Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Poradna: Stagnace mě ubíjí

  Nikdo nemáme rádi stagnaci – v tom se mnou asi budete souhlasit. Pokud se však nad stagnací zamyslíte hlouběji, zjistíte, že stagnace je ve skutečnosti něco, co nás v mnoha sférách doprovází v řadě fází našeho života. Jinými slovy, stagnace (nebo spíše pocit stagnace) je v našich životech běžnější, než si jsme ochotni připustit – a přesto s ní musíme umět bojovat a překonávat ji. Pojďme si dnes tedy říci něco o tom, jak bojovat se stagnací v rámci tradingu.

    

  Foto (c)depositphotos.com/ rustonwayne

  Nejprve mně dovolte jedno velké uklidnění: Nejste v tom sami. Neznám jediného tradera, a myslím tím i své velmi, velmi úspěšné tradingové přátele, kteří by vám nepotvrdili, že s pocitem stagnace sami bojují prakticky nepřetržitě. Jasně, v jejich případě je to spíše dáno (zrovna tak jako v tom mém) velmi vysokými nároky na sebe samotné a stejně vysokými nároky na všechno, do čeho se v rámci tradingu pustí. Tím je tedy stagnace vcelku relativní pojem – někteří mohou ve skutečnosti dosahovat nadstandardních výsledků, ale stejně vám budou tvrdit, že bojují s pocity stagnace, protože zkrátka potřebují neustále zlepšovat své výsledky, své výkony – a čím lepší jsou, tím to jde pomaleji a tím je to náročnější. Většina z našich čtenářů ale posílá dotazy spíše v rámci začátečnické tradingové stagnace – pojďme se tedy zaměřit právě na ni.

  V zásadě bych se dnes rád podíval na dva aspekty stagnace:

  • Stagnujeme, protože průlom není lineární.
  • Stagnujeme, protože nám chybí odstup a nadhled (a tudíž děláme něco špatně).

  Pojďme se nyní podívat na obojí trochu blíže.

  Průlom není lineární

  Veškeré mé pozorování a rozhovory s dalšími lidmi mě ubezpečují v jednom – průlom ze stagnace k výraznému posunu není v drtivé většině lineární. To znamená, že neplatí, že zítra nutně budete o malinko lepší než dnes. Možná na nějaké podvědomé úrovni (to asi ano, jinak by později ani k zásadnímu průlomu dojít nemohlo), ale ne na té praktické. Po většinu času – a někdy velmi dlouhého – se budete cítit, jako že se nehýbete vůbec nikam. S ubíhajícími dny budete mít pocit, že to, jak jste pokročili, je naprosto neadekvátní dnům a hodinám, které jste nad danou věcí strávili. Pak ale jednoho dne přijde nečekaný průlom – a vy uděláte z ničeho nic v ultra-krátké době výrazný krok vpřed. Přitom to nejhorší je, že to vše předtím, ty dlouhé, nekonečné dny a hodiny plné frustrace, nemůžete přeskočit. Bohužel.

  Takže, v prvé řadě musíte počítat s tím, že pocity stagnace budou nějakou dobu v tradingu vaší každodenní součástí (opravdu, věřte mně, všichni jsme si tím prošli a na určité úrovni – v touze po dokonalosti – procházíme i nadále). Bohužel není možné řici, kdy onen průlom přijde (a samozřejmě nebude to vždy jen o jednom průlomu, bude to o mnoha a mnoha průlomech, dle toho, kam a jak daleko chcete mířit) – ale jedno vám zaručuji, přijde o to dříve, kolik hodin nebo dnů nad danou věcí strávíte. Rozhodně nemůžete nedělat nic, v dané věci musíte na sobě kontinuálně pracovat, přečkávat jednu frustraci za druhou a i když to bude náročné i tak se snažit každý den být o malinko lepší než včera – i když to nemusí delší dobu nést viditelné výsledky, nenechte se oklamat, vše se jaksi záhadně "zpracovává" na podvědomé úrovni, a stagnace se tudíž projevuje více v rámci toho, jak objektivně vy sami vnímáte posun/průlom, než v tom, že by se ve vaší hlavě ve skutečnosti nic nedělo. Pamatujte, že průlom zkrátka není lineární (spíše exponenciální) a na začátku si tím musí projít každý – žádný učený z nebe nespadnul.

  V druhé řadě jsem vypozoroval, že průlom ze stagnace se může výrazně urychlit změnou prostředí. Pokusím se vysvětlit.

  Já například velmi dlouhou dobu zažíval pocity stagnace ve své snaze naučit se dostatečně dobře španělsky. Po dobu dvou let jsem zažíval více frustrace (jen co dobojujete s minulými tvary, už vás zaskočí podmiňovací tvary atd.) než pocitu, že jsem schopen si pořádně popovídat. Mé hodiny španělštiny byly více o tom, co ještě vše neumím, než o tom, co už umím. I když jsem se opravdu snažil a dost v tomto ohledu na sobě pracoval, pokroky byly bolestivě, opravdu velmi bolestivě pomalé v poměru s tím, kolik času a úsilí jsem studiu španělštiny věnoval.

  Letošní rok jsem však změnil na téměř 4 měsíce prostředí a během cesty kolem světa byl najednou nucen mluvit v jiných španělsky hovořících zemích, s jiným přízvukem a jinými lokálními odlišnostmi. Nezbylo mně, než na doraz využívat vše, co jsem se kdy naučil, a nepřemýšlet o tom, zda někde něco řeknu špatně. A v té chvíli najednou přišel průlom, kdy vše "zapadlo" do sebe a španělština se pro mě (konečně) stala téměř tak snadná jako angličtina – tedy alespoň na úrovni být schopen normálně komunikovat se španělsky hovořícími přáteli (kteří sami byli zaskočeni tím, co 4 měsíce dokázaly za nevídaný pokrok).

  Takže, skoro by se chtělo říci, že k průlomu je potřeba "hodit člověka do vody – a on bude muset plavat". Ale není to pravda. Ten průlom by nikdy nepřišel, pokud by tomu plavání nepředcházelo mnoho hodin tréninku a přípravy. Jde jen o to, že všechny mé snahy do té doby byly realizovány ve stále stejném prostředí, většinou se stejnými lidmi – a to brzdilo průlom. Zkrátka a dobře se vytvořila určitá zóna komfortu a z té bylo potřeba ven. Průlom tedy přišel, až když jsem byl sice vhozen do "jiného rybníka", ale už dostatečně připravený z toho předchozího.

  Jak tedy změnu prostředí aplikovat na trading a co si z ní vzít?

  Záleží na tom, ve které jste právě fázi. Pokud už příliš dlouho jen paper tradujete (a už se skoro zdá, že budete navěky jen paper traderem), musíte to rázně utnout a přejít na live. Musíte "změnit prostředí" (ze simulovaného na live), abyste se přiblížili průlomu. Bez toho to nepůjde.

  Pokud již obchodujete live, potřebujete nový stimul. Zkusit obchodovat mimo běžný, zaběhnutý stereotyp, který vystaví vaše dosavadní zkušenosti nové výzvě, která vás sama donutí zrychlit posun k průlomu. Co takový stimul může být, bude spíše individuální. Já si pamatuji, že například velký stimul byl, když jsem u diskréčního obchodování poprvé přidal druhý kontrakt. Pokud vám připadá, že s jedním stagnujete, přidejte si na pár dnů druhý. Nepřemýšlejte lineárně v tom, že potřebujete být nejprve mistři jednoho, abyste mohli přidat druhý. Přemýšlejte o tom jako o nové zkušenosti, která vás přenese mentálně do jiného, nového prostředí, které bude navíc již trochu komplexnější, proto vám umožní nahlédnout do toho, kolik se dá s druhým kontraktem zlepšit (např. různé druhy výstupů, SL a trade managamentu pro každý z kontraktů) – zároveň ale v tomto novém prostředí budete stavět už na základě něčeho, co je vám alespoň trochu známé a máte v tom nějaké zkušenosti (obchodování s jedním kontraktem). Nechte se tak trochu vykolejit a nechte ze sebe pod vlivem nové okolnosti vymáčknout maximum v tom, co již umíte a zvládáte. Samozřejmě, dělejte to s rozmyslem a jen v momentě, kdy už něco málo máte za sebou – neupadejte ale příliš do zón komfortu a nebojte se čas od času sami sebe podobným způsobem "nakopnout". Podobné mentální změny prostředí (klidně se zamyslete i nad jinými) dokáží opravdu hodně.

  Odstup a nadhled

  Druhým důvodem časté stagnace bývá fakt, že jsme do dané věci příliš ponořeni, nebo se v ní až přespříliš "pitváme", čímž nám pro samé detaily uniká celek. V obou případech jde o to, že zřejmě někde něco děláme špatně (další přirozený důvod stagnace), ale pro nedostatek nadhledu a odstupu to nevidíme, a tudíž nejsme schopni v naší snaze za zlepšením dojít ke skutečné podstatě problému.

  I zde vlastně docela dobře funguje opět změna prostředí (nebo mentální změna).

  Pokud bych opět použil jeden z nedávných příkladů z vlastní zkušenosti, jedná se o projekt vysoce sofistikovaného řízení portfolia, na kterém pracuji (s dalšími kolegy) již zhruba dva roky. Minulý rok jsem na toto téma provedl nekonečně testů, simulací, analýz, naprogramovali jsme k tomu nejrůznější backtestery a excelovské tabulky – ale neustále jsem měl pocit, že se pořád motáme v kruhu a nejsme schopni se pohnout z místa. V hlavě už se sice rýsovala řídící aplikace, ale mé představy o logikách uvnitř byly stále velmi "děravé", stále s pocitem, že stagnuji a už nevím kudy kam.

  Během prvních dvou týdnů na letošních cestách jsem tedy celý projekt zcela vypustil z hlavy. Dostal jsem se do jiného prostředí, myšlenky přesunul na poznávání nových kultur, zemí, úžasných a usměvavých lidí. Zabýval jsem se v mysli spíše tím, co vše mě na této planetě neustále pozitivně překvapuje a udivuje, než tradingem a řízením portfolia.

  Změna prostředí opět udělala své – zablokované podvědomí se náhle "uvolnilo" a po dvou týdnech jsem byl konečně schopen sepsat přesné představy a myšlenky (i když mně ještě nějaký čas trvalo je všechny řádně utřídit). Opět tedy změna prostředí přinesla průlom, na který jsem čekal poměrně dlouhou dobu. Můj kamarád například zažil minulý rok po výrazné tradingové stagnaci velký průlom, když odjel na 4 týdny cestovat po USA. Jen co se vrátil s čistou hlavou, jeho trading prošel zásadním průlomem – diametrálně k lepšímu.

  Samozřejmě, nemusíte jít cestovat kolem světa kvůli tomu, abyste prošli průlomem ze stagnace. Potřebujete jen na nějakou dobu zcela změnit svůj zaběhlý stereotyp a přesměrovat na chvilku od tradingu své myšlenky, abyste získali odstup, nadhled a vyčistili si hlavu. Čím více pak na nějakou dobu (alespoň 1 týden) změníte zaběhlý stereotyp vašich všedních dnů, tím spíše se někam pohnete. Pamatujte: Vše souvisí se vším. Stagnujete, protože jste uvázli v zóně komfortu, která je jako kruh, kde se vše opakuje. Pokud se ale vše neustále opakuje i ve vašem životě, pak to jakýkoliv myšlenkový kruh jen podporuje. Proto je třeba alespoň na týden udělat změnu. Jakoukoliv. Jděte do práce jinou cestou, vezměte manželku na koncert, jděte si 3x týdně zaplavat, zajděte na oběd jinam, než kam chodíte každý den, vypněte na týden TV a přečtěte si netradingovou knihu. Vykonejte na týden sérii změn, které v rámci celku výrazně naruší běžné zvyklosti, vypněte na týden trading a schovejte z dohledu vše, co by vám ho mohlo připomínat – a uvidíte, jak se vám po týdnu pročistí hlava (ideálně alespoň po dvou týdnech). Odstup a nadhled pak většinou prakticky okamžitě přinese nové tradingové nápady a myšlenky, různé (drobné i velké) změny – a to vše vás přiblíží k onomu průlomu ze stagnace. Pokud chcete změnu ve svém tradingu, musíte opět nejprve udělat nějakou dočasnou změnu v celém svém životě – proto změny prostředí nebo změny zaběhlých návyků (nebo obojí) na nějakou přechodnou dobu mohou přinést výrazné posuny.

  Závěr

  Takže, mentální změny "vyčistí" vaše vědomí a podvědomí, přinesou zajímavý a svěží vítr, vystaví vás nový výzvám a tlakům – zkrátka vás na chvilku vyženou ze zóny komfortu, abyste mohli ukončit aktuální stagnaci.

  K tomu pak zcela závěrem ještě jedna věc, která se mně v dobách stagnace docela dobře osvědčila. Provozujte nějaký sport. Ve sportu musíte neustále překonávat své hranice. Pokud jste včera uběhli svou oblíbenou trasu za 7 minut, zítra jí budete chtít uběhnout za 6:50. V momentě, kdy se vám to podaří, se odehrají dvě věci:

  a) Uvidíte, že každá stagnace je jen dočasná – což dá vašemu mozku více sebedůvěry v tom, že i u ostatních věcí, které děláte (trading), přijde dříve či později průlom; budete na svůj trading hledět více "sportovně", s větší trpělivostí (a nadhledem).

  b) Ve dny, kdy budete cítit stagnaci v tradingu, se vám může podařit alespoň zlepšit svůj běžecký čas (nebo udělat nový posun v jiném libovolném sportu), čímž vás nebude stagnace v tradingu pro daný den už tak trápit.

  A ve finále uděláte i něco pro své zdraví.

  Tak i tak vám držím palce na cestě skrze stagnaci.

  1.6.2014

  Tomáš Nesnídal

  • Děkuji 1

  Zaměřeno na praxi systematického portfolio obchodování.

  Otevřeně sdílím to, co mně samotnému funguje.

  Pomohu vám získat důvěru v to, že trading je normální business, který lze dělat systematicky a profitabilně. Naučíte se pracovat s rizikem a diverzifikovat jej mezi různé strategie.

  >> Trading Room
×
×
 • Vytvořit...