Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • Elliottovy vlny

  Elliott waves (česky Elliottovy vlny) jsou prostředkem technické analýzy, která tvrdí, že se ceny na finančních trzích pohybují ve vlnách. Tyto vlny se skládají z pěti impulzních a tří korekčních vln. Elliottovy vlny lze použít k identifikaci trendů a předpovídání budoucích pohybů cen. Elliottovy vlny vymyslel Ralph Nelson Elliott, americký obchodník a investor, který se domníval, že cenové pohyby na trhu se mají tendenci opakovat v určitých vzorcích. Elliott svou teorii poprvé zveřejnil v roce 1938 v knize "The Wave Principle".

  Základní princip

  Elliottovy vlny jsou cyklickými pohyby cen. Trh se neustále pohybuje v určitých vzorech, které se opakují.

  Elliottovy vlny se skládají z pěti impulzních vln a tří korekčních vln. Impulzní vlny jsou řízeny silou investorů, kteří věří, že trend bude pokračovat. Korekční vlny jsou řízeny silou protitrendových investorů, kteří věří, že se trend otočí.

  Typy vln

  Impulzní vlny

  Impulzní vlny jsou směrem hlavního trendu a jsou tvořeny pěti vlnami, které jsou označeny čísly 1, 2, 3, 4 a 5.

  Vlna 1 je prvním impulsním pohybem a je obvykle nejkratší.

  Vlna 2 je korekční pohyb, který se obvykle pohybuje proti hlavnímu trendu.

  Vlna 3 je druhým impulsním pohybem a je obvykle nejdelší.

  Vlna 4 je korekční pohyb, který se obvykle pohybuje proti hlavnímu trendu.

  Vlna 5 je třetím impulsním pohybem a je obvykle kratší než vlna 3.

  Korekční vlny

  Korekční vlny jdou proti hlavnímu trendu a jsou spojeny s fázemi konsolidace nebo retracementu. Jsou tvořeny třemi vlnami, které jsou označeny písmeny a, b a c.

  Vlna a je první korekční vlnou a je obvykle nejkratší.

  Vlna b je druhým korekčním pohybem a je obvykle delší než vlna a.

  Vlna c je třetím korekčním pohybem a je obvykle nejkratší.

  Elliot wawes 1.jpg

  Použití v tradingu

  Elliottovy vlny lze využít k identifikaci a předvídání cenových pohybů na finančních trzích.

  Identifikace trendů: Elliottovy vlny lze použít k identifikaci toho, zda je trh v trendu, nebo se nachází v korekci.

  Identifikace potenciálních vstupních a výstupních bodů: Elliotovy vlny lze použít v rostoucím trhu pro vstup do trendového obchodu ve snaze zachytit následující větší impulzní vlnu.

  Předpověď budoucích pohybů cen: Elliottovy vlny lze použít k předpovídání toho, kam se trh bude v budoucnu ubírat.

  Indikátor Elliot Waves aplikovaný na graf akcie Apple. Vlna 1 je impulsní vlnou, která se pohybuje vzhůru, vlna 2 je korekční vlnou, která se pohybuje dolů. Vlna 3 je další impulsní vlnou, která se pohybuje vzhůru a vlna 4 je korekční vlnou, která se pohybuje dolů. Vlna 5 je poslední impulsní vlnou, která se pohybuje vzhůru. Následují korekční vlny a, b, c.

  Indikátor Elliot Waves aplikovaný na graf akcie Apple. Vlna 1 je impulsní vlnou, která se pohybuje vzhůru, vlna 2 je korekční vlnou, která se pohybuje dolů. Vlna 3 je další impulsní vlnou, která se pohybuje vzhůru a vlna 4 je korekční vlnou, která se pohybuje dolů. Vlna 5 je poslední impulsní vlnou, která se pohybuje vzhůru. Následují korekční vlny a, b, c.

  Závěr

  Elliottovy vlny jsou cenným nástrojem technické analýzy, který může pomoci obchodníkům a investorům lépe porozumět cenovým pohybům na finančních trzích. Vychází z předpokladu, že cenové pohyby na trhu se mají tendenci opakovat v určitých vzorcích. Správné použití Elliottových vln může přinést obchodníkům a investorům vyšší zisky.

   

   


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...