Nástroje pro tento web


svickovy_graf

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

svickovy_graf [2019/05/24 10:27] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Svíčkový graf ======
  
 +V době kolem roku 1700 se zrodila v Japonsku jedinečná metoda analýzy grafů, která suverénně přežila několik staletí a s velkou oblibou se používá dodnes. Jedná se o techniku zvanou „candle stick charting“,​ nebo-li zobrazování a čtení grafů v podobě tak zvaných „svíček“.
 +
 +Svíčkové,​ nebo-li candlestick grafy vypadají již na první pohled zcela odlišně od klasických „barchart“ grafů, které nám standardně zobrazují hodnoty open, high, low a close. Svíčkové grafy se zdají být letmým pohledem možná trochu složitěji - viz. obrázek - opak je však do značné míry pravdou.
 +{{http://​www.financnik.cz/​images/​svicky-obr1%20copy.gif}}
 +
 +
 +Svíčkové grafy nám mohou prozradit mnohem více, než klasické O-H-L-C (open-high-low-close) grafy a v mnohých případech i mnohem spolehlivěji „předvídat“ budoucí směr trhů!
 +
 +Pokud si prohlédneme svíčkové grafy podrobněji,​ zjistíme, že se každá jednotlivá "​svíčka"​ na grafu skládá z několika částí:
 +
 +{{http://​www.financnik.cz/​images/​cimage001.gif}}
 +
 +1. Střední část svíčky, nebo-li tělo, se nazývá „real body“. To může být buďto černé (black real body), nebo bílé (white real body). Tato část nám reprezentuje rozpětí mezi otevírací (open) a uzavírací (close) cenou. ​
 +
 +2. Černé tělo (black real body) reprezentuje svíčku, jejíž uzavírací hodnota (close) byla níže, než otevírací hodnota (open). To tedy znamená, že svíčka s černým tělem nám reprezentuje tak zvanou „bearish“ (medvědí) periodu. Bílé tělo svíčky (white real body) nám naopak reprezentuje situaci, kdy bylo close výše než open, tudíž se jedná o bullish (býčí) periodu na grafu. Periodou samozřejmě myslíme časový úsek, který svíčka zobrazuje. Na denních grafech je to 1 den, na 5 minutových grafech 5 minut, apod.
 +
 +3. Tenká vertikální čára nad tělem / pod tělem se nazývá horní stín a spodní stín (upper/​lower shadow) a reprezentuje nám extrémy high a low cen dané periody.
 +
 +4. Jak je z obrázku 2. patrné, i nadále můžeme ze svíčkových grafů číst stejné informace jako z klasických barchart grafů - t.j. open, high, low a close.
 +
 +Pro snadnější pochopení souvztažnosti černého a bílého těla svíčkového grafu v porovnání s klasickým barchart grafem uvádíme na obrázku 3 názorné přirovnání:​
 +
 +
 +
 +Obrázek 3a znázorňuje bearish (medvědí) periodu zobrazenou jak s pomocí candlestick,​ tak klasických grafů, obrázek 3b pak znázorňuje bullish (býčí) periodu.
 +
 +Už tedy z prvního pohledu by mělo být každému jasné, že vyčíst, zda-li se jednalo o býčí nebo medvědí obchodní den je z candlestick grafů mnohem jednodušší,​ než z klasických barchart grafů!
 +
 +1. Střední část svíčky, nebo-li tělo, se nazývá „real body“. To může být buďto černé (black real body), nebo bílé (white real body). Tato část nám reprezentuje rozpětí mezi otevírací (open) a uzavírací (close) cenou. ​
 +
 +2. Černé tělo (black real body) reprezentuje svíčku, jejíž uzavírací hodnota (close) byla níže, než otevírací hodnota (open). To tedy znamená, že svíčka s černým tělem nám reprezentuje tak zvanou „bearish“ (medvědí) periodu. Bílé tělo svíčky (white real body) nám naopak reprezentuje situaci, kdy bylo close výše než open, tudíž se jedná o bullish (býčí) periodu na grafu. Periodou samozřejmě myslíme časový úsek, který svíčka zobrazuje. Na denních grafech je to 1 den, na 5 minutových grafech 5 minut, apod.
 +
 +3. Tenká vertikální čára nad tělem / pod tělem se nazývá horní stín a spodní stín (upper/​lower shadow) a reprezentuje nám extrémy high a low cen dané periody.
 +
 +4. Jak je z obrázku 2. patrné, i nadále můžeme ze svíčkových grafů číst stejné informace jako z klasických barchart grafů - t.j. open, high, low a close.
 +
 +Existuje řada strategií, s jejichž využitím můžeme profitovat pouze na základě formací, které se na svíčkových grafech vytváří. Tyto formace tvoří různá posloupnost a velikost rostoucích či klesajících svíček v grafu. Podrobně se touto oblastí zabývá ve svých knihách Steve Nison.
 +
 +===== externí odkazy =====
 + 
 +  * Candlestick - tajemství grafů "Made in Japan" http://​www.financnik.cz/​art/​fin_obchod/​candlestick-svickove-grafy.html
 +  * Jak využít svíčkové grafy http://​www.financnik.cz/​art/​zkusenosti/​jak-na-svickove-grafy.html
 +  * Diskuze http://​www.financnik.cz/​forum/​read.php?​3,​9244
 +  * Diskusní fórum věnované svíčkovým grafům http://​www.candlestickforum.com/​
svickovy_graf.txt · Poslední úprava: 2019/05/24 10:27 (upraveno mimo DokuWiki)


Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.