Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

NinjaTrader – popis parametrů pro nastavení vzhledu grafu


V dnešním článku se podrobně podíváme na možnosti, které nám NinjaTrader poskytuje v oblasti nastavení grafu. Článek je pojat jako reference pro ty obchodníky, kteří neumí dobře anglicky a nedokáží se tak zcela stoprocentně v programu orientovat.

Okno pro podrobné nastavení grafu vyvoláte kliknutím na ikonku Properties v záhlaví každého grafu:

properties0.gif, 3,9kB

Poté jsou k dispozici následující volby:

properties1.gif, 5,2kB

Color of axis / Barva horizontální a vertikální osy
Nastavuje barevnost vertikální i horizontální osy.

Color of inactive price markers / Barva neaktivních cenových ukazatelů
Cenové ukazatele / pointery zobrazuje NinjaTrader ve vertikální cenové ose, kde zvýrazňují např. poslední cenu nebo hodnotu indikátoru. Pokud si prohlížíme starší historická data, cenové ukazatele se vztahují k historické zobrazené ceně (nezobrazují aktuální stav) a touto volbou nastavujeme jejich barvu.

Date label format for daily bars / Formát data pro denní grafy
Nastavení formátu zobrazení data na horizontální ose pro denní grafy.

Date label format for monthly bars / Formát data pro měsíční grafy
Nastavení formátu zobrazení data na horizontální ose pro měsíční grafy.

Date label format for yearly bars / Formát data pro roční grafy
Nastavení formátu zobrazení data na horizontální ose pro roční grafy.

properties2.gif, 8,5kB

Bar width / Šíře svíček, čárek v grafu
Nastavuje šířku zobrazení svíček nebo čárek v grafu. Zobrazení grafu je ještě závislé na měřítku grafu (tj. jak hodně si grafy nezvětšujeme) a v každém měřítku je třeba nastavit jinou hodnotu tohoto parametru aby byly grafy optimální. Tj. s hodnotu je třeba trochu experimentovat.

Candle outline / Kontura svíček
Nastavuje parametry pro zobrazení kontury svíček. V políčku Color se volí barva kontury, v políčku Dash Style typ zobrazení okraje (Solid = pevná čára, Dash = čárkovaný okraj, Dot = tečkovaný okraj, DashDot = čárka - tečka, DashDotDot = čárka – tečka – tečka), Width upravuje šíři kontury.

Color for down bars / Barva klesajících úseček
Barva pro klesající bar / cenovou úsečku (close je nižší než open).

Color for last trade /Barva ukazatele ceny posledního obchodu
Nastavení ukazatele / pointeru, zobrazeného ve vertikální cenové ose, který udává poslední cenu v daném trhu.

Color for up bars / Barva rostoucích úseček
Barva pro rostoucí bar / cenovou úsečku (close je vyšší než open).

Exlude weekend / Vynechat víkendy
Řada trhů se o víkendu neobchoduje, či se obchoduje velmi omezeně a tak lze touto volbou víkendové obchody z grafů vypustit. Využitelné především pokud pracujeme s indikátory využívající ceny minulých dnů.

Chart style / Styl grafu
Styl zobrazení grafu. Candle Stick = klasický svíčkový graf, HiLo = graf pouze z cenových high a low, Line on Close = čára využívající pouze uzavírací ceny, OHLC = klasický čárový graf.

Session begins / Počátek obchodní seance
Čas, od kterého chcete zobrazovat grafy v rámci obchodní dne. Pokud chcete zobrazovat denní i noční seanci, ponechte 0:00. Pokud chcete zobrazovat pouze denní seanci trhu, je třeba zadat čas začátku obchodování. Pozor – NinjaTrader používá vždy lokální čas na PC, takže pro naši časovou zónu a většinu např. akciových indexů zadáváme např. 15:30 (pokud nemáte na PC nastavenou jinou časovou zónu – je třeba se v grafu nejprve podívat na časy odpovídající noční a denní seanci).

Session ends / Konec obchodní seance
Čas ukončující zobrazování denní seance v trhu. Pro většinu akciových indexů 22:15, nicméně platí vše co bylo napsáno v předcházejícím odstavci.

Show unstable period for indicators / Zobrazit nekompletní periody indikátorů
Většina indikátorů potřebuje pro svůj výpočet určitou cenovou historii. Např. CCI s periodou 50 potřebuje pro výpočet 50 cenových úseček, jinak není výpočet kompletní. Pokud je volba nastavena na False (doporučujeme), nejsou nekompletní indikátory zobrazovány. V případě True je vykreslen i nekompletní indikátor.

properties3.gif, 9,3kB

Horizontal grid line interval / Nastavení intervalu horizontální mřížky
Volba umožňuje definovat vlastní interval pro zobrazování horizontálních vodících linek v grafu. Interval se zadává v ticích. Pokud např. v trhu ER2 zadáme hodnotu 10, bude se horizontální vodící linka vykreslovat v intervalu odpovídající v tomto trhu rozsahu 100 dolarů. Pokud je nastavena hodnota 0 používá program defaultně nastavené automatické rozpětí.

Horizontal grid lines / Nastavení horizontálních vodících linek
Nastavení vzhledu horizontálních vodících linek. V řádku Color se volí barva linky, v řádku Dash Style typ linky (Solid = pevná čára, Dash = čárkovaný okraj, Dot = tečkovaný okraj, DashDot = čárka - tečka, DashDotDot = čárka – tečka – tečka), Width upravuje šíři linky.

Plot horizontal grid lines / Zobrazovat horizontální vodící linky
Vypíná (False) / zapíná (true) zobrazování horizontálních vodících linek.

Plot session break lines / Zobrazovat rozdělovače mezi obchodními seancemi
Vypíná (False) / zapíná (true) zobrazování vertikálních rozdělovacích linek mezi obchodními seancemi.

Plot vertical grid lines / Zobrazovat vertikální vodící linky
Vypíná (False) / zapíná (true) zobrazování vertikálních vodících linek.

Session break line / Nastavení linek oddělující seance
Nastavení vzhledu linek oddělující obchodní seance. V řádku Color se volí barva linky, v řádku Dash Style typ linky (Solid = pevná čára, Dash = čárkovaný okraj, Dot = tečkovaný okraj, DashDot = čárka - tečka, DashDotDot = čárka – tečka – tečka), Width upravuje šíři linky.

Vertical grid lines / Nastavení vertikálních vodících linek
Nastavení vzhledu vertikálních vodících linek. V řádku Color se volí barva linky, v řádku Dash Style typ linky (Solid = pevná čára, Dash = čárkovaný okraj, Dot = tečkovaný okraj, DashDot = čárka - tečka, DashDotDot = čárka – tečka – tečka), Width upravuje šíři linky.

Color for executions – buy / Barva pro exekuce - BUY
Nastavení barvy pro zobrazování nákupních příkazů v trhu.

properties4.gif, 8,9kB

Color for executions – sell / Barva pro exekuce - SELL
Nastavení barvy pro zobrazování prodejních příkazů v trhu.

NinjaScript strategy position line profitable trade / Linka NinjaScriptu zobrazující profitabilní obchody
Nastavení parametrů linky zobrazující profitabilní obchody (tj. linky spojující vstup a výstup z pozice). Vztahuje se k obchodům naprogramovaných pomocí NinjaScriptu.

NinjaScript strategy position line unprofitable trade / Linka NinjaScriptu zobrazující ztrátové obchody
Nastavení parametrů linky zobrazující ztrátové obchody (tj. linky spojující vstup a výstup z pozice). Vztahuje se k obchodům naprogramovaných pomocí NinjaScriptu.

Plot executions / zobrazovat obchody
Nastavuje styl zobrazování uskutečněných obchodů (také pro ručně zadávané příkazy). Do Not Plot = obchody nejsou v grafu zobrazovány, MarkersOnly = obchody jsou zobrazovány pouze jako šipečky bez popisku, TextandMarker = obchody jsou zobrazovány jako šipečeky včetně popisu (vstupní cena, počet kontraktů).

properties5.gif, 9,3kB

Color for background / Barevnost pozadí
Nastavení barvy pozadí grafů

Color for crosshair label / Barva ukazatele kříže
Nastavení barvy cenového ukazatele vztahující se k „zaměřovacímu kříži“.

Display update interval (sec) / Časová aktualizace grafu
Nastavení frekvence pro aktualizaci grafu ve vteřinách. Hodnota 0 udává, že se graf bude aktualizovat s každým tickem, což může být pro starší počítače výkonnostně náročné (ale využitelné pro rychlé intradenní grafy).

Label Font / Parametry písma
Nastavení písma, kterým je v programu komentován zobrazený graf (především text v záhlaví grafu a text v rámci horizontální a vertikální osy.).

Right side margin / Šíře pravého okraje grafu
Nastavuje mezeru mezi vertikální cenovou osou a samotným grafem. Show chart trader / Zobrazit chart trader Zapíná (true), vypíná (false) obchodování z grafu. Lze samostatně zapnout také ikonkou Chart Trader přímo z grafu.

Show scrollbar / zobrazit posuvník
Zapíná (true), vypíná (false) zobrazení posuvníku pro zobrazování historických průběhů grafu.

Show toolbar / Zobrazit nástrojovou lištu
Zapíná (true), vypíná (false) zobrazení nástrojové lišty.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Petr


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 04.12.2008, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Videotutoriál: NinjaTrader a statistické přehledy uskutečněných obchodů

Následující kapitola:
Videotutoriál - zprovoznění živých a historických dat v programu krok za krokem

Klíčová slova použitá v článku:
indikátory, NinjaTrader, obchodní příkazy, CCI, margin

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.