Nástroje pro tento web


sierrachart

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sierrachart [2019/05/24 10:27] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== SierraChart ======
  
 +Ještě před pár lety by nad touto bezpochyby dnes již velmi pokročilou obchodní platformou mnoho traderů ohrnulo nos. Dnes je však situace úplně jiná. [[http://​www.financnik.cz/​search.php?​q=sierra&​order=rel|Platforma SierraChart]] je skutečně intenzivně vyvíjena již od roku 1996. Vývojový tým neustále pracuje na vylepšování této platformy a navíc aktivně slyší na připomínky svých zákazníků a snaží se platformu dále rozvíjet v souladu s jejich požadavky.
 +
 +Platforma dnes již zvládne i náročnější metody technické analýzy, jako jsou studie Market Profile, Volume Profile, [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​footprint-grafy.html|Footprint grafy]], [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​range-bar-grafy.html|Range Bar grafy]], [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​time-and-sales.html|Time and Sales]], Level 2, pohodlné obchodování z grafu a mnoho dalšího. Samozřejmě můžete platformu používat na počítačích s více monitory.
 +
 +Platforma SierraChart je určena především pro diskréční obchodníky,​ ale disponuje také možností tvorby obchodních systémů, automatickým backtestem a nástrojem pro tvorbu vlastních indikátorů.
 +
 +===== Možnosti platformy =====
 +Zde zmíníme některé hlavní funkce platformy SierraChart,​ abyste si mohli udělat představu o tom, co tato platforma nabízí.
 +
 +{{:​sierra_wiki_profile_setup_small.png|:​sierra_wiki_profile_setup_small.png}}
 +{{:​sierra_wiki_finwin_setup_small.png|:​sierra_wiki_finwin_setup_small.png}}
 +
 +==== Rozvržení platformy ====
 +SierraChart může působit na první pohled poněkud „složitým“ dojmem. Je to dáno tím, že tato platforma obsahuje skutečně obrovské množství možností, nástrojů a prvků, které lze editovat upravovat, přidávat apod. Většinu z nich k samotnému obchodování nebudete patrně využívat. Tato rozmanitost však dodává prostředí platformy značnou flexibilitu pro přizpůsobení podle vlastních potřeb.
 +
 +Tzv. **Chartbooks** slouží pro vytváření kompozic grafů a studií (včetně oken //Market Depth//, //Time and Sales// apod.), které můžete následně uložit. V platformě můžete mít současně otevřeno několik chartbooků,​ takže mezi nimi můžete plynule přepínat.
 +
 +==== Data ====
 +Výrobce podporuje [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierrachart-ruzna-data.html|práci s různými datovými zdroji]]. Mezi ty významnější patří [[http://​www.financnik.cz/​art/​recenze-sw/​sierra-chart-interactive-brokers.html|Interactive Brokers]], Trading Technologies,​ TransAct, IQFeed, Dukascopy, Google Financial Data apod. Na stránkách výrobce je k dispozici [[http://​www.sierrachart.com/​index.php?​l=doc/​data.php|seznam všech podporovaných zdrojů dat]].
 +
 +==== Grafy ====
 +SierraChart je známá především pro pohodlnou a [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierra-tools-1.html|efektivní práci s grafy pomocí rozmanitých nástrojů]]. Nabízí [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierra-tools-2.html|ohromné množství nástrojů]] pro zakreslování různých úrovní, trendů, kanálů, fibbonacciho posloupností a mnoho dalších. Zajímavou funkcí je určitě „rychlé“ přepínání mezi timeframe pomocí čísel. Nabídka //Chart// v hlavním menu obsahuje možnosti práce s grafem samotným.
 +
 +==== Studie a indikátory ====
 +Platforma SierraChart nabízí [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierrachart-study.html|rozsáhlé možnosti využití různých technických studií a indikátorů]]. Obsahuje nespočet indikátorů,​ které můžete libovolně sestavovat do kolekcí a ukládat včetně pokročilých indikátorů pracujících s objemem jako jsou různé profilové grafy, [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​footprint-grafy.html|numbers bary]], Bid/Ask delty apod. Pokud nějaký indikátor v platformě nenajdete, můžete se pokusit oslovit výrobce s žádostí o přidání takového indikátoru do výbavy. Studie jsou dostupné skrze nabídku //​Analysis//​ v hlavním menu.
 +
 +[[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierrachart-study.html|Videotutoriál:​ Práce se studiemi a indikátory]]
 +
 +==== Nástroje pro práci s grafem ====
 +Platforma obsahuje širokou nabídku nástrojů pro práci s grafem od standardních funkcí, jako je trendová linka až po pokročilé nástroje pro práci s Fibbonacciho řadou apod. Zajímavý nástrojem pro práci s grafem, pro který si mnoho traderů oblíbilo právě tuto platformu je [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierra-chart-dva-tipy.html|nástroj Extending Rectangle]]. Nástroj umožňuje vykreslit obdélníky pro zvýraznění např. S/R úrovní, které lze po zvolené délce libovolně ořezávat. Přehled dostupných nástrojů získáte přes nabídku Tools.
 +
 +[[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierra-tools-1.html|Tools programu SierraChart (1)]]
 +
 +[[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierra-tools-2.html|Videotutoriál:​ práce s nástroji v menu Tools programu SierraChart (2)]]
 +
 +[[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierrachart-text.html|Videotutoriál:​ práce s nástroji v menu Tools programu SierraChart (3)]]
 +
 +==== Systémy, vlastní studie, backtest a replay ====
 +Další důležitou a velmi pokročilou funkcí jsou tzv. **Spreadsheets** ve stylu excelovských tabulek. Tento nástroj umožňuje vytvářet vlastní studie (indikátory),​ případně automatizované obchodní systémy nebo výstrahy. Nástroje pro tuto funkci naleznete v menu //​Spreadsheet//​. Platforma poskytuje také nástroj pro vytváření systémů a jejich testování,​ včetně nástroje pro přehrávání historických dat.
 + 
 +==== Obchodování ====
 +Platforma nabízí možnost obchodování z grafu, případně z plovoucího (i ukotvitelného) panelu a současně umožňuje zobrazit DOM přímo na pravé straně grafu současně s grafickou interpretací hloubky trhu. Také je možné DOM zobrazit samostatně spolu s panelem pro zadávání příkazů. Platforma podporuje rozsáhlé možnost práce s příkazy včetně pokročilého nastavení připojených příkazů Profit-target a Stop-loss. Nastavení pro obchodování můžete provést skrze menu //Trade//.
 +Pro zobrazení okna [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​time-and-sales.html|Times and Sales]] klikněte na //File -> Open Time and Sales Window//.
 +
 +===== Hardwarové nároky =====
 +Předností platformy SierraChart je její nízká hardwarová náročnost. Pro plynulý běh jednodušších kompozic grafů a studií bohatě postačí starší počítač s jedno-jádrovým procesorem.
 +
 +===== Softwarové nároky =====
 +Platforma Windows: XP, 2003, Vista, 7, 2008, 32-bit a 64-bit
 +
 +Platforma Linux: [[http://​www.sierrachart.com/​index.php?​l=doc/​helpdetails56.html|návod zde]]
 +
 +Platforma MAC OSX: pouze s využitím programu Parallels apod.
 +
 +===== Ceny =====
 +V současné době je licence pro používání SierraChart rozdělena do tří resp. čtyř skupin. První tzv. **Service Pack 1** představuje ucelený balík základních nástrojů pro diskréční obchodování s jednoduchými indikátory. Cena balíčku Service Pack se v současnosti pohybuje **okolo 19 USD měsíčně**.
 +
 +Dalším balíkem je **Service Pack 3**, který navíc disponuje některými funkcemi, které byste u první verze mohli postrádat a to např. možnost rozmístění grafů na více monitorů, výstrahy k zakresleným liniím v grafu, pokročilé indikátory a zobrazení grafů, historická data od výrobce apod. Tyto funkce předchozí verze neobsahuje. Cena tohoto řešení je **okolo 26 USD měsíčně**.
 +Nevyspělejším balíkem je **Service Pack 5**, který je určen pro ty tradery, kteří potřebují k obchodování funkce, jako je Market Profile, Volume Profile, Footprint grafy a jiné. Cena verze 5 se pohybuje **okolo 45 USD měsíčně**.
 +
 +Pokud zakoupíte roční licenci, můžete ušetřit u nejdražší verze 5 až 120 USD.
 +Výrobce nabízí také 15-denní zkušební verzi (možnosti Service Pack 5). Poté můžete platformu používat jen pro zobrazení grafů z uložených dat.
 +Pro více informací k jednotlivým verzím SierraChart [[http://​www.sierrachart.com/​index.php?​l=doc/​Packages.php|navštivte stránku výrobce]].
 +
 +**Finančník.cz nabízí možnost objednat platformu SierraChart,​ bez nutnosti platby do zahraničí. Více na [[http://​www.financnik.cz/​exe/​sierra|www.financnik.cz/​exe/​sierra]]**
 +
 +===== Časté dotazy k platformě SierraChart =====
 +
 +==== Jak můžu zjistit dostupné finanční instrumenty a zobrazit graf? ====
 +Pro vyhledání symbolu klikněte na //File -> Find Symbol// a ze seznamu vyberte požadovaný symbol. Zde je k dispozici také možnost otevřít denní historický graf, intradenní graf, případně Trading DOM.
 +
 +Pokud již máte graf načten a uložen na pevném disku, stačí kliknout na //File -> New/Open Intraday Chart (CTRL + I)// -> vyberte soubor s požadovaným symbolem ze složky dat a graf se načte.
 +
 +Graf můžete také otevřít tak, že vyvoláte nabídku //File -> New/Open Intraday Chart (CTRL + I)// -> a do položky //„File name“// zadejte místo //​„EnterSymbolHere“//​ symbol požadovaného instrumentu.
 +
 +**Příklad**:​ pro zobrazení grafu aktuálního kontraktního měsíce pro britskou libru (FX futures), zadáte následující symbol: 6B-201206-CME
 +  * 6B – symbol instrumentu
 +  * 201206 – kontraktní měsíc červen 2012
 +  * CME – burza, na které se trh obchoduje
 +
 +==== Jak se mění timeframe grafu? ====
 +[[Timeframe]] grafu můžete měnit velmi snadno pomocí číselníku na klávesnici. Pokud máte nastaven např. tříminutový timeframe a chcete rychle změnit na třicetiminutový,​ klikněte na graf, na klávesnici zadejte „30“ a stiskněte Enter.
 +Další možností, jak vyvolat nastavení grafu: klikněte pravým tlačítkem na graf, vyberte //Chart Settings (F5) -> Intraday Bar Period / Session Times// a změňte hodnotu „0-3-0“ na „0-30-0“. První číslo představuje dny, druhé hodiny a třetí sekundy. Zde můžete také změnit typ grafu na rangebar graf, volume graf apod.
 +
 +==== Jak mohu přidat indikátor do grafu? ====
 +Indikátor přidáte do grafu tak, že kliknete na //Analysis -> Studies (F6)//, vyberete požadovanou studii a poté kliknete na tlačítko //​Add>>//​. V dialogovém okně nastavíte požadované parametry indikátoru a potvrdíte.
 +
 +Více informací ke studiím v SierraChart můžete najít v našem videotutoriálu na téma: [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierrachart-study.html|práce se studiemi a indikátory]].
 +
 +==== Jak zobrazím graf TPO nebo footprint graf? ====
 +Oba typy zobrazení vytvoříte tak, že přidáte do grafu jednu z dále uvedených studií podle návodu v předchozím dotazu.
 +
 +Pro zobrazení Market Profile, vyberte studii //TPO Profile Chart//, pro [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​footprint-grafy.html|footprint graf]] vyberte studii označenou jako //Numbers Bars//. Pro použití obou těchto studií musíte mít zakoupenou verzi **Service Pack 5**.
 +
 +==== Jsou k platformě k dispozici také historická data např. pro futures? ====
 +Ano, v případě, že vlastníte alespoň verzi Service Pack 3. U verze Service Pack 1 jsou k dispozici pouze historická data pro forexový trh a CFDs nikoli pro data z reálných burz.
 +
 +==== Zvládá platforma také Market Replay? ====
 +[[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierrachart-playback.html|Funkce Market Replay]] – přehrávání historických dat, je standardní součástí platformy. Doporučujeme nastavit ukládání stažených dat v tickovém rozlišení. Nastavení provedete v menu //Global Settings -> Data/Trade Service Settings -> Intraday Data Storage Time Unit -> 1 Tick//.
 +
 +Pro [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierrachart-reply.html|spuštění přehrávání historických dat]] zobrazte libovolný graf, posuňte graf tak, ať je na pravé straně čas, od kterého chcete graf přehrávat a z hlavního menu vyberte //Chart -> Replay Chart (CTRL + R)//. Po stisknutí tlačítka //Play// se začne graf přehrávat zvolenou rychlostí.
 +
 +==== Lze automaticky zaznamenávat do grafu obchody? ====
 +Provedené obchody se vám na grafu zobrazí v případě, že si aktivujete volbu //Trade -> Show Filled Orders//. Kompletní přehled k provedeným obchodům naleznete v nabídce //Trade -> Trade Orders And Positions//​.
 +
 +==== Jak připojím SierraChart k InteractiveBrokers?​ ====
 +Podrobný postup v češtině je uveden v [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierra-chart-interactive-brokers.html|návodu na propojení programu SierraChart s Interactive Brokers]] a také v naší příručce pro práci s platformou [[Interactive Brokers]]. Informace k získání této příručky naleznete [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​ib/​otevirame_ib_uvod_1.html|v našem průvodci k otevření u Interactive Brokers]].
 +
 +[[http://​www.sierrachart.com/​index.php?​l=doc/​IB.php#​Set-upInstructions|Podrobný návod v angličtině je také k dispozici na stránce výrobce]].
 +
 +==== Jak upravit měřítko grafu? ====
 +Najeďte kurzorem na osu s cenou, stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte //​Interactive Scale Range//. Najeďte myší vpravo na cenovou osu a přidržte levé tlačítko myši a můžete dynamicky měnit měřítko ceny. Měnit lze také měřítko času. ​
 +
 +==== Jak mohu synchronizovat více grafů a použít globální kurzor pro všechny? ====
 +V menu //Tools// vyberte //Global Cursor// pro zapnutí globálního kurzoru. Pro synchronizaci zobrazených grafů vyberte volbu //​Synchronize Charts//.
 +
 +==== Kam se ukládají data, která program přijme? ====
 +Standardní instalační složka je C:​SierraChart. V této složce se nachází složka data, kde jsou ukládána data a kolekce studií.
 +
 +==== Jak opravit uložená historická data? ====
 +V menu //Edit vyberte Refresh All Data for Symbol//. Tato funkce smaže původní historická data k danému instrumentu a stáhne ze zdroje dat nová data.
 +
 +==== Lze platformu použít pro zobrazení a obchodování spreadů? ====
 +Více informací naleznete [[http://​www.financnik.cz/​forum/​read.php?​2,​1649,​97133#​msg-97133|v našem diskusním fóru]] nebo [[http://​www.sierrachart.com/​index.php?​l=doc/​helpdetails61.html|na stránkách výrobce]]. Pokud váš broker obchodování spreadů umožňuje a současně podporuje platformu SierraChart,​ bude s největší pravděpodobností možné také zadávat obchodní příkazy přímo v SierraChart.
 +
 +==== Je možné od vás získat kolekci studií pro obchodování systému FinWin? ====
 +Studii pro obchodování systému FinWin lze poměrně jednoduše vytvořit ve správci kolekcí indikátorů přímo v platformě. Abychom vám ušetřili čas při seznamování se s nastavením indikátorů,​ nabízíme možnost stažení hotové kolekce studie FinWin.
 +Postup pro instalaci studie je následující:​
 +  * Ukončete SierraChart
 +  * Stažený soubor FinWin.StdyCollct uložte do složky s vaši nainstalovanou platformou -
 +  * **C:​\SierraChart\data**
 +  * Následně spusťtě znovu SierraChart
 +  * Otevřete si libovolný graf
 +  * Zvolte z hlavní nabídky //Analysis -> FinWin//
 +  * Po vybrání studie by se vám měly do grafu přidat indikátory v podobě, jako jsou na druhém screenshotu
 +
 +===== Další informace k platformě SierraChart =====
 +
 +==== Články publikované na serveru Finančník.cz ====
 +[[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​casove-grafy.html|Typy grafů v SierraChart]] – mini-seriál,​ který představuje možnosti práce s grafy
 +
 +[[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierrachart-ruzna-data.html|Sierra Chart a současná práce s několika různými datovými zdroji]] – práce s několika různými datovými zdroji – např. získávání dat z jiného datafeedu, než na kterém finálně obchoduje a podobně
 +
 +[[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierrachart-tipy1.html|Několik praktických tipů pro práci se SierraChart]] – několik tipů na postupy, které nám pomáhají v každodenním tradingu ​
 +
 +[[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​sierra-chart-dva-tipy.html|Dva užitečné tipy pro program SierraChart]] – tip, jak v programu SierraChart dostat dva trhy do jednoho grafu a více o nástroji Extending Rectangle Highlight
 +
 +[[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​SierraChart-Excel.html|Ovládání programu SierraChart přes Microsoft Excel]] – možnost ovládat program pomocí programu Microsoft Excel
 +
 +Další články můžete najít na následující stránce [[http://​www.financnik.cz/​search.php?​q=sierra&​order=datum|http://​www.financnik.cz/​search.php?​q=sierra&​order=datum]]
 +
 +==== Kurz používání platformy SierraChart ====
 +Cílem workshopu je naučit účastníky základům práce s programem Sierra Chart. Každý účastník by si měl přinést vlastní notebook s instalovaným programem Sierra Chart. Všechny postupy práce budou demonstrovány jak v rámci projekce, tak na noteboocích jednotlivých uživatelů. Kurz je postaven tak, aby poskytl dostatečný prostor pro individuální komunikaci mezi lektorem a účastníky kurzu.
 +Více informací o [[http://​www.financnik.cz/​kurzy-softwaru/​sierrchart1.html|kurzu používání programu SierraChart]].
 +
 +==== Diskuse k platformě SierraChart ====
 +[[http://​www.financnik.cz/​forum/​read.php?​21,​10370|Sierra Chart a její možnosti]]
 +
 +[[http://​www.financnik.cz/​forum/​read.php?​21,​204990|Sierra Chart a její možnosti II]]
 +
 +[[http://​www.financnik.cz/​forum/​read.php?​21,​46783|SierraChart - nastavení grafu]]
 +
 +[[http://​www.financnik.cz/​forum/​read.php?​21,​137753|Sierra Chart - obchodování z grafu]]
 +
 +[[http://​www.financnik.cz/​forum/​read.php?​21,​2841|Spolupráce IB - SIERRA Chart]]
 +
 +Kompletní seznam diskusí k platformě SierraChart [[http://​www.financnik.cz/​forum/​list.php?​21|naleznete na této stránce]].
sierrachart.txt · Poslední úprava: 2019/05/24 10:27 (upraveno mimo DokuWiki)


Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.