Jump to content
Co nového? Mé kurzy

Možné výstupy portfolia ke konci obchodní seance:

Trh Pozice Systém Množství Poslední cena Profit/Loss Info Status uzavření Čas generování
0 BBW Long MR3000L 66.0 22.8200 23.76 Exit SELL MOC 19.01.2023 20:33:13
1 BIDU Long MR3000L 11.0 129.3800 35.20 Exit SELL MOC 19.01.2023 20:33:13
2 PBPB Long MicroBreakout 128.0 7.3800 43.52 19.01.2023 20:33:13
3 ABIO Long MicroBreakout 352.0 2.3200 -98.56 19.01.2023 20:33:13
4 PFMT Long MicroBreakout 269.0 3.2600 -34.97 19.01.2023 20:33:13
5 IVAC Long MicroBreakout 155.0 6.9600 161.20 19.01.2023 20:33:13
6 NECB Long MicroBreakout 68.0 15.1800 138.04 19.01.2023 20:33:13
7 SUPV Long MicroBreakout 416.0 2.6250 180.96 19.01.2023 20:33:13
8 EDN Long MicroBreakout 112.0 8.3762 8.53 19.01.2023 20:33:13
9 BSMX Long MicroBreakout 143.0 6.2900 -1.43 19.01.2023 20:33:13
10 INTT Long MicroBreakout 64.0 12.9500 -67.20 19.01.2023 20:33:13
11 PAM Long MR3000L 47.0 32.6600 49.23 SELL 33.1 LOC 19.01.2023 20:33:13

Csv soubor ke stažení

Stránka není aktualizována automaticky. Pro aktualizaci je třeba stránku znovu načíst. Čas vytvoření výstupů je uveden ve sloupci Čas generování (čas je publikován v české časové zóně).

Tabulka je aktualizována jednou za minutu.

Přehled by měl obsahovat všechny otevřené pozice v rámci portfolia. Zahrnovat by měl i pozice, které se otevírají v průběhu dne. Tabulka ale nereflektuje výstupy na profit targetech. Tedy může se stát, že se v MR3000 pozice ukončí na profit targetu a v tabulce bude pozice dál uvedena jako otevřená se statusem Exit. Je to z důvodu, že na některých profit targetech nemusím dostat plnění, a chci tak mít i další informaci o výstupu.

Informace o zisku/ztrátě ve sloupci Profit/Loss je orientační. U dnes otevřených pozic je částka počítána z reálného plnění v Interactive Brokers, u starších je počítána z teoretických vstupů generovaných Amibrokerem. Tedy plnění, která jsou vidět v dashboardu Trading Roomu a podle kterých se mohou některé pozice řídit.

V některých situacích se může stát, že v tabulce jsou pozice, které nemám otevřené. Je to proto, že základní přehled je generován z výstupů Amibrokeru. Ten nemusí reflektovat například shortovatelnost akcie. Takové řádky ignoruji.

Sloupec Info a status Exit

Pokud je ve sloupci „Info“ publikován status Exit, znamená to, že pozice má v daný moment signál k výstupu. Nicméně výstup je počítán z poslední známé ceny, která se bude do konce obchodní seance měnit. Je tak možné, že výstupní signál zmizí a pozice nebude další den ukončována (ta bude ukončena, pokud status Exit přetrvá až do úplného konce obchodní seance).

Sloupec Status uzavření

Ve sloupci Status uzavření jsou publikovány dodatečné informace k potenciálnímu nebo možnému výstupnímu signálu.

SELL/BUY MOC znamená, že výstupní signál na konci dne bude na pozici na 100%. Vesměs jde o výstup na časovém stop-lossu. U těchto pozic osobně zadávám „MOC“ příkaz kdykoliv v průběhu dne. Pozice je pak automaticky ukončena v rámci uzavírací aukce.

SELL/BUY XXX LOC zobrazuje cenu XXX, při které budou splněny výstupní podmínky systému MR3000. Již v průběhu dne tak mohu do Interactive Brokers zadat LOC (Limit On Close) příkaz na příslušnou cenu XXX. Pokud bude trh na konci dne splňovat limitní podmínku, proběhne stejné uzavření jako v případě příkazu MOC. Pokud je ve sloupci „Info“ zobrazena hodnota „Exit“ jsou již podmínky limitu splněny a je možné zadat MOC příkaz. Exit hodnota ale může zmizet pokud se trh pohne tak, že nebude výstupní podmínka splněna. Osobně tak preferuji pracovat s LOC příkazy.

SELL MOC IF C<XXX indikuje cenovou úroveň XXX, ve které bude splněna podmínka pro výstup ze strategie MicroBreakout na stop-lossu. Hodnota se zobrazuje jen když se začne cena k úrovni přibližovat. U strategie MicroBreakout vždy vystupuji příkazem MOC. Zobrazená podmínka mi tak jen pomáhá snadněji sledovat, kdy bude případně podmínka pro Exit splněna.

Další informace

Co se stane, pokud vystoupím na konci dne a druhý den v dashboardu nebude mít pozice signál k u končení?

Jak je uvedeno výše, stát se to může. Zejména pokud budete vystupovat MOC příkazy. V podobném případě nedělám nic. Pozici již mám uzavřenou a čekám na další vstupní příležitosti.

Pozn.: Pokud objevíte nedokonalost, napište na petr@financnik.cz.

×
×
  • Vytvořit...