Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • EBITDA

  EBITDA, což je zkratka pro "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", je finanční ukazatel používaný investory a analytiky k posouzení a porovnání ziskovosti podniků bez zohlednění účetních a daňových praktik. Jedná se o metodu, jak pohlížet na operační výkonnost podniku z čistě peněžního hlediska, protože nezahrnuje náklady, které neodpovídají hotovostním výdajům, jako jsou odpisy a amortizace.

  Trader může EBITDA považovat za užitečný nástroj při analýze potenciálních investic, neboť poskytuje jasnější obraz o schopnosti firmy generovat peněžní tok z provozních aktivit. To je zvláště důležité v případech, kdy firmy vykazují nízký čistý zisk nebo dokonce ztrátu kvůli vysokým nákladům na odpisy, které mohou být výsledkem rozsáhlých investic do majetku v minulosti.

  Z pohledu investování se EBITDA často používá k výpočtu ukazatelů, jako je poměr EBITDA k dluhu, který může pomoci posoudit schopnost firmy splácet své závazky, a poměr cena/EBITDA, což je alternativou k tradičnímu cenovému výnosovému poměru (P/E ratio). Tyto ukazatele mohou investory vést k lepšímu odhadu hodnoty firmy a jejího finančního zdraví.

  V rámci finančního modelování a hodnocení firmy může EBITDA pomoci odstranit některé z rizik spojených s různými účetními praxemi, které se mohou mezi firmami výrazně lišit. V důsledku toho může EBITDA poskytnout porovnatelnější základ pro analýzu, což je pro tradera klíčové při učinění informovaných investičních rozhodnutí.

  Na druhou stranu je třeba určitá opatrnost, protože EBITDA nezahrnuje všechny typy výdajů. Například, nebere v úvahu kapitálové výdaje, které jsou nezbytné pro udržení nebo rozšíření provozu firmy.


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...