Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Všeobecné přístupy k obchodování na akciových trzích.


MERKUR1

Doporučené příspěvky

Jelikož je zde většina lidí,kteří obchodují futures kontrakty a to ještě hlavně v nejkratších možných časových rámcích,rozhodl jsem se založit toto téma,kde by měli možnost sdělovat svoje náměty akciový obchodníci.Nechtěl bych aby se věnovalo detailům,ale spíše všeobecným logickým pravdám,které vycházejí z ekonomických cyklů v návaznosti na akciové trhy.I zde je nejdůležitější psychologie,která dokáže rozhýbat trhy,ať už například zprávou nebo náladou.Rád bych zde přivítal někoho,kdo má vědomosti o Dowově teorii,která právě přesně vystihuje vzájemné souvislosti mezi ekonomickými cykly a psychologií.Já si myslím,že by to mohlo být zajímavé téma,protože se nezajímá pouze o rutinní obchodování podle nabiflovaných indikátorů,ale je naopak velice kreativní.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 273
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Üvod do tradingu,co vše sem ještě patří.

Život nám pokládá stále nové otázky,na které bychom měli hledat odpovědi.Je jenom na nás,jestli tuto jeho hru přijmeme,nebo budeme žít svůj život,kde nebudeme hledat odpovědi na otázky jiných,které nám mohou být i cizí,ale budeme hledat otázky svoje vlastní.Je to postup mnohem složitější,protože bereme na svoje bedra nedělitelnou odpovědnost za svůj život,ale na druhou stranu se stáváme svobodnějšími jedinci.
V socialismu jsme žili jako v zologické zahradě za vysokým plotem,který nás chránil před přirozeným chaozem venkovního světa,výměnou za ztrátu svobody řídit si svůj život.Když přišla změna,všichni se najivně rozprchli a mysleli si,že řád určité uspořádanosti funguje i venku.Bohužel hodně rychle přišlo jejich vystřízlivění a najednou si se svobodou nevěděli rady.Nepochopili,že se dostali do volné přírody,kde platí úplně jiné zákony.Dnes už jich opět velká část stojí před vraty zrušené zologické zahrady a chtěli by pustit dovnitř,protože vlastně svobodu nepotřebují a možná,že jim i překáží.Opět chtějí předat svoje rozhodovací práva někomu,kdo se o ně postará.Pro někoho žít život za vysokým bezpečným plotem reálného socialismu nebylo tak špatné,nostalgicky vzpomínají a strkají hlavu do písku i před tou nejmenší zodpovědností.
Proč to všechno píši?Třeba proto,že si vážím všech lidí kteří se snaží i za cenu nelehkého hledání své pravdy,dělat něco navíc.Vážím si všech lidí na tomto chatu,kteří se snaží více,či méně úspěšně provozovat činnosti daleko za hranicí možností i některých vzdělanějších lidí.Často mám problémy při různých diskusích.Hodně lidí chce i na složité otázky,slyšet jednoduché odpovědi.Nejsou schopni pochopit,že život není matematika úrovně základní školy,že vše je mnohem složitější,každý dnešní výsledek vznikl souhrou mnoha logických zákonitostí minulosti a každý dnešní výsledek je základem jiných,budoucích.V životě jsem měl štěstí,že jsem poznal lidi,kteří mě podporovali v tom,že hledání své pravdy pomocí svých otázek je sice náročnější,ale lepší než jen hledání odpovědí na zažité otázky jiných.Už od mladších let jsem se vždy snažil hledat logiku souvislostí,jako základ všech svých činností i v době,kdy jsem ještě nic nevěděl o akciích a burze.Když jsem se začal věnovat tradingu,byl jsem jako každý jiný,zahlcen spoustou informací,se kterými jsem si nevěděl rady.Bohužel jsem začal od střechy,biflováním cizích myšlenek,což je asi přirozená cesta všech začátků.Postupem času jsem zjistil,že tudy cesta nevede a začal jse budovat trading na pevných základech své pravdy.Co si pod tím máme představit?Každý člověk by měl hlavně poznat sám sebe,aby vybudoval obchodní systém se kterým by se mohl ztotožnit.Měl by hledat podstatné otázky,které pro něho jsou začátkem cesty,po které se může vydat a dojít až k cíli.
Pro mě se TA neskládá jenom z nějakých linek,které se občas někde překříží,ale z logických zákonitostí,které indikátoru vtiskl jejich autor.Když je pochopíme,otevře se před námi nepopsaný svět,ve kterém můžeme hledat svoje cesty a naopak některé popsané signály se pro nás stávají tím nejméně podstatným a zbytečným.O tradingu jsem přečetl hodně článků,několik knih,ale až když se mě dostaly do ruky knihy A.Eldera,opravdu se mě rozsvítilo.Přes jeho knihy jsem poznal člověka,který uvažuje velice podobně,hledá stejné otázky i odpovědi.I on používá slovní spojení-snažte se důkladně proniknout i do detailů,studujte každou akcii velice podrobně,hledejte ke každé akcii nejlepší periodu nastavení,slepě nenásledujte jiné,ale jděte svoji vlastní cestou,protože jen tak můžete být vítězi.Dnes mám OS,ve kterém mám i svoje věci,ale samozřejmě většinu jsem okoukal,i když některé jsem upravil,ale vše,včetně detailů,prošlo desítkami hodin úvah a zkoušení.Celý systém má jednu nosnou myšlenku a každý detail v podobě signálu indikátoru do ní musí zapadat.Strávil jsem nad tím poměrně hodně času,ale nelituji toho,protože jsem vytvořil OS,který vyjadřuje můj vztah k logice,k detailům,prostě mě taková práce baví,potřebuji ji k životu.
Možná,že někdo může namítnout,že celý článek nemá s tradingem skoro nic společného,ale já si myslím,že většina věcí se zde nedá ani změřit,ani zvážit.
Trading je systémem velice různorodým,od psychologie,přes logiku až možná,po umění,je velice složitý a proto si zaslouží hodně času.Bylo by chybou si myslet,že až budu potřebovat peníze,dojdu si pro ně na burzu a po té opět zmizím ve víru světských radovánek.I kdyby to bylo možné,nebylo by to fér a stejně bychom v tom asi nenalezli uspokojení,protože překonávání dalších a dalších mantinelů nám může dát smysl života a otevře nám další obzor poznání.Nadarmo se neříká,obchoduj krásně,peníze poté přijdou sami.Trestuhodné hraní na náhodu,se většinou nevyplácí.Nechtěl bych aby tento článek vyzněl jako nic neříkající soubor slov.Je to můj všeobecný postoj k řešení nejrůznějších problémů,které mě v životě potkávají a jelikož je trading jeho součástí,ať přímou,nebo nepřímou,je to i postoj k němu.
Chtěl bych aby se toto téma stalo tématem pozičního obchodníka,kde nezáleží na minutách,ale na logických souvislostech,které se snaží předpovídat budoucnost na delší časové období dopředu.Link to comment
Sdílet pomocí služby

Širší pohled na TA.

Platí jedno základní pravidlo,které říká,že trend je tvůj přítel.TA nám ho pomůže odhalit a dokáže nás vézt jeho koridorem,ať už se jedná o trend vzestupný,nebo sestupný.Obě cesty jsou naprosto rovnocenné,ale v našich hlavách má většinou převahu hledání vstupů do dlouhých obchodů,na úkor krátkých.Možná,že je to i vinou určitých psychologických obav,protože obchodování krátkých pozic v nás budí větší nedůvěru,je složitější,prodáváme vypůjčené akcie.
Je škoda,že jsme na podzim roku 2007,když se začaly ukazovat první náznaky medvědího trendu,nehledali nejrizikovější obory a z nich potencionálně nejvíce postižené firmy.Mohli jsme otevírat,z dnešního pohledu,jasné,krátké pozice,které jsme bohužel nechali ležet.Většina vstupovala do protitrendových dlouhých a někteří hledači den,do velice rizikových,kdy v nich zůstali vyset,protože neměli zpracovaný ani základní money management.Možná,že jsme mohli projet podstatnou částí poklesu a být úspěšnější,než v následném opačném pohybu,protože k maximům cen roku 2007 se u některých akcií již nikdy nedostaneme.Úvodní věta tohoto článku,je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejpravdivější deklarací TA.Když vstoupíme do špatné trendové pozice,trh si naší cenu najde,ale pokud otevřeme špatný protitrendový obchod,navíc za naprosté absence ochrany investice,může se nám stát,že se budeme v budoucnu na burzu již jen dívat.
Důležitou součástí TA je hledání vstupů do obchodů,ale čím více v tomto divadle učínkuji,tím nabývám přesvědčení,že o hodně složitější problematikou je jejich zavírání.V některých případech vezme investor malý zisk a zbytečně brzy uteče.Když už je v pozici,která jde jeho směrem,měl by vybrat co nejvíce peněz a být spravedlivě odměněn za obavy,které prožívá.Zavírání pozic je širokým problémem,který jde napříč různými tématy.Hodně nám může napovědět TA,musíme mít pevný money management a samozřejmě nesmíme pustit z uzdy naše emoce.
TA není jenom o indikátorech,ale v některých případech je i v dominantním pozorování ceny.Jen tyto spojené nádoby nám dokáží dát ucelený obrázek o skutečném stavu trhu.Většina indikátorů je založená pouze na zavíracích cenách a tudíž tímto výsledkem nemůžeme dostat v některých dnech ucelený přehled o náladě trhu.Ten nám může dát až celá cenová úsečka.Indikátory nám dávají signály na základě pragmatické matematiky,pozorováním ceny získáváme cit.Smysluplnost kombinování obou stylů je v tom,že i když jsou rozdílné,dokáží se vzájemně doplňovat.Cena funguje velice dobře jak v kratším,tak v delším časovém rámci.Ve druhém případě se mohou nejrůznější grafové formace tvořit i několik měsíců a se signály indikátorů a sledováním objemu obchodů získáváme rozhodující signály kolem zásadních změn trendů.V kratším časovém rámci se může samotná cena stát impulzem k nákupu,nebo prodeji,založeným hlavně na psychologickém momentu.Některé krátkodobé patterny dokáží vyvolat i zásadní cenový pohyb,založený na určité uspořádanosti kolem S/R úrovní.Určitě se vyplatí tato místa vyhledávat.Čím více nabývám dojmu,že sledování ceny nás nutí k větší kreativitě,která nás dokáže vytrhnout z úzkého tunelu zaběhnutých kolejí,protože získáváme i jiný relevantní pohled.
Existuje nepřeberné množství nejrůznějších patternů,založených více,či méně na psychologii kolem S/R úrovní.Nemá cenu abych je zde blíže popisoval,protože by to byl pouze můj subjektivní pohled.Každý si musí nalést to co mu vyhovuje,s čím si rozumí.
Ať už používáme jakoukoli techniku,nebo kombinaci TA,vždy si musíme uvědomit,že obchodujeme cenu a signály z různých indikátorů,nebo patternů,nám slouží pouze jako návod možného příštího vývoje.Nikdy se nesmíme dostat do situace,že budeme obchodovat indikátor,protože tím bychom se dopustili největšího pokřivení TA.
Náš systém by měl být co nejjednodužší,ale zároveň by neměl mít pouze úzké zaměření.I když je zde cítit určitý rozpor,myslím,že je zde elegantní řešení.Jde o to abychom měli různé situace nakoukané a věděli co si žádají.I když budeme mít širší pohled o TA,vždy v konkrétní situaci použijeme pouze minimum potřebného a na ostatní techniky v tu chvíli zapomeneme,protože žádná nefunguje neomezeně.Je to stejný postup jako v konkrétní situaci,když si zvolíme jednoduchý OS a jelikož platí,že většina signálů indikátorů je v případě vstupu do pozice a výstupu z ní,asynchronních,použijeme indikátor pouze pro vstup a po té pro nás přestane existovat.Na jeho místo přichází jiný,který řídí naší pozici a určuje body výstupu.Tímto postupem získáváme kreativitu,která nám dovoluje abychom bez problému měnili různé techniky podle konkrétní situace.Můžeme tedy použít postupy založené pouze na signálech indikátorů,nebo vzájemnou kombinaci ceny a indikátorů,které se budou vzájemně potvrzovat,nebo pouze cenu v nejrůznějších podobách.Tím pochopíme,že TA není jenom věda,ale i něco víc,založená na citu pro pozici.Pochopíme v jakých situacích jsou signály indikátorů silné,nebo naopak slabé,naučíme se je předpovídat.Budeme vědět,kdy nám budou stačit,nebo kdy budou nákupní,nebo prodejní signály už za jejich hranicí,přímo v ceně a vše bude založeno na jiném pohledu.Myslím,že se vyplatí získat širší pohled o TA,protože je velmi složitá na to,aby nám stačilo jenom úzké zaměření v podobě nabiflovaných stereotypů. Burza není ustálená,ale je živým,stále se měnícím organismem,kde neplatí jednoduché pohledy.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Nyní se vrátím z oblasti teorie do oblasti reálné akciové současnosti.
I když nejrůznější analytici nám každou chvíli předpovídají korekci,trhy stále drží a optimismus stále žije.V následujících dnech nás čekají výsledky amerických firem a jak to vypadá,investoři vsadili na dobrá čísla.Dolar se stále pohybuje na slabších hodnotách a zlato láme rekordy.Ke korekci by bylo potřeba obrácení trendu,jak u dolaru,tak u zlata,ale jednání o nahrazení dolaru košem měn a zlata při kótování ceny ropy nenaznačuje tuto pravděpodobnost.Ještě před nedávnem by mě ani nenapadlo,že se může zlato ještě někdy vrátit blíže k měnovým systémům.I když před pár dny po zveřejnění hodnot z amerického trhu práce,trhy začaly oslabovat,teď to vypadá jako kdyby investoři na vše špatné zapoměli,i když trhy své zisky již přestřelily.
Proto si položme otázku,kde se v současné době nacházíme a co nás může čekat?Jsou v dohledné době nějaké zprávy nebo nálady,které by dokázaly změnit trend?Nebo pojedeme ještě výše,jako kdyby nás měly čekat pouze světlé zítřky?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Včera byly zveřejněny výsledky hlinikářského gigantu Alcoa a i když se předpokládala ztráta,firma překvapila malým ziskem,i když to bylo hlavně způsobeno politikou snižování nákladů.Dnešní futures reagují na tuto zprávu pozitivně.
I když obchoduji české akcie na BCPP,rozhodující pro jejich vývoj jsou zprávy ze zámoří a stav jejich indexů.Žádná burza ve světě není samostatná,všichni se řídí pouze podle americké nálady jejich akcií.Tak tomu je samozřejmě i v Praze a proto je pro mě rozhodující TA na indexy DJIA a S&P,protože některé naše akcie dost přesně kopírují americký vývoj.Nemůžeme se tomu divit,protože HDP USA se na celosvětovém podílí 23% a obraty obchodů například 30 akcií v indexu DJIA jsou opravdu vysoké.
Výsledková sezóna se rozeběhne na plné obrátky příští týden a rozhodující pro příští vývoj by se mohly stát výsledky bank.Bude zajímavé sledovat jak bude postaven konsensus,aby nebyl úmyslně podhodnocován z důvodu,aby se zachoval další růst.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Hledání momenta.

Jedním z největších fenomenů TA,je určování momenta.Je to stav,kdy věříme,že začínající pohyb nějakou dobu vydrží,že akcie dostane určitou setrvačnost.Nejrozšířenější metodou je hledání momenta pomocí indikátoru z ceny,která je velice účinná při vzniku nového,jasného trendu,kde máme vyřešen problém základní bezpečnosti.Za cenu,že vstoupíme později,máme šanci na větší,jistý zisk.Naopak velice nejisté jsou situace,kdy se rychle střídají podstatné vzestupy a poklesy.Kdybychom vstupovali do obchodů podle těchto kritérií,mohlo by se nám stát,že budeme vstupovat do dlouhé pozice již blízko maxima.Zde je osudovým nedostatkem to,že nemáme prostor pro následná potvrzení.Musíme se tedy pokusit hledat momentum i v jiných vodách,protože není důvod tyto zisky nechat ležet.
Jedna teorie logiky,převedená do slovníku TA říká,že bychom neměli cenu zkoumat cenou,i když většina indikátorů je takto založená.Jsou tu dvě,někdy až nesmiřitelné skupiny techniků a každá hájí svoji pravdu.To se ale nechá využít ke spokojenosti obou,protože se mohou vzájemně potvrzovat a pak se tento spor stává zcela zbytečným.Indikátory nám dávají celou škálu potřebných signálů a naopak obchodováním ceny dostáváme S/R úrovně,které se stávají neocenitelným darem.Vinou se jako nit celým grafem a jsou cítit všude.Obsahují je trendové linky,klouzavé průměry,grafové formace i ceny minulosti.Teď se dostáváme k tomu důležitému.Co jsou to S/R úrovně?Možná,že mohu s klidným srdcem napsat,že je to určitý druh psychologického momenta,které můžeme využít v nepřehledných situacích a je zcela běžné i v jiných souvislostech.Určitě všichni známe momentum zprávy.Splňuje i zákony logiky,neboť zkoumá cenu jinou technikou.Kdo bezmezně dodržuje money management,nemusí se tohoto stylu obchodování bát,i když na nás mohou čekat nepříjemná překvapení.
Říká se,že burza je jeden velký chaoz,ve kterém jsou ale i místa uspořádanosti.Podle mého názoru je právě psychologické momentum jedním z těch míst,kde platí určité,stále se opakující zákonitosti,které jsou navíc podpořeny nejdominantnějším,v té chvíli,pořádkem-psychologií.Všichni známe situace,kdy sledujeme cenu a váháme.Když se konečně začneme klonit k nákupu,cena vystřelí a my se za ní jen smutně díváme,protože opět nám utekl dobrý obchod.Samozřejmě,že vše není tak idilické,ale ze své praxe mohu s určitostí říci,že většina obchodů,které jsem svojí váhavostí ztratit a které byly založeny na psychologickém momentu,by byly ziskové.
Tak jak se zrychluje svět,zrychlují se i indikátory,nebo se vyvíjejí nové,založené na jiných základech.Možná,že někdo kdo obchoduje pozice otevřené několik let,může namítnout,že se ho to netýká.Ke konci loňského roku se akcie Čezu zhodnotili za šest dní o třista korun.Možná,že na stejný zisk budeme čekat rok.Já si myslím,že se vyplatí tyto pohyby následovat a mrzí mě,že hodně příležitostí zatím pouze sleduji a nejsem schopen podstoupit i všechna rizika tohoto momenta i proto,že jsem přesvědčen o jeho udržitelnosti,které je podpořeno i následným potvrzením indikátoru nebo ceny.Umyslně používám výraz,následným.Můžeme vstupovat jen do těch pozic,kdy například v indikátoru ještě nedošlo k obratu,ale je na něj připraven a jestliže cena půjde naším směrem,rychle k němu dojde.Když se na to podíváme blíže,vlastně do všech pozic vstupujeme podle nějakého momenta.Ať hned podle psychologického v čisté podobě,nebo podle signálů indikátoru,podle téhož,ale již zpožděného.Přiblížením se co nejblíže té čisté podobě je cestou správnou,ale dlouhou a nelehkou.Asi platí,že čím budeme obchodovat kratší časové rámce,tím mu budeme blíže,ale je samozřejmě možné každou pozici při pozitivním vývoji co nejvíce prodlužovat,již ale se všemi atributy základní bezpečnosti.
Pokud obchodujeme v delším časovém rámci,máme na výběr z více možností technické,nebo fundamentální analýzy.Psychologické momentum,je další v řadě,které nám může pomoci zkoumat trhy z jiného relevantního pohledu.Čím více se mu věnuji,tím zjišťuji,že je samostatně použitelné.Pro klid duše můžeme například používat pro potvrzení nejjednodužší způsoby TA v podobě indikátorů.Čím obchodujeme v delším časovém rámci,tím v mém případě ztrácejí indikátory na významu a začínám se klonit ke vstupům do obchodu podle psychologických změn nálady.Na tento fenomen následně navazuje další důležité pokračování v náladě investorů,kterou je otázka určité setrvačnosti,jakou akcie dostane.

Link to comment
Sdílet pomocí služby


--------------------------------------------------------------------------------

Akumulace a distribuce.

Toto je dalším základním tématem,které se pokoušelo vyřešit mnoho lidí před námi,už od prvopočátku vzniku všech možných trhů.
Můžeme se na tento problém dívat z několika pohledů.Někoho zajímá pouze objem obchodů,někdo preferuje jenom cenu v nejrůznějších podobách a jiní kombinují obě cesty do jednoho indikátoru.Hodně záleží na tom,v jakém časovém rámci obchodujeme.Čím je kratší,tím akumulace a distribuce ztrácí na významu a můžeme je nahradit jinými způsoby.Čím je ale časový rámec delší,tím získává na významu.
Já osobně nejsem zastáncem zkoumání A/D pouze objemem obchodů,ať v podobě pouze fizické,nebo v podobě indikátoru,i když se to na první pohled nabízí,jako nejschůdnější cesta.Zde se doporučuje trendový indikátor OBV,jehož koncept spočívá v tom,že objem předchází cenu,kde se spojuje objem obchodu akcie v závislosti na závěrečné ceně.S určitostí můžeme říci,že je dobrý v situacích zásadních změn,ale na moje gusto je příliš pomalý,bez náznaků rychlejších reakcí.Možná,že moje odmítnutí objemu obchodů jako samostatného fenomenu při zkoumání A/D působí nedůvěryhodně,protože z logiky věci by měl mít největší vypovídající schopnosti,ale při bližším zkoumání tato pravda již není tak průkazná a jak uvidíme později,to co se nabízí hned,nemusí být nejlepší.
Druhou alternativou je vzájemná kombinace objemu obchodu a ceny.Jestliže je hodnota objemu ve všech systémech stejná a působí i stejným způsobem,pak s cenou to je trochu složitější.Můžeme si vybrat z několika druhů,nebo je vzájemně kombinovat a tudíž každá možnost působí jiným způsobem na konečný výsledek.Je dobré si všechny důležité alternativy upravit do vzorečků a dát je vedle sebe,abychom pochopili celou škálu možností.Jelikož jsme každý jiný,bylo by dobré si nejdříve položit otázku,co od indikátoru očekáváme,jaké by měl mít výstupy a až po té hledat cesty,které by nás k tomuto cíly dovedly.Já ve svém OS mám indikátor založený na kombinaci objemu a ceny,ale v podobě oscilátoru,tedy k jiným účelům.
Třetí možností je hledání indikátoru na A/D pouze podle ceny a samozřejmě i zde platí to samé ohledně možností a kombinací,jako ve druhém případě.Je zajímavé,že tato,na první pohled nelogická cesta,ve které nehraje ani nejmenší roli objem obchodů,je tou,kterou k těmto účelům preferuji v podobě Williamsových postupů,se kterými se plně stotožňuji.Ty jsou založené na vzájemném vztahu zavírací ceny k minimu nebo maximu skutečné cenové úsečky,tedy nebereme v úvahu otevírací mezery.
Pak by vzoreček pro dnešní klesající zavírací cenu mohl vypadat takto:

Dnešní A/D=(zavírací cena-maximum)+včerejší A/D

Vzoreček pro dnešní stoupající zavírací cenu vypadá takto:

Dnešní A/D=(zavírací cena-minimum)+včerejší A/D

Jak vidíme,jedná se o velice jednoduchý systém,jehož logikou je zjišťování toho,která skupina má na trhu dominantní postavení s vyplývající akumulací nebo distribucí.Znovu si můžeme ukázat,že jako ve většině případů,i zde,k jednomu cíli může vést více cest.Je jenom na nás,abychom si zvolili tu,která nám je nejbližší a nezačali biflováním té první,která se nabízí.
Já jsem zde odhalil možnost,se kterou si zatím nejvíce rozumím,ale celou problematiku nechávám otevřenou,protože v některých věcech si nejsem zcela jist.Berte to jako otevřené téma,ve kterém jsem nastínil hlavní postupy a je na každém,jakou cestou se vydá.Možností je nepřeberné množství,i se šancí,že někdo přidá nové,originální řešení,protože například většina indikátorů je založená pouze na divergencích mezi A/D a cenou.Bylo by dobré se poohlédnout i po jiných doplňujících signálech,které možná existují,ale moc se o nich nemluví.Link to comment
Sdílet pomocí služby

Z výše popsaných článků bych chtěl osvětlit svoji logiku přístupu k pozičnímu obchodování akcií.Když se budu držet nástrojů TA,pak je dobré zkoumat akumulaci nebo distribuci.V hodně případech při závěrečné etapě výprodejů nastane situace,kdy na prodejní straně stále operují prodejci,ale akcie již nachází podporu na nákupní straně.Jsou dny kdy se cena téměř nezmění,ale za masivních objemů.To signalizuje,že se situace začíná měnit a pokud se tak děje v období krátkodobé korekce,myslím,že je pravý čas na nákup,i bez nějakého dalšího filtru.Pokud to je změna primárních trendů,nebo při větší sekundární korekci,pak toto období trvá delší čas a čeká se na změnu nálady a všichni nebojácní jsou na startu v očekávání startovního výstřelu.Někdo je již v pozici,jiní čekají na potvrzení.
Co je to ten startovní výstřel?Když to všeobecně zjednoduším,pak to může být psychologické momentum například na bázy fundamentální zprávy atd.K úspěšnému obchodu jsou zapotřebí dvě podmínky.První je momentum,tedy aby akcii něco uvedlo do pohybu a druhou je určitá setrvačnost z toho vyplývající.Tyto dvě věci spolu úzce souvisí.Samozřejmě závisí na síle momenta,ale někdy ho nedokážeme odhadnout a proto můžeme použít filtr z TA.Já používám EMA.Pokud je akcie v blízkosti EMA a dává se do pohybu,pak z logiky věci je šance,že se do obchodu zapojí více investorů,protože berou cenu jako férovou a tuto setrvačnost ji zákonitě dají.Pokud se ale cena v případě nákupního signálu nachází podstatně nad EMA,pak bychom kupovali již za předraženou cenu a setrvačnost akcie je ohrožena,protože část investorů již nebude mít chuť do obchodu vstupovat.V případě dlouhodobého obchodního rozpětí můžeme použít oscilátor a zkoumat překoupené a přeprodané oblasti,protože je v této situaci důvěryhodnější.V tomto případě to není vstupování do obchodu podle indikátoru,ale podle psychologických nálad stáda a indikátor jsme v tomto případě degradovali pouze na filtr.V této situaci je dobré si uvědomit,že psychologická síla většiny má mnohem větší vypovídací hodnotu,než studené zákony čísel.
To co jsem zde v hrubých rysech napsal,je jenom jedna z možností.Neprobíral jsem konkrétní detaily,protože svoje čísla si do nich musí zasadit každý sám.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Další možností je obchodování čistě podle TA tvořené indikátory.Základem tohoto OS je obchodování minimálně ve dvou časových rámcích.Podle kratšího,v mém případě denního,vstupujeme do pozice podle oscilátoru a podle delšího, týdenního určujeme hlavní trend trendovými indikátory.V této chvíli se nebudu věnovat detailům tohoto sytému,protože mě jde o jinou věc.Je všeobecně zaběhnutou skutečností,že jakékoli časové rámce máme v podobě grafů.V případě nejkratšího časového rámce to je vcelku pochopitelné a graf hlavního rámce nám uhladí nepodstatné výkyvy ceny a upozorní nás na to podstatné. Odstřihněme se od pouhého technického obchodování a položme si jinou otázku.Je opravdu nutné mít všechny rámce zdokumentované pouze ve formě grafů,neexistuje i jiná možnost?Já používám ještě třetí,který překrývá oba dva rámce a zabývá se z jejich logiky i předpovídáním budoucnosti.Mám zde minulost hlavního grafu,současnost denního a očekávání nejbližšího vývoje,který by měl logicky následovat,nebo pouze sledování vyplnění budoucího očekávání.Tento rámec mám v rovině logických úvah v závislosti na vývoji ekonomických cyklů reálné ekonomiky.Zde je důležité sledovat náladu trhu,indície pro pokračování trendu,nebo úskalí pro možnou změnu.
A opět jsme se posledními větami dostali do kombinovaného systému zpožděných signálů indikátorů a zkoumání psychologie stáda v podobě jeho efektu.Čím více se této problematice věnuji,tím zjišťuji,že v delších časových rámcích má tento postup svoje místo.Je to OS podobný tomu z předešlého článku,s tím rozdílem,že zde je kladený větší důraz na technickou stránku.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Většina traderů používá TA ve formě ceny a jejich formací,nebo indikátorů založených na ceně,nebo objemu obchodů.
Nejsou to ale jediné možnosti.V poslední době se začínají používat indikátory založené na úplně jiných základech.

Jedním z nich je index VIX,kterému se říká index volatility,nebo index strachu.

