Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskréčna zložka obchodných systémov


ticker

Doporučené příspěvky

Už dlho si kladiem otázku čo je to vlastne diskréčna zložka obchodovania. Diskréčnu zložku chápem ako prijímanie rozhodnutí bez jasných pravidiel – na základe „citu pre trh“, „citu pre pozíciu“ ... atď. Nie je to len snaha vidieť nejakú logiku v chaose za každú cenu(Aj keď si napr. zoberiem náhodnú postupnosť - desatinný rozvoj čísla PI, ak sa naňho pozerám dosť dlho nájdem tam jasné „nenáhodné závislosti“)? Aby som niečo mohol exaktne vyhodnotiť malo by to byť opakovateľné, resp. malo by to mať jasnú logiku. Piaty Zurišský axióm to vystihuje dosť presne : Chaos nie je nebezpečný pokiaľ nezačne vyzerať zmysluplnne (Chaos is not dangerous until it begins to look orderly). Teda napríklad pokus rozpoznať zmysluplné závislosti v postupnosti náhodných čísiel generovaných ruletou asi nedopadne dobre.

Ak má teda byť diskréčna zložka štatisticky ohodnotiteľná logicky by malo platiť:
1.) Musí sa zopakovať aspoň logicky podobná situácia výskytu, kde som robil diskréčne rozhodnutie štatisticky relevantný počet krát
(Tiež požadujem keď vyhodnocujem napr. patterny FinWinu aby som mal dostatočnú štatistickú vzorku, resp. každý pattern hodnotím osobitne)
2.) Musím vedieť kvantifikovať mieru pozitívneho vpylvu diskréčnej zložky na fungovanie systému – t.j. oddeliť časť systému s jasnými pravidlami, voči časti bez jasných pravidiel.

Aby som vedel vyhodnotiť body 1.) a 2.) teda zásadne musím poznať pravidlá na základe, ktorých som „diskréčne“ rozhodnutie urobil – čo je vo významnom rozpore s tvrdeniami o cite pre grafy a pod. Pod pravidlami samozrejme myslím aj pravidlá zložité (napr. rozpoznávanie patternov) ale stále naprosto jasne definované aj keď ich naprogramovanie do soft. platforiem je prakticky nerealizovateľné. Napr. dosť ťažko sa softwarovo realizuje rozpoznávanie vzorov – napr. prieraz trojuholníka, ale defininícia pre ich ľudské rozpoznanie môže byť exaktná.

Teda neslúži „diskréčnosť“ len ako prostriedok na zakrývanie nefunkčnosti systémov? Alebo na klamanie samého seba – systém mi nefunguje lebo ešte nemám vytvorený cit pre trh?

Ďalej tu máme pekné rozporuplné tvrdenia – obchodujte mechanicky – jedine vtedy budete úspešný, versus tvrdenie - mechanicky žiadny systém nefunguje musí sa k nemu pridať diskréčna zložka.

Aký je Váš názor na túto oblasť.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...