Akademie Finančník
Nepřihlášen
Měna:

On-line workshop swingového obchodování

Intenzivní workshop, který vás dovede k obchodování podle 100% definovaných pravidel, tedy plně systematicky, s minimální časovou náročností a bez emocí. Workshop vám pomůže postavit a porozumět hned několika swingovým strategiím, které drží obchodní pozice průměrně několik dnů až týdnů. Což je tak akorát, aby se využil potenciál tržních příležitostí a současně se kapitál účtu mohl co nejvíce „otáčet“ a generovat profity.

Tříměsíční workshop swingového obchodování vás naučí dívat se na trhy z pohledu celkem pěti hotových systematických strategií, které se zajímavě doplňují.

V rámci workshopu získáte:

  • 8 bloků výuky systematického obchodování.
  • Tříměsíční podporu, která vám pomůže nalézt řešení na všechny otázky a technické problémy, se kterými můžete bojovat.
  • Kódy strategií v otevřené podobě spolu s podrobným výkladem proč a jak strategie fungují.
  • Roční přístup ke skenerům generujícím vstupy z probíraných strategií bez potřeby jakýchkoliv technických znalostí.
  • Měsíc praktických ukázek toho, jak konkrétně strategie obchodujeme – každý pracovní den budeme vyhodnocovat signály ze skenerů a zadávat příkazy do platformy brokera.

Workshop vás reálně posune během tří měsíců k vašemu prvnímu živě obchodovanému portfoliu. Workshop je pořádán jen jednou ročně.

Co konkrétně vás ve workshopu čeká?

Systematické strategie výrazně snižují psychologickou náročnost obchodování

V trzích nelze vydělávat na základě schopnosti „naučit se s jistotou hádat jejich budoucí vývoj“. Všechny profity jsou tvořeny sadou zisků a ztrát vycházejících z dlouhodobých pravděpodobností. Ty se však projeví jen v okamžiku, pokud obchodujeme dlouhodobě stále stejně, bez odchylek plynoucích z našich pocitů – například aktuální série ztrát či zisků. A s tím většina neúspěšných obchodníků bojuje. Důvod je jednoduchý – ve svém obchodování poskytují velký prostor vlastnímu nejistému názoru a případnou ztrátu z obchodu si berou příliš osobně, což ještě více ovlivňuje jejich rozhodování do dalšího obchodu.

Řešením je obchodování zcela systematických strategií, kde není žádné místo pro diskreční rozhodování. Obchodní plán je popsán sadou pravidel, která jsou plně opakovatelná a backtestovatelná. A právě takové budou ve workshopu rozvíjeny.

Minimální časová náročnost vyučovaných strategií

Zvládnutí profitabilního tradingu vyžaduje dlouhodobou praxi. Mnoho začínajících traderů volí z počátku časově náročné strategie, u kterých ale zjišťují, že nechtějí nebo nemohou denně trávit hodiny u počítače, a nejsou tak schopni strategie nakonec obchodovat dlouhodobě. Na workshopu budeme pracovat se strategiemi, kterým stačí věnovat doslova cca 5 minut denně (příkazy se zadávají před otevřením burzy). Podobné přístupy jsou proto velmi zajímavé mimo jiné v kombinaci s běžným zaměstnáním a studiem. Řada absolventů obchodování také postupně automatizuje.

Určené také pro malé účty a neobroušenou psychiku

Jakékoliv profity jsou na burze vždy generovány podstoupením risku. Mysl mnoha traderů ale zpočátku není schopna risk reálně přijímat. Vše je potřeba se naučit – nejlépe praxí s malým kapitálem, kde je risk zanedbatelný a jeho postupným navyšováním tak, jak si obchodník na risk zvyká. Vyučované strategie jsou proto zaměřené na akcie a lze je obchodovat s účtem od 1 000 USD.

Obsah workshopu

Workshop je zejména o praxi. Prostřednictvím konkrétních obchodních strategií se naučíte obchodovat v trhu momentum a návrat ceny k běžné hodnotě – jak do longu, tak do shortu. Workshop ale není o předání strategií samotných, velká pozornost je věnována vysvětlení obchodovaných principů tak, aby každý účastník získal ohromné množství inspirace a konkrétních šablon do vlastní praxe.

Probírané přístupy výukou navazují na kurz Základy profitabilního obchodování v 10 týdnech. Od čistě reverzních přístupů se ve workshopu přesuneme k obchodování dalšími styly, kterými lze reverzní přístupy probírané v kurzu základů dobře diverzifikovat.

Cílem workshopu je pomoci obchodníkům začít v trzích aplikovat probírané principy. Jeho součástí je tak osobní podpora – viz dále.

Swingové miniportfolio
Jedním z cílů workshopu je naučit účastníky základům diverzifikace pomocí doplňujících se strategií. V rámci workshopu si tak společně postavíme miniportfolio, které sami obchodujeme na živých účtech. Modrá linka zobrazuje historický test portfolia vůči akciovému indexu S&P 500 (šedá linka). Miniportfolio obchodujeme od roku 2019, kdy bylo poprvé součástí výuky workshopu.

Osm týdnů výuky

Workshop bude probíhat čistě on-line a to tak, že každý týden získáte k dispozici nový výukový blok

První blok bude publikován v úterý 4.10.2022 a celá výuka bude mít následující strukturu:

4.10.2022 Blok 1: Systematické nakupování korekcí: Monday buyer
Nejsnazší cesta k systematickým profitům s řízeným riskem? Patrně obchodování momenta v akciích s nástupem po korekcích. Systém Monday buyer profituje z momenta kombinovaného s analýzou historické volatility, obchoduje jednou týdně, striktně používá k řízení risku předem nastavené stop-lossy a pro rozumné profity je možné jej obchodovat bez jakékoliv páky. Představuje tak ideální start do systematického obchodování – jak s ručním zadáváním příkazů, tak automatizovaně. Již během první lekce se posunete k reálnému obchodování portfolia nabízejícího vysoké šance na pokračování úspěšné série historických výsledků.

11.10.2022 Blok 2: Základní šablona a komponenty úspěšného obchodního systému
Moderní trader musí být schopen neustále vyhledávat nové příležitosti a adaptovat se. Bez softwaru je tento proces velmi náročný. Krok za krokem si ukážeme principy a kódy, na kterých je postaven Monday buyer. Předvedeme si, jak lze jen drobnými úpravami v trade managementu systémy posouvat. Cílem lekce je pomoci překonat všem případné počáteční nesnáze s testováním strategií v softwaru. Také proto je součástí workshopu tříměsíční podpora, kdy vám zkušený obchodník bude pomáhat vyřešit komplikace, na které můžete narazit. Pracovat budeme s programem Amibroker. V kurzu nebudeme probírat úplné základy práce s programem, ale navážeme na základní kurz práce s Amibrokerem, který doporučujeme absolvovat před workshopem.

18.10.2022 Blok 3: Pokročilejší obchodování korekcí – Mopull Limit
Dlouhodobě úspěšné obchodní přístupy vycházejí mj. i z principů chování davu. Strach a chamtivost patří mezi ty nejsilnější. V lekci si ukážeme, jak principy reálně využít v obchodním systému. Především si ale popíšeme, kde hledat mnoho nuancí mezi obchodními systémy. Už jen na dosud představených principech si demonstrujeme, jak se orientovat ve výsledcích systémů, podle čeho posuzovat risk, jak nahlížet na korelaci, jak používat Monte Carlo analýzu a podobně.

Mean reversion strategie
Letošní výuka obsahuje i long/short Mean Reversion strategii, poskytovanou opět s otevřeným kódem.

25.10.2022 Blok 4: Mean Reversion strategie
V trzích lze vydělávat i na skutečně krátkodobých obchodech, kdy obchodujeme proti chamtivosti a strachu obchodníků (short i long). Ukážeme si, jak jsem vyvinul v portfoliu mean reversion strategie z Mopull limitu a jak je můžeme použít. Součástí lekce bude výklad CBT Amibrokeru a pokročilé skripty pro obchodování strategie Mopull Limit a Mean Reversion systému.

1.11.2022 Blok 5: Shortování trhů
V trzích lze vydělávat jak na růstu, tak na poklesu. V akciových trzích má tzv. shortování svá specifika, kterým bude věnován pátý výukový blok.

8.11.2022 Blok 6: Rotační strategie
Jedna z taktik obchodování, kterou sami rádi v trzích aplikujeme, jsou tzv. rotační strategie. Na příkladu strategie SMO PRO si ukážeme, jak vše funguje v praxi, na co se připravit a především, jak konkrétně strategie obchodovat. S poskytnutým kódem si krok za krokem projdeme, jak přesně sami postupujeme od analýzy trhů až po zadání příkazů do platformy.

15.11.2022 Blok 7: Stavba portfolia
Úspěšné obchodování je o kombinaci více strategií do portfolií. Ukážu vám, jak k této výzvě přistupuji v praxi svého fondu a podle čeho strategie do portfolií vybírám. Současně si postavíme miniportfolio, které začneme začátkem ledna společně obchodovat.

22.11.2022 Blok 8: Vývoj a úpravy systémů
Všechny systémy diskutované v rámci workshopu jsou poskytovány v otevřené podobě a lze je upravovat a posouvat dál. Ovšem jak na to? To bude předmětem závěrečného výukového bloku. V něm ukážu, jak testuji, zdali má případné rozšíření skutečný edge a kdy nikoliv.

4.10. - 4.1.2023 Průběžná technická podpora v uzavřeném diskuzním fóru
V obchodování bývá nejtěžší samostatně se prokousat nudnými, ale nezbytnými základy, ke kterým patří i ovládání platforem. V rámci workshopu dostanete vše potřebné – obchodní know-how, skripty pro testování probíraných systémů včetně výuky, co a jak v programu Amibroker funguje. Pro motivaci pustit se do práce dostanete také konkrétní domácí úkoly. A kdykoliv si nebudete vědět rady, můžete se obrátit do diskuze, ve které bude trader Bogdan (nick 4fx) připraven pomoct vám vyřešit technické komplikace, na které můžete při studiu narazit. To vše po celou dobu tří měsíců. Poté byste již měli být schopni sami dobře program ovládat a postupně rozvíjet poskytnuté know-how. Po ukončení podpory bude diskuze nastavena do režimu "pouze ke čtení".

Forma výuky

Výukové bloky mají délku přibližně 60-90 minut. Jsou připraveny ve formě videí, které budeme publikovat v týdenních intervalech popsaných výše. Ke všem výukovým blokům získají účastníci časově neomezený přístup pro zpětné přehrávání. Videa jsou shodná s videi publikovanými v minulém běhu (rok 2021). Aktuální výsledky strategií a pohledy na trhy budou sdíleny formou příspěvků v diskuzi a e-mailových komentářů. Po celou dobu výuky a podpory Petr s Bogdanem aktivně odpovídají všechny relevantní dotazy pokládané v diskuzi.

Pro koho je workshop určen?

Na workshopu nebudou probírány úplné základy obchodování. U všech se předpokládají běžné znalosti prostředí burzy v rozsahu vyučovaném v kurzu Základy profitabilního obchodování v 10 týdnech. Pokud ale znalosti o základech fungování burzy máte, měli byste na kurzu získat novou inspiraci, ať jste zkušení či začínající obchodníci.

Je třeba programování?

Není. Získané know-how můžete v trzích obchodovat i ručně, případně s pomocí poskytovaných skenerů.

Na druhou stranu platí, že moderní trading lze jen těžko úspěšně provozovat bez znalosti vytváření automatizovaných backtestů. Přibližně polovina workshopu tak bude zaměřena na výuku využití poskytnutých kódů v praxi – konkrétně v programu Amibrokeru. Je ale zcela na vás, zdali informace využijete. Ve workshopu naleznete mnoho cenných a praktických informací i v případě, že témata skriptování v Amibrokeru zcela vypustíte.

Čemu se workshop nebude věnovat?

Bohužel do žádného programu nelze vtěsnat neomezené množství informací. To se týká i tohoto workshopu. V něm se nemůžeme věnovat úplným základům obchodování (doporučujeme absolvovat kurz Základy profitabilního obchodování v 10 týdnech). Nebudeme se věnovat ani skriptování strategií v jiných programovacích jazycích než pro program Amibroker. V jeho jazyce budou prezentovány skripty určené pro backtesting a vytváření skenerů. V průběhu kurzu vysvětlím význam jednotlivých řádků kódu. Nebude zde však prostor pro obecnou výuku práce s Amibrokerem (tu se na Finančníkovi můžete naučit v kurzu Základů práce s Amibroker), ani pro programátorské pokročilé techniky plné automatizace probíraných strategií.

Vyučované strategie jsou poskytovány za účelem vysvětlení burzovního prostředí a konkrétních tržních principů. Tedy pouze ze studijních účelů. Každý účastník kurzu by je měl nejprve pochopit, testovat a papertradovat. Následně zvážit svůj kapitál, další jím obchodované strategie, toleranci risku, těmto parametrům strategie přizpůsobit, a teprve následně je na svůj risk případně obchodovat či si je upravit. Kurz byste neměli absolvovat proto, že chcete pouze získat dané strategie a začít je obchodovat. V podobném případě doporučujeme pronajmout si někde za větší peníze uzavřené strategie, které jsou provozovány a průběžně kontrolovány pro účely generování obchodních signálů.

Bonus 1: Plně otevřené kódy všech strategií

Všechny prezentované strategie získáte v plně otevřené podobě! Kódy budou určeny pro program Amibroker, a sami si tak můžete okamžitě vytvářet vlastní backtesty, a především strategie modifikovat a připravovat vlastní obchodní systémy bez zdlouhavého programování. Díky tomu, že jsou kódy distribuované v otevřené podobě, mohou je pokročilí obchodníci převádět i do jiných programů.

Bonus 2: On-line skenery probíraných strategií každý den

Chcete se swingovými obchody začít a neřešit žádná data, software a skriptování? Nejste sami. A proto v rámci kurzu získáte v období 4.10.2021 – 1.10.2023 každodenně aktualizované skenery probíraných strategií! Každý pracovní den v evropské dopoledne tak budete ihned vědět, které strategie vygenerovaly jaký signál a podle toho se zařídit. V průběhu roku pak budete mít dostatek času prezentované know-how zpracovat a například si podle poskytnutých kódů a návodů vytvořit vlastní skenery.

Bonus 3: Měsíc každodenního obchodování miniportfolia

Obáváte se, že nebudete vědět, jak konkrétně předané informace využít v praxi? Celý měsíc vám budeme den za dnem ukazovat, jak obchodujeme signály vytvářené systematickou cestou na obchodním účtu. Tedy krok za krokem budeme ukazovat postupy, které můžete následně aplikovat do své vlastní praxe a jednoznačně budete vědět "jak na to".

O lektorovi

Jmenuji se Petr Podhajský a jsem fulltime trader věnující se trhům na každodenní bázi více než 15 let. Ve své obchodní praxi mám zkušenosti s mnoha obchodními přístupy. Dlouho jsem působil jako intradennní obchodník. Poslední roky se zaměřuji na správu většího kapitálu pomocí systematických strategií, které obchoduji prostřednictvím automatizovaných systémů. Stejného principu využívá i fond, který řídím. Zaměřuji se na obchodování akcií, futures a opcí. Mj. vydávám i server financnik.cz a jsem autorem několika odborných publikací. Podívejte se, jak obchodníci hodnotí mé další kurzy.

Podporu k workshopu bude zajišťovat Bogdan Waclawik vystupující ve fóru pod nickem 4fx. Bogdan již několik let aktivně swingově obchoduje mj. i strategie vyučované na workshopu a vede podporu v rámci skupiny TechLab. Je také autorem skriptů Autotraderu, se kterým na Finančníkovi řada traderů obchoduje swingové strategie zcela automatizovaně.

Cena kurzu

Účast na celém workshopu činí 16 500 Kč + DPH. Registrace na workshop budou uzavřeny o půlnoci 26.9.2022. Workshop je pořádán jen jednou ročně.

Čas zbývající do uzavření registrací:

CO O WORKSHOPU ŘÍKAJÍ ABSOLVENTI:

Zobrazit další reference >

Cena:

Základní cena
 

Zvýhodněné ceny:

Opakovaná účast pro dřívější absolventy workshopu.
 

Zvolte termín

Tento kurz nemá aktuálně vypsány žádné termíny.