Akademie Finančník

Nepřihlášen
Měna:

Základy automatizace obchodování (Python/IB API)

Posunuli byste rádi své swingové obchodování na vyšší úroveň a hledáte univerzální cestu, jak plně automatizovat zadávání příkazů u brokera? Pak je tento workshop přesně pro vás.

Workshop vám ukáže, jak pracovat se skripty napsanými v jazyce Python, jak připravit potřebné prostředí, dále jak pomocí těchto skriptů posílat příkazy k brokerovi Interactive Brokers přes jejich API a následně vyhodnocovat exekuce obchodů.

Cílem workshopu je popsat konkrétní otevřené řešení, ze kterého můžete vyjít ve své vlastní praxi plně automatizovaného obchodování. V průběhu workshopu se tak seznámíte se všemi používanými nástroji, vysvětlíme si používané principy a na konci získáte hotové skripty, které sami pro automatizované obchodování používáme.

Po workshopu bude následovat období podpory, kde vám pomůžeme najít odpovědi na otázky, které můžete mít v rámci zprovoznění popisovaného řešení.

Workshop bude probíhat prostřednictvím 4 on-line lekcí s následnou podporou v diskuzním fóru. Lekce jsou publikovány v uvedené dny prostřednictvím předpřipravených videí propojených s diskuzním fórem, nabízející prostor pro kladení otázek.

Výuka je primárně připravena pro operační systém Windows, ale uvedené postupy a skripty lze použít také pod Linuxem nebo MacOS.

Podrobný harmonogram workshopu:

28.2.2022: BLOK 1: Seznámení s prostředím a příprava potřebných nástrojů
Popis principu předávání příkazů přes API brokera.
Základní orientace v jazyce Python (syntaxe, práce se skripty, jejich spouštění).
Instalace a nastavení potřebných nástrojů (Python, IB API, ib-insync).

3.3.2022: BLOK 2: Potřebné základy Pythonu
Představení potřebných knihoven, použitých metod a vysvětlení konkrétních způsobů komunikace přes API.

7.3.2022: BLOK 3: Principy automatizace podrobněji
Důležité principy pro automatizované obchodování (automatické spouštění úloh, zabezpečení účtu při autotradingu).

9.3.2022: BLOK 4: Praxe s Autotraderem
Podrobný popis Autotrader skriptu připraveného v Pythonu.
Práce se vstupními signály, stop-lossy, výstupy EOD atd.
Praxe s uvedením do provozu.

K video lekcím získají účastníci trvalý přístup.

Podpora v uzavřeném diskuzním fóru bude probíhat od 28.2.2022 do 30.4.2022. Následně je možné k řešení Autotraderu průběžně získávat podporu a implementace nových nápadů v uzavřené skupině TechLab. V případě vašeho zájmu se tak rozhodně nemusíte bát, že byste s Pythonem nebo Autotraderem narazili na problém, který vám nepomůžeme vyřešit.

Ukončení registrací na aktuální termín: 24.2.2022.

Podrobněji o Autotraderu

Každý účastník workshopu získá úplný a zcela otevřený kód k programu Autotrader. Ten je napsaný v jazyce Python a je distribuován coby konkrétní výuková ukázka popisovaného řešení. Jde o kompletní řešení umožňující automatické obchodování swingových strategií a je nastaven tak, aby s ním bylo možné automaticky exekvovat strategie typu FinSwing, FastShort, Mopull Limit, Monday Buyer a Simple Mean Reversion diskutované jako ukázkové systémy na Finančník.cz. Systém je vytvořen modulově, a je tak možné funkčnost libovolně modifikovat a přizpůsobit pro obchodování dalších strategií.

Autotrader funguje tak, že ve stanovený čas načítá a zpracuje obchodní příkazy z csv souborů generovaných jinými programy. Sami používáme skenery Amibroker, ale lze využít i jiná řešení. Načtené příkazy pak systém předává přes API do Interactive Brokers. Podporována je i funkcionalita výstupu z trhů na konci obchodního dne (zadávání příkazů před uzavřením burzy).

Přestože autoři workshopu používají Autotrader pro živé obchodování, v rámci workshopu je řešení poskytováno čistě pro studium vyučovaných principů. Hlavní důraz workshopu bude kladen na vysvětlení jednotlivých použitých funkcí a modulů, aby si každý účastník mohl případně postavit sám podobné řešení.

Proč obchodovat přes Python skript a nikoliv rovnou ze softwaru?

Autotrader vznikl jako řešení vlastních potřeb pro swingové obchodování širších portfolií, v rámci kterého si většinu příkazů připravujeme před samotnou obchodní seancí. Sami pro to používáme programy, které často neumí samy odesílat příkazy nebo je v nich tato funkcionalita příliš komplikovaná. Navíc i z pohledu bezpečnosti a přehlednosti se ukázalo jako praktické řešení odesílat v definovaný čas příkazy, které jsou připraveny do přehledných csv souborů.

Je ale zřejmé, že podobné řešení nemusí vyhovovat každému stylu obchodování (a rozhodně není určené pro intradenní obchodování). Ambice workshopu proto nejsou „poskytnout nejkompletnější autotrader“, ale ukázat cesty, jak automatizovat manuální vkládání příkazů do IB, jak exekvovat příkazy z csv souborů pomocí Python skriptů a API Interactive Brokers. Jelikož jsou všechny skripty poskytované na workshopu otevřené, je možné si je následně upravovat pro vlastní potřeby.

Pro koho je workshop určen?

Workshop je cílen na obchodníky, kteří mají zájem vlastními silami řešit automatizované swingové obchodování s Interactive Brokers pomocí Pythonu (v rozsahu popsaném v předchozím bloku), ale se skriptováním v Pythonu chtějí začít nebo mají prozatím jen základní zkušenosti. Takovým obchodníkům dá workshop zcela konkrétní odpovědi „jak na to“ včetně funkčních skriptů. Obsah vychází z praktických zkušeností autorů získaných během vytváření vlastního řešení a obsahuje mnoho praktických rad.

Od účastníků se nevyžaduje znalost programování – ani v Pythonu. Ale očekává se zájem do skriptování v Pythonu pronikat. Vysvětlíme celý postup od základu, každý účastník se tak v úvodu naučí se skripty pracovat. Nicméně určité základy Pythonu jsou jednoznačně pro absolvování workshopu výhodou. Ve workshopu, zejména v posledním bloku, se budeme jednotlivým částem kódu psaných v Pythonu věnovat podrobněji. Navíc získané skripty vám dodají řadu inspirace a konkrétních šablon.

Workshop není určen pro profesionální programátory. Sami jimi nejsme a cílem našich kódů je praktické řešení potřeb traderů. Rozhodně se necítíme být v pozici, že bychom mohli profesionální programátory školit. Pokud víte, jak ovládat API pomocí programovacích skriptů, pak se ve workshopu patrně nic nového nenaučíte.

Workshop také není určen pro tradery, kteří si chtějí „koupit autotrader“. Byť sami prezentované skripty používáme pro obchodování, z pohledu workshopu jde opravdu o výukový materiál. Skripty není možné používat bez alespoň základního pochopení, jak jsou vytvářeny (a tedy základního pochopení Pythonu).

Jak bude probíhat podpora k workshopu?

Podpora bude probíhat do 30.4.2022 v uzavřeném fóru serveru Finančník.cz. Autoři workshopu zde budou odpovídat na otázky týkající se:
- probíraných principů automatizovaného obchodování pomocí Pythonu
- instalace potřebných programů
- základů Pythonu
- nastavení API u Interactive Brokers
- nastavení poskytnutých skriptů

Po ukončení podpory bude fórum uzavřeno (nastaveno do režimu „pouze ke čtení“). Následně je možné k řešení Autotraderu průběžně získávat podporu a implementace nových nápadů v uzavřené skupině TechLab. V případě vašeho zájmu se tak rozhodně nemusíte bát, že byste s Pythonem nebo Autotraderem narazili na problém, který vám nepomůžeme vyřešit.

Důležité upozornění týkající se Autotraderu

Každý účastník bere na vědomí, že celé řešení Autotraderu je na workshopu prezentováno čistě pro studijní účely. Účastníci by měli řešení spouštět výhradně na paper účtu a používat jej pro zvládnutí problematiky automatického obchodování.

O lektorech workshopu

Workshop povedou Bogdan Waclawik a Petr Podhajský.

Bogdan, vystupující ve fóru pod nickem 4fx, poskytl v uzavřených diskuzích Finančníka již mnoho praktických Python skriptů a rad ostatním obchodníkům. Je také autorem skriptů Autotraderu předávaných a vyučovaných v rámci tohoto workshopu. Coby autor Bogdan skripty sám používá pro živé obchodování swingových obchodních strategií. S účastníky workshopu tak povede hlavní výuku a diskuzi, ve které předá k prezentovaným skriptům všechny důležité informace.

Petr používá Python k obchodování a analýzám již delší dobu a bude diskuzi a výuku ovlivňovat z pohledu neprogramátora. Vysvětlí základní principy skriptování, které mu pomohly tento jazyk ovládnout, pomůže s pochopením nezbytných základů. V neposlední řadě ukáže, proč je z jeho pohledu časová investice do základů skriptování v dnešní době pro neprogramátory ohromnou výhodou.

Cena kurzu

Cena kurzu činí 6 000 Kč + DPH a kurzovné obsahuje:
- Čtyři výukové bloky. Výuka bude probíhat prostřednictvím předpřipravených videí postupně publikovaných v představeném harmonogramu tak, aby byl k prezentovaným informacím prostor pro diskuze.
- Podporu v uzavřeném fóru od 28.2.2022 do 30.4.2022.
- Probírané ukázkové skripty Autotraderu v plně otevřené podobě (skriptování v Pythonu).

Ukončení registrací na aktuální termín: 24.2.2022.

Cena:

 

Zvolte termín

Tento kurz nemá aktuálně vypsány žádné termíny.