Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Pracujeme s IB platformou II.


V prvním díle seriálu „pracujeme s IB platformou“ jsme si ukázali pracovní prostředí této obchodní on-line platformy a popsali, jakým způsobem zadat konkrétní trh a nákupní nebo prodejní příkaz. V dnešním díle si ukážeme, jakým způsobem přednastavit hodnoty pro naše nákupní a prodejní příkazy.

Jak jsme si již minule na konci článku naznačili, přednastavit hodnoty pro BUY a SELL příkazy je možné v menu CONFIGURE => ORDER => ORDER DEFAULTS. Pokud tedy položku ORDER DEFAULTS zvolíme, měli bychom dostat následující obrázek:

Jedná se o okénko, ve kterém si nastavíme veškeré hodnoty pro naše BUY a SELL příkazy. Nastavené hodnoty v tomto okénku již budou fungovat v rámci všech realizovaných BUY a SELL příkazů jako „standardní“ (tzv. defaultní).

Jelikož se s IB platformou obchodují nejenom komodity, ale i akcie, opce, spready a mnohem více, je nejprve podstatné v levé části okénka zaškrtnout FUT. Právě zde nastavujeme hodnoty pouze a jen pro FUTURES nebo-li KOMODITNÍ obchody.

Jedinci, kteří chtějí pomocí IB platformy obchodovat například akcie, vyberou samozřejmě v levém okénku STK, atd. Kompletní význam jednotlivých zkratek je zde:

 

Zkratka

Význam

Plný název

STK

Stock

Stock / Akcie

IND

Index

Index / Indexy

OPT

Option

Option / Opce

FUT

Future

Future / Komodity

FOP

FutOpt

Futures Option / Komoditní opce

WAR

Warrant

Warrant / Warranty

SPRD

FutSprd

Komoditní Spready

BAG

Comb

Combination order / Kombinované příkazy

CASH

Cash

Cash / Cash trhy

 

V pravé části okénka vás pak čeká celá řada dalšího možného nastavení. Ze všeho nejdříve budete chtít zřejmě nastavit DEFAULT ORDER TYPE nebo-li druh příkazu, který má být při kliknutí na volbu BUY nebo SELL zaktivovaný. Na výběr máte z celé řady příkazů. Význam jednotlivých zkratech a příkazů můžete vyčíst v následující tabulce:

 

Zkratka

Příkaz

Popis

LMT

Limit

Nakoupit nebo prodat kontrakt za specifickou nebo lepší cenu.

MKT

Market

Nakoupit nebo prodat za právě aktuální cenu.

STP

Stop

Nakoupit nebo prodat za specifickou cenu; pokud se trh dotkne úrovně, na které je zadaný náš STOP příkaz, jsme v daný moment exekuováni za cenu stejnou nebo velmi blízkou té, kterou jsme zadali jako STOP cenu; stop příkaz je vlastně příkaz, který se při dosažení zadané hodnoty mění v MARKET.

STP LMT

Stop Limit

Podobně jako STOP příkaz, avšak při dosažení zvolené STOP ceny se mění náš STOP příkaz nikoliv v příkaz MARKET, ale v příkaz LIMIT. Jsme tedy exekuováni za cenu specifikovanou ve STOP LIMIT příkazu nebo za cenu lepší.

MKT CLS

Market-on-close (MOO)

Market-při-uzavírání. Příkaz, který je exekuován během posledních 15 minut obchodování.

LMT CLS

Limit-on-close (LOO)

Podobné jako MKT CLS, avšak v tomto případě bude náš příkaz exekuován pouze v případě, že uzavírací cena trhu bude stejná nebo lepší než námi zadaný LIMIT.

TRAIL

Trailing stop

Pohyblivý stop-loss. Tento druh příkazu používáme POUZE pro stop-loss. Princip funguje tak, že pokud se trh pohne naším směrem o předem nastavený počet bodů, o stejný počet se nám stejným směrem automaticky posune i náš STOP-LOSS. Pokud jde však trh proti nám, TRAILING STOP zůstává bez pohnutí na místě.

 

Další nastavení jsou již pokročilejšího charakteru - přesto řadu z nich můžete shledat jako užitečně a v praxi velmi využitelné. Zde je tedy konkrétní vysvětlení všech dalších možných předvoleb a funkcí v tomto nastavení:

 

Políčko

Popis

Poznámky

Use close position size first

Pokud je toto políčko zaškrtnuté, vždy, když máme již otevřenou nějakou pozici a vložíme příkaz pro novou pozici, přičemž se jedná o příkaz OPAČNÝ než naše již otevřená pozice, nový příkaz je automaticky vložen s takovým množstvím kontraktů, v kolika máme právě otevřenou aktuální pozici; zjednodušeně se dá říci, že při zaškrtnutí tohoto políčka platforma vždy počítá s tím, že pokud vložíte příkaz opačný právě otevřené pozici tak se jedná o příkaz určený k výstupu z trhu, proto se příkaz automaticky aktivuje se stejným množstvím kontraktů, jaké má právě otevřená pozice

 

Use Cumulative Size for Market Depth

Pokud zaškrtnete toto políčko, vždy, když kliknete na nákup nebo prodej s použitím funkce MARKET DEPTH, příkaz se aktivuje v takovém množství kontraktů, jaké množství se právě nabízelo při kliknutí na položku v MARKET DEPTH

Vytváření příkazů z MARKET DEPTH se nedoporučuje.

Use Default Amount

Pokud je zaškrtnuté toto políčko, pak množství pozic pro každý nový příkaz je vypočítáván na základě dolarové částky zadané v políčku Def Amount. Pokud například zadáte částku 3000 a margin pro komoditu XY je 1400 USD, bude každý příkaz proveden se 2 kontrakty.

