Informace pro Elliottovy vlny: Kurz:
 • Obchodujeme Elliottovy vlny
  Poprvé v České republice, poprvé v českém jazyce coby kompletní kurz s následnou podporou. Naučte se obchodovat jakýkoliv trh i s více jak 70% pravděpodobností!
Průběžné analýzy:
 • ElliottEdge
  Pravidelná týdenní služba s podrobnou analýzou sedmi vybraných trhů z pohledu Elliottových vln. Každý trh je v rámci služby analyzován s konkrétní prognózou jaký je nejpravděpodobnější budoucí vývoj daného trhu.

Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Obchodujeme Elliottovy vlny II.


V našem novém seriálu na téma obchodování Elliottových vln pokročíme zase o kousek vpřed a řekneme si něco více o takzvaných vzorech vln. Konkrétně dnes probereme dva nejčastější vlnové vzory – jeden pro trend a druhý pro korekce.

Pravidla a směrnice

Jak jsme si již vysvětlili v předešlém díle, Elliottovy vlny jsou jedinečným nástrojem analýzy grafů, s jehož pomocí lze dosáhnout velmi přesných předpovědí o budoucím směru trhů. Celý princip analýzy je založen na teorii neustále se opakujících vln v prakticky libovolných grafech. Takovými vlnami se zabýval dlouhá léta obchodník pan Elliott a svou mnohaletou prací dal vzniknout jedinečnému druhu analýzy, kterému se zjednodušeně říká Elliottovy vlny.

Elliott ve své teorii popsal celkem 6 hlavních a několik odvozených vzorů vln, které jsou zásadní pro identifikaci vln a pro úspěšné tvoření analýz trhů. Aby teorie mohla být jednoznačná a objektivní, vytvořil soubor pravidel a tzv. směrnic, kterými definuje charakter jednotlivých vzorů. Pravidla jsou podmínky, které musí být splněny vždy, za všech okolností. Směrnice obsahují popis typických vlastností, které platí ve většině případů, ale ne vždy. Právě znalost všech vzorů a jejich pravidel a směrnic jsou tajemstvím jeho fenomenálního analytického úspěchu. Dnes poodhalíme alespoň malý kousek Elliottova tajemství a ukážeme si dva naprosto nejzákladnější vzory, a to trendový vzor impuls a korektivní vzor cikcak. Jak konkrétně využívat tyto dva vzory pro obchodování zatím popisovat nebudeme, cílem dnešního dílu je prozatím jen oba vzory představit. Ještě před tím si však vysvětlíme jeden z dalších pojmů ve světě Elliottových vln, a tím je délka vln.

Délka vln

Jedním ze základních pojmů, který budeme neustále používat, je délka vln. Co tento pojem znamená? Délkou vlny máme na mysli výhradně rozdíly cen, jak je znázorněno na obrázku, nikoli časové nebo geometrické údaje. Například, pokud vlna začíná na ceně 205 $ a končí na ceně 210 $, její délka činí 5 dolarů. Délku tedy určujeme vždy cenou, nikoliv jakýmkoliv dalším měřítkem.

Základní vzor trendu – impuls

Nyní tedy přejděme k popisu prvního ze šesti hlavních vzorů Elliottových vln, a to základního vzoru trendu – impulsu.

Trendy jsou úseky cenových grafů, které mají obecně velký cenový pohyb a jsou „rychlé“. Jsou to zkrátka a dobře úseky, které určují základní směr celého trhu. Trendy, neboli hnací vlny, jak se správně ve světě Elliottových vln říká, existují v několika odlišných vlnových vzorech. My si nyní probereme hnací vlnu (trend) zvanou impuls.

Názornou ukázku hnacího vzoru impuls vidíme na prvním a druhém obrázku. První obrázek ukazuje impuls v rostoucím trhu, druhý obrázek naopak impuls v klesajícím neboli medvědím trhu. Všimněte si jedné zcela zásadní skutečnosti: impuls vždy obsahuje pět vln. Těchto pět vln je pak tvořeno v souladu s tvarem základního tržního fraktálu. Jsou to vlny 1, 2, 3, 4, 5. Vlny 1, 3, 5 jsou samy hnací vlny nižšího stupně. Dále si všimněte ještě jedné podstatné skutečnosti: vlny 1, 3, 5 mají také podobnou délku. Toto je tedy základní podoba impulsu, prvního vzoru Elliottových vln. Vlna je impulsem vždy, když se nám podaří identifikovat pětivlnovou vnitřní strukturu, jak je patrné z obrázku. Ať již impuls trvá deset let nebo deset minut, vždy v něm musíme identifikovat pětivlnovou vnitřní strukturu. Pokud to není možné, nejedná se o impuls. Nyní se podíváme na soubor pravidel a směrnic pro impuls.

Pravidla pro impuls (platí vždy)

 • Vlna 2 nemůže být delší než vlna 1 a nesmí přesáhnout její začátek.
 • Vlna 3 nikdy není nejkratší ve srovnání s vlnami 1 a 5.

Směrnice pro impuls (platí většinou)

 • Vlna 4 nesmí přesáhnout konec vlny 1 (stává se to výjimečně u "pákových" trhů jako futures a Forex).
 • Třetí vlna mívá největší sílu a délku.
 • Vlna 5 přesahuje konec vlny 3.
 • Vnitřní vzory vln 2 a 4 bývají různé.

Ve kterých vlnách se vyskytuje impuls

 • Impulsní vzory se vyskytují ve vlnách 1, 3, 5, A, C.

Vnitřní struktura impulsu

 • Skládá se z pěti vln, vnitřní fraktální struktura je 5 + 3 + 5 + 3 + 5 vln.

Příklad impulsu

Na obrázku vidíme jasný příklad vzoru impulsní trendové vlny. Jedná se o vlnu tvořenou pětivlnovou vnitřní strukturou a současně jsou splněna veškerá pravidla a směrnice potřebná k tomu, aby bylo možné vlnu označit jako impuls.

Základní vzor korekce – cikcak [zigzag]

Druhým vzorem Elliottových vln, který si dnes ukážeme, je korektivní vzor zvaný cikcak. Korekce jsou úseky cenových grafů, které mají obecně malý cenový pohyb, jsou pomalé a složité, jdou proti základnímu směru celého trhu. Také korekce existují v několika odlišných vlnových vzorech. Z nich probereme cikcak, který je nejčastější korektivní strukturou. Obvykle znamená prudký obrat v trhu.

První obrázek ukazuje cikcak v rostoucím trhu, druhý obrázek naopak v medvědím. Podstatné je, že vzor cikcak jde vždy proti základnímu trendu. Cikcak vždy obsahuje tři vlny v souladu s tvarem základního tržního fraktálu. Jsou to vlny A, B, C. Vlny A, C jsou hnací vlny nižšího stupně. Vlny A, C mají také podobnou délku. Cikcak má vždy třívlnovou vnitřní strukturu. Aby bylo možné vzor označit za cikcak, musí platit následující pravidla a směrnice:

Pravidla pro cikcak (platí vždy)

 • Skládá se ze tří vln.
 • Vlny A, C jsou impulsy, vlna B je korektivní.
 • Vlna C musí jít za konec vlny A.

Směrnice pro cikcak (platí většinou)

 • Vlna B dělá retracement nejvýše 62 %.
 • Vlna C je obvykle nejméně stejně dlouhá jako vlna A.

Ve kterých vlnách se vyskytuje cikcak

 • Většinou ve vlnách 2, X.
 • Často ve vlnách B, A u plochých korekcí.
 • Občas ve vlně 4.

Vnitřní struktura cikcaku

 • Skládá se ze tří vln, vnitřní fraktální struktura je 5 + 3 + 5 vln.

Příklad cikcaku

Na obrázku vidíme jasný příklad vzoru korekce cikcak. Vzor je tvořený třemi vlnami a zároveň jsou dodržené veškeré další směrnice a pravidla.

Tolik tedy ke dvěma základním vzorům Elliottových vln. V příštím díle seriálu si naznačíme základní možnosti praktického využití této fascinující teorie.

Diskutovat o Elliottových vlnách můžete zde.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Petr Obešlo


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 13.02.2006, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Obchodujeme Elliottovy vlny I.

Následující kapitola:
Obchodujeme Elliottovy vlny III. (příklady obchodů)

Klíčová slova použitá v článku:
futures, retracement

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

 • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
 • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
 • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
 • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
 • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
 • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.