Článek vytištěný ze serveru www.financnik.cz

Název článku: Cesta do hlubin psychologie obchodování VIII - zodpovědnost
Autor: Tomáš
URL článku: //www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/psychologie-obchodovani-VIII.html (klikněte pro návrat)

Všechna práva vyhrazena (c) Centrum finančního vzdělávání, s.r.o
Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti Centrum finančního vzdělávání, s.r.o


Cesta do hlubin psychologie obchodování VIII - zodpovědnost

V minulém díle našeho seriálu o psychologii obchodování jsme si pověděli více o velmi podstatné vlastnosti pro úspěšné obchodování - soustředěnosti. Další z takových vlastností, kterým je třeba při obchodování věnovat patřičnou pozornost, je zodpovědnost.

Je až s podivem, jak nezodpovědně se k obchodování převážná většina obchodníků staví. Mnoho lehkovážných rozhodnutí, kroků a celkové přesvědčení, že k vydělávání milionů stačí tu a tam „kliknout myší“, jsou pouze část nezodpovědných přístupů, jaké jsou v tradingu dnes a denně k vidění.

Samozřejmě, popsat hluboce a srozumitelně, co vlastně zodpovědnost v rámci tradingu znamená, je vzhledem k abstraktnosti pojmu „zodpovědnost“ nelehké. Při psaní tohoto článku jsem tudíž velmi dlouho uvažoval, jak vůbec zodpovědnost v rámci tradingu co nejlépe popsat. Nakonec jsem se rozhodnul zhruba pro následující specifikaci:

„Nezodpovědné obchodování je takové, kdy si plně, upřímně a hluboce uvnitř sebe nejsme schopni uvědomit veškeré následky i důvody našeho tradingu. Nezodpovědné obchodování je takové, kdy si plně neuvědomujeme, že náš trading je zcela seriózní záležitost, při které máme zodpovědnost k sobě i k našim blízkým, kteří jsou nebo budou v budoucnu na příjmech z našich obchodů do určité míry závislí. Nezodpovědné obchodování je takové, kdy nejsme schopni a připraveni plně přijmout veškeré následky našeho obchodování.“

Proč být zodpovědný?

I když mohou výše uvedené řádky znít tak trochu jako „moralizování“, není radno zodpovědnost jakkoliv podceňovat. Pokud si člověk plně neuvědomí zodpovědnost za své počínání a veškeré možné důsledky, jeho počínání bude vždy o poznání lehkovážnější. A lehkovážné počínání může být v tradingu velmi bolestné.
Psychologie člověka je však i v ohledu zodpovědnosti velmi zrádná. Mnoho obchodníků se domnívá respektive si nalhává, že jejich přístup k obchodování zodpovědný je. Je velmi snadné přesvědčit sám sebe o tom, že mé počínání je plně zodpovědné, není však již tak snadné cítit plné přesvědčení o zodpovědnosti svého počínání uvnitř sebe.
Dalším skvělým „benefitem“ přijetí plné zodpovědnosti za naše obchodování je fakt, že obchodník zcela si uvědomující zodpovědnost za své obchodování oplývá daleko větší disciplínou. Zodpovědnost k vysoké disciplinovanosti svou podstatou doslova nutí - a vysoce disciplinovaný obchodník je většinou s velmi vysokou pravděpodobností ziskový obchodník.
Pracovat tedy na co nejvyšším přijmutí zodpovědnosti v tradingu je skvělý způsob, jak získat obrovskou výhodu před ostatními obchodníky. Jak ale se zodpovědností začít?

Postupné přijímání zodpovědnosti

Přijímání plné zodpovědnosti za naše obchodování je v první řadě proces relativně dlouhodobý. Samotnému mě trvalo dosažení „potřebné“ úrovně mnoho měsíců a stálo nemalé úsilí. Z dnešního pohledu si však čím dál tím více uvědomuji, jak výrazně může přijetí zodpovědnosti za naše obchodování pomoci stát se lepším traderem, a proto je zodpovědnost jednou z hlavních vlastností, které si u sebe neustále „hlídám“.
Hledání a uvědomování si zodpovědnosti je vysoce individuální záležitost a u každého zřejmě bude proces trochu jiný. Mnoho lidí navíc již ví ze svého podnikání nebo zaměstnání, co vůbec slovo „zodpovědnost“ obnáší. Pro takové jedince je zřejmě proces uvědomování si zodpovědnosti v rámci obchodování relativně samozřejmá záležitost a tito jedinci zřejmě již příliš práce na sobě samotných nepotřebují. V mém případě však byla záležitost dosti rozdílná - jakožto člověk částečně uměleckého založení a svobodomyslného myšlení byl pro mě pojem „zodpovědnost“ velmi náročný a potřeboval jsem v tomto ohledu mnoho práce na sobě samotném.
Konec však povídání - zde již přináším několik tipů a rad, jak začít pracovat na přijetí vlastní zodpovědnosti za obchodování.

Krok 1
Přesvědčte sami sebe, že trading bude v budoucnu jedním z hlavních příjmů vašeho rodinného rozpočtu. Skutečně však pracujte na takovém sebe-přesvědčení do důrazné hloubky. Představujte si, jak takový život bude vypadat. Nemyslím však ležení na pláži. Představujte si, jak bude váš život „profesionálního“ tradera vypadat z čistě pracovního pohledu. Jak a od kdy do kdy budete analyzovat trhy. Kdy budete mít na trading vyčleněné „pracovní“ hodiny. Jak budete zvládat měsíce, kdy nic nevyděláte. Jak budete zvládat měsíce, kdy vyděláte ohromnou spoustu peněz. Jak a kolik budete ze zisků čerpat pro rodinné výdaje a kolik dávat bokem na „špatné“ měsíce. Představujte si každičký detail. Zkuste se uvnitř své hlavy co nejvíce přesvědčit o tom, že vás bude trading živit. Pokuste se však vyvarovat co nejvíce „nalhávání si“, buďte maximálně realističtí a na základě veškerých současných zkušeností a poznatků si svůj život tradera formujte v hlavě. Samozřejmě, s průběhem času, jak budete sbírat nové a nové zkušenosti a poznatky, se bude vize vás jakožto „profesionálního“ tradera různě měnit. To je naprosto v pořádku. Zásadní je být neustále přesvědčený, že bude trading jedním z hlavních příjmů vaší domácnosti a mít takovou vizi v hlavě co nejvíce uskutečněnou. Pamatujte, co si představíte přesvědčivě a reálně ve vaší mysli, to se s vysokou pravděpodobností jednou naplní.
Tento krok je třeba aplikovat dlouhodobě. Pokud však budete na tomto kroku pracovat, postupně se budete s představou „profesionálního“ obchodníka natolik sžívat, že vám potřeba zodpovědnosti začne sama „vyplouvat“ na povrch.

Krok 2
Začněte být zodpovědní v co nejvíce oblastech vašeho života. Toto je skvělý způsob, jak se zodpovědnosti učit. Snažte se svědomitě a zodpovědně dělat i jiné úkoly. Ať už v práci, nebo v rámci rodiny. Zodpovědnost je třeba pěstovat tréningem - a toto je jeden ze skvělých způsobů, jak se neustále učit a psychicky připravovat na úspěšný trading. Opět, pamatujte, že se jedná o dlouhodobý proces.

Krok 3
Pokud umíte anglicky, snažte se co nejvíce číst knihy úspěšných traderů (například skvělou knihu Market Wizards) a při čtení příběhů úspěšných se soustřeďte na jejich postoj k zodpovědnosti. Toto je skvělá inspirace, jak si důležitost zodpovědnosti co nejvíce uvědomovat.

Krok 4
Před každým obchodem se sami zeptejte: „je ode mě dostatečně zodpovědné brát právě tento obchod?“ Pokud se začnete dívat na obchodování tímto pohledem, již brzy zjistíte jednu úžasnou věc: podvědomě začnete brát obchody skutečně jen s vysokou pravděpodobností úspěchu. Vaše zodpovědnost vás pomalu ale jistě přestane pouštět do obchodů nemasných-neslaných. Jakožto zodpovědný jedinec budete brát pouze obchody, které pro vás neznamenají přílišné ohrožení vašeho kapitálu. S takovým přístupem pak začnete zároveň zdokonalovat i trpělivost - další velmi důležitou vlastnost pro úspěšné obchodování.

Závěrem

Budování psychologických kvalit pro úspěšný trading je mnohem důležitější a mnohem náročnější, než budovat obchodní strategie. Přesto pouze hrstka lidí věnuje budování psychologických kvalit potřebný čas. Pokud jste nováček, pak se neděste - klidně se nadále vypořádávejte s „menšími“ problémy - vaše chuť a vůle vítězit v trzích vás k potřebě budování psychologických kvalit postupně dovede později. Pokud jste obchodník již trochu pokročilejší, vážně zapřemýšlejte, do jaké míry se z pohledu zodpovědnosti k vašemu obchodování stavíte. V oblasti psychologie obchodování je neustále co zlepšovat, a i malá a velmi nepatrná postupná zlepšení mohou z dlouhodobějšího pohledu vést k výrazně lepším výsledkům v obchodování. Věřte mi. Sám jsem si tím prošel. Stejně jako mnoho dalších, kteří se kdy rozhodli v tradingu uspět.


URL článku: //www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/psychologie-obchodovani-VIII.htmlUpozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty či akcie, vždy a pouze za účelem studia. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat s komoditami a akciemi je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte.