Akademie Finančník

Nepřihlášen
Měna:

On-line kurz opčního obchodování II

V pokročilém pokračování webináře Opce I se budeme věnovat dalším praktickým aspektům opčního obchodování a představíme si celou řadu nových opčních strategií. Jako vždy bude hlavní důraz kladen na ryzí praxi, tak, abyste vše naučené mohli co nejrychleji aplikovat pro své vlastní, živé obchodování.

V tomto webináři nabízíme, kromě několika let vlastních zkušeností z reálného opčního obchodování, také následující:

9 nových strategií do vašeho opčního portfolia

Naučíme se celkem 9 nových opčních strategií, určených pro různé příležitosti. Konkrétně:

Jednoduchý opční kalendářní spread
Naučíme se nejjednodušší formu opčního kalendářního spreadu, otevíraného na několik měsíců.

Řízený opční kalendářní spread
Pokročilejší opční kalendářní spread, s nižším rizikem, který budeme otevírat pouze na pár týdnů a který se také naučíme aktivně řídit.

Dvojitý opční kalendářní spread
Rozšířená podoba základního kalendářního spreadu. Naučíme se, jak jednoduchý opční kalendářní spread, který se vyvíjí proti nám, proměnit do dvojitého kalendářního spreadu - a zvýšit si tak šanci na úspěch.

Dvojitá diagonála
Kombinace opčního kalendářního spreadu a strategie IronCondor. Naučíme se konkrétní pravidla, jak tuto strategii obchodovat.

Zrychlený opční kalendářní spread
Velmi zajímavá variace kalendářního opčního spreadu, který budeme držet pouze 1-3 dny.

Strategii Straddle/Strangle
Další nesměrová strategie, zajímavý doplněk ke strategii IronCondor. Naučíme se veškerá pravidla.

Strategii Collar
Tato strategie je vhodná pro obchodování s akciemi - výrazně omezuje riziko při obchodování akcií.

Strategii Covered Call
Pokud jste kdy obchodovali akcie, tato strategie vám ukáže, jak na nich díky opcím vydělat ještě mnohem více.

Strategii Maried Put
Jednoduchá strategie, kdy nakupujeme akcie s opční ochrannou. My vám však ukážeme, jak takovou ochrannou opci pořídit mnohem levněji, než zbytek světa.

Ukážeme si také, jak s opcemi uvažovat v rámci celkového portfolia - a jak portfolio jako celek řídit.

Podívejte se na video představení kurzu.

Kompletní obsah webmináře

Kompletní obsah webmináře je pak následující:

Lekce 1: Volatilita a základní význam řeckých písmen

Webminář začneme představením a praktickým využitím řeckých písmen v rámci opčního obchodování. Vysvětlíme si ryze praktickou aplikaci dalších důležitých opčních proměnných, jako jsou delta a vega. Soustředit se budeme na maximálně srozumitelné a jednoduché vysvětlení tohoto tématu plus vysvětlení významu volatility v rámci opčního obchodování. Uvidíte, že co zní složitě, je ve skutečnosti jednoduché – plus vám ukážeme, jak prakticky a konkrétně na to!

Lekce 2: Opční kalendářní strategie

V této lekci si kompletně, od A do Z, vysvětlíme strategii opčních kalendářních spreadů. Naučíme se mnoho různých „triků“, vysvětlíme si, jaké konkrétně vybírat akcie pro naše kalendářní pozice. Představíme si jednoduchou pomůcku, která vám pomůže pravidelně sledovat, v jaké z vašich oblíbených akcií se právě rýsuje zajímavá příležitost na kalendářní spread. Naučíme se dělat tento byznys jednoduše a s pomocí konkrétních a funkčních pravidel.

Lekce 3: Řízení pozice a výstup z opčních kalendářních strategií

Jako další si ukážeme, jak správně řídit naší pozici v rámci opčního kalendářního spreadu. Vysvětlíme si, jak se pokusit zvrátit zdánlivě neúspešnou pozici v náš prospěch. Naučíme se určovat stop-loss a profit-target pro naše pozice a zcela na závěr lekce si představíme kompletní check-list pro otevírání a řízení opčních kalendářních spreadů.

Lekce 4: Strategie Straddle/Strangle

Naučíme se také další nesměrovou strategii. Jmenuje se Straddle/Strangle a opět si představíme strategii s kompletními pravidly. Tato nesměrová strategie je určitou obměnou strategie IronCondor, kterou známe z webmináře opce I. Pokud se vám obecně strategie IronCondor líbí, zajisté budete velmi spokojení i se strategií Straddle/Strangle, kterou můžete obchodovat například na trhu SPY, nebo dalších akciových indexech. Povíme si také, jak strategii správně řídit.

Lekce 5: Morfování opčních strategií a další opční strategie

V této hutné lekci si představíme další opční strategie, konkrétně Covered Call, Collar, Maried Put a zrychlený kalendářní spread. Všechny tyto strategie následně použijeme k tomu, abychom si vysvětlili největší opční výhodu – možnost morfovat jednu opční strategii do jiné, pokud se trh nevyvíjí dle našich předpokladů. Vzájemná přeměna opčních strategií je nejvyšší metou opčního obchodování a tato lekce by vám měla dát k tomu základy a pochopení dalších opčních možností. Rovněž si ukážeme srovnávací výsledky několika opčních strategií a porovnání s klasickou akciovou strategií „buy-and-hold“.

Lekce 6: Opční trading jako business

Webminář ukončíme souhrnnými typy, jak se k opčnímu obchodování co nejvíce postavit jako ke kompletnímu byznysu. Ukážeme vám, jak si rozdělit v rámci opčního portfolia náš kapitál a jak efektivněji řídit celé naše opční portfolio s pomocí techniky, které se říká „beta-vážení“. Opět se nejedná o nic složitého, tato technika je však vysoce profesionální a velmi účinná metoda, určená k efektivnější správě komplexního portfolia opčních strategií.

Součástí poslední lekce je také PDF soubor s nejčastějšími otázkami a odpověďmi našich opčních studentů.

Jak je webminář koncipovaný?

Webminář je vytvořen ze záznamu skutečného, živého kurzu; následně však došlo k výraznému vylepšení skrze přidání mnoha vizuálních prvků pro jasnější vysvětlení a demonstraci a vystříhání zbytečných pauz a prodlev. Webminář tedy obsahuje i přímé otázky studentů, které jsou samy o sobě v řadě případů zajímavé.

Důležité upozornění

Tento webminář nepřímo navazuje na webminář Opce I. Důrazně doporučujeme nejprve absolvovat webminář Opce I, jinak hrozí, že nebudete látce ve webmináři Opce II dostatečně rozumět a budete se cítit v řadě ohledů "ztracení".

Bližší představení a bezplatná ukázka

Abyste sami mohli posoudit kvalitu seminářů Finančníkovi on-line školy, připravili jsme bližší představení celého konceptu a následně ukázku z jedné lekce on-line kurzu.

Podívejte se na ukázku z kurzu

Podívejte se na ukázku, jak kurz konkrétně vypadá a jakým stylem je připraven.

Cena: