Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • Komunitní indikátor silných S/R úrovní


  petr

  V rámci orderflow bezplatného mentoringu se postupem času čím dál silněji ukazuje jeden zásadní fakt: většina obchodníků se shodne na silném FIMS signálu, který vede k dlouhodobě profitabilnímu obchodování. Ztráty vznikají zejména ve slabých situacích, které jsou impulzivněji obchodovány často jedním nebo dvěma obchodníky.

  To mě přivedlo k myšlence: jak více obchodníky propojit, aby se silná situace dala odhadnout co nejvíce dopředu a obchodníci měli menší tendenci vstupovat do slabších momentů?

  Jeden z experimentálních nástrojů, které jsme k vyřešení uvedené výzvy připravili, je komunitní indikátor silných S/R úrovní.

  Indikátor vám umožní zakreslovat vlastní S/R úrovně. Zároveň se informace odesílají na server, kde se vyhodnocují jako celek. Zpětně pak v SierraChart uvidíte silné oblasti, na kterých se shodují ostatní obchodníci (sílu úrovní lze v indikátoru nastavit).

  Upozornění: Indikátor je nyní v alfa stádiu testování. Současná instalace je také časově omezena do 31.4.2018, kdy přestane fungovat. Pokud se indikátor ukáže jako přínosný, bude zprovozněn i po testovacím období. K dispozici bude skupině zdarma, ale jen obchodníkům, kteří aktivně zapisují obchody do obchodního deníku.

  Do programu SierraChart (jiný software zatím není podporován) instalujte indikátor následovně:

  Stáhněte si soubor important_zones.zip (pozn. Dropbox vás může vyzvat k založení účtu. To můžete odmítnout kliknutím na volbu "No thanks, continue to view" ve spodní části okna a soubor se stáhne bez registrace.).

  Archiv rozbalte a soubor important_zones.dll nakopírujte do adresáře /data/ programu SierraChart.

  Pozor! Indikátor vyžaduje SierraChart nejméně verze 1652.

  Indikátor vkládejte do grafů pouze pokud obchodujete SIM - jde stále o betaverzi.

  Indikátor si přidejte do grafu pomocí Analysis > Studies. Zde zvolte Add Custom Study (speciální tlačítko v levém spodním rohu okna) a zde vyberte Important Zones.

  Aktuální verze indikátoru: A003 (build 29.11.2017). Verzi si můžete ověřit v nastavení indikátoru (poslední řádek).

  Popis základního nastavení indikátoru:

  zonesA003.jpg

  Zone Filter (%) udává, jak silné komunitní SR úrovně v grafu uvidíte. Například hodnota 60 znamená, že budou zobrazeny úrovně, na kterých se shodlo 60 % obchodníků (kteří v danou dobu s indikátorem pracují).

  Active Lines – počet S/R úrovní, se kterými můžete pracovat. Číslo 1 znamená jednu S/R úroveň na long (zelená) a jedna na short (červená). Každá linka v grafu (S/R úroveň) představuje samostatnou S/R úroveň (nikoliv její high a low). Tedy jednu S/R úroveň označte jednou linkou. Zapněte si prosím do grafu pouze takový počet linek, se kterým budete opravdu pracovat. Linky v grafu nemažte! Vždy jejich počet nastavujte pomocí nastavení indikátoru.

  Buy Line Color/Sell Line Color - Barevnost vámi zadaných linek. Parametry linek lze dále upravovat klasickým nastavením v SierraChart (například najetím myší na prvek a kliknutím pravého tlačítka myši, které zobrazí celé kontextové menu).

  Copy Objects to Chart # - zóny lze kopírovat do dalších grafů. Kopírování je nutné nastavit v této volbě, kam zadejte číslo cílového grafu (číslo je vidět vždy v záhlaví každého grafu za značkou #).

  Copy Lines to Chart - nastavte na YES v případě, že do cílového grafu chcete kopírovat i své vlastí linky. Bohužel v cílovém grafu s nimi nelze hýbat (omezení vycházející přímo ze SierraChart), ale budou zde zobrazeny.

  Copy Zones to Chart - nastavte na YES v případě, že do cílového grafu chcete kopírovat skupinové zóny.

  Nastavení barevnosti zón - můžete si nadefinovat vlastní nastavení barevnosti skupinových zón.

  User Password – sem prosím vyplňte heslo, které najdete v obchodním deníku. Konkrétně zde: https://now.knack.com/denik#edit-profile/ zcela nahoře (Autorizační kód pro indikátory).

  Poznámky k funkčnosti indikátoru

  Indikátor funguje pouze v případě, že je SierraChart napojena na živá data (tedy grafy se hýbou).

  Testování probíhá postupně. Z počátku do něj nebude zapojeno mnoho obchodníků, a zóny tak nemusí být příliš silné!

  Komunitní úrovně jsou do programu streamovány jednou za cca 15 vteřin. Tedy ke změnám nedochází úplně v reálném čase, ale s nepatrným zpožděním.

  Graf s komunitním úrovněmi vypadá zhruba takto:

  zonesA003pic.jpg

  V grafu jsou vidět dvě komunitní S/R úrovně. Čísla v závorce udávají kolik obchodníků se na úrovni shoduje (například 5) a kolik aktuálně indikátor používá (12). První číslo představuje výslednou shodu v procentech. Zde 41 %.

  Smysl indikátoru

  Cílem indikátoru je především poskytovat vodítka přímo při obchodování. Doporučuji sledovat pouze silnější zóny (například nad 50 %), které by při větším zapojení obchodníků již měly mít určitou vypovídající hodnotu. Zóny se pokusím následně i backtestovat a budu je uvádět v reportech. Takto například vypadají zóny v rámci prvního betatestu, do kterého bylo zapojeno cca aktivních 12 obchodníků:

  zony20171128.jpg

  Věřím, že když bude zóny používat násobně více traderů, bude jejich vypovídající hodnota ještě mnohem vyšší.

×
×
 • Vytvořit...