Je často používán jako měřítko stability,nebo rizikovosti trhů.Představuje očekávanou volatilitu v perspektivě jednoho měsíce a vychází z cen osmi put a call opcí,se kterými se obchoduje na Chicago Board Options Exchange.Jeho význam je však globální a univerzálně použitelný pro vyjádření míry volatility trhu jako celku.
Vysokých hodnot nabývá index při nízkých úrovních cen akciových trhů a naopak.Význam indexu sahá dále.Pokud je hodnota indexu VIX velmi nízká,znamená to,že se neočekávají výraznější pohyby na akciových trzích.Pokud ale dosahuje extrémně nízkých hodnot,může to signalizovat klid před bouří a trh může zanedlouho klesnout.Pokud VIX ukazuje vysoké hodnoty,značí to paniku.Pokud index ukazuje extrémně vysoké hodnoty,panika dosahuje vrcholu,trhy jsou na minimu a připraveny na obrat.
Hodnoty pod 20 jsou chápány jako indikace nástupu medvědů a hodnoty nad 30 naopak vábí býky.Extrémní strach investorů,značí hodnoty nad 40,extrémně nízké hodnoty-blížící se 10-mohou znamenat,že jsou trhy na vrcholu.
Ale i zde někdy mohou být dosaženy super extrémní hodnoty.Například v této poslední recesy obrat trhů nastal v situaci extrémního strachu,vyjádřeného hodnotou 80!!!!
Indikátory založené na psychologii se používají čím dál častěji a dokazují,že mají svoje opodstatnění.Nadarmo se neříká,že když jsou plné noviny zpráv o výhodnosti investování do akcií,je čas prodávat a naopak,když zdělovací prostředky ukazují pouze paniku a beznaděj,je čas nakupovat.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Základní prací která zkoumá vývoj ekonomických cyklů v návaznosti na akciové trhy,je Dow-Jonesova teorie.O její vývoj se hlavně zasloužili Dow a Hamilton a vznikla z rozborů tržních cen akcií konce 19.století.
Dříve než ji příjmeme,musíme se bez výhrady stotožnit s určitým počtem předpokladů.
1/Prvním předpokladem je to,že primární trend je imunní před manipulacemi.
2/Trh odráží všechny dosažitelné informace.Všechno co na trhu známe,to se již odráží v ceně.Ona reprezentuje součet nadějí,obav a očekávání všech účastníků,úrokové sazby,volby atd.Neočekávané zprávy pouze ovlivní krátkodobý trend.Když trh na některé nereaguje,trh je již s předstihem zakalkuloval do ceny.
Tržní pohyby.
Jsou identifikovány tři druhy cenových pohybů:Primární a sekundární trend a denní kolísání.Primární trend je dlouhý od několika měsíců do několika let a reprezentuje hlavní trend trhu.Sekundární trend je dlouhý od několika týdnů do několika měsíců a pohybuje se proti primárnímu trendu.Denní kolísání se může pohybovat proti primárnímu trendu v délce hodin až dnů,ale ne více než týden.
Primární trend.
Tyto pohyby jsou označovány jako býčí a medvědí trhy.Jakmile je identifikovaný,zůstává v platnosti až do doby prokázání jiného.Délka a trvání je velmi neurčité.Realita je taková,že nikdo nikdy neví,kdy primární trend skončí.Cíl teorie je zužitkovat co víme a nahodile odhadovat co nevíme.Zkoušet předpovídat délku a trvání trendu,je cvičení z marnosti.
Sekundární trend.
Běží proti primárnímu trendu a v býčím trhu je považovaný za korekci.Hamilton našel některé charakteristické rysy,které jsou běžné pro tyto pohyby.
a/Sekundární kolísání probíhá v délce 1/3 až 2/3 primárního trendu,kde je 1/2 typická.
b/Sekundární pohyby mají sklon být rychlejší a ostřejší,než předcházející pohyb.
c/Na konci tohoto pohybu,těsně před obratem je obvykle těžkopádné období s malými cenovými pohyby a poklesem objemu.
d/ Minima jsou někdy doprovázena vysokým objemem.
Hamilton charakterizoval sekundární pohyby jako nezbytný fenomen v boji proti nadměrnému spekulování.Korekce a opačný pohyb drží spekulanty v šachu a přidává zdravou dávku dohadů k tržnímu pohybu.Protože má komplikovanou a klamavou povahu,vyžaduje zvlášť pečlivé studium a analýzu.Investoři se často zmýlí,když berou sekundární pohyby jako začátek nového primárního trendu.
Denní kolísání.
Kvůli náhodnosti denních pohybů,je jeho předvídání omezené.V horším případě může přílišný důraz na denní kolísání vést k chybám a ztrátám,protože je založeno hlavně na emocích.To je zásadně důležité poznání pro utvoření celého obrazu při analyzování denních cenových pohybů.Jednotlivosti jsou bezvýznamné,ale zároveň podstatou pro dokončení celkového pohledu.Denní pohyby jsou důležité,ale jen v případě,když vytvoří vzorec pro analýzu.Jejich studiem si máme vytvořit souvislosti k většímu obrazu.
Tři stupně primárních býčích a medvědích trhů.
Hamilton identifikoval tři stupně pro oba primární trhy.Tyto stupně souvisí,pokud se týče pohybu ceny,s psychologií trhu.Primární býčí trh je definovaný,jako trvalý a dlouhý postup,který se vyznačuje zlepšováním obchodních podmínek,který vyvolává zvýšenou poptávku po akciích.Primární medvědí trh je definovaný jako trvalý a dlouhý pokles,vyvolaný zhoršujícími se obchodními podmínkami,které vyvolávají nechuť investování do akcií.V obou primárních trzích se proti nim odehrávají sekundární pohyby.
Příště proberu jednotlivé části primárních trendů.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dowova teorie-2 část.

