Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • Organizační pokyny k účasti na kurzech Finančnik.cz


  Financnik.cz

  Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny.

  Pořadatel
  Kurzy pořádá společnost vydávající a zajišťující provoz serveru Financnik.cz - Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., Moulíkova 1, 150 00 Praha 5, IČO: 273 85 531. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 115541. Uváděné ceny jsou konečné, pořadatel je plátcem DPH.

  Poučení o riziku
  Všechny informace poskytované na kurzech pořádané pod hlavičkou Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Pořadatel ani jednotliví lektoři nejsou registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na kurzech zmiňovány konkrétní finanční produkty či akcie, vždy a pouze za účelem studia. Pořadatel kurzů není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
  Obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat s komoditami a akciemi je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. I při zachování všech pravidel a systému obchodování je velmi pravděpodobné, že obchodní výsledky jednotlivců se budou výrazně lišit od původních hypotetických plánovaných výsledků. Všechny finanční obchody nesou riziko kapitálové ztráty. Účastníci kurzu svojí objednávkou potvrzují, že jsou si plně vědomi všech rizik spojených s obchodováním s termínovými kontrakty (futures) a že prezentované informace vnímají a použijí výhradně jakou součást svého vlastního vzdělávání.

  Platební podmínky
  Kurzy jsou splatné vždy nejpozději v den jejich konání na základě zálohové faktury zasílané po objednání kurzu elektronickou poštou. V případě neuhrazení zálohové faktury ve vyznačené době splatnosti si pořadatel vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, přihlášku zrušit a uvolnit tak místo pro jiného zájemce.

  Pořizování audio-video záznamů
  Z důvodu ochrany autorských práv není na kurzech dovoleno pořizovat jakékoliv audio nebo video záznamy.

  Předmět kupní smlouvy
  Předmětem kupní smlouvy je vždy pouze účast na daném semináři v datu a čase konání určeném v objednávkovém formuláři. Předmětem kupní smlouvy není nárok na dodatečné konzultace nebo účast v diskuzním fóru provozovaném pořadatelem.

  Uzavřená diskuzní fóra pro absolventy kurzů
  Pořadatel kurzů může absolventům vybraných kurzů nabídnout účast v uzavřené internetové diskuzi. Kupující - tj. účastník kurzu - bere na vědomí a souhlasí s tím, že přístup do této speciální klientské sekce diskuze není automatickou součástí kurzu a není součástí kupní smlouvy. Uzavřené diskuzní fórum je provozováno jen na základě dobré vůle pořadatele,který si vyhrazuje sekci kdykoliv uzavřít. Pořadatel si současně vyhrazuje právo z diskuze vyloučit kteréhokoliv diskutující, pokud to bude považovat za nutné.

  Splatnost kurzovného
  Standardní doba splatnosti kurzovného činí 7 dnů od odeslání výzvy k platbě (posílané do druhého dne od objednání kurzu).

  Storno podmínky
  Při zrušení objednávky do 7 dnů před kurzem činí storno poplatek 20%, poté 100% z ceny kurzu. Storno poplatek je splatný i v případě neuhrazení kurzovného. Storno je platné pouze v případě potvrzení ze strany pořadatele! V případě zrušení objednávky 7 a méně dnů před kurzem se kurzovné nevrací a účastník nemá nárok na přesun na jiný termín kurzu. Zaplacené kurzovné je však přenosné - účastník za sebe může na kurz poslat náhradníka.
  V případě nemoci (doložené neschopenkou) je možné sjednat účast na náhradním termínu kurzu - ani v tomto případě však účastníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

  Odpovědnost za ztráty majetku
  Účastníci kurzu jsou povinni dohlížet si na všechen svůj majetek v průběhu kurzu a nenechávat jakýkoliv svůj majetek v průběhu kurzu bez dozoru (zejména např. v polední pauze). Pořadatel nemůže ručit za ztráty např. mobilních telefonů či notebooků.

  Organizační změny
  Pořadatel si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny budou ohlášeny účastníkům telefonicky nebo e-mailem. V případně organizační změny mají přihlášení účastníci nárok na vrácení 100% uhrazeného kurzovného, pokud o zrušení účasti požádají do 3 dnů po obdržení informace o organizační změně.

  Občerstvení
  Není-li výslovně uvedeno jinak, je součástí kurzu pouze drobné občerstvení typu káva a voda. Oběd není standardně v ceně kurzovného.

×
×
 • Vytvořit...