Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • Podmínky FIMS mentoringu


  Financnik.cz

  FIMS mentoring je určen výhradně studentům kurzu FIMS A-Z.

  Provozovatelem služby je Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.

  Služba je poskytována jako zkušební, bezplatná a dočasná. Může být kdykoliv zrušena nebo změněna.

  Služba je poskytována výhradně ke vzdělávacím účelům a neslouží v žádném případě jako konkrétní investiční či obchodní doporučení. Všechny komentáře případných obchodních situací jsou poskytovány pouze za účelem studia obchodování na burze. Provozovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů, kteří by měli své obchody v rámci studia obchodování provádět v simulovaném prostředí.

  Služba není součástí kurzu FIMS A-Z ani žádného jiného kurzu poskytovatele.

  Co je FIMS mentoring

  Jde o službu komentované analýzy orderflow obchodů, které si obchodníci mohu zadávat do poskytnutého on-line obchodního deníku. Data zadána do obchodního deníku budou průběžně analyzována a datově zpracována. Výstupem budou různé statistiky, jejichž cílem je pomoci obchodníkům k lepším výsledkům v rámci intradenního obchodování orderflow.

  Statistiky budou prezentovány emailem, případně prostřednictvím webináře. V tuto chvíli pouze těm obchodníkům, kteří budou mít za analyzované období vyplněné obchody.

  Podmínky pro zapojení do FIMS mentoringu

  Do služby se mohou v tuto chvíli bezplatně zapojit studenti kurzu FIMS A-Z, kteří:
  - Obchodují trh NQ.
  - Obchodují s max. 1-2 kontrakty.
  - Obchodují s technikami a postupy popisovanými v kurzu FIMS A-Z.
  - Vedou si v uzavřeném fóru na Finančník.cz obchodní deník, do kterého budou vkládat alespoň stručně popsané screenshoty obchodů zadaných do aplikace obchodního deníku.

  Souhlas uživatelů

  Každý uživatel služby FIMS mentoring souhlasí v momentě registrace do aplikace obchodního deníku s tím, že provozovatel může výsledky jeho obchodování a screenshoty publikované v diskuzi na Finančník.cz komentovat jak v rámci FIMS mentoringu, tak v rámci občasných článků na serveru Finančník.cz. Uživatelé souhlasí s tím, že obchodní situace a výsledky obchodování mohou být identifikovány přes uživatelský nick, který bude zadán do aplikace obchodního deníku.

  Uživatelé souhlasí s tím, že záznamy zadané do aplikace obchodního deníku ukládá provozovatel do databáze a bude je používat ke strojovým analýzám.

  Práva provozovatele služby

  Provozovatel si vyhrazuje právo průběžně mazat staré záznamy z databáze deníku tak, jak to uzná za vhodné. Databáze tedy neslouží jako trvalý obchodní deník uživatelů, ale pouze jako platforma pro sběr dat pro následné průběžné analýzy.

  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout komukoliv službu zpřístupnit.

  Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit komukoliv kdykoliv přístup do služby.

  Provozovatel si vyhrazuje právo službu kdykoliv ukončit.

  Další poznámky ke službě

  Služba nepředstavuje osobní mentoring, tedy nezakládá nárok na individuální posuzování jednotlivých obchodů.

  Služba je koncipována jako obecnější poradna nad principy, které budou analyzovány z výkonnosti jednotlivých účastníků mentoringu. Těm by ale měla poskytovat cennou zpětnou vazbu jak provádět obchody lépe tak, aby se jejich výkonnost zlepšila například v porovnání s ostatními členy skupiny.

  Cílem služby je poskytovat analýzy na týdenní až dvoutýdenní bázi. Tuto frekvenci však nemůžeme garantovat a může se měnit například podle počtu zapojených obchodníků nebo časových možností provozovatele.

  Služba je spouštěna v novém vývojovém prostředí, kde se mohou vyskytnout chyby. Provozovatel se je bude pochopitelně snažit průběžně odstraňovat, ale nemůže garantovat jakoukoliv bezchybnost zpracování zadaných dat.

×
×
 • Vytvořit...