Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Prohledat Finančník.cz

Zobrazeny výsledky pro štítek 'bias'.

 • Filtrovat podle štítků

  Napište klíčová slova oddělená čárkou
 • Filtrovat podle autorů příspěvků

Typ obsahu


Diskuze

 • Otevřená sekce
  • Poradna
 • Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka
  • TechLab
  • Trading Room
  • AlgoLab: Stavba intradenní mean reversion strategie
  • Základy práce s programem Amibroker
  • FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow
 • Archiv původních anonymních diskuzích
  • Obecné diskuze

Kategorie

 • Uzavřená sekce - FIMS1
 • Uzavřená sekce - FIMS2
 • Uzavřená sekce - AOS
 • Uzavřená sekce - AOS2
 • AlgoLab
 • TechLab

Kategorie

 • Praxe
 • Seriály
  • Komoditní Manuál
  • Psychologie obchodování
  • Obchodujeme FOREX
  • Obchodování spreadů
  • Obchodujeme opce
  • Cenové patterny
  • Software pro obchodování
  • Business jménem trading
  • Money-management
  • Live trading
  • Typy grafů
  • Profitabilní obchodování A-Z
  • Jak na obchodní plán
 • Získání kapitálu
 • Pronájem strategií
 • Obchodní strategie: průvodce mými obchodními plány

Hledat výsledky v ...

Najít obsah, který ...


Datum vytvoření

 • Začátek

  Konec


Naposledy zaktualizováno

 • Začátek

  Konec


Filtrovat podle počtu...

Registrace

 • Začátek

  Konec


Skupinu


Jméno autora

Nalezeno výsledků: 2

 1. petr

  Bias (předpojatost)

  V kontextu tradingu se pojem "bias" nebo "předpojatost" vztahuje k systematickým chybám v myšlení a rozhodování obchodníků, které mohou negativně ovlivnit jejich obchodní výsledky. Tato předpojatost často vychází z našich přirozených psychologických sklonů a může se projevovat různými způsoby. Nejčastější typy předpojatosti: Konfirmační předpojatost: Jeden z nejrozšířenějších druhů biasu. Obchodníci s tímto druhem předpojatosti často vyhledávají, interpretují a pamatují si informace, které potvrzují jejich stávající názory, zatímco ignorují nebo zlehčují informace, které by mohly jejich názory vyvrátit. Ztráta averzní předpojatosti: Mnoho obchodníků má tendenci držet se ztrátových pozic příliš dlouho v naději, že se trh "otočí", zatímco příliš rychle realizují zisky. Předpojatost způsobená nedávnými zkušenostmi: Pokud obchodník nedávno zažil velký zisk nebo ztrátu, může to ovlivnit jeho další obchodní rozhodnutí. Toto může vést k nadměrnému riziku nebo naopak k příliš konzervativnímu přístupu. Zakotvení (Anchoring): Obchodníci často dávají přílišnou váhu počátečním informacím, které dostanou, a poté "zakotví" svá rozhodnutí na základě těchto informací, i když později dostanou nové, relevantní informace. Předpojatost způsobená nadměrnou sebedůvěrou: Někteří obchodníci mohou mít nepřiměřenou víru ve své schopnosti předpovědět tržní pohyby, což může vést k nadměrnému riziku. Klam přeživších (Survivorship bias): Obchodníci často hodnotí aktuální výsledky jen na základě výkonnosti těch, kteří zůstali ve hře. Z pohledu psychologie mohou tyto biasy vycházet z našich evolučních kořenů, kde rychlé, instinktivní rozhodování bylo často klíčové pro přežití. Ve složitém světě tradingu však mohou tyto instinkty často víc škodit, než pomáhat. Je důležité, aby se obchodníci stali vědomi svých vlastních biasů a pracovali na jejich minimalizaci. Bias má podobný význam jako kognitivní zkreslení. Jsou to pojmy, které se často používají zaměnitelně, ale mají jemné rozdíly. Kognitivní zkreslení se vztahuje k systematickým chybám v našem myšlení, které mohou ovlivnit naše rozhodnutí a vnímání reality. Tyto chyby vycházejí z našich kognitivních procesů, jak zpracováváme informace. Kognitivní zkreslení je často důsledkem našeho mozku, který se snaží zjednodušit informace z našeho složitého světa. Bias (Předpojatost) je širší pojem, který může zahrnovat kognitivní zkreslení, ale také jiné formy systematické chyby, například v důsledku emocí, sociálního tlaku nebo kulturních norem. Zatímco kognitivní zkreslení je čistě "mentální" chyba, bias může mít různé zdroje.
 2. Tradeři od začátku své kariéry většinou dobře vnímají risk plynoucí z trhů a jsou si vědomi rizika, že používaná strategie nemusí být robustní a dlouhodobě funkční. Co však mnoho obchodníků podceňuje je tzv. behaviorální risk – risk plynoucí z vlastního chování. Ten zejména v diskrečním obchodování představuje paradoxně jeden z hlavních důvodů, proč se obchodníkům nedaří. Foto (c)123rf.com Náš mozek nefunguje vždy racionálně a podléhá různým zkreslením. Především pokud jsou vyhodnocované informace spojené s riskem a penězi. Řada traderů to tuší, ale často si nedokáže reálně dopady své možné iracionality představit. A je to logické, zejména pokud o dané oblasti moc nepřemýšlí a chovají se intuitivně. Ale bohužel přirozená iracionalita našeho chování vede ve světě investování a spekulací ke ztrátám. A je tak dobré se nad ní zamýšlet a stavět své chování (obchodní plány) tak, abychom ji poskytli v naší hlavě co nejmenší rozhodovací proces. Totiž právě různá zkreslení našeho myšlení mohou výrazně ovlivnit výsledky živého obchodování, neboť se budou mnohem razantněji projevovat ve stresu živého tradingu (s reálným penězi) než při bezpečném papertradingu. Jeden z prvních bodů je vůbec uvědomění si, jak snadno může být naše myšlení v určitých situacích zkreslené. Naštěstí v této oblasti není rozhodně nedostatek literatury a podnětného čtení. Popsané skutečnosti se věnuje celý ekonomický obor, tzv. behaviorální ekonomie. A určitě stojí za to si některé méně vědecké práce přečíst. Za jednu z dobrých považuji například knihu Misbehaving: The Making of Behavioral Economics od Richarda Thalera, která by měla být k dispozici i v českém překladu pod názvem Neočekávané chování: Příběh behaviorální ekonomie (ten jsem ale v ruce neměl). Jaké zkreslení a předsudky aplikovatelné i na trading vědci a psychologové popsali? Je jich opravdu celá řada. Tady jsou některé hlavní, které mě napadají (ale existuje jich skutečně mnohem větší množství): Nadměrná sebedůvěra (Overconfidence) – lidé (obchodníci) mají tendence nadhodnocovat své schopnosti, vyhlídky a šance na úspěch. Vědci například vyzkoumali, že lidé mají obecně příliš velkou důvěru, že znají pravdu. Podle wikipedie může být příkladem nadměrné sebedůvěry výzkum, kde jsou lidé dotazováni, aby s přesností 90 % odhadli odpovědi týkající se zvolených numerických údajů (např. Jak dlouhá je řeka Nil?), jejich zvolené odpovědi byly správné pouze v 50 % a méně (přestože si tedy lidé mysleli, že odpovídají s přesností 90 %). Připomínám, že popisovaná přílišná sebedůvěra je přirozenou součástí naší osobnosti (byť si to nemusíme připouštět). V případě obchodování tak často stojí za tím, že obchodníci pracující s více subjektivními nástroji, budou v reálném čase obchodovaným situacím přiřazovat mnohem vyšší pravděpodobnosti úspěchu, než je realita. A než by třeba učinili při simulovaném obchodování nebo přípravě. Jinak řečeno, budou často obchodovat situace, o kterých si myslí, že jsou silnější, než reálně jsou. Potvrzovací zkreslení (angl. Confirmation bias) - popisuje tendenci člověka upřednostňovat ty informace a interpretace, které podporují jeho vlastní názor. A ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením. V případě diskrečního obchodování se může například snadno stát, že obchodník po prvním neúspěšném obchodu vnímá v trhu jen určité informace (například, že trhy půjdou dolů) a za každou cenu se snaží obchodovat tímto směrem, byť by s čistou hlavou dokázal vnímat dostatek protiargumentů, proč by trh mohl jít i opačným směrem. Kotvení (angl. Anchoring) představuje popsanou lidskou tendenci spoléhat se při rozhodovacím procesu na jednu informaci, byť nemusí být relevantní či pravdivá. V obchodování je to například rozhodování o ukončení pozice na základě naší konkrétní vstupní ceny, která je s ohledem na chování trhu ale zcela irelevantní. Přesto je v našem myšlení často zakódována snaha „risknout“ po výstupním signálu pár ticků a vystoupit „na nule“, což často vede k zasažení mnohem výraznějších stop-lossů. Rámování (angl. Framing) je příkladem zkreslení, ve kterém lidé reagují různými způsoby v závislosti na tom, zdali je volba prezentována jako ztráta nebo zisk. Pokud je situace rámována jako pozitivní, lidé mají tendenci riskovat. Pokud je rámována negativně, lidé mají tendenci se riziku vyhýbat. V diskrečním obchodování nás tak může podvědomé myšlení velmi snadno svádět například k chybnému řízení pozice podle toho, jestli situaci vnímáme jako ziskovou nebo ztrátovou. Mj. efekt vede často ke snaze vybírat neadekvátně vzdálené targety, které stojí obchodníky v důsledku hodně reálných dolarů. Averze ke ztrátě (angl. Loss aversion) je další špatné zkreslení vycházející z asymetrického vztahu naší mysli mezi ztrátou a ziskem. Jednoduše ztrátu vnímáme mnohem hůře, než jakou radost nám dělá zisk. V kontextu reálného obchodování tento předsudek vede v praxi například k tomu, že řada obchodníků raději více zariskuje, aby končila den se ziskem, než aby se spokojila s malou a přiměřenou ztrátou, kterou trhy daný den nabídly (a nezřídka nakonec skončili v tzv. blackoutu s mnoha částečně nekontrolovanými obchody). Jak vidíte, řada našeho podvědomého jednání nepředstavuje určité osobní selhání v konkrétní obchodní den, ale způsob, kterým jsme jako lidé „naprogramováni“. A čím více způsobu našeho myšlení rozumíme, tím lépe se na něj můžeme připravit. V případě přechodu ze simulovaného na živé obchodování zmíněné v nadpisu je to zejména kladení důrazu na co nejmechaničtější obchodní plán s možností plánování vstupů dopředu. Tedy takového obchodování, kdy se budeme co nejméně nechávat ovlivňovat naší myslí v momentě, kdy jsme náchylní dělat špatná subjektivní rozhodování. Orderflow obchodníci v mé mentorované skupině snad nyní již více rozumí i tomu, proč radím klást větší důraz v SIMu na opakovatelnost a jednoznačnost i za cenu trochu horších obchodních výsledků. Jednoduše proto, že takové výsledky jsou v reálném obchodování realističtěji opakovatelné. Minimálně z důvodu, že naší mysli nedáme tolik prostoru k projevení své iracionality.
×
×
 • Vytvořit...