Primární býčí trh.

1/Stupeň hromadění.
Tento stupeň je velkou měrou k nerozeznání od posledního zotavení z medvědího trendu.Pesimismus,který je nadměrný na konci medvědího trhu,ještě vládne.To je doba,kdy je veřejnost vyprodaná,zprávy jsou špatné a ocenění je na minimech.Nicméně v tomto období se již akcie začínají kupovat.To je stupeň trhu,kdy ti trpělivý vidí příležitost k nákupu na delší časové období.Akcie jsou levné a zdá se,že je nikdo nechce.Warren Buffet v létě roku 1974 uvedl,že nyní je čas nakupovat a stát se bohatým.V tomto stupni akcie začínají nalézat dno a tiše jdou nahoru.I když se trh začíná zvedat,stále panuje velká nedůvěra.Po prvních možných vrcholech začíná trh znovu klesat.V tuto dobu vycházejí medvědi s názorem,že trh je příznivý ke spekulacím na pokles.Zde má pečlivá analýza určit,zda se jedná pouze o sekundární kolísání.Jestliže je tomu tak,pak dna jsou nad předchozími minimi.Poté následuje klidné vzestupné období.Když jsou překonány předchozí vrcholy,je potvrzený začátek nového býčího trhu.
2/Velký pohyb.
Druhý stupeň je nejdelší a s největším nárůstem cen.To je období se zlepšujícími se obchodními podmínkami,zvyšujícími se cenami a vzestupnou důvěrou.To je považováno za nejsnadnější možnost jak zůročit akcie.
3/Nadbytek.
Tento stupeň je známý přílišným spekulováním a začátkem inflačních tlaků.Veřejnost je plně zapojena na trhu,ocenění jsou nadměrná a důvěra vyjímečně vysoká.

Primární medvědí trh.

1/Distribuce.
Distribuce značí začátek medvědího trendu.Jak si obchodníci začínají uvědomovat,že se podmínky začínají zhoršovat,začínají prodávat.Veřejnost je stále zapojená a stává se ochotnými kupci.Nicméně ceny začínají pomalu klesat a pokles začíná,i když je tam malá víra,že začal medvědí trh.Po mírném poklesu přichází zpětné zotavení sekundárního pohybu,který vrátí část ztrát.Zpětná zotavení medvědího trhu jsou rychlá a ostrá.Tento pohyb povzbudí býky,nicméně maxima jsou již nižší.Po nich přicházejí i nižší minima,což potvrzuje,že zde máme medvědí trh.
2/Velký pohyb.
Jako u primárního býčího trhu,poskytuje i tento stupeň největší pohyb.To je v době když byl identifikovaný sestupný trend.Odhady zisků se redukují,začínají se vyskytovat ztráty a jak se podmínky zhoršují,výprodeje pokračují.
3/Beznaděj.
Zde existuje špatná nálada,ceny jsou nízko,ale prodeje pokračují za každou cenu.Zprávy jsou špatné,výhled je beznadějný a kupci nejsou.Jakmile akcie odrážejí nejhorší možný výsledek,nový cyklus začíná znovu.

Signály.
Můžeme identifikovat čtyři oddělené skupiny signálů.
1/Trendová identifikace.
2/Signály koupit nebo prodat.
3/Objemy obchodů.
4/Obchodní rozpětí.
První dva byly považovány za nejdůležitější a sloužily k identifikaci primárního trendu.Druhé dva nástroje k této identifikaci podle Hamiltona nesloužily.Na objemy se pohlíželo jako na potvrzující statistiku a obchodní rozpětí bylo používáno pro identifikování hromadění a distribuce.
To jsou názory staré více než sto let.Jiný způsob pohledu popsal A.Kostolanyi ve svém burzovním semináři.On se zaměřil i na přímé souvislosti trhů a reálných ekonomických cyklů,jako spojených nádob.Existuje jedna velká pravda,že trhy jsou před reálnou ekonomikou půl roku napřed a že na vrcholu mají velcí peníze a drobní akcie a naději a na dně mají velcí akcie a drobní peníze.Velká pravda,která vyjadřuje stále se opakující koloběh psychologických pochodů trhu.
Já jsem zde popsal tuto problematiku v hrubých rysech.Určitě se jedná o mnohem složitější problematiku,která by si zasloužila větší prostor.

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...