Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

zpomalení a tuhnutí platformy Global Zen trader v období s vyšším volume


jenr

Doporučené příspěvky

C h t e l b y c h s e z e p t a t , c o b y mo h l o z p u s o b o v a t z p oma l e n i a t u h n u t i p l a t f o r my G Z T o d g l o b a l f u t u r e s r e s p e k t i v e O E C ? S t a v a s e t o h l a v n e v o b d o b i c h s v y s s i m v o l ume , h l a v n e n e k o l i k m i n u t p o o p e n a n e b o i c e l o u p r v n i p u l h o d i n u v d n y j a k o b y l c t v r t e k a p a t e k 2 3 . 5 . a 2 4 . 5 . Z a j i ma l o b y me t a k e , j a k a b y me l a b y t m i n i ma l n i p r e n o s o v a r y c h l o s t me z i mn o u a b r o k e r em v p r i p a d e , z e s l e d u j i 4 t r h y ( U S i n d e x y ) n a j e d n o u , mam s p u s t e n y D O M , t i me & s a l e s , v o l ume a h i s t o g r am a v k a z d em z n i c h j e d n u E mu a p i v o t y . C e l k em mam o t e v r e n y c h 7 g r a f u . J a km i l e v o l ume p r u d c e s t o u p n e , t a k G Z T z a t i z i c p u n a 9 9 p r o c e n t a D om i g r a f y z am r z n o u , a z p o t e , c o v o l ume z a c n e o p a d a t s e z a s e p o l e h o u c k u r o z h y b a v a j i . Mu z e m i n e k d o p o r a d i t , j a k o u m i n i ma l n i k o n f i g u r a c i p r o mo j e n a s t a v e n i p o u z i t , p r o t o z e t u , k t e r a j e d o p o r u c e n a n a s t r a n k a c h O E C , s p l n u j i .

Link to comment
Sdílet pomocí služby

omluvám se za původní zprávu, ale nemám možnost ji editovat, takže tady ji posilam upravenou ještě jednou:
Chtěl bych se zeptat ,co by mohlo způsobovat
zpomalení a tuhnutí platformy
Global Zen Trader od Globalfutures? Jedna se
respektive o OEC trader?
Děje se to hlavně v obdobích s vyšším volume,
hlavně několik minut po open a nebo i celou první půl
hodinu v dny jako byl např. čtvrtek a pátek 23.5. a
24.5. Zajímalo by mě také,
jaká by měla být minimální přenosová rychlost mezi
mnou a brokerem v
případě, že sleduji 4 trhy (US indexy) najednou, mám spuštěný DOM, time
& sales, volume a histogram a v každém z nich
jednu Emu a pivoty. Celkem mám
otevřených 7 grafů . Jakmile volume prudce
stoupne, tak platforma GZT zatíží CPU z
99 procent a Dom i grafy zamrznou, až po té, co volume začne opadat se zase
polehoučku rozhýbávají. Může mi někdo poradit,
jakou minimální
konfiguraci pro moje nastavení použít, protože tu,
která je doporučená na
stránkách OEC, splňuji. Často se také stává, že cena v DOMu je lehce
zpožděná za cenou v grafu, hlavně pokud jde o
rychlejší pohyby.?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...