Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • Divestice

  Divestice, v kontextu investování, je proces, kdy společnost nebo jednotlivec prodává, redukuje, nebo se úplně vzdává určitých aktiv nebo podílů v podniku. Tento krok může být motivován různými faktory, včetně snahy o zmenšení rizik, získání kapitálu, nebo reorganizace podnikové struktury. Profesionální trader by se na divestici díval jako na strategický nástroj pro optimalizaci portfolia, kdy je důležité vyvážení výnosů a rizik.

  Divestice se může uskutečnit prostřednictvím prodeje aktiv, spin-offu nebo equity carve-outu. Prodej aktiv je přímý prodej části podniku nebo jeho majetku. Spin-off vytváří z původní společnosti novou, nezávislou entitu, přičemž akcionáři původní společnosti obvykle dostávají akcie nové společnosti. Equity carve-out je proces, kdy se část společnosti stává samostatně obchodovatelnou na burze, ale mateřská společnost si zachovává kontrolní podíl.

  V mezinárodním obchodě může divestice reflektovat reakci na politické a ekonomické změny, regulace, nebo ochranářské tendence v určitých zemích. Například společnosti se mohou rozhodnout divestovat ze zemí s vysokou politickou nestabilitou nebo tam, kde se změnily daňové zákony, které jsou pro podnikání nepříznivé.

  Z etického hlediska může divestice nastat, když se společnosti snaží distancovat od průmyslů nebo zemí, které jsou spojené s kontroverzními praktikami, jako je dětská práce, porušování lidských práv, nebo škodlivý dopad na životní prostředí. V těchto případech může divestice působit jako silný nástroj sociálního a politického tlaku.

  Konečně, divestice může být vynucena právními předpisy, například v důsledku antimonopolních opatření, kdy regulační orgány mohou požadovat, aby společnost prodala část svého podnikání, aby se snížila její tržní dominance a podpořila konkurenci.


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...