Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Elliottovy vlny


TJ

Doporučené příspěvky

Pokusím se v několika příspěvcích uvedené trochu upřesnit.

[bold]Časové hledisko.[/bold]

U zrodu tohoto pohledu stálo jistě přesvědčení, že se cykly opakují v pravidelných intervalech. Je to bezesporu obecná pravda, ale v ekonomických událostech patrně čas nehraje až takovou roli, jako koncentrace událostí.

Na každém grafu vidíme vždy úsek jenž jde do strany s následným prudkým růstem či poklesem.

V prvním článku [ital]Obchodujeme Elliottovy vlny I.[/ital] je tato obecná vlastnost popsána, a je nazvána akumulace a velký pohyb. Mnoho lidí události spojenou s velkým pohybem přisuzuje různým fundamentálním zprávám. Je to smutný, ale jeto přirozený důsledek akumulace.

Značení spíš posuzuji od úrovně vlny, než od její úrovně v čase.

I když je v mnoha pravidlech čas jako jedno z kriterií, osobně jsem toto shledal jako nemožné.

Přijal jsem jen čtyři kriteria jež musí být splněna za každých okolností.

Přirozeně můžeme spekulovat, že jde i fikci, nepravdu až hloupost. Osobně jsem připraven každému doložit pravdivost následných tvrzení.

[bold]
1. Jde o fraktál.
2. Cyklus (fraktál) má charakter 12345ABC.
3. Bod A nesmí být pod bodem 4.
4. Bod 1 musí být nad bodem C.
[/bold]

Na tato čtyři pravidla jsem redukoval veškeré postuláty doprovázející EW teorii.

S těmi si naprosto bezpečně vystačím. Neznalý EW teorie bude jistě pochybovat. Znalý pokud se důsledně zamyslí pochopí.

rarit

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 869
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Drahý LOPO,

Pokud je to fraktál, tak i bod 3 obsahuje [i] [ii] [iii] [iv] [v] [a] [b] [c].
I bod [iii] obsahuje (i) (i) (iii) (iv) (v) (a) (b) (c)
I bod (iii)…, atd.
S tím holt nic nenaděláš.

Pokud to je fraktál, není tam žádný [ital]triangulat, korektívne vzory[/ital].

Promiň, zařadil jsi se do kolonky pochybovačů. Ale nevyčítám ti to, a navíc je to tak i v pořádku.

Ale vyčkej, rozvedu to.

rarit

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Máme víkend, trochu času a tak se pusťme do Elliotta. Začnu korekcí. I když by se nabízel impuls jako vhodnější, je však výrazně složitější, tak proč si komplikovat i tak složité chování trhů. Korekce není "nějaký" protipól impulsu. Jde opět o sestavu impulsů, jež v konečném důsledku tvoří úkaz námi nazývaný korekce. Jde přirozeně o impulsy nižších řádů, tak jak velí charakteristika fraktálu 12345ABC. Literatura uvádí několik vzorů pro korekci. Osobně jsem nikdy neviděl jinou korekci nežli typu CIK-CAK. Budou-li nejsvětovější znalci, analytici a jiná elita obchodního nebe trvat na různých vzorech, nepolevím proti zbytku světa se svým názorem. Přirozeně kdo si myslí opak, nechť si názor ponechá. Budu-li mluvit o korekci vždy mám na mysli jen korekci ZIK-ZAK. Korekce (i korekce v korekci) má jednu zvláštnost. Za žádných okolností v ní neplatí podmínka 4. Pro úplnost. Bod 1 v korekci nikdy nepřekoná bod B. Zjednodušeně: pokud podmínka 4 platí jde o impuls pokud neplatí jde o korekci. A pro úplnou jednoznačnost: vždy je třeba posuzovat uvedené ve vlně stejné úrovně. Na přiloženém obrázku který není ničím objevným, je reálnější podoba korekce. Zde je jen jeden okamžik (v červením kroužku) kde je bod /b/ překonán bodem /i/. V tom okamžiku jde opět o impuls. Bod 4 je naprosto univerzální až všepopisující. I bod 3 je zde v modrém kroužku. A platí za všech okolností. Bude následovat praktická kukuřice rarit

5071

Link to comment
Sdílet pomocí služby

V praktickém znázornění v kukuřici se vrátíme ke dnu 12.02.2008 a předešlému zveřejněnému obrázku. Zde jsem udělal chybu v označení vrcholu. Označil jsem jej /iii/, což je zjevně špatně. Pokud by to měl být vrchol /iii/, musel by následný průběh být zcela odlišný. Pokud to není /iii/, nezbývá něž jediná možnost a to bod i. Toto podporuje i následný průběh. Pokud správně označíme korekci v korekci .a.b a hlavně poslední vlnu ..iii..iv máme vcelku vyhráno. Následná vlna úroveň ..iii..iv nepřekonala, čímž dostaneme vlnu …i …ii. Další průběh při dodržení bodu 4 zcela bez problémů již určíme. Další průběh je obdobný, kdy došlo k vytvoření ještě jedné vlny nižší úrovně. Konec na úrovni ….ii je pro pochopení zcela zásadní. Zde došlo k události jež v minulosti nenastala. Poslední vlka ……iii ……iv jež není na obrázku naznačena byla překonána vlnou …..i a trh byl naakumulován a mohl začít růst. Zde je třeba 1min grafu, kde je vše velmi zřetelné. Pokud budu mluvit o tom , že je to typické pro silně rostoucí trh, asi mi nebude věřeno. V každém případě kukuřice zcela určitě dosáhne v této fázi hodnoty kolem 600 a následně 700 rarit.

5077

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Rarit tie pravidlá sú určite zaujímavé, len sa mi nezdá, že by platili univerzálne. To je skôr vec čo označíš za charakteristický bod vzhľadom na fraktálnu úroveň. Pravdepodobne sa ti môže stať, že tvoje označenie bude spĺnať tvoje podmienky, no bude veľmi nesymetrické. Napr. v korekcií budeš mať vlnu A podstatne menšiu ako vlnu "c". tento úkaz je pekne vidieť na priloženom corne.

Mám obavu, že trinagulát, ktorý vytvára dole aj hore charakteristické S/R úrovne v jednej línii, bude na hranici tvojích podmienok, keď si domyslím, že máme aj také, že korekcia môže byť ojedinelé dlhšia ako imulz, myslím tým oscilácie trhu v strane budú nejasné.

Cením si však iný pohľad aký EW prezentuje. Je to tvoj pohľad, preto sa veľmi nedá porovnávať s EW pravidlami.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Drahý LOPO,

Bible (volně). Budiž řečeno ano ano, ne ne. Vše ostatní od Ďábla jest.

Nepolemizuj a uveď příklady. Cokoli jiného jsou jen pouhé plky.

Dovolím si spekulovat, žádný příklad, žádné logické postupy.

A ta pravidla, ač nikdo nevěří, platí univerzálně a všech trzích.

LOPO vyčkej, Společně dorazíme až na tu 700.

rarit

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravím Vás Rarite, Vaše predikce vývoje kukuřice vyšla nádherně. Ve Vašem posledním příspěvku uvádíte: Konec na úrovni ….ii je pro pochopení zcela zásadní. Zde došlo k události jež v minulosti nenastala. Tady mi není jasné, co jste tím měl na mysli a pokud to bude možné, přivítám vysvětlení či nasměrování. V YM zatím stále preferuji ukončení korekce (iv) a pokračování vlny C dolů. Mějte se hezky. Jarda

5112

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 months later...
  • 2 months later...

×
×
  • Vytvořit...