Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Vstupovat v intradenním obchodování na close úseček, či v jejich průběhu?

  Důležitá otázka, kterou si položí patrně každý začínající obchodník. Navíc velmi často rozhodující o profitu, či ztrátě daného vstupu. V této oblasti mám v rámci svého obchodního přístupu zcela jasno, pojďme si proto otázku rozvést trochu hlouběji.

  Trochu netradičně uvedu článek rovnou odpovědí na položenou otázku. Z mé zkušenosti není čekání na close úsečky zcela nejlepší taktika a osobně silně preferuji vstup v rámci úsečky.

  Close úseček je jeden z umělých prvků, které si v rámci tradingu coby obchodníci vytváříme. Odvíjí se od zvoleného timeframu, což je prakticky jeden z „indikátorů“, který si sami nastavujeme. Budeme obchodovat na dvouminutovém timeframu? Pětiminutovém? Nebo něco trochu exotičtějšího jako Volume 2000 nebo Range bar 8 ticků? Každý zvolený timeframe bude vytvářet trochu jinou strukturu a úsečky budou samozřejmě uzavírat na jiných cenách.

  Osobně pracuji s časovým grafem, u kterého jsem si zvolil konkrétní timeframe, nicméně rozložení úseček v grafu používám více pro získání celkového pohledu na dění v trhu než pro jemné časování vstupu.

  Trh mě za dlouhá léta tradingu naučil, že jediná věc, na které při obchodování skutečně záleží, jsou poměry mezi nabídkou a poptávkou – nekonečný boj nakupujících a prodávajících, jejichž agresivita tlačí cenu vzhůru nebo dolů. Ideální vstup do obchodu je pak v oblasti zjevné nerovnováhy mezi účastníky trhu. Long rád vstupuji v momentě, kdy nakupující přebírají aktivitu od prodávajících. Short v okamžiku, kdy nakupujícím dochází síla, která ale nabíhá u prodávajících. To vše pochopitelně v kontextu dalších pravidel obchodního systému FIMS.

  Jak do toho zapadá čekání na vstup na close úsečky? Tak, že v okamžiku například rostoucí úsečky už je změna nabídky/poptávky v trhu vyřešena a nakupující již dosáhli často svého – trh již začal růst a je otázka, zdali tak bude činit ještě na další úsečce. Zejména obchodníci s malými stop-lossy jsou při vstupu na close úsečky ve velmi nevýhodné situaci. Jejich chování zná mnoho algoritmů, kteří si rádi smlsnou na jejich stop-lossech.

  Podívejme se na příklad z 5. 5. 2014, kdy připravuji tento článek. V trhu NQ jsem v odpoledne českého času (grafy ukazují americký čas) chtěl vstupovat long do NQ. Čekal jsem na korekci, neboť jsem předpokládal, že trh otestuje další zakreslenou úroveň z přípravy, kterou byla oblast 3590 – solidní prostor pro profit.

  Na této úsečce trh vyráží vzhůru a i při pohledu do orderflow jsem přesvědčen, že na close vstupuje opravdu hodně retail obchodníků:

  close-usecek1.png

  Vše vypadá perfektně do momentu, než si uvědomíme, kde mají tito obchodníci své stop-lossy. Většinou je to 8–12 ticků od svého vstupu, tedy 2–3 body. Ti obchodníci, kteří vstupoval v oblasti close úsečky (tedy zhruba na ceně 3584), mají své stop-lossy na ceně 3581. Velmi běžná praxe…

  Podívejte se, jak trh danou oblast otestoval předtím, než se vydal vzhůru k vytyčenému targetu:

  close-usecek2.png

  Kdybych za tím neviděl ztracené peníze mnoha traderů, musel bych se smát. Ale bohužel, každý svého štěstí strůjce a záleží skutečně jen na vás, jakou logiku svým obchodům postavíte. Jak jsem obchodoval (a mimochodem i další FIMS obchodníci na chatu, což mě těší dvojnásob) tento vstup já? Nejprve jsem si počkal, zdali se trh vrátí ke stop-lossům právě těch obchodníků, kteří vstupovali na close úsečky. A když jsem vnímal, že pohyb je jen o vyzobnutí stop-lossů, vstoupil jsem bez ohledu na tvar aktuální svíčky:

  close-usecek3.png

  Zde se můžete podívat na akci v podobě videa – všimněte si, jak mi v úsečkách probliknou červené linky - FIMS cluster, který indikuje právě aktivitu zasažení stop-lossu nakupujících, na základě které jdu long přímo k vytyčenému targetu (mimochodem připomínám, že target pochází z přípravy, kterou jsem obchodníkům publikoval před obchodní seancí):

  -- video již bohužel není k dispozici.

  Vidíte, s jakou flexibilitou můžeme obchodovat v okamžiku, kdy se nevážeme na tvar úseček, ale na to, co stojí za jejich pohyby.

  Jako vždy připomínám, že dnešní prezentovaný názor vychází z mých osobních zkušeností s trhy, které vyučuji v rámci FIMS. Určitě existují i jiné funkční, mechaničtější přístupy, založené na vstupu na close úseček. Nicméně rigidním čekáním pro vstup na ukončení úsečky a vstup v této oblasti si intradenní obchodník dle mého názoru výrazně snižuje potenciál svého obchodování. Alternativa je pochopitelně vstupovat „se slevou“ – tedy připraveným limitním příkazem. Ovšem i zde řada obchodníků inklinuje ke zbytečné „mechaničnosti“ – tedy například vstup close -10 ticků bez ohledu na to, co se v trhu děje.

  Ideální je z mé zkušenosti založit obchodování na nějaké jednoduché logice – například na zcela hypotetickém předpokladu, že trh má tendenci dělat rotaci po vstupu 10 ticků, ovšem pak toto obchodovat v souladu s tím, co se skutečně v trhu děje – tedy například se sledováním orderflow, které pro tyto účely používám a které mi samo diktuje, kdy konkrétně do obchodu vstoupit.

  7.5.2014

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.


  Zaměřeno na praxi systematického portfolio obchodování.

  Otevřeně sdílím to, co mně samotnému funguje.

  Pomohu vám získat důvěru v to, že trading je normální business, který lze dělat systematicky a profitabilně. Naučíte se pracovat s rizikem a diverzifikovat jej mezi různé strategie.

  >> Trading Room

  Další články na toto téma

  Co je obchodní systém FIMS?

  Jelikož čas od času dostávám otázky týkající se mého přístupu pro intradenní obchodování, připravil jsem souhrnný článek vysvětlující základní principy obchodního systému včetně ukázky typických obchodů.
  FIMS znamená zkratku pro Finančník InterMarket Systém. Jde o obchodní systém určený pro obchodování intradenních trhů. Sám jej aplikuji především na akciové indexy, ale mám již studenty, kteří s ním profitují na dalších trzích (například Bund a Euro).
  Je důležité zdůraznit, že jde o systém pro diskréční obchodování. Nejde o přístup založený na mechanickém vyhledávání patternů v trhu, který by šlo jednoduše zmechanizovat. Základem přístupu je porozumění aktuálnímu charakteru trhu a vyhledávání obchodních příležitostí vycházejících ze změny nabídky/poptávky v místech, kde existuje velká pravděpodobnost odmítnutí ceny (tudíž vznik obchodovatelného momenta).
  Nástroje, které FIMS používá
  FIMS nepoužívá žádné klasické matematické indikátory odvozené z ceny (ať již klouzavé průměry, či indikátory typu MACD, CCI atd.). Pracuje jen s cenovými grafy a volume. Z tohoto pohledu je systém velmi univerzální a lze jej používat ve většině běžných programů pro technickou analýzu. V rámci systému nepoužívám žádné proprietární nástroje.
  Pro zkoumání charakteru trhu používám vyšší timeframe (většinou 30 minut a výše). Vstupuji na timeframu 2-5 minut podle aktuální volatility.
  Princip fungování obchodního systému FIMS
  V rámci obchodování nejprve identifikuji hlavní charakter trhu (většinou s použitím vyššího timeframu) a následně vyhledávám oblasti, ve kterých existuje vysoká šance, že na ně bude v budoucnu trh reagovat (bude docházet ke změně nabídky/poptávky). Spolu s analýzou charakteru trhu tak získávám informace typu: kde chci obchodovat, jakým směrem (long/short) plánuji dané oblasti obchodovat a kam chci mířit své profit targety.
  Identifikace historických S/R oblasti je věc jedna, druhá je naučit se rozpoznávat, kdy do pozice vstoupit na základě aktuální aktivity v daném trhu. Pro to používá FIMS dvě základní taktiky:
  - Vyhledávání příležitostí s využitím intermarket analýzy (sledování vztahů mezi několika silně korelujícími trhy).
  - Vstup na základě potvrzení skrz aktuální změnu nabídky/poptávky. Toto v rámci FIMS sledujeme na tzv. footprintech nebo skrz speciální cenové pattterny.
  Typy vstupů
  S FIMS lze obchodovat jak tzv. reversals, tak trendově. Pod reversals jsou myšleny vstupy proti mírnému momentu (tj. na high/low swingů). Nejde však o protitrendové obchody, neboť cílem FIMS není obchodovat proti silnému trendu.
  Ukázkovým obchodem může být například tento vstup short v trhu e-mini Russell 2000, který jsem obchodoval v pátek 9. 8. 2013:

  U tohoto patternu mě například těšilo, že ačkoliv já jej obchodoval v TF, tak mí studenti v rámci mentoringu vnímali realtime situaci pro short v trhu NQ (kde byl vstup také validní).
  Typickou ukázkou trendového vstupu je situace, kterou jsem obchodoval v YM 2. 8. 2013:

  Opět jde o obchod, který se stejnou exekucí vnímali další obchodníci, kteří FIMS obchodují a sdílejí se mnou své výsledky.
  V rámci FIMS tedy nevstupuji na tzv. breakoutech.
  Pro výstupy používám buď tzv. volatility profit target, případně klasický profit target umísťovaný podle S/R úrovní. Obecně obchoduji pro pozitivní RRR (tj. mé průměrné zisky jsou vyšší než průměrné ztráty).
  Jaký používá FIMS risk management?
  Každý obchod v rámci FIMS má svůj stop-loss. Ten se liší podle obchodovaného trhu a volatility v oblasti vstupu. V levnějších trzích typu YM pracuji aktuálně se stop-lossem kolem 50 USD / kontrakt. Obchodovat lze tak i s malými účty od cca 5 000 USD, kde stop-loss 50 USD / kontrakt představuje dostatečně konzervativní risk 1 % z celkového kapitálu.
  Dosahují všichni obchodníci FIMS stejných výsledků?
  Znovu raději zopakuji, že FIMS není mechanický systém. Jde o přístup, kterým pomáhám ostatním porozumět principům nabídky/poptávky a naučit se konkrétně časovat vstupy skrz velmi jasná pravidla. Ovšem současně všechny obchodníky učím, že každý musí do svého tradingu zapojit trade management zohledňující jak jeho toleranci k risku, tak velikost účtu. Výsledky jednotlivých obchodníků se určitě liší už jen z těchto pohledů (obchodníci s menšími účty musí čekat s vyšší trpělivostí na situace vyžadující menší risk atd.). Pochopitelně, že se liší výsledky obchodníků i podle jejich zkušenosti, se kterou dokáží nabídku/poptávku v trhu analyzovat.
  Obchodované trhy
  Osobně obchoduji FIMS na běžných akciových indexech. Především jde o trhy TF, ES, NQ a YM. V rámci výuky ukazuji obchodování na levnějších trzích NQ a YM, které jsou pro tento přístup velmi vhodné.
  Funguje FIMS na forexu?
  S tím nemám bohužel žádnou zkušenost, ovšem vím, že někteří studenti dělají analýzu na měnách na futures a exekuce následně na forexu. Tímto způsobem pak lze určitě forex obchodovat i skrz FIMS.
  Je intermarket analýzy povinná složka FIMS?
  Z mého pohledu ano. Osobně považuji interpretaci aktuální aktivity trhu z pohledu několika ostatních, silně korelujících trhů za jeden z edge, se kterým pracuji.
  Současně bych však rád upozornil, že například vyhledávání intermarket divergencí tvoří jen menší část celého obchodního systému. Už jsem komunikoval s mnoha obchodníky, kteří se snažili mechanicky vyhledávat a obchodovat v trhu divergence a nebyli moc úspěšní. V rámci FIMS se velmi věnuji analýze nabídky/poptávky v oblasti vstupu a zejména v aktuální době nižší volatility mám do vstupů zapojenou i taktiku využívající změnu volatility v oblasti vstupu.
  Jak se FIMS liší od FinWinu?
  Je to koncepčně zcela něco jiného. FIMS je univerzálnější systém vycházející z analýzy nabídky/poptávky v aktuálním prostředí obchodovaných trhů. Časování vstupů skrz „patterny“ představuje až finální krok v rámci systému. Větší důraz než na vstupní patterny je kladen na studium charakteru trhu a trade management.
  Komu mohu FIMS doporučit?
  Osobně se mi osvědčilo učit FIMS obchodníky, kteří si již prošli základním kolečkem hledání svatého grálu – univerzálního a jednoduchého systému, který bude fungovat za každých podmínek. FIMS oceňují obchodníci, kteří chtějí pochopit souvislosti v trzích a na těch pak budovat svůj edge.

  Orderflow trader David a jeho cesta v číslech k profitabilnímu intradennímu obchodování

  V dnešním článku jsem připravil rozhovor s traderem Davidem, který již delší dobu publikuje ve FIMS vlákně pod nickem BOBR své obchody, na kterých je patrná vysoká konzistence a profitabilita. Jaký vývoj ovšem stojí za podobnými úspěchy? Co znamená být profitabilní intradenní trader, obzvlášť při velmi malém vstupním kapitálu? O tom všem je dnešní rozhovor.
  Ve FIMS diskuzi jste jeden z traderů, který dlouhodobě ukazuje své výsledky s poměrně vysokou konzistencí. Můžete na začátek ukázat, jakých zhruba výsledků v intradenním obchodování dosahujete?
  Předně bych rád řekl, že sdílení mých výsledků („screenshotů“) ve FIMS skupině vzniklo čistě z vnitřní potřeby mít nějaký kontakt s ostatními tradery, kteří obchodují podobnou optikou a já mohl něco pochytit od ostatních. Mám na mysli strukturu trhu, S/R úrovně, orderflow atd. Postupně se stala diskuze jednou z nejživějších. Mé přispívání se stalo rutinou, kde prezentuji své obchody, které uskutečním. Touto cestou bych tedy rád vyjádřil dík všem, kteří se do diskuze aktivně zapojují a mohli se tak vzájemně vzdělávat.
  Mým cílem už od počátku byla především konzistence z důvodu poměrně malého účtu (viz dále). Tohoto stavu jsem přitom dosáhl (subjektivní pohled) až tento rok. Konkrétní ziskovost byla pro mě jen orientační a druhořadá.
  Má ekvity křivka od 1. 1. 2014 – 6. 11. 2014:

  Na equity je stále spousta míst, která představují stagnaci a výraznější propady. Tyto místa jsou předmětem analyzování a prostorem pro další zlepšování do dalších let. Současný rok se mi podařilo ustálit své obchodování, kterým dokáži naplňovat své týdenní profit targety ve většině případů.
  Výsledky jsou o to zajímavější, že vím, že jste svou fázi live tradingu vedoucí k těmto výsledkům začínal s velmi malým kapitálem. Kolik let to bylo zpět a s jakým kapitálem jste začínal?
  Tradingem se zabývám téměř 6 let. Poslední 3 léta obchoduji systém, který má prakticky stálou podobu a dochází jen k drobným úpravám, které jsou podmíněny mými poznatky a zkušenosti v průběhu času.
  Dříve jsem měl nějaké pokusy obchodovat live, ale vždy velmi neúspěšně. Jednalo se převážně o indikátorové přístupy s minimálním zapojením price action. Po každém novém startu jsem již do tradingu nemohl tolik investovat (jsem studentem VŠ). To je samozřejmě základní chyba -> podkapitalizace. Sám jsem věděl, že větší účet mi stejně příliš nepomohl, protože jsem nepřikládal obchodování dostatečnou pozornost. Vědomí dostatečného „polštáře“ působilo spíše kontraproduktivně. Vždy jsem musel vědět, že riskuji dost, abych byl pozorný a důsledný v dodržování plánu. Vím, jaké by měly být částky pro rozumný start. Zde na finančníkovi je spousta článků na toto téma. Nikde (literatura, semináře atd.) se na začátek obchodování tak nízký kapitál nedoporučuje a ani já jej nedoporučuji. Znamená to přílišnou dřinu na začátek a dlouhotrvající nemožnost osahat si live. Já neměl na vybranou! Mým počátečním kapitálem byla částka $5000.
  Hodně obchodníkům jste nyní patrně poskytl naději, že jde začít i s malým kapitálem. Jak dlouho jste však trénoval na SIMU, než jste si s podobnými financemi dovolil jít live, a jaké jste měl na SIMu výsledky?
  Na simu jsem trénoval přerušovaně lehce přes 1 rok. Důležité bylo nedávat si žádný přesný termín, jak dlouho budu na simu. V mé situaci bylo kritérium jasné. Měl jsem vždy nějaké přestávky, kdy jsem se stále dokola vracel k jednotlivým chybám a propadům, které mě doprovázely. Kritérium pro přechod do live s tak malým účtem je „hladká equity“ a nízký drawdown, který by mě jinak velmi snadno poslal k vymazání účtu. Skálopevně dostat pod kůži celý přistup a zaměřovat se více na drobnější nuance. V té době mi šlo především o „visual score“ – posuzování equity křivky dle vzhledu. Vedl jsem si v deníku všechny důležité informace o DD, Win%, RRR atd., ale s takto malým účtem bylo velmi těžké nastavit nějaké rozumné procentuální mantinely a omezení, kdy se případně zastavit a podobně.
  Postupný vývoj na SIMu:

  První equity představuje obchodování v délce dvou měsíců. Základním cílem bylo umět rozeznat mnou hledanou situaci v reálném čase. Na různých backtestech jsem měl vytipované „obrázky“, situace, patterny. V pohybujících trzích jsem je nedokázal včas vysledovat a zareagovat. Když jsem příležitost viděl, bylo pozdě, cena byla „ujetá“. Tím jsem získal zcela jinou (horší) cenu než v backtestu. S tím souvisel i SL, který pak nebyl dostatečně daleko vůči struktuře trhu. Podobně to bylo s PT. Se špatnou vstupní cenou mi ve většině případů vyprchalo potřebné momentum těsně před zasažením PT. PT jsem snižovat nechtěl, protože bych neudržel pozitivní RRR. Bez řízení pozice jsem jen strnule čekal na zasažení základního SL.
  Poučení z tohoto období bylo zřejmé. Pokud nedostanu dobrou cenu, je rozumné nechat situaci raději plavat a trh nenahánět!

  Druhá equity představuje obchodování v délce dvou a půl měsíců. Zde jsem se více zaměřoval na pochopení struktury trhu. Snažil jsem se naladit na sentiment swingování a podle něj i přizpůsobovat svůj PT. Snažil jsem se odhadovat, jaký potenciál každý obchod může individuálně mít. To je dobře viditelné i ze samotné equity, kdy některé profity jsou mnohem větší než okolní ztráty. Série ztrát byly převážně tvořeny neschopností umět si počkat na vhodný moment (timing entry), zbytečné reentry vstupy (ego chtělo mít pravdu) a občasně přehnaně velký PT, který trh nezasáhl.

  Třetí equity představuje obchodování v délce devíti měsíců. Ta reprezentuje obchodování, kdy jsem přesně věděl, na co v trhu čekám a uměl to zároveň vyhodnotit v krátkém čase, který máte při exekuci obchodu. Celý svůj obchodní plán jsem měl dobře zažitý, a tak jsem se mohl lépe soustředit jen na jemnější odlaďování přístupu. Parametr, který byl pro mě rozhodující, byl čas, přes který se stabilní equity rozložila (9 měsíců). Chtěl jsem nabýt vnitřní důvěry, že obchodování probíhalo v různorodých podmínkách a bylo protkáváno nejrůznější nahodilostí trhu. Proto nejsem příliš zastáncem krátkých backtestů / SIM obchodování. Myšlenky některých začátečníků, jít po měsíci SIMu do live, jsou dosti naivní.
  Schopnosti, které jsem uměl aplikovat do trhů na SIMu, jsem se znovu od začátku učil v live obchodování.
  Bylo i s takovým tréninkem live obchodování s malým kapitálem snadné? S čím jste se případně potýkal? Jak vypadaly výsledky po přechodu ze SIMu na LIVE?
  Obchodování s malým kapitálem má opravdu spousty nevýhod a omezení. Rozhodně se jedná o náročnější cestu. Nevýhody jsem plně pochopil až ze zpětného pohledu, kdy účet narostl a mně se začalo obchodovat s mnohem větší lehkostí.
  S malým kapitálem jsem nemohl pořádně podchytit a kontrolovat procentuální risk na jeden obchod (základ), stanovit jaký bude můj max. drawdown, obchodovat více jak 1–2 obchody denně, obchodovat více kontraktů atd. Velmi sužující byla taky myšlenka, která se mi držela v hlavě na začátku. „Pokud přijdu o tento kapitál, tak nový bude až za hodně dlouho“. Vše to byly aspekty, které mi můj začátek značně komplikovaly a solidně kapitalizovanému obchodníkovi odpadají.
  Největší překvapení na mě čekalo až po prvním roce live. Po perfektním SIMu se stabilní equity jsem zakončil rok, který byl sice ziskový, ale absolutně nekoreloval s výsledky, které jsem dosahoval na SIMu. Půl roku jsem se motal kolem „kladné nuly“. Byl to pro mě skutečný důkaz, jak moc emoce ovlivňují mé výsledky:

  Další rok live obchodování se mi podařilo obchodovat s již větším klidem. Krizové období je vidět na začátku a poté okolo 120. obchodu. Byla to období (únor a listopad) s velmi nízkou volatilitou, na kterou jsem neuměl příliš reagovat. Nakonec mi tato období, díky důkladnému vedení deníku, velmi pomohla. Trénoval jsem na nich jak vstupovat proaktivně, pracovat s dynamickýma PT/SL a scale out výstupy. Přesto samotný průběh neodpovídal mým představám:

  Teprve třetí rok live obchodování začíná skutečně vypadat podle mých představ (viz. Equity 2014 - % trade by trade). Nyní se soustředím taky na obecně nižší risk na obchod, který se stále ponižuje růstem účtu.
  Po absolvování FIMS kurzu jste nicméně takto pečlivě SIM trénovat nezačal a měl jste i ztráty v live obchodování. V čem byla ta zásadní změna, že dnes již dokážete konzistentně v intradenních trzích profitovat?
  Pro konzistentní obchodování vnímám, že nelze zmínit pouze jednu zásadní věc, která by ke konzistenci vedla. U mě se jednalo o určitý mix schopností, které se mi postupně dařily přenášet z teorie do praxe.
  1) Úplně z počátku mi nejvíce pomohlo uvědomění, že cena není jen náhodně vygenerovaná čára, která se hýbe nahoru a dolů, ale že za ni stojí kupci a prodejci, kteří se chtějí dostat do trhu za lokálně „výhodnou“ cenu. To mě dovedlo ke struktuře trhu, analýze volume profilu a vytyčovaní oblastí, které mohou být výhodnou cenou pro mě v podobě silných S/R úrovní. Možnost tvořit scénáře předem byla revoluční. Zvládnutí S/R je jeden z nejdůležitějších stavebních kamenů, které mohou systém razantně posunout k ziskovosti. Nikoliv však konzistenci, protože nelze každou S/R obchodovat „naslepo“ bez dalších informací z trhu.
  2) Lepší porozumění aktuálně se odvíjející seanci. Jestli je daný den spíše trendový, nebo v nějakém kanálu. Podle jednotlivých fází trhu pak flexibilně měnit přístupy, zda budu obchodovat spíše trendově, protitrendově, nebo situaci nerozumím a neobchoduji.
  3) Samotné čtení toku objednávek. Jde o analýzu orderflow, ale taky jak cena „tiká“ (poskakuje) v určité oblasti, s jakou dynamikou se pohybuje v místě, kde plánuji vstup, jak vypadá situace na jiných vysoce korelujících trzích. Vše jsