Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • P/E ukazatel

  P/E ukazatel, zkratka pro poměr ceny a zisku (Price to Earnings Ratio), je finanční metrika používaná v tradingu a investování pro hodnocení relativní hodnoty akcie. Profesionální trader ji využívá k určení, zda je akcie přehodnocená či podhodnocená ve srovnání s historickými hodnotami společnosti, průmyslovým odvětvím nebo celým trhem. Ukazatel se vypočítává jako tržní cena jedné akcie dělená čistým ziskem na akcii (EPS) za poslední dvanáctiměsíční období.

  Pro tradera je P/E ukazatel nástrojem pro posouzení očekávaného růstu a rizika akcie. Nízký P/E může naznačovat, že akcie je podhodnocená, nebo že trh očekává snížení budoucího zisku. Naopak vysoký P/E může značit, že akcie je přehodnocená nebo že trh předpokládá silný růst zisků. Trader však musí vzít v úvahu i další faktory, jako jsou ekonomické podmínky, úrokové sazby a konkurenceschopnost společnosti.

  Existují dva hlavní typy P/E ukazatelů: "trailing P/E", který vychází z minulých výsledků, a "forward P/E", který je založen na odhadech budoucích zisků. Profesionální trader obvykle sleduje oba typy, aby získal komplexní pohled na akcii a její potenciál. Forward P/E je více spekulativní, protože závisí na přesnosti odhadů analytiků, zatímco trailing P/E je založen na konkrétních číslech.

  P/E ukazatel také hraje roli při tvorbě investiční strategie založené na hodnotě (value trading). Trader zaměřený na hodnotu hledá akcie s nízkým P/E, což může naznačovat, že akcie jsou nedoceněné trhem a mají potenciál pro růst. Na druhé straně, růstoví tradeři mohou preferovat akcie s vyšším P/E, což může ukazovat na vyšší očekávání růstu firmy a jejího zisku.

  Při použití P/E ukazatele je důležité srovnávat společnosti ve stejném odvětví, protože různá odvětví mají různé standardní hodnoty P/E. P/E ukazatel sám o sobě není dostatečný pro komplexní analýzu, a proto by měl být použit ve spojení s dalšími finančními ukazateli a kontextuálními daty.


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...