Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • Market maker

  Market maker (česky tvůrce trhu) je finanční instituce nebo jednotlivec, který hraje klíčovou roli na finančních trzích tím, že pravidelně nabízí nákupní a prodejní ceny pro konkrétní finanční nástroj, čímž zajišťuje likviditu trhu. Tato entita v podstatě usnadňuje obchodování, protože je ochotna koupit nebo prodat finanční nástroje (jako jsou akcie, dluhopisy nebo deriváty) za ceny, které veřejně uvádí.

  V profesionálním tradingu je market maker považován za protistranu obchodů. Když chce investor nebo trader koupit nebo prodat určitý finanční nástroj, market maker se zavazuje obchod uskutečnit za ceny, které sám stanovil. Tento mechanismus snižuje časové prodlevy mezi příkazy k nákupu a prodeji a zvyšuje efektivitu trhu.

  Market maker zajišťuje likviditu na trhu tím, že má k dispozici dostatečné množství finančních nástrojů k obchodování, což znamená, že investoři mohou snadno realizovat své obchody bez výrazných skluzů v plnění. Tímto způsobem pomáhá trhu udržovat stabilní cenové rozpětí (spread), což je rozdíl mezi nákupní (ask) a prodejní (bid) cenou.

  Za poskytování této služby si market maker účtuje poplatky, které jsou často začleněny do spreadu. Vzhledem k tomu, že market maker při nabízení cen riskuje vlastní kapitál, může dojít k situaci, kdy nese ztráty, pokud se trh pohne proti jeho otevřeným pozicím. Proto musí být market makeři velmi dobře informovaní a mít sofistikované obchodní systémy, které jim pomáhají řídit rizika.


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...