Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Interview s Thomasem Stridsmanem: mechanické strategie mi fungují velmi dobře


Thomas Stridsman je nezávislý analytik a registrovaný poradce v obchodovování komodit (CTA), specializující se na vývoj mechanických obchodních strategií. Svým původem pochází Thomas ze Švédska, odkud se v roce 1997 přestěhoval do Chicaga. V USA si svoji publikační a přednáškovou činnosti postupně vybudoval renomé uznávaného profesionála v oblasti systémového obchodování. Kromě mnoha článků v časopisech Futures magazine a později především Active Trader je Thomas autorem dvou velmi dobrých knih zaměřených na tvorbu mechanických obchodních systémů - Trading Systems that Work, McGraw-Hill 2000, a Trading Systems and Money Management, McGraw-Hill, 2003, které podrobně odhalují matematické a statistické principy, které je třeba při budování mechanických obchodních systémů ovládnout.

Jelikož se řada lidí na Finančnik.cz také zabývá vytvářením mechanických systémů a strategií využili jsme jedinečné příležitost pro krátký rozhovor s Thomasem a zpracovali jej do formy interview, ve kterém - jak věříme - můžete najít řadu zajímavých myšlenek k zamyšlení. Za Finančník.cz pokládal otázky Petr.

Mnoho obchodníků se snaží vytvořit své vlastní mechanické obchodní systémy. Co byste jim doporučil do začátku? Myslíte, že s použitím programů jako je TradeStation může úspěšné obchodní strategie vytvořit pouze již zkušený obchodník nebo je vývoj mechanického obchodního systému více o znalostech z oblasti matematiky, programování a statistiky?

Čím zkušenější obchodník je, tím lepší může podle mého názoru vytvářet systémy. Rozhodně nedoporučuji začínat kariéru obchodníka vytvářením vlastních mechanických obchodních systémů příliš brzy. Viděl jsem různé tzv. market guru a prodejce programů, kteří doporučují začít s vytvářením jednoduchých mechanických obchodních systémů s použitím prvků jako křížení klouzavých průměrů a podobně a teprve po vytvoření profitu takové systémy postupně vyvíjet do více komplexních a ziskovějších. Ovšem jediný problém je, že pokud by mechanické systémy postavené na křížení klouzavých průměrů skutečně fungovaly, pak by potřeba budování více komplexních systémů vůbec neexistovala. Odpověď je jednoduchá - systémy založené na křížení klouzavých průměrů nefungují a například většina úspěšných CTA obchoduje s mnohem komplexnějšími systémy. Je-li pak systém příliš jednoduchý pro CTA, je také jednoduchý pro začínající obchodníky. Není-li systém funkční, nefunguje bez ohledu na to, kdo jej obchoduje, protože trhy stále ještě vytvářejí pro všechny obchodníky stejné podmínky.
Tzn. pro vytvoření dobrého mechanického systému jsou třeba tři základní předpoklady: dobré znalosti statistiky a programování (pokud si člověk nenajme programátora), ale především musí člověk disponovat dobrým kreativním myšlením a nebát se přemýšlet "jinak" než ostatní.

Obchodoval jste Vy sám někdy trhy diskréčně, nebo jste rovnou začal s vývojem mechanických obchodních strategií?

Mě osobně zaujaly komoditní trhy především prostřednictvím mechanických obchodních systémů, což byla v zásadě cesta, kterou jsem začal. Žádný z mých pokusů s diskréčním obchodováním, které jsem zkoušel, nevyšel. Pokud diskréčním obchodováním máme na mysli rozhodnutí aplikována člověkem coby protiklad k mechanickému rozhodování, které je možné popsat programovým kódem. V žádném případě však nejsem proti určitému stupni diskréčního obchodování aplikovaném na výstupu mechanických systémů, pokud je toto rozhodování prováděno systematicky. Pokud je něco diskréční neznamená to, že to současně nemůže být systematické. K tomuto závěru jsem dospěl po té, co jsem si uvědomil, že většina nejlepších diskréčních obchodníků má svůj systém ve skutečnosti více mechanický a systematický než si sama uvědomuje.

Obchodujete s pomocí svých mechanických systémů sám aktivně komoditní trhy?

V tuto chvíli ne. Jsem vytížen několika aktivitami na finančních trzích. Jeden investiční fond, jedna vzdělávací společnost ve Švédsku a moje vlastní CTA v Chicagu. Pokud obchodujete, musíte se tomu věnovat 24 hodin denně, což v tuto chvíli nemohu. Ale jakmile to bude možné a doufám, že věci se změní brzy, začnu spravovat své peníze způsobem, o kterém sám hovořím. V ideálním případě to bude v rámci investičního fondu, který jsem zmínil.

Vytvořil jste řadu mechanických obchodních systémů. Jaký je Váš názor na životnost mechanického obchodního systému v dnešních podmínkách trhu? Jak rozpoznáte, že strategie již nefunguje?

To je otázka za několik milionů. Pravdou je, že neexistuje jednoznačný způsob jak rozhodnout, že systém přestal fungovat. Trhy jsou v neustálém pohybu a každý systém bude v některé době fungovat velmi dobře a v jiné se mu nebude dařit. Ale skutečně říci, kdy systém přestal fungovat nemůže říci nikdo. Pokud se podíváme na běžné komerčně prodávané obchodní systémy pro obchodování amerických akciových indexů, mohli bychom dojít k závěru, že systém většinou nefunguje déle, než přibližně rok. Osobně ale věřím, že by se tyto systémy mohly následnému selhání vyhnout v případě, že by v sobě měly zahrnutou nějakou dodatečnou logiku.
Například si při budování systému můžeme říci, že "se systém bude každých 3-6 měsíců optimalizovat a pokud budou výsledné parametry jiné než předtím, tak to není chyba, ale jeho nové nastavení". Potom je takové systémové pravidlo platné jako jakékoliv jiné pravidlo systému a to bez ohledu na skutečnost, zda-li je takové pravidlo formulováno v podobě programového kódu nebo pouze v hlavě obchodníka. Samozřejmě za předpokladu, že je s ním nakládáno jako s pravidlem. Když už hovoříme o diskréčních metodách - mám např. jednoduchý trendový filtr, který však nebylo možné mechanicky zakomponovat do systému, ale je nutné jej používat diskréčně, avšak mechanicky a systematicky. Na mé webové stránce www.thomasstridsman.us je pak možné se dočíst, zda-li filtr v současné době potvrzuje obchody generované mými systémy nebo nikoliv a nechávám na obchodnících, zda-li takovou informaci budou brát v potaz. Osobně se výsledky tohoto filtru řídím a tento filtr tak není o nic méně mechanický než jiné podmínky začleněné přímo v programovém kódu počítače.

Nedávno jste představil svůj nový mechanický obchodní systém Chicago zaměřený na e-mini trhy. Jde o systém obchodující ve střednědobém horizontu. Vidíte nějaké rozdíly ve vytváření mechanických obchodních strategií pro střednědobé swingové obchody v porovnání s intradenním obchodováním?

Ano i ne. Začněme s ne. Znáte-li váš trh, je práce nezbytná pro vytvoření systému pro intradenní nebo swingové obchodování v podstatě velmi podobná až na úskalí spojené např. s money-managementem. Tyto úkoly budou výrazně komplexnější a obtížnější na testování v rámci intradenních systémů. V rámci intradenního obchodování je také třeba přesněji pracovat s časem - jako např. stanovením podmínky vstupovat do trhu pouze první půlhodinu dne nebo naopak vstupovat až po uplynutí první hodiny atd.
A odpověď pro ano: Ano existují zde obrovské rozdíly a ona klíčová formule zní "znát svůj trh". Každý obchodník musí poznat svůj trh a vyvinout si pro jeho pohyby cit. Osobně nemám cit pro intradenní pohyby. Přirovnal bych to k některým sportům, které mají více disciplin, jako například běh. Jenom proto, že běháte dobře delší vzdálenosti, nebudete dobrým sprinterem a naopak. V rámci budování obchodních systému se můžete postupně naučit vyvíjet dobré obchodní systémy pro jakýkoliv timeframe, ale je to otázka času a zájmu. Mě osobně intradenní obchodování nezajímá...

Svůj obchodní systém Chicago doporučujete obchodovat na čtyřech trzích: e-mini SP 500, e-mini SP 400 (midcap), e-mini Russell 2000 a e-mini Nasdaq 100. Je portolio management důležitou součástí vývoje Vašich strategií, nebo byste doporučil svůj systém obchodovat i na samostatných trzích? Optimalizujete své systémy pro jednotlivé trhy?

V případě systému Chicago jde o stejnou logiku, jednotlivě optimalizovanou pro čtyři trhy. Mám tím na mysli, že systém má různé nastavená parametrů pro jednotlivé trhy. Z mých zkušeností je toto korektní přístup pokud daný trh generuje dostatek obchodů pro vytvoření vypovídajících výsledků. Můžete o tom přemýšlet také tímto způsobem: nezáleží na tom, jestli optimalizujete všechny systémy stejným způsobem nebo jednotlivě, všechny systémy se budou pohybovat podle trhů, na které jsou nasazeny bez ohledu na to, zda-li mají stejné parametry nebo nikoliv. Proto pokud dává smysl optimalizovat systémy jednotlivě, bude takový systém s největší pravděpodobností více pasovat na daný trh než naopak. Avšak jak dobře spolu trh a systém spolupracují, bude možné říci až po uplynutí určité doby.
Avšak portfolio management není o aplikování stejného systému se stejnými parametry na několik trhů. Portfolio management může také znamenat aplikování několika systémů na několik trhů mnoha způsoby a taková správa portfolia je stejně důležitá, ne-li důležitější, než samotná pravidla vstupu a výstupu.

Svůj systém Chicago pronajímáte prostřednictvím systémového brokera Striker Securities. Někteří obchodníci zastávají názor, že sdílení mechanického obchodního systému mezi mnoho obchodníků může vést ke snižování výkonnosti systému, jelikož mnoho obchodníků obchoduje stejné signály. Jaké máte s touto oblastí zkušenosti?

Nemyslím si, že by se tohoto problému měla většina obchodníků s malým účtem obávat. Předně, většina obchodníků si dříve nebo později najde svojí unikátní cestu jak systém obchodovat. Za druhé, trhy většinou dokáží vstřebat mnohem více, než si dokážete představit. Nicméně na druhou stranu znám nejméně jeden systém pro obchodování e-mini trhů, který byl tak široce obchodován, až došlo k výraznému nárůstu skluzů v plnění příkazů. Rozšíření svého systému Chicago tak plánuji velmi pečlivě monitorovat a pokud se systém stane úspěšným, tak omezit počet obchodníků, kteří jej budou mít k dispozici. Ale znovu opakuji, že malí obchodníci by se tohoto obávat neměli. Porovnejte to s částkou 1,5 miliardy dolarů, kterou jsem z části spravoval v rámci fondu Rotella Capital. V takovém případě se skluz v plnění stává velkým problémem, zejména pokud se vystupuje z pozice během volatilnějších období. Právě v Rotella Capital jsem významnou část svého času věnoval přemýšlení o podobných problémech. Ale znovu - většina trhů je dostatečně likvidních na tolik, aby zde byl prostor pro mnoho malých obchodníků sdílející stejné mechanické signály pro vstup a výstup, takže není důvod se v této oblasti jakkoliv znepokojovat.

Máte již nějaké předcházející zkušenosti s pronájmem obchodních strategií prostřednictvím systémového brokera? Pokud ano, jaké byly výsledky?

Ne, kromě svých knih jsem dosud nikdy nic neprodával ani nepronajímal. Většinu svého času jsem trávil jako zaměstnanec vytvářející myšlenky pro ostatní výměnou za mzdu. Tato snaha je pro ně tedy něčím úplně nový a věřím, že bude pro jak pro mě, tak pro obchodníky úspěšná.

Děkuji za zajímavé odpovědi. Pracujete v současné době na nějakých dalších zajímavých projektech, o které byste se s čtenáři Finančníka mohl podělit?

Samozřejmě, a že jich je. Kromě marketování mého nového obchodního systému pod svým jménem coby licencovaný CTA, je to rozjezd nové společnosti spolu s mým blízkým přítelem Maxem von Liechtenstein. Společnost se jmenuje Scandinavian Institute of Finance (Skandinávský finanční institut) a v rámci její činnosti jsme připravili sérii lekcí a seminářů, které bude možné kombinovat několika způsoby. Nejzajímavější z těchto kurzů je pětitýdenní univerzitní výuka zaměřená na mechanické obchodování, money management, vytváření portfolia a přístupu k obchodování jako businessu. Jde o výuku v rámci univerzity a jde patrně o první aktivitu tohoto typu na světě. Výuka bude probíhat dvakrát ročně ve spolupráci s mojí univerzitou v Uppsale severně od Stockholmu. Pod hlavičkou Scandinavian Institute of Finance budu také pořádat několik dalších seminářů, které se budou konat jak ve Skandinávii, Evropě i v US. Max von Liechtenstein se může pochlubit skutečně výbornými výsledky ve své práci vedoucího výzkumného pracovníka švédské brokerské společnosti, specializované na diskréční swingové obchodní strategie, inspirované Wyckoffem a dalšími obchodníky staré školy, takže prezentované informace myslím budou velmi zajímavé.
Spolu s další skupinou lidí mám také v plánu se aktivně zapojit v novém švédském investičním fondu. Pro tento účel aktivně připravuji několik obchodních strategií pro obchodování jak amerických tak evropských akciových trhů.
Navíc ještě spolupracuji s nejméně dvěmi společnostmi, které výsledky mé práce začleňují do svého software a mimoto se snažím nezakrnět ve svém psaní a každý měsíc se pokouším připravit nejméně jeden článek pro americký časopis Active Trader.
A nakonec, společně s Williamem Gallwasem ze společnosti Striker Securities máme takový malý business v oblasti pokeru rozvíjející analytické myšlení. Vytvořili jsme malé "taháky" pro pokerovou hru Texas holdem, které jsem vytvořil v době, kdy jsem se hru snažil naučit. Karty jsou podrobně popsány na www.5th-street.us. Jde o unikátní malé kartičky velikosti kreditní karty pracující s kombinací barev, symbolů a rozmístění, které umožňují správné pochopení hry. Karty slouží nejen k pochopení hry, ale také k správnému výpočtu pravděpodobnosti, správné výšky sázky atd. Jak vidíte, seriozní matematiku a statistiku lze aplikovat v řadě oborů.

Thomasi, ještě jednou děkuji za rozhovor a Váš čas.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Petr


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 19.05.2006, editovat ) Vytisknout tento článek

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní systém, broker, market, TradeStation, obchodní příkazy

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.