Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • Bias (předpojatost)

  V kontextu tradingu se pojem "bias" nebo "předpojatost" vztahuje k systematickým chybám v myšlení a rozhodování obchodníků, které mohou negativně ovlivnit jejich obchodní výsledky. Tato předpojatost často vychází z našich přirozených psychologických sklonů a může se projevovat různými způsoby. 

  Nejčastější typy předpojatosti:

  Konfirmační předpojatost: Jeden z nejrozšířenějších druhů biasu. Obchodníci s tímto druhem předpojatosti často vyhledávají, interpretují a pamatují si informace, které potvrzují jejich stávající názory, zatímco ignorují nebo zlehčují informace, které by mohly jejich názory vyvrátit.

  Ztráta averzní předpojatosti: Mnoho obchodníků má tendenci držet se ztrátových pozic příliš dlouho v naději, že se trh "otočí", zatímco příliš rychle realizují zisky.

  Předpojatost způsobená nedávnými zkušenostmi: Pokud obchodník nedávno zažil velký zisk nebo ztrátu, může to ovlivnit jeho další obchodní rozhodnutí. Toto může vést k nadměrnému riziku nebo naopak k příliš konzervativnímu přístupu.

  Zakotvení (Anchoring): Obchodníci často dávají přílišnou váhu počátečním informacím, které dostanou, a poté "zakotví" svá rozhodnutí na základě těchto informací, i když později dostanou nové, relevantní informace.

  Předpojatost způsobená nadměrnou sebedůvěrou: Někteří obchodníci mohou mít nepřiměřenou víru ve své schopnosti předpovědět tržní pohyby, což může vést k nadměrnému riziku.

  Klam přeživších (Survivorship bias): Obchodníci často hodnotí aktuální výsledky jen na základě výkonnosti těch, kteří zůstali ve hře.

  Z pohledu psychologie mohou tyto biasy vycházet z našich evolučních kořenů, kde rychlé, instinktivní rozhodování bylo často klíčové pro přežití. Ve složitém světě tradingu však mohou tyto instinkty často víc škodit, než pomáhat. Je důležité, aby se obchodníci stali vědomi svých vlastních biasů a pracovali na jejich minimalizaci.

  Bias má podobný význam jako kognitivní zkreslení. Jsou to pojmy, které se často používají zaměnitelně, ale mají jemné rozdíly.

  Kognitivní zkreslení se vztahuje k systematickým chybám v našem myšlení, které mohou ovlivnit naše rozhodnutí a vnímání reality. Tyto chyby vycházejí z našich kognitivních procesů, jak zpracováváme informace. Kognitivní zkreslení je často důsledkem našeho mozku, který se snaží zjednodušit informace z našeho složitého světa.

  Bias (Předpojatost) je širší pojem, který může zahrnovat kognitivní zkreslení, ale také jiné formy systematické chyby, například v důsledku emocí, sociálního tlaku nebo kulturních norem. Zatímco kognitivní zkreslení je čistě "mentální" chyba, bias může mít různé zdroje.


  Sdílíme, co nám samotným funguje.
  7 výukových lekcí.

  Jak reálně uspět v tradingu?

  Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)

  Praktický návod, jak v trzích získat šanci vydělávat stovky tisíc až miliony dolarů ročně bez vlastního kapitálu a nutností trávit denně hodiny před počítači (bez práce to ale nepůjde).

  >> Získat kurz zdarma <<
×
×
 • Vytvořit...