhnout data a upravit do požadovaného formátu, tak bychom je mohli předat další části skriptu, která se postará o uložení obsahu do databáze. Video naleznete v TechLabu zde.
 12. 4fx

  Import dat z csv do obchodního deníku

  Během uvádění do provozu automatizovaného obchodního deníku, budeme pravděpodobně řešit situaci, kdy první stažení dat z tradelogu nebude obsahovat záznamy o vstupech do dříve otevřených pozic. Dnes si ukážeme jak obchody doplnit automatizovaně pomocí úpravy ve skriptu fills.py. Upravenou verzi pak poskytnu ke stažení ve vlákně deníku včetně šablony pro rychlejší přípravu dat. Video naleznete v TechLabu zde.
 13. 4fx

  Vytváření ovládacích prvků v grafu Amibrokeru

  V dnešním tutoriálu si nejen ukážeme, jak vytvořit v okně grafu Amibrokeru grafický prvek ve formě tlačítka, ale hlavně jak docílit, aby se po kliknutí na tlačítko provedla požadovaná činnost. Vysvětlím, jak funguje v praxi funkce GuiGetEvent() pro odchytávání událostí grafických prvků. Video naleznete v TechLabu zde.
 14. Dnes dokončíme skript pro testování obsahu dat stažených pomocí data downloaderu. Navážeme na předchozí videa, ve kterých jsme si postupně ukázali, jak pomocí Jupyter notebooku převést do kódu základní myšlenky a následně je exportovat do formátu klasického python skriptu. Doplníme ošetření výjimek, upravíme výstupy podmínek a ukážeme si, jak jednoduše výsledky testů ukládat do souboru. Video naleznete v TechLabu zde.
 15. V tutoriálu podrobněji rozvineme postup testování výstupních podmínek Autotraderu a ukážeme si, jak skript ladit pomocí funkce print() za účelem vyhledání případné chyby výstupu. Zároveň vysvětlím, jak fungují výstupní funkce Autotraderu a jak se orientovat ve skriptu exitstrategies.py. Video naleznete v TechLabu zde.
 16. Jedním z častých důvodu chybného přiřazení strategie k otevřené pozici je chybějící záznam v lokální databázi, k čemu může dojít při poškození databáze, nebo pokud se nám omylem podaří například během údržby databáze některý ze záznamů smazat. Dnes si ukážeme jak v takovém případě postupovat a jak chybějící záznam do databáze zpětně doplnit. Video naleznete v TechLabu zde.
 17. V minulém tutoriálu jsme si ukázali tři způsoby testování obsahu dat stažených z bezplatných datasetů. Jednalo se o krátké kódy, které jsme si vytvořili v Jupyter notebooku. Dnes si ukážeme, jak bychom z uvedených kódů mohli vytvořit Python skript, který by bylo možné spouštět formou úlohy, jako test po každém stažení dat. Video naleznete v TechLabu zde.
 18. V poslední době se u volně dostupných dat setkáváme se zhoršenou kvalitou. Během práce tak vlastně nevíme, zda se na případné výsledky testů nebo skenerů můžeme spolehnout. V dnešním tutoriálu si ukážeme tři jednoduché způsoby testování stažených dat pomocí Python skriptů. Nejdříve to bude test délky stažené historie, následně si ukážeme jak zjistit, zda data obsahují konkrétní datum a nakonec zda se stáhly všechny tickery daného indexu. Video naleznete v TechLabu zde.
 19. 4fx

  Jak obchodovat strategii MR3000 pomocí Autotraderu

  K obchodování strategií založených na principu návratu ceny k běžné hodnotě s obchody na long i short stranu pomocí Autotraderu se objevilo v TechLabu několik dílčích řešení. Dnes si ukážeme jak systém nastavit pro obchodování strategie MR3000, kde signály pro vstup i výstup získáváme ve formě csv soubor. Video naleznete v TechLabu zde.
 20. 4fx

  Přímé odesílání příkazů do IB z Amibrokeru

  Amibroker umožňuje přímé odeslání příkazů do IB pomocí doplňku IBController. V dnešním tutoriálu vysvětlím, jak vše správně nastavit a také si ukážeme základní techniky odeslání příkazů. Video naleznete v TechLabu zde.
 21. V rámci TechLabu nově umožňujeme stažení publikovaných signálů strategií Mopull Limit, Monday Buyer a Fast Short ve formátu csv. Tyto soubory lze použít například k porovnání s výsledky našich skenerů.V dnešním tutoriálu si ukážeme několik základních technik, které bychom mohli ke kontrole signálů použít. Video naleznete v TechLabu zde.
 22. 4fx

  Nová verze Autotraderu 1.6

  Připravil jsem aktualizaci skriptu Autotrader, nová verze je zaměřená na práci s podúčty. Nicméně update obsahuje i několik dalších drobných úprav a také přináší nový vzhled reportů. V dnešním tutoriálu popisuji jak založit u IB podúčet a také jak správně nainstalovat novou verzi Autotraderu. Video naleznete v TechLabu zde.
 23. 4fx

  Úprava vzhledu grafů v Pythonu III

  V předchozích tutoriálech jsme si ukázali jak pomocí knihovny Matplotlib vykreslit grafy s výsledky našeho portfolia. Dnes si ukážeme několik tipů, které nám výsledný graf pomohou zpřehlednit, zejména v případech, kdy nám provedených obchodů přibývá. V ukázce pracuji s výsledky obchodovaného portfolia. Video naleznete v TechLabu zde.
 24. 4fx

  Zobrazení průběhu obchodu do grafu pomocí Pythonu

  V tutoriálu si procvičíme znalosti získané v rámci minikurzu Pandas a ukážeme si, jak si můžeme v Pythonu zakreslit do grafu průběh vybraného obchodu. Tento postup nám například umožní získat podrobnější informace o konkrétním obchodu během práce s obchodním deníkem, aniž bychom museli k tomu používat jiné nástroje. Procvičíme si načtení dat do Pandas dataframe z SQL tabulky, adresování konkrétních hodnot pomocí indexu a také práci se svíčkovými grafy. Video naleznete v TechLabu zde.
 25. 4fx

  Práce s alerty v TWS

  V dnešním tutoriálu si ukážeme, jaký způsobem nastavit a používat v rámci TWS alerty, tedy upozornění o dosažení určité, nejčastěji cenové úrovně. Video naleznete v TechLabu zde.
×
×
 • Vytvořit...