Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Proč nefungují populární metody technické analýzy


Olympusko

Doporučené příspěvky


No to jak kdo, ale jestli vážně:

Teoretický výzkum sám o sobě nenese žádný užitek, není-li dosaženo praktických výsledků, aplikovatelných v reálném světě.

Například, jedná známá česká společnost (tu snad nesním pojmenovat zde?) prováděla jakýsi výzkum serióznějšího kalibru ve spolupráci s vědci ohledně vyhledání zákonitostí v burzovních grafech. Samotný fakt a následný piar celé kampaně byl na úrovni (včetně proplaceného článku na jednom z největších internetových serveru), ale...

měl jsem tu možnost držet v ruce a seznámit se se závěrečnou zprávou hodnotitele, která také obsahovala řadu příloh ze samotného výzkumu...výkřik do tmy. Ve style "tudíž tyto a tyto zákonitosti se dají zmapovat a ukazuje to na možnosti dalšího efektivního výzkumu". Praktický užitek faktický nulový.

Já preferuji, aby když už, tak to bylo dotaženo k nějakým "materiálním" výsledkům, např. v podobě OS, doporučení, konkrétních přístupu, nebo aspoň analýzy něčeho reálného, a ne akademická teoretizace.
Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 278
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

To Honza K.

"To je jistě pravda, surová data jsou zkrátka to co v realitě proběhlo o tom žádná, byl bych ale rád, kdybychom se spíš zamysleli nad jiným způsobem uvažování - potřebujeme nezkreslenou situaci trhu na to, abychom na něm vydělali?"

To je jedna ze základních otázek a jsem rád, že jste ji zde zmínil.

Následující věty budou pouze mými subjektivními názory na tuto problematiku.
Surová data jsou jistě základem, jak se dostat ke skutečné podstatě zkoumání trhu a k nejférovějšímu výsledku, ale spíše jsem se setkal s tím, že to je pro většinu obchodníků téma, které je buď nad jejich síly, nebo jim jejich pohodlnost velí, aby si našli jinou cestu v podobě nějaké jednodužší berličky. S tímto názorem nebude hodně lidí třeba souhlasit, ale musíme si uvědomit, že konečná data jsou pouze výsledkem kombinace fundamentu a vývoje psychologie davu a když se podíváme na tyto stránky, pak slova fundament, logika atd., se zde nesetkávají s velkým ohlasem a otázka psychologické odolnosti jednotlivce by bylo jedním velkým samostatné tématem.
TA se může při správném používání stát výdělečnou veličinou a o této pravdě určitě nebude sporu. K úspěšnému výsledku nás zajisté dovedou i jiné nástroje založené na všemožných základech, aníž bychom potřebovali používat surová data s jejich přílišnou znalostí.

Proč je tedy tak urputně bráním ? Někdo je zajisté nepoužívá a stejně vydělává, tak proč ? Třeba proto, protože je zde jedno velké ALE. Všude se můžeme dočíst, že musíme vybudovat obchodní systém, ve které bude výhoda na naší straně a musíme mít pevný money management. Pak se můžeme stát úspěšnými obchodníky. Pokud se podíváme na poměr úspěšných a neúspěšných obchodů, pak nám stačí výhoda nad 50 % a v tom je podstata věci. Proč používat poměrně nezajímavé poměry úspěšnosti, když zde existují i jiné a výhodnější možnosti, které mají k podstatě skutečné situace trhu mnohem blíže. Když se naučíme používat například psychologické momento, můžeme otevřít dveře k uspořádaným a stále se opakujícím situacím na trhu, ve kterých dokážeme být úspěšní při vstupech do pozice z více než 90 %. To má mnoho dalších výhod v podobě našeho psychologického rozpoložení, protože tím dosáhneme mnohem větší důvěry a každý úspěch nás může posilnit a naopak každý neúspěch nás může srážet k zemi. Pro některé tradery je tento poslední závěr zásadní a může rozhodovat o jejich úspěch, nebo neúspěchu.

O tomto tématu by toho šlo napsat mnoho, já jsem zde zjednodušeně popsal některé základy, které považuji za zásadní. Závěrem tedy přílišné znalosti o datech nepotřebujeme, ale pokud jim porozumíme můžeme se dostat kvalitativně do úplně jiné situace.Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 months later...

Abych nezakládal nové vlákno - publikuji zde svůj článek ohledně PAMM účtů. Mám za to, že při pozorném čtení a seriózním přístupů bude pro mnoho obchodníků užitečný: PAMM účet - důkaz ziskovosti? V současné době se u určité části traderské veřejnosti vytvořilo téměř náboženské vnímání statistiky PAMM účtů. Osoby hledající možnosti investování svých prostředků do tržních spekulací nutně potřebují určitý symbol víry, který slibuje budoucí zisky. A jelikož přes veškeré pochybnosti se community obchodníků přece jenom orientuje minimálně v gramatice a v aritmetice, pak symbol víry musí aspoň částečně vypadat jako účetní záznam. Minimálně tak, aby mohl trader konkrétní výsledky sčítat ve sloupci a vyvodit z toho určitý důsledek. Přičemž je na místě, aby byly tyto údaje prokazatelné, důvěryhodné, například ověřené nezávislou třetí stranou. Existují ale i jiné očividní způsoby potvrzení pravosti dat. Například, lze připomenout výpočet hodnoty pipu, lze získat dobrou historii tržních kotací nebo samostatně všechno zkontrolovat pomocí kalkulačky. Je také možné, že řada individuí se domnívá, že zákony aritmetiky v Excelu a u brokera fungují různě, a proto data musí být získána právě z brokerského účtu. Podstata samozřejmě je, že zákony aritmetiky fungují stejně všude. Obchodníci požadují jednoduchý, průhledný a důvěryhodný zdroj hodnocení investiční činnosti obchodníka nebo obchodní strategie. PAMM účty (Percent Allocation Management Module) byly původně vymyšleny jako výborný nástroj organizace řízení aktiv třetí stranou (asset management, často také "důvěrné řízení"). Dost rychle také pro PAMM účty byla vymyšlena druhá "necílová" funkce - potvrzení ziskovosti investiční činnosti. Ale nakolik jsou PAMM účty pro tento cíl vyhovující? Pokusím se dále stručně ukázat potenciální hrozby a nebezpečí nekritické víry v sílu "hezké" statistiky PAMM účtů. PAMM účet je 3 měsíce starý. Lze si dělat závěry? Dostatečně typická situace. Obchodník nováček po přečtení knížek o "kolektivním rozumu" trhu a užitečnosti sledování a obchodování aktuálního trendu, se nakonec skutečně dostává do opravdu dlouhého, silného a zjevného trendu. Trend může klidně trvat i více než 3 měsíce. Obchodník po uvěření v sílu tohoto trendu může reálně ukázat velmi dobré výsledky v průběhu 3 až 6 měsíců, možná i v průběhu celého roku. Jedno z tržních pravidel tvrdí, že žádné úspěchy v minulosti negarantují úspěchy v budoucnosti. Jazykem reálné kvalifikované analýzy - v tomto případě reálná rizika zůstávají pro pozorovatele utajená. Zároveň stačí pouze automatizovat strategii "sleduj trend" a s pravděpodobnosti blížící se jistotě na výraznější historii se přesvědčit, že tato strategie nefunguje. Silné a zjevné trendy mají nepříjemnou tendenci končit, přičemž, téměř slovy klasika končit nečekaně a s prudkým obratem likvidujícím minulé zisky. Může k tomu docházet z důvodu fixace zisku velkými investory, pochopením značnou masou investorů nesouladu aktuálního stavu s reálným stavem ekonomiky. Ve skutečnosti nikdo neví, proč k tomu dochází. Vlastně není až tak tragický samotný obrat, kdyby trend trval roky. Ňam by to určitě stačilo. Bohužel, čim silnější je trend, tím větší je přání investorů, kteří se do tohoto trendu dostali jako první, zafixovat svoje zisky a tím i samotný trend "zlomit". Základní masa investorů toto chápe a začíná být čim dále více nervozní. Ve finále se trend hroutí jako lavinový proud v těžce předpovídatelnem časovém okamžiku. Z toho je jakoby patrné, že přece stačí umět se dostat do trendu mezi prvními. Rodící se trend je však na počátku velmi slabý, a je velmi jednoduché ho splést s dalším aperiodickým výkyvem trhu. Nakonec než si najdete reálný začátek trendu, ztratíte mezitím hodně na lživě rozpoznaných situacích. Lze rovněž věřit, že budete stačit včas útect z hroutícího se trendu. Proces se však vyvíjí velmi rapidně, a v útect v praxi stačí zdaleka ne všichni. Připomenu další tržní pravidlo - zákon efektivity trhu neumožňuje inkasovat dodatečné zisky prostřednictvím využití očividných / iluzorních zákonitostí. Náhodná hra a hledání. Ukazují nám všechno? Všichni, kteří jsou v nejzákladnější variantě seznámeni se statistikou, musí aspoň rámcově vědět o výzkumech Bernoulliho. Ze zákona rozložení Bernoulliho konkrétně vyplývá, že čim je větší báze námi zkoumaných nezávislých PAMM účtů, tím větší máme šanci nalézt jakkoli "hezký" PAMM účet. Ale přitom ta jeho krása není nijak spojena s budoucí ziskovostí. Nevěříte-li matematickým výkladům, můžete pak snadno zorganozivat imitační modelování a samostatně se přesvědčit o správnosti tohoto tvrzení V praxi je to však ještě mnohem horší. Nezdařené PAMM účty se pokoušejí jednoduše skrýt a neukazovat. Zdařené PAMM účty naopak vystavují jako první. Fakticky se jedná o záměrné zkreslování informací (nejlepším příkladem zde jsou různé "burzy" nebo "tržnice" levných a primitivních AOSů, signálů od bůh ví koho a postavených na bůh ví jakém základě, třeba ZuluTrade, 4xproject atd. - zpravidla tyto weby mají velkou popularitu u lidí, kteří se domnívají, že lze zbohatnout aniž by aspoň chvíli vážně přemýšleli). Pro nezkušeného, ale přesto třeba poctivého investora je těžké hned vidět celý obrázek, pochopit s jakou frekvenci dříve "úspěšné" PAMM účty mizejí v propadlišti dějin, a s jakou pak okamžitě vznikají nové. Známé nástroje prohledávání bází různých PAMM účtů se moc nesnaží o poskytnutí investorovi efektivně fungujícího analytického (neplést s "efektivně fungujícím") funkcionálu, cíl je jiný. Ve finále se informace podávají tendenciozně a tím vyvolávají lživá očekávání u nezkušených investorů. I s ohledem na očividnost a prokazatelnost důvodů, uvedených výše, nadále jsem často svědkem, pozorujícím úporné a tvrdohlavé vyhledávání širokých databází PAMM účtů. Lze to samozřejmě částečně vysvětlit psychologickými vlastnostmi člověka. Už jsem psal jednou, že podle své původně "profese" je člověk sběratelem a lovcem. Najdou-li se jedlé ovoce nebo ulovené zvíře, pak již se lze nebát, že oni nečekaným způsobem někam zmizejí. Nalezený předmět je dostatečně stabilním fyzickým tělem. PAMM účty však fyzická těla nejsou, je to předmět umělého informačního prostředí. Vždy si pamatujte, že geneticky zabudovaný do nás kód ("selský rozum") není ani určen ani uzpůsoben "lovu" v umělém informačním světě. Martingale V klasické variantě předpokládá strategie martingalu zdvojnásobení sazby (sázky) po každé prohře a následný návrat k fixní sazbě po výhře. Při dané strategie hned první výhra buď přinese zisk nebo pokryje veškeré předchozí ztráty. Slabší stránka martingalu je v tom, že může dojít k sérii neúspěšných obchodů. Pro další zdvojnásobení může být v jednom okamžiku kapitál již nedostatečný a nasledovat bude bankrot. Při omezeném kapitálu investora je záporná průměrná ziskovost martingalu matematicky prokazatelná. Ale "selský rozum" založený na každodenních zkušenostech odmítá uvěřit reálné možnosti výskytu dlouhé série ztrát. Proto nachází martingale vždy své příznivce Lživá přitažlivost martingalu je v tom, že tento přístup umožňuje poměrně dlouho skrývat seriózní problémy samotné metody, budeme-li se dívat pouze na statistiku výsledků obchodování. Tuto zvláštnost martingalu aktivně využívají buď z neznalosti nebo záměrně ne příliš poctiví a čestní lidé. Klasický martingale lze rozpoznat právě podle růstu sázek po prohrách. Však i přesto toto mnohdy dostačující zjištění může být použití martingalu efektivně skryto. Zde je několik variant maskování: 1. Mícháme na jednom PAMM účtě statistiky dvou her - náhody a martingalu 2. Mícháme na jednom PAMM účtě statistiky několika her podle metody martingale tak, aby se obchody míchaných her jeden po druhém mezi sebou střídaly 3. Měníme výši sázek ne okamžitě po operaci, ale pouze po sérii operací 4. Místo změny výše sázek měníme vzdalenost stop-levelů od trhu 5. Místo změny výše měníme frekvenci otevírání pozic 6. Uskutečňujeme operace relativně vzácně (například 1-2 měsíčně), ale podle velké sázky ve směru pozorovaného trendu. Umožňuje to právě vytvářet "hezké" PAMM účty s historii za výrazné časové období více než 1 rok. Ale není třeba slavit. Problémy metody nikam nezmizely, podařilo se je jenom skryt. 7. "Nejpoctivější" metoda - míchat hru (obchodování) podle nějaké úměrné ziskové strategie s martingalem. V tomto případě hodnocení reálné ziskovosti první hry (prvního obchodování podle strategie) je přehnané, martingale se pak se sérii ztrátových obchodů vyskytuje vzácně. Ale každopádně informace o reálných rizicích a ziskovosti se zkreslují ne ve prospěch investora. Analýza bází monitoringů PAMM účtů Provedl jsem triviální statistickou analýzu některých bází monitoringu PAMM účtů. Níže jsou 2 diagramy rozložení ziskovosti PAMM účtů za 3 a za 12 měsíců. Jak pro 3 tak i pro 12 měsíců má rozložení stejné vlastnosti. Je vidět, že rozložení je zleva omezeno hodnotou -100%, což odpovídá úplné ztrátě kapitálu (bankrotu). Spolu s přiblížením k této hodnotě se hustota rozložení snižuje. Vysvětluje se to tím, že mnozí tradeři ukončují obchodování po výrazném drawdownu a nečekají na úplnou ztrátu kapitálu. Je také vidět, že vrchol rozložení se přibližně nachází na nulové ziskovosti. Podobné rozložení lze získat jednoduchým zkoušením náhodné hry (náhodného obchodování). Tím pádem analýza rozložení ziskovosti nám nedává vůbec žádné základy nebo předpoklady pro tvrzení o existenci zákonitostí ve výsledcích PAMM účtů. Obrázek 1 (viz dole) - Rozložení 3-měsíční ziskovosti PAMM účtů Obrázek 2 -(viz dole) Rozložení 12-měsíční ziskovosti PAMM účtů Předpokládejme, že v bázi účtů jsou prezentovány, zpravidla v nevelkém množství, PAMM účty opravdu efektivních správců aktiv a strategií. Pak vyčlenění těchto účtů z ostatních obchodních účtů s náhodným výsledkem bude těžkou úlohou. Například, pokud správce aktiv správně vyhodnocuje tržní rizika a omezuje cílovou ziskovost na reálné 20 až 30% ročně, pak jeho PAMM účet se již předem ztrácí možnost dostat se mezi ty "nejlepší" PAMM účty. Nespěchejte předávat kapitál do spárvy aktiv na základě výsledku právě vámi nalezeného PAMM účtu. Pozorujte tento účet ještě minimálně 6 měsíců. Musí se na něm uskutečnit minimálně 30 obchodů proto, abychom mohli vůbec začit reálně uvažovat o hodnocení ziskovosti. Níže je prezentován příklad jednoho 18-měsíčního PAMM účtu, který k okamžiku jeho nalezení v bázi vykazoval moc pěkné výsledky. Ale po uplynutí dalších 3 měsíců pozorování ztrátil PAMM účet polovinu dřívějších zisků. Veškeré identifikátory tohoto PAMM účtu a databáze obchodních účtů jsem záměrně vymazal. Obrázek 3 (viz dole)- Ukazatele jednoho 18-měsíčního PAMM účtu, v okamžik jeho nalezení v bázi obchodních účtů Obrázek 4 (viz dole) - Výsledek stejného PAMM účtu za 3 měsíce dodatečných pozorování. Ztráta je -35%. Závěry PAMM účet je v první řadě zaměřen na právně chráněnou správu aktiv s průhlednými a transparentními pro investora obchodními řešeními a výsledky. Kromě první funkce pokoušejí někteří individuí PAMM účty využívat pro hodnocení obchodních strategií využívaných správci aktiv. V článku jsem poukázal na vznikající při tom problémy. Je nemožné prakticky spolehlivě volit správce aktiv pouze na základě statistiky PAMM účtů. Je třeba vyjasnění používané obchodní strategie, její podrobná analýza. S úctou

15646

15647

15648

15649

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Olympusko, díky za zajímavý příspěvek, Merkur, též. K Merkurovi - nic proti, souhlas, zvládnutá psychologie trhu může vést k vyselektování situací, které mohou přinést větší než třeba 80% úspěšnost vstupů, nicméně jako u všeho zde budou asi určitá ALE. Moje zkušenosti mi říkají, že hledání správného vstupu a souběh vícero podmínek výrazně zvyšují dobu, kdy se u počítače nudím a kdy se neobchoduje a za druhé se mi nedaří psychologii trhu dostat do kódu strategie, pokud se ta psychologie nepromítá do nějakého kvantifikovatelného pohybu trhu. Dále pak jenom poznámka - 90% úspěšnost vstupů ještě sama o sobě neznamená dlouhodobě profitabilní strategii, stejně tak strategie se 40% win ratio může být slušně profitabilní, je to zkrátka jenom jedna z mnoha veličin, které na nás vybafne statistika. Fajn, celou dosavadní debatu vnímám jako koukání na trhy z různých úhlů pohledu a žádný z těch úhlů pohledu nevylučuje ten druhý. Aneb hlavně když to funguje :-)

Olympusko - jsem v téhle oblasti ještě laik, nicméně velmi mě zajímá s ohledem na studium CTA (Commodity trading advisory) účtů. Statistiku jste prováděl na jakém vzorku účtů, jde o forexové/futures/ETF účty, jsou to nějaké veřejně známé účty s ověřenou historií? Jde o náhodný vzorek účtů obchodující různé instrumenty, různé strategie nebo mají nějaký společný základ?

Osobně bych před jakoukoliv investicí do managed accounts vyžadoval od zdroje alespoň a ověřil si toto:
1. Platnou registraci v NFA
2. Výsledky auditů NFA (divil bych se, kdyby alespoň jeden neproběhl)
3. Historický vývoj spravovaných vkladů (assets under management)
4. Vnitřní standardy správce (code of conduct, supervisory system, disaster recovery procedures, Anti-Money Laundering Policy...)
5. U kterého brokera se obchoduje a kde je účet registrován (clearing)

A sazmořejmě informace týkající se daného systému, jaký trh/trhy obchoduje, jak často se obchoduje, jaké procento vkladu se riskuje každým obchodem/každý den, zda si mohu stanovit sám ono procento atd.

Nic jde se spát, díky za případné odpovědi.

Link to comment
Sdílet pomocí služby


Ahoj,

pro hodnocení a analýzu jsem použil reálný PAMM účet, monitorovaný zde www.onix-trade.net. Byl mě údajně doporučen jako jeden z nejlepších a nejpřehlednějších co se parametrů týká, samozřejmě předtím, než došlo k uvedenému DD.

Abychom se vyhnuli konfliktům, tak samozřejmě nechci říkat přesné číslo atd.

Báze PAMM účtů mám k dispozici ze statistických dat konkrétního brokera, působícího hlavě ve východní Evropě. Kromě délky trvání 3 a 12 měsíců další filtry nejsou. Bral jsem celkový souhrn PAMM účtů jak je.
Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 months later...

Nikdy jsem nevynaložil ani 1 eV na "vyvracení funkčnosti TA". Pokud mě sleduješ delší dobu, tak jistě víš, že např. v tomto vlákně jsem již několikrát upozornil prostým lidským jazykem (i když podle mě to plyne hned z názvu článku), že není možné něco mít proti TA samotné. Je to soubor základních prvků analýzy časových řad, který prostě je.

Mám vážné výhrady proti naivnímu a jednoduchému, triviálnímu použití TA pro seriózní obchodování v dlouhodobém horizontu.

Prosadit "svou pravdu" za každou cenu? Nemám žádnou svou pravdu. Mám pouze věci, které se dají spočítat, a to je pravda, která je majetkem civilizace :)
Link to comment
Sdílet pomocí služby

Olympusko, pravda je filosoficky pojem (wiki..) a jedinym majetkem civilizace je jeji osud ( = ma to spocitano :-)))
Vazim si tveho pristupu a setrenim eV. Vidim, ze v podstae poukazujes na naivni pristup k fenomenu TA. Takove poukazy mohou pomoci zacinajicim.. TA muze byt filtrem, jehoz nastaveni je v moci kazdeho snazivce. Pokud vazne chce. At se dari !!!

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Olympusko

myslim si ze na to aby sme dokazali urobit nejaku relevantnu analyzu PAMM, je treba zadat kriteria. ak je ten broker poskytovatel PAMM pre retail, ponukajuci terminal cez MT4ku, ktoru dnes urcite drviva vacsina serioznych manazerov nepouziva, tak sa nebavime o PAMM uctoch ako takych, ale o PAMM uctoch "manazerov" ktori sa rekrutuju z obycajnych ludi, ktori sa z realnym tradingom ani nemuseli stretnut.

spominany zulu trade alebo MyFxBook kde je milionn akoze manazerov a zopar sikovnych ludi k tomu. tak je jasne ze nam ziadne dobre cisla nemaju sancu vist.

chcelo by to asi vyspecifikovat co to vlastne ideme hodnotit. a rovnako tak aj zdroj dat. jeden broker rozhodne nestaci na to aby sme sa dobrali relevantnym vysledkom. ak to mala byt kritika samozvanych expertov ktori si zalozia akoze fond , a akoze ho spravuju z domu v teplakoch, tak ok , ale tam jetakato masivna analyza asi zbitocna, to je vseobecne znama vec

Link to comment
Sdílet pomocí služby


PAMM-účty to je snad jeden z mých dalších článků, že jo?

Já jsem mluvil o obecné problematice PAMM-účtů, a jaké jsou obecné nejběžnější manipulační triky. Samozřejmě konkrétní případy je jiná věc. U konkrétních případů jsem také popisoval v článcích o statistice jak na to s konkrétními metodologickými výpočty.
Link to comment
Sdílet pomocí služby

Olympusko

v blogu mas napisane ze obchodujes od roku 2005. to je docela dost dlho na to aby si clovek zvykol , nie?
podla mna je len otazka casu, kym clovek proste zacne akceptovat realitu.

realita je ze po zlozitych veciach nieje dopyt. bezny clovek ich nebude akceptovat, nebude ochotny za ne zaplatit. a nie sa ich ucit. preto radsej je na jednoduchosti zalozeny aj tento biznis ,keby sa Fx ako produk predaval v celej jeho komplikovanosti, nikto by ho nechcel. to je cele.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Airmike Napsal:
-------------------------------------------------------
> Olympusko
>
> myslim si ze na to aby sme dokazali urobit nejaku
> relevantnu analyzu PAMM, je treba zadat kriteria.
> ak je ten broker poskytovatel PAMM pre retail,
> ponukajuci terminal cez MT4ku, ktoru dnes urcite
> drviva vacsina serioznych manazerov nepouziva, tak
> sa nebavime o PAMM uctoch ako takych, ale o PAMM
> uctoch "manazerov" ktori sa rekrutuju z obycajnych
> ludi, ktori sa z realnym tradingom ani nemuseli
> stretnut.
>
> spominany zulu trade alebo MyFxBook kde je milionn
> akoze manazerov a zopar sikovnych ludi k tomu. tak
> je jasne ze nam ziadne dobre cisla nemaju sancu
> vist.
>
> chcelo by to asi vyspecifikovat co to vlastne
> ideme hodnotit. a rovnako tak aj zdroj dat. jeden
> broker rozhodne nestaci na to aby sme sa dobrali
> relevantnym vysledkom. ak to mala byt kritika
> samozvanych expertov ktori si zalozia akoze fond ,
> a akoze ho spravuju z domu v teplakoch, tak ok ,
> ale tam jetakato masivna analyza asi zbitocna, to
> je vseobecne znama vec


Nenašiel som príspevok na ktorý reaguješ, ale napríklad Zulu si neviem vynachváliť. Za mesiac som 5 - násobne zvýšil demo. Ak nepríde prúser, tak to hodím live.

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...