 

Def Size

Zde zadejte výchozí množství kontraktů, které budete chtít s každým zadaným příkazem obchodovat. Pokud například zadáte 1 a nezaškrtnete ani jedno z výše zmíněných 3 políček, pak budete VŽDY exekuováni pouze s 1 kontraktem; pokud zadáte např. 4, veškeré vaše příkazy budou provedeny ve 4 kontraktech, atd.

 

Size Inc

Size Increment - interval, kterým se mají přidávat nebo ubírat kontrakty. Tato funkce se používá v kombinaci s HOTKEYS nebo SIZE WAND.

Nikdy jsem tuto funkci v praxi nevyužíval, nemám s ní tedy žádné reálné zkušenosti.

Stp Offset

Zde je možné nastavit hodnotu automatických stop-lossů. Hodnota se nastavuje v tickách a vždy, když vložíte ke svému aktuálnímu příkazu automatický stop-loss, ten bude posazen o tolik ticků pod/nad trhem, kolik je nastaveno v tomto políčku.

 

Trail Offset

Hodnota, o kterou chcete, aby se váš stop-loss automaticky posouval, pokud cena půjde vaším směrem; opět se zadává v tickách; nastavíte-li např. 10, výš SL bude posunut o 10 bodů vždy, když i trh povyroste vaším směrem o 10 bodů.

 

Rel Offset

(relative order offset)

Hodnota, která bude přidána k nejlepšímu BID (při buy příkazu) nebo odečtena od nejlepší ASK (při sell příkazu) za účelem vytvoření limitní ceny, za kterou bude relative orded exekuovaný; příkaz jsem nikdy nepoužíval.

 

Poslední možné doplňující nastavení pak najdete ve spodní části okna - v části „Other default order settings“. Opět bude nejjednodušší vysvětlit si veškeré funkce ve formě přehledné tabulky:

 

Poličko

Popis

Poznámka

Time in Force

Zde si zadejte, o jaký druh příkazu má jít.

·         Day (denní příkaz, pokud nebude příkaz exekuovaný, automaticky se zruší na konci dne).

·         GTC (good "till cancelled - příkaz bude aktivní tak dlouho, dokud nebude exekuovaný nebo jej nezrušíte).

·         OPG (at the open, valid with Limit and Market orders - příkaz bude exekuovaný vždy při OPEN, a to buďto za LIMIT cenu nebo za MARKET).

·         IOC (Immediate or cancel - okamžitě nebo zrušit).

·         AUC (Price Improvement Auction / přesný význam netuším, nikdy jsem se s AUC nesetkal).

 

Percentage

Tato položka byla vytvořena jako ochrana pro případ, že při zadávání LIMIT příkazů zadáte omylem špatnou desetinnou čárku. Pokud je cena vašeho LIMIT příkazu mimo procentuální rozpětí aktuální ceny, přičemž velikost procentuálního rozpětí vychází z v této kolonce nastavené hodnoty, budete automaticky dotázán, zda-li je skutečně váš LIMIT příkaz platný.

Size Limit

Limituje maximální množství obchodovaných kontraktů nastavenou v políčku QUANTITY. Slouží jako ochrana - nikdy nebudete obchodovat více kontraktů, než kolik nastavíte v tomto políčku.

Number of ticks

Toto je v podstatě variace políčka PERCENTAGE. Opět slouží jako ochrana při zadání špatné desetinné hodnoty u LIMIT příkazu, v tomto případě však namísto procentuálního rozpětí nastavujete rozpětí ve formě množství ticků; pokud je váš LIMIT příkaz mimo rozpětí zadaného množství ticků a počítaného z aktuální ceny, jste vyzván, ať svůj LIMIT příkaz znovu potvrdíte

Regular Trading Hours only

Při zaškrtnutí tohoto políčka jsou příkazy exekuovány vždy pouze v rámci běžných obchodních hodin - nikoliv v rámci nočních obchodních hodin.

 

Názorný příklad

Pokud tedy budete mít hodnoty nastavené tak, jako na obrázku níže, pak vždy, když provedete obchod kliknutím na BUY nebo SELL, váš obchod bude realizovaný s následujícími parametry:

 • nákup nebo prodej bude vždy proveden příkazem MARKET
 • nákup nebo prodej bude proveden ve 2 kontraktech
 • pokud aktivujete automatický stop-loss, tak bude umístěn 10 ticků pod/nad exekuovanou cenou
 • automatický stop-loss se bude posouvat o 10 ticků vždy, když se i trh pohne o 10 bodů vaším směrem
 • vaše příkazy budou exekuovány pouze jako denní; pokud některý z příkazů zůstane na konci obchodního dne neexekuovaný, bude automaticky zrušen příkazy budou exekuovány pouze v rozmezí standardních obchodních hodin

 

Veškeré funkce důrazně doporučuji nejprve odzkoušet v demo verzi platformy.

V příštím díle si povíme něco více o funkci BOOK TRADER - dle mého názoru zcela nejlepší a nejužitečnější funkce celé IB platformy.

P.S.

Platformu pro testování si můžete stáhnout zde. Jako username uveďte edemo a jako password demouser. V případě zájmu rád zodpovím dotazy týkající se otevření účtu u IB, případně i rád pomohu s vyplněním příslušných formulářů (v případě zájmu o otevření účtu u IB nám napište na kurzy@financnik.cz - vždy je lepší, pokud s vámi projde administrační proces někdo, kdo s ním má již zkušenosti.)


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Tomáš


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 13.06.2005, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Pracujeme s IB platformou I.


Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

 • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
 • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
 • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
 • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
 • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
 • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.