Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Opce a dividendy


mapler

Doporučené příspěvky

  • 2 týdny později...

Zdravím, chtěl bych se zkusit posunout trošku dál v diskuzi na téma dividendy a opční obchodování, v jakési pomyslné "sekci B", kde základem je získání vyplácené dividendy pomocí prodeje Short Put opce, která ji má v sobě započítanou, pokud její expirace končí po Ex-Dividend day (EDD), nikoliv tedy držením dividendové akcie. V úvahách jak s věcí naložit jsem musel vzít v úvahu základní premisu, kterou jsem musel ve zkoumání přístupů zohlednit, a to, že ITM Short Call opce sebou přináší před EDD značné riziko přiřazení, toto bylo objasněno v dřívějších příspěvcích. Mým výchozím bodem pro analýzu obchodování se z tohoto pohledu (dividendy a opce) stal [bold]ITM Short Strangle [/bold]. Základní myšlenkou pořízení ITM Short Strangle je fakt, že pokud jsou obě opce přiměřeně ITM, tak obě obsahují jistou část prémia a navíc Short Put opce obsahuje v sobě (ve své ceně) kromě prémia také celou dividendu. Aniž bych chtěl otravovat z riskgrafem a výpočtem Break Even bodů (BE) při expiraci, tak jenom náznakem uvedu, že ITM Short Strangle, tedy obě vypsané opce jsou ITM, jedna je Short Call, druhá je Short Put, obě na různém strike, mají BE na hodnotě Put strike mínus (utržené prémium celého Strangle mínus rozdíl striků) a na hodnotě Call strike plus (utržené prémium celého Strangle mínus rozdíl striků), tedy nějaký kousek nad Call strike a nějaký kousek pod Put strike. Toto je důležité vést v patrnosti, pokud zůstane Short Strangle nedotčen i po EDD. Pokud dojde k této situaci a obě legs zůstanou ITM i při expiraci (což je jedna z níže popisovaných variant), pak budou obě opce automaticky assigned a přiřazené akcie se vzájemně vyruší (Short Call = - Short akcie x Short Put = + Long akcie), tedy vše zmizí. Je zajímavé, jak se obyčejný ITM Short Strangle pořízený před EDD následně může rozvinout nebo přeměnit do jiných opčních pozic. Protože mám rád praktická řešení, přikládám screen s akcií NUS, která má EDD zítra (ve středu 10.9.) a vyplácí dividendu 34.50 USD. Akcie se obchoduje za 42,19, na screenu je vyznačen ITM Short Strangle -41C/-44P. Short Call bych patrně včera na Close pořídil za +135, Short Put za +235 (ceny BID), celkově bych za ITM Short Strangle obdržel +370 (pravděpodobně více, beru mezní ceny BID). Při rozsahu strike 300 je "čisté prémium s dividendou" ve výši +70. Naznačil bych první scénáře, které by mohly v souvislosti s EDD nastat. 1/ ITM Short Strangle zůstane na EDD "neporušen", Short Call zůstane nepřiřazena, k dispozici máme naakumulované prémium. Poté bude samozřejmě nutno sledovat, jak se bude vyvíjet cena podkladu. BE body budou 70 USD nad cenou 44 (=44,70) a 70 USD pod cenou 41 (=40,30). Pokud se bude Short Strangle pohybovat v mezích mezi 41-44, bude jej možné s přibližováním se k pátku buď zlikvidovat nebo jej ponechat do expirace automatickému assignment. K likvidaci nebo řízení ITM Short Strangle s ohledem na přibližující expiraci se ještě vrátím v dalším příspěvku, a to řešením ITM Short Stragle neprovedením jeho likvidace prodejem pozice, ale transformací ITM Short Strangle do syntetických pozic, které povedou k bezpečnému vyexpirování při zachování přiměřeného profitu. 2/ ITM Short Strangle bude na své Short Call 41, která je ITM přiřazen. Toto je dosti pravděpodobný scénář (který nejde backtestovat :-c)), ale podle atraktivnosti opce a zejména výši dividendy bych mu přiřadil z mé zkušenosti tak 80% - 90%. Čím vyšší dividenda, tím vyšší pravděpodobnost, není to však pravidlo, v srpnu jsem například nebyl vůbec přiřazen na ITM Short Call u YUM a APA, což jsou již dosti atraktivní tituly z tohoto pohledu. Z pozičního pohledu nám ITM Short Strangle zmizí a zůstane nám ITM Short Put 44 a 100 x Short akcie. vytvořila se nám syntetická [bold]Short Call [/bold]. Pro celkovou pozici to má jeden zásadní efekt, přiřazení na Short Call nám vygenerovalo na účet Short akcie v noci na EDD, jejichž držitel musí uhradit dividendu v plné výši, od utrženého prémia tedy musíme odečíst hodnotu dividendy (-34,50), co je ovšem příjemné je fakt, že nám bylo darováno prémium na této přiřazené Short Call opci. Zbylá pozice, tedy ITM Short Put a Short akcie není vůbec špatnou pozicí. Vycházíme-li z mírného předpokladu, že cena akcie nám po EDD většinou klesne o cenu vyplácené dividendy, tak v tomto smyslu jsem plně zajištěni, protože pokud Short Put skončí ITM při expiraci, vše zmizí a nám zůstane také prémium z této Short Put. Aby pozice byla ztrátová, musela by se akcie dostat nad 44 do expirace. to je pohyb v řádu jednotek procent za tři zbývající dny. Přiřazením na Short Call a vytvořením Synthetic Short Call jsou nám tak nabízeny tyto scénáře: A) Cena bude klesat, stagnovat nebo poroste do 44. Budeme přiřazeni při expiraci, vše zmizí, kromě námi placené dividendy nám zůstávají obě prémia. B) Cena bude klesat, stagnovat nebo poroste do 44, nebudeme chtít čekat do expirace v nejistotě, že cena se pohne v náš neprospěch, koupíme OTM Long Call 44 za co nejmenší cenu (zůstává nám na ni 35,50 USD z prémia po zaplacení dividendy) a vytvoříme tak [bold]Reversal[/bold], Long Call 44 + Short akcie + Short Put 44, nemůžeme skončit jinak než přiřazením nebo exercise na 44 strike. Jenom připomenu, že pokud cena bude stagnovat, klesat nebo jen mírně růst - vysycháním prémia nám může být umožněno koupit tuto Long Call 44 za velice příznivou cenu. C) Cena poroste nad 44,355, což je BE, pozici zlikvidujeme buď na nulovém profitu nebo se ztrátou. D) Den po EDD, tedy ve čtvrtek, zjistíme, že nemáme žádnou pozici !!! Protože máme ITM Short Put a Short akcie, tak si musíme být vědomi dalších obchodníků (Market Makerů), kteří drží pozici opačnou, tedy tu, kterou jsem popisoval v úvodu vlákna, Long akcie a ITM Long Put = Synthetic Call. Ti, kteří se do této pozice dostali a drží ji, na EDD provedou exercise svých ITM Long Put opcí, aby se jich zbavili současně se svými drženými Long dividendovými akciemi - to může vést k výběru naší Short Put opce k přiřazení, to vede k vytvoření Long pozice na akciích na našem účtu - protože už ale držíme Short akcie, pozice se vyruší, vše zmizí, děkujeme za darované druhé prémium, tentokráte ze Short Put opce. Tyto situace jsou generovány právě výplatou dividendy, obecně je lze ale přiměřeně využít i v "nedividendovém prostředí", celkově bych chtěl alespoň ukázat, že případné předčasné přiřazení u ITM Short Strangle nebo jiné strategie nemusí být nutně nevítanou událostí, ale lze s ní dále nějaký způsobem pracovat.

29522

Link to comment
Sdílet pomocí služby

radim2

- myslím, že "...scénář 3/, který by byl opakem scénáře 2/ včetně podscénářů.." není představitelný, protože ITM Short Strangle buď EDD přežije neporušen (scénář 1) a pak se dál nějak vyvíjí nebo nepřežije přiřazením na Short Call (scénář 2)

- Keep It Simple Stupid (KISS), no nevím, mám rád věci dotažené do konce, proto ty rozvinuté podscénáře nebo myslíš, že je to složité nebo složitě napsané ?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Tou 3 jsem myslel takový pokles, kdy bude uplatněna PUT opce a budeme v long pozici. Klesne to natolik, že CALL expiruje bezcenná. Je to asi malá pravděpodobnost, ale nedá se to vyloučit.

Určitě je potřeba mít promyšlené všechny scénáře, napsáno je to dobře. Prostě je tam vysoká kombinace potenciálních situací a jejich řešení.
Chyba se dá udělat i při rolování jednoduché CC, nebo naked PUT. Dá se ale naštěstí snadno objevit a relativně levně napravit.
Taky se to jednodušeji backtestuje :)
Čím je pak systém složitější, tím snadněji se chyba udělá a hůře hledá. Proto mám raději KISS.
Pokud ale tahle strategie funguje a dobře se ti obchoduje, pak není co řešit.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

radim2

tvá naznačená varianta může opravdu nastat, je proto dobré vždy dopředu vědět, kde leží BE každé pozice. Technicky vzato můžeš přiřazené akcie hned po Open prodat (samozřejmě to může znamenat a být i prodělek) nebo prodat Short Call a vytvořit Covered Call atd...Osobně jsem byl na Short ITM Put několikrát přiřazen v souvislostí s dividendou, to jsem byl ale v pozici po předchozím přiřazení na Short Call (mnou poisovaná varianta D)), takže jsem měl Short Put a Short akcie = přiřazení mě přišlo velmi vhod, protože jsem se zbavil celé pozice. Takto prosté přiřazení s OTM Short Call ze Short Strangle se mi ještě nestalo, ale to je jen náhoda, opravdu se to může stát, díky za "doplnění podscénáře".

Link to comment
Sdílet pomocí služby

zdravím, chtěl bych popsat, s ohledem na výše popisovanou variantu ITM Short Strangle pořizovanou pro získání dividendy na Short Put opci, že je za jisté konstelace z tohoto ITM Short Strangle možné vytvořit velmi zajímavou pozici. Pro názornost bych použil nedávnou dividendu vyplácenou na CVX (Chevron), který měl EDD 15.8.2014 a vyplácel dividendu ve výši 107 USD (slušná dividenda !!!) Na přiloženém screenu je vidět, že bychom mohli v pondělí 11.8. před pátečním Ex-Dividend Date (EDD) pořídit ITM Short Strangle -125 Call/-130 Put za cenu přibližně +270 + 330 = cca 600 USD. Při 5-ti strike rozpětí opcí je nám nabízen cca 100 USD maximální profit, který je tvořený zejména dividendou, která je započtena v ceně Short Put opce (vzal jsem ceny market, pravděpodobně bychom dostali horší plnění). Ve středu 13.8., tedy dva dny po vstupu do pozice ITM Short Strangle -125/-130 bylo možné pořídit k tomuto Strangle opční Long pozice na stejném strike za nepatrnou pořizovací cenu, tedy k Short Call 125 pořízena Long Put 125 za 14 USD a k Short Put 130 pořízena Long Call za 4 USD. Vytvořili jsme tedy na strike 125 pozici Short Call a současně Long Put (syntetická short akciová pozice) a na vyšším strike 130 opačnou pozici Long Call a Short Put (syntetická long akciová pozice) - pokud se na pozice podíváme vodorovně. Pokud se na ně podíváme "zespoda nahoru = vertikálně" vytvořili jsme dva vertrikální spready. Vytvořili jsme [bold]Box[/bold].Na druhém screenu zelené obdélníky s vyznačenými pozicemi. To je to nejlepší, co náš může v tomto obchodu potkat pokud Box přežije do expirace (myšleno přežije EDD s nepřiřazenou Short Call), výhodou Boxu je, že nyní může skončit cena kdekoliv a my vždy vyjdeme se ziskem, . Zisk bude čisté prémium z Short opcí mínus pořizovací cena Long opcí, v našem případě 100 - 18 = 82 USD. Vytvořený Box se tedy může vyvíjet následovně: 1/ Zůstane celý [bold]bez přiřazení do expirace [/bold] A/ cena pod 125 = obě Call opce vyprší bezcenné, Put opce budou obě ITM, Long Put bude exercised a Short Put bude přiřazena, toto vše za 500 USD (rozsah strike), 82 USD nám zůstává B/ cena mezi 125 -130 = obě Long opce vyprší jako bezcenné, obě Short opce (Strangle) budou automaticky přiřazeny za 500 USD 500 USD (rozsah strike), 82 USD nám zůstává C/ cena nad 130 = obě Put opce vyprší bezcenné, Call opce budou obě ITM, Long Call bude exercised a Short Call bude přiřazena, toto vše za 500 USD (rozsah strike), 82 USD nám zůstává 1/ Short Call bude [bold] přiřazena na Ex-Dividend Day [/bold] Budeme mít původní Box bez Short Call s Short akciemi pořízenými za 125, to znamená budeme mít pozici Reversal na strike 130 (long Call 130 + Short akcie + Short Put 130. Na tomto strike budeme vždy přiřazeni nebo budeme exercised a bude nás to stát 500 USD, protože platíme dividendu v plné výši na Short akciích ve výši 107 USD a my máme k dispozici z prémia už jen 82 USD je tato situace prodělek 82 - 107 = -25 USD. Protože kromě tohoto reversalu máme v pozici zbývající Long Put z původního Boxu, může se nám stát, že při vydatném poklesu tuto Long Put prodáme, pokud se nám to podaří za více než 25 USD, tak bychom mohli mít jakýsi profit. Z celého je patrné, že takový Box by byl skvělý, kdyby se nebyla vyplácela dividenda a nehrozilo přiřazení na Short Call. Z tohoto pohledu se jeví ITM Short Strangle s jeho možným převedením do Boxu jako celkem smysluplný přístup, pokud se akcie extra nepohybuje, je možné následně dokoupit Long pozice při vysychání prémia velmi levně. Pravdou ale také je, že pokud se nevyplácí dividenda obsažená v Short Put je celé prémium samozřejmě nižší. Uvedený příklad se týkal weekly opce s krátkou dobou životnosti a s "prémiem na hraně". Zajímavější by patrně bylo pořizování takových pozic na vzdálenějších expiracích s většími prémii, menší pravděpodobností přiřazení ovšem za cenu pravděpodobnosti většího možného pohybu "proti konstrukci Boxu" Zkoumáním boxu jsem strávil hodně času, zejména jako konečný bod jiných strategií (Butterfly...), kdy by bylo možné "uzamknou profit" konstrukcí Boxu byť jenom na části původní strategie...

29557

29558

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 4 týdny později...

zdravím,

přijal jsem roli "ortodoxního monologisty" s tím, že předpoklad rozvoje zde předestřených teorií patrně nevyšel, jak jsem si představoval. Nevadí. Pokračování v teoriích jak získat dividendu na krátkodobém opčním obchodu rozvíjím dál směrem ke kombinacím přístupu A = držení dividendových akcií + opcí a přístupu B = pořízení Short Put opce, která má ve své ceně zabudovanou dividendu. Tento postup bych následně označil jako C přístup a obsahuje delta neutrální obchody a vůbec pohrávání si s deltou a gammou. Na tento přístup je ale, zdá se, ještě čas. Momentálně provádím velký backtest jedné z předešlých naznačených strategiích, na kterém bych chtěl demonstrovat některé obchodovatelné přístupy a jejich rizika a výhody.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

zdravím, chtěl bych zde ukázat zárodek backtestu jednoduché strategie, kterou jsem zde několik příspěvků zpět popisoval. Jejím základem je pořízení dividendové akcie těsně před Close obchodního dne předcházejícího Ex-Dividend Day (EDD) současně s pořízením Short Call opce, takové, která je první mírně ITM a další variantu s opcí která má nejbližší další expiraci. Protože nejsem schopen vyhodnotit nakolik budu na těchto opcích přiřazen (pravděpodobnost je velká, nikoliv však 100%) tak mě zajímalo, jak bych byl úspěšný, kdybych musel celý tento Covered Call (CC) uzavřít následujícího dne opět na Close. Backtest vyhodnocuje jednak možnost, že jsem přiřazen a také možnost, že CC budu muset uzavřít. Všechny obchody by tak trvaly buď několik minut (pokud bych byl přiřazen) nebo maximálně 24 hodin (pokud bych musel otevřenou pozici sám uzavřít). Backtest má následující parametry: 1/ Testoval jsem cca 30 titulů ze SP 500, tyto na čtyřech obdobích vyplácejících dividendu (rok zpět) 2/ Zaměřil jsem se na tituly s dividendou vyšší než 30 USD/100 akcií 3/ Testoval jsem u titulů, které mají weekly opce front weekly opci a další weekly opci s nadcházející expirací a k nim ještě další dvě expirační periody (jedna z nich byla zase weekly nebo klasická měsíční opce) 4/ U titulů, které nemají weekly opce jsem testoval front opci a opci z následující expirací 5/ Vycházel jsem z dat TOS, ceny jsem vylepšil u pořízení i zavírání o 5%, protože to je rozumně optimistický předpoklad pořízení a zavření při manuálním přístupu, do této ceny vylepšení jsem promítnul také komise 6/ Pořizoval jsem vždy jeden kontrakt, u dividendy jsem odečítal 15% srážkové daně z příjmu 7/ Celkem bylo otestováno 173 obchodů Výsledky pouhého zárodku backtestu za poslední období jednoho roku mě u těchto 30 titulů více než překvapily. Literatura uvádí některé mýty v souvislosti s výplatou dividendy, zde je jejich můj vlastní test v praxi: A/ [ital]"Dividendová akcie na EDD většinou klesne v důsledku vyplácení dividendy"[/ital]. Ano, toto se potvrdilo v 72,6 % případů, ve zbytku vzrostla B/ [ital]"Dividendová akcie na EDD většinou klesne v důsledku vyplácení dividendy o hodnotu vyšší než dividenda"[/ital]. Ano, toto se potvrdilo v 45,1 % případů, ve zbytku je pokles menší Backtest mě svými výsledky zaujal zejména v těchto situacích: [bold]Přiřazení na Short Call[/bold]. V předchozích příspěvcích jsem popisoval, proč jsem s velkou pravděpodobností přiřazen na ITM Short Call opci v souvislosti s dividendou a její výplatou, taky jsem popisoval, že přiřazení bych mohl považovat za vítanou příležitost jak obdržet prémium a to ještě za situace, že jsem v obchodu jenom pár minut (pořízení CC těsně před Close). Z backtestu vyplývá, že pokud bych byl pouze přiřazen, tak obchod, který by byl na front opci (opci s nejbližžší expirací - weekly/monthly podle titulu) by skončil s profitem v 79,8% případech a na opci s expirací druhou v pořadí s profitem v 95,4% případů. To jsou slušná čísla !!! [bold] Ukončení pozice uzavřením následující den[/bold]. Pokud bych na těchto opcích nebyl přiřazen, tak bych celou pozici uzavřel po uklidnění situace na Close EDD, tedy následující den. Toto uzavření znamená, že inkasuji celou dividendu a musím se vypořádat s mýty, že podklad nám na EDD klesá (odpovědi, jak to s těmito mýty je viz výše). Uzavření CC vytvořeného z front opce je profitabilní v 63% případů a CC s opcí s druhou expirací v pořadí je profitabilní v 62,04 %. Tedy shrnuto, pokud nejsem přiřazen, což je vítaná a velmi pravděpodobná událost) tak mám druhou šanci vydělat uzavřením CC s profitem. Skvělá zpráva z backtestu je, že pokud nám akcie na EDD neklesá, ale naopak roste, což je ve čtvrtině případů, tak je přiřazení na CC s front opcí profitabilní ve 74,7 % případů, na CC s opcí s druhou expirací v pořadí je profitabilní v 95,6 % !!! případů. Pokud nejsme přiřazeni a zavíráme CC ručně, tak u obchodů, kde akcie na EDD neklesla, zavřeme CC s front opcí profitabilně ve 78 % případů, na CC s opcí s druhou expirací v pořadí je profitabilně také ve 78 % případů. Chtěl bych takto otestovat celý SP 500, myslím si ale, že tento základní statistický vzorek bude jen upřesněn a nějakých závratných překvapení se nedočkám. Testoval jsem GS, JNJ, CVX, IBM, CAT, MCD, PM, COP, T, VZ, LMT, ABBV, ACN, ADI, ADP, AEE, AEP, AFL, AMGN, AMP, APD, ARG, AVB, AAPL, BA, BAX, APA, CVS, PG. Jak to vypadá graficky a v číselné podobně je vidět na přiloženém obrázku.

29782

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 týdny později...

All Pro "skalní fans" přikládám důkaz, že přiřazení (Assignment) u IB je opravdu nahodilé, myšleno náhodný výběr účtu, který je vybrán k přiřazení, tedy účtu na kterém se nachází otevřená pozice se short opcí. Je skuečně jedno, jestli short opci pořídíte týden, měsíc nebo 5 minut před close Ex-Dividend date.

29882

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 5 týdnů později...

Zdravím, mimo "mainstreamové" diskuzní příspěvky a opční strategie bych si dovolil do téměř ztrouchnivělého opčního vlákna přispět s několika málo poznatky a postřehy, které souvisejí s opcemi a výplatou dividendy. V souvislosti s dividendou jsem prostudoval několik knih a mnoho článků a zaujalo mě, že všechny texty obsahovaly téměř shodné myšlenky. Pokud bych je měl zobecnit, tak by vyzněly asi takto: 1/ Bezprostředně před výplatou dividendy cena dividendové akcie většinou roste, protože investoři kupují s cílem získat dividendu 2/ Akcie při otevření trhu v první den, kdy již není nárok na dividendu otevře níže právě o vyplácenou dividendu 3/ Akcie v den bez nároku na výplatu dividendy klesá, protože se investoři zbavují akcií poté, co získali dividendu Pokud by tyto teze měly platit, pak by bylo pravděpodobně možné jich využít při opčním obchodování uzavíráním takových pozic, kde bychom z těchto efektů mohli těžit, třeba jen nějakým způsobem se sklouznout na těchto trendech. Nemusí to být zrovna strategie popisované v minulých příspěvcích, tedy takové, kdy chceme nějak získat právě onu vyplácenou dividendu. Pro tyto účely jsem si vyrobil testovací databázi, abych mohl výše uvedená tvrzení nějakým seriózním způsobem ověřit. Data, která jsem testoval představují všechny tituly z indexu S&P 500, které vyplácejí dividendu větší než 20 USD (na 100 akcií), testovací historie šla až do roku 2000, tedy posledních 14 let. Na těchto datech jsem vygeneroval celkem 8765 případů, které takovému vyplácení vyhovovaly. Myslím si, že téměř devět tisíc potencálních obchodů již dává slušný základ pro vyhodnocení nějaké myšlenky. [bold] Ad.1 Bezprostředně před výplatou dividendy cena dividendové akcie většinou roste, protože investoři kupují s cílem získat dividendu [/bold]. Ne, není to pravda, mezi blížící se výplatou dividendy a pohybem akcie není žádná výrazná souvislost. Testoval jsem období 3 dny před Ex-Dividend Date (dále jen "EDD"), dva dny před EDD a v den bezprostředně předcházející EDD. Porovnával jsem Open ceny v tyto dny s Close cenou v den bezprostředně předcházející EDD 3 dny před EDD 53% akciových dividendových titulů rostlo 2 dny před EDD 52% akciových dividendových titulů rostlo 1 den před EDD 51% akciových dividendových titulů rostlo Je to evidentní nezávislost na blížícím se EDD, téměř "fifty-fifty" růst nebo pokles, jediné co je patrné je, že s blížícím se EDD pravděpodobnost růstu je nejnevyzpatelnější, myšleno tím klesání k 50% hladině. Pro mě to znamená, že této situace nelze nějakým způsobem plnohodnotně využít [bold] Ad.2 Akcie při otevření trhu v první den, kdy již není nárok na dividendu otevře níže právě o vyplácenou dividendu [/bold]. Vzhledem k výše uvedené vyvrácené tezi je toto jiná písnička. Test ukázal, že toto je pravdivé v 82% případů pokud se jedná o jakýkoliv pokles !!!. Z těchto poklesů je ale už jen 44% takových, že jsou větší než vyplácená dividenda, takže tato teze je v části "pokles o dividendu" nepotvrzená. Porovnával jsem Close cenu v den bezprostředně předcházející EDD a Open cenu na EDD. Znamená to ale také, že je zde 18% případů, kdy toto vůbec neplatí !!! Myslím si ale, že 82% je silné číslo. Pokud bych chtěl těsně před EDD vypsat například ATM, OTM Short Call, tak z velkou pravděpodobností na Open na EDD nebude ITM, s tím se již dá slušně pracovat. Abych situaci zvýraznil plasticky, připojuji histogram se vzorkem prvních 1000 případů (u všech cca 9000 je graf "slitý" a není tak výrazný), který ukazuje právě rozdíl mezi tímto Close a Open. [bold] Ad.3 Akcie v den bez nároku na výplatu dividendy klesá, protože se investoři zbavují akcií poté, co získali dividendu [/bold]. Toto je nejzajímavější část celého testu. Na jeho výsledek jsem byl velmi zvědavý. Toto tvrzení je částečně pravda a také si myslím, že tady je největší potenciál k jeho využití. Přesně v 70% případů akcie na EDD klesla a navíc v 65% z těchto poklesů je tento větší než vyplácená dividenda. Ve 30 % případů to ale není pravda. Porovnával jsem Open na EDD a Close na EDD. Praktické využití bych tady viděl opět v ATM, OTM Short Call pozicích a jejich kombinacích nebo strategiích na Put straně. Test jsem prováděl i na vzdálenějších obdobích po EDD, abych získal přehled o nějakém obecnějším trendu. Protože mnoho titulů ze SP 500 se dá obchodovat na weekly opcích, tak pravděpodobnost poklesu v období EDD + 3 dny je 62%, z těchto poklesů pak plných 75% je více než byla hodnota dividendy. 65% se nezdá být mnoho, ale náznak krátkodobého trendu tady nějaký je. Z výše uvedeného je patrné, že těchto čísel by se možná dalo smysluplně využít, ta ale ponechám každému na zvážení :c)

30141

Link to comment
Sdílet pomocí služby

mapler: Tve vlakno neni ani nahodou ztrouchnivele, ba naopak - je myslim tezce nedocenene.

zustavem vdecnym pasivnim ctenarem, protoze mi moje situace ani nic jineho ani nedovoli (od leta marne hledame
zamestnance, takze supluji jejich cinnost). akorat jsem se svezl par spready na sesupu volatility pred nekolika tydny :-)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 4 týdny později...

Dobrý deň, zaujímam sa o obchodovanie akcií/opcií. V prvom rade ďakujem Maplerovi za toto vlákno. Celé som ho prečítal, ale samozrejme mi nie je ešte úplne všetko jasné. Prečítam si všetko ešte raz. Prosím vás, môžete mi ale niekto odpovedať na tieto (jednoduché) otázky:

1. dajme tomu, že akcia má EDD v piatok. Ak ja vo štvrtok v hodine napr. 21:50 kúpim 100 ks príslušnej akcie a dajme tomu, že tieto akcie hneď na druhý deň (teda v deň EDD) predám, na 100% mi potom v Payout day budú na účet pripísané dividendy?? Takže, ak ja kúpim akcie jeden deň pred EDD a v deň EDD ich hneď predám, dostanem určite dividendy?

2. nemáte náhodou niekto skúsenosť s tým, že ak by som v ten štvrtok o 21:50 kúpil 100 ks nejakej dividendovej akcie a hneď nato by som vypísal weekly covered call, môže sa stať, že ešte v ten deň by som stihol byť assignment ? :D Lebo ak nie, tak vlastne tým, že cena akcie v deň EDD klesá (teda aspoň v tých 70% prípadoch), tak je veľká šanca, že ja dostanem dividendy a plus ešte aj prémium z výpisu covered call. Je to tak?

Ďakujem

Link to comment
Sdílet pomocí služby

ozojozo

Ad1) Ano, je to přesně tak. Je potřeba mít akcie, které vyplácejí dividendu, na účtě před Open na EDD. Pokud je tedy EDD v pátek, tak opravdu stačí nakoupit akcie těsně před Close ve čtvrtek a pokud je prodáš v pátek (EDD) bezprostředně po Open, tak získáš dividendu mínus 15% daň sraženou ti tvým brokerem.

Ad2) Pokud by jsi ve čtvrtek koupil 100 x akcie a současně vypsal 1 x Short Call opci, tak bude důležité, kde se bude nacházet strike vypsané opce. Pokud bude při Close ITM (In-The-Money), tak je zde velká pravděpodobnost, že budeš na této opci přiřazen (assignment). To bude mít za následek, že tvá Short Call zmizí, ale s nimi také tvé akcie, protože vypisovatel opce (tedy ty) je povinen dodat akcie držiteli Long Call opce. To znamená, že nebudeš mít žádnou pozici na Open na EDD, tedy žádné dividendy. Zůstane ti případné prémium ze Short Call opce, proti tomu však půjde případná ztráta na akciích, které jsi povinen dodat za cenu strike.

Toto je jedna z variant, která může nastat, samozřejmě se vše odvíjí od struktury tvé pozice. Pokud nebude Short Call ITM na Close před EDD, ale bude OTM = nebudeš přiřazen, Short Call opce ti možná v pátek vyprší jako bezcenná - bude možná těžit z downtrendu na EDD, současně však tento downtrend postihne tvé akcie. Dividenda ti bude připsána k dobru, záleží jak to potom celé dopadne suma sumárum.Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.