Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Psychologie obchodování


  Psychologie obchodování je nezbytným prvkem pro úspěch v tradingu, který přesahuje technické a fundamentální aspekty.

  Když mluvíme o psychologii v kontextu obchodování, myslíme tím, jak osobní emocionální a myšlenkové procesy ovlivňují rozhodování obchodníků a tím i tržní výsledky.

  Jedním z hlavních rizik v tradingu je padnout za oběť kognitivním zkreslením. Například, potvrzovací zkreslení může vést obchodníka k tomu, aby viděl pouze informace, které podporují jeho původní předpověď nebo strategii, ignorujíc přitom data nebo signály, které by mohly jeho názor vyvrátit. Toto zkreslení může znamenat zmeškání důležitých tržních změn nebo držení ztrátové pozice příliš dlouho.

  Emoce, jako je strach a chamtivost, mohou také silně ovlivnit rozhodnutí obchodníka. Nadměrná radost z malých zisků může vést k tomu, že obchodník příliš rychle uzavře pozici, zatímco strach ze ztráty může způsobit, že obchodník bude držet ztrátovou pozici v naději, že se trh "otočí". Rozpoznání a kontrolování těchto emocí je klíčem k udržení klidné mysli a efektivního obchodování.

  Proto je pro obchodníka důležité nejen pochopení trhu, ale také sebe sama. Zvládání svých emocí a bytí si vědom svých vlastních kognitivních zkreslení je nezbytné pro dosažení dlouhodobého úspěchu v obchodování.

  Publikované články:

  V tradingu nás nepotopí běžné ztráty, ale neplánovaný obchod

  V obchodování nás většinou nepotopí to, co plánujeme dělat. Ale to, co dělat neplánujeme.

  Psychologie obchodování: štěstí vs. schopnost

  U mnoha neúspěšných obchodníků lze vnímat silný společný faktor – přeceňování obchodního štěstí nad reálnými schopnostmi a možnostmi. Chováte se také podle tohoto vzorce?

  Dr. Brett: Obchodování pomocí „přístupu zaměřeného na řešení“

  Mnoho traderů hledá pomoc při řešení problémů, se kterými se setkávají v trzích. Soustředí se na mezery ve svém obchodování: v oblastech, ve kterých se jim nedaří dosahovat svých cílů. Přemýšlí o svých problémech, stanovují si cíle s ohledem na nápravu těchto problémů, pracují na problémech, diskutují o problémech. Celkově vzato, jsou zaměřeni na problém. Čím víc se soustředí na své nedostatky, tím víc se cítí neúspěšní. Paradoxně, jejich úsilí o sebezdokonalení pouze upevňuje jejich negativní vnímání sama sebe.

  Psychologie úspěchu: Bojujte jak draci

  Před nedávnou dobou jsem přinesl na Finančníka článek s názvem "Bojujte jak vlci", který k mému potěšení měl nadprůměrně vysokou čtenost a řadu pozitivních ohlasů. Těší mě vidět, že stále touha bojovat existuje a nevytrácí se i přes nevalné aktuální společenské klima.

  Psychologie úspěchu: Bojujte jak vlci

  Úspěch nikdy nepřichází sám od sebe, bez práce a vlastní snahy. Pro úspěch se musí bojovat. To je ta špatná zpráva. Ta dobrá je, že každý z nás má v sobě vše potřebné k tomu, aby se stal bojovníkem – a následným vítězem. Proto bojujte jak vlci!

  Dr. Brett: Potřeba mít pravdu versus potřeba vydělávat peníze

  Během posledních pár dní jsem měl příležitost mluvit s běžnými investory a stejně tak být v běžném kontaktu s tradery nebo správci portfolia. Jedno z typických témat těchto hovorů byla tvrdohlavost v kontrastu s flexibilitou: ochota a schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám trhu v kontrastu s potřebou zůstat v pozici za každou cenu a dokázat svou pravdu.

  Dr. Brett: Mé oblíbené techniky pro překonání úzkosti během obchodování

  Před krátkou dobou jsem na základě pozorování dospěl k poznatku, že úzkost je nejobvyklejší psychologický problém, se kterým se u traderů setkávám. Objevuje se v mnoha formách – v neúspěšném období nebo když se tradeři pokouší navýšit počet kontraktů a tím se zvyšuje riskovaný kapitál, eventuálně když finanční tíseň násobí tlak na výsledky obchodování. Společným prvkem je, že starost o výsledek narušuje průběh samotného obchodování.

  Dr. Brett: Emoce a trading – porozumění a zvládnutí úzkosti

  Od skvělého tradera jsem dostal velmi výmluvný e-mail, ve kterém se pozastavoval nad tím, že obchoduje velmi dobře, pokud obchoduje s menším počtem kontraktů (představující však stále solidně velkou pozici), pokud ale obchoduje s maximálním počtem kontraktů, jeho obchodování se znatelně horší. Zjistil, že výše riskovaného kapitálu ovlivňuje jeho emoční zážitek během obchodování. Včera, když obchodoval s umírněným rizikem, obchodoval systematicky a dosáhl nezanedbatelného zisku. Předchozí týden, když maximalizoval svůj riskovaný kapitál, porušil mnoho svých obchodních pravidel a přišel o mnoho peněz. Od tradera, který mi napsal, se tedy můžeme naučit jednu velmi důležitou lekci.

  Několik výsledků pozorování z oblasti psychologie obchodování

  Myšlenky Dr. Bretta Steenbargera na téma psychologie obchodování patří bezesporu k těm nepřínosnějším. Ostatně i proto jsme se na Finančníkovi rozhodli vydat jeho poslední knihu Trading Coach. Jelikož Dr. Steenbarger řadu svých dalších myšlenek publikoval i na svém blogu, domluvili jsme se s ním, že některé jeho nejzajímavější myšlenky budeme průběžně publikovat také na Finančníkovi v českém překladu.

  Psychologie obchodování 35: stres

  Mnohokrát jsme již zde psali o nejzákladnějších emocích patřících k tradingu – strachu a chamtivosti. Po dlouhodobém studiu psychologie obchodování však musím říci, že je zde ještě jeden nepřítel, možná daleko zákeřnější. O to zákeřnější, že se s ním setkáváme prakticky denně a již jsme jej prakticky vzali za svého – i přes jeho značnou škodlivost. Řeč je samozřejmě o stresu.

  Psychologie obchodování 34: ztrácíme své příležitosti ke stabilním profitům jenom proto, že jsme chamtiví?

  Obchodování nemusí být tak těžké, pokud překonáme několik základních psychologických zvláštností, které zřejmě z nějakého důvodu plynou ze samotné lidské nátury. Jednou z nich je například schopnost nechávat trhy volně plynout, aniž by nám tu a tam v silně trendujících dnech nadělili profit.

  Finančníkův osobní poradce psychologie obchodování (5) : chci odejít z práce a začít obchodovat

  Posledních pár týdnů jsem shodou okolností dostal několik dotazů na stejné téma: chtěl bych se věnovat tradingu full-time a dát výpověď v práci. Je to dobrý nápad? Kdy je čas na takovýto odvážný a zásadní krok? Pokusím se dnes na toto téma napsat, jak bych podobné kroky viděl já.

  Psychologie obchodování 33: účinný způsob přerušení nežádoucího chování

  Po delší době se opět vracím k našemu seriálu psychologie obchodování. Rád bych dnes inspiroval všechny, kteří mají v tradingu (ale třeba i v běžném životě) problémy s určitým druhem nežádoucího, stále se opakujícího návyku.

  Psychologie obchodování 32: Brandon Bays

  Dlouhou dobu jsem přemýšlel, jestli mám napsat tento článek. Na jednu stranu se jedná o něco, co jsem shledal jako doposud zcela nejúčinnější metodu boje proti emocím v tradingu a co cítím jako povinnost předat ostatním. Na druhou stranu již v začátku článku upozorňuji, že se jedná o velmi, velmi alternativní přístup a s vysokou pravděpodobností je tento určen pouze malé hrstce čtenářů.

  Finančníkův osobní poradce psychologie obchodování (4)

  Děkuji za dorazy zaslané do naší poradny během posledního týdne. Věřím, že se tentokrát jedná o velmi zajímavé dotazy, které mohou být inspirující i pro ostatní čtenáře. Zde tedy dvě otázky a odpovědi pro tento týden.

  Finančníkův osobní poradce psychologie obchodování (3)

  Děkuji za dotazy, které mně zasíláte ohledně svých psychologických problémů s tradingem. Abych měl možnost pomoci co největšímu množství čtenářů, rozhodnul jsem se, že se budu snažit odpovídat alespoň na dva dotazy v každém jednom článku. Dnes tedy další psychologické dotazy čtenářů a mé soukromé rady a tipy na tyto dotazy.

  Finančníkův osobní poradce psychologie obchodování (2)

  Dnes budeme pokračovat v našem novém projektu osobní poradny psychologie obchodování. Děkuji za všechny dotazy, dnes odpovídám na první z nich, k dalším se pokusím dostat v příštích dílech. Přesné instrukce jak zasílat své dotazy naleznete na konci článku.

  Finančníkův osobní poradce psychologie obchodování (1)

  Rozhodnul jsem se zde spustit nový projekt, který věřím, že se bude čtenářům líbit. V rámci našich článků se nyní po nějakou dobu budeme snažit řešit praktické psychologické tradingové problémy přímo vás – čtenářů tohoto serveru.

  Psychologie obchodování 32: jak říci emocím NE (4)

  Není to tak dávno, co jsem psal článek o průchodu emocí, jakožto nejlepšího způsobu, jak se naučit zvládat emotivní část tradingu. Dnes bych na toto téma rád ještě jednou navázal. Jednak drobným dovysvětlením, jednak praktickým tipem k vašemu vlastnímu dalšímu studiu tohoto směru.

  Psychologie úspěchu 12: proč milujeme složitosti

  Během svého letitého pozorování jsem došel k poměrně jednoznačnému závěru, že lidé preferují složitosti před jednoduchostí. Pořekadlo „proč to tedy nedělá každý, když je to tak jednoduché...“ již delší dobu považuji za pouhou řečnickou frázi, neboť odpověď je v jádru jednoduchá: „jednoduché, ale funkční věci neděláme proto, protože lidé milují složitosti a komplikovanosti“.

  Psychologie obchodování 31: jak říci emocím NE (3)

  V minulých dvou dílech jsme si pověděli několik jednoduchých technik, které mohou pomoci lépe zvládat emoce během obchodování. Dnes se k tomuto tématu vrátím ještě jednou, avšak tentokrát z mnohem pragmatičtějšího pohledu.

  Psychologie obchodování 30: jak říci emocím NE (2)

  Minulý týden jsem uveřejnil článek na téma „Jak říci emocím NE“. K mému potěšení tento článek vzbudil řadu pozitivních ohlasů, proto bych si dovolil dnes na tento článek ještě jednou navázat, s dalším velmi důležitým rozvinutím prezentované myšlenky volného průchodu emocí.

  Psychologie obchodování 29: jak říci emocím NE

  V našem seriálu o psychologii obchodování jsem již psal o boji proti nechtěným emocí během tradingu (strach a chamtivost) skutečně mnoho. Rozebírali jsme zde emoce jak psychoanalyticky, tak z pohledu vědomí a podvědomí, zabývali se různými technikami. Dnes bych vám však rád představil způsob boje proti emocím, který je, dle mého názoru a zkušeností, naprosto nejúčinnější, přitom však nejjednodušší. Tuto techniku se snažím praktikovat i v běžném životě, pokud cítím, že v nějaké věci emoce znečišťují mou mysl a neumožňují mně vidět jasně a čistě. O co tedy jde?

  Psychologie výstupů

  V dnešním článku se podíváme na výstupy z trhů z trochu jiného pohledu - z pohledu psychologie. Výstupy totiž nejsou jenom otázkou money-managementu, ale také otázkou toho, zdali charakter zvoleného výstupu odpovídá naší povaze a budeme tedy schopni s daným výstupem efektivně dodržovat náš obchodní plán.

  Psychologie úspěchu 11: statická versus růstová mysl

  Před delší dobou se stal velmi pozoruhodný, avšak zcela pravdivý příběh. Jeho hrdinou je jistý George Dantzig, v té době student matematiky na Berkeley, který nechtěně dokázal něco, co nikdy být dokázáno nemělo.

  Od myšlenky k reálným obchodům


  Pravděpodobně nejupřímnější kniha týkající se obchodování vydaná na českém trhu.

  Praktický průvodce dosažení nejen finanční, ale i časové svobody obchodováním finančních trhů. Nevydávejte se cestou ztrácející většiny a inspirujte se tipy tradera s 20letou praxí. Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Získat knihu

  Nemáte trading takový, jaký byste si jej představovali?

  Trápí vás impulzivní obchody? Black-out dny? Hodiny denně před monitorem? Naučte se obchodovat systematicky s mechanickými přístupy. Svěřte rutinny počítačům. Naučte se profitovat jako profesionálové.

  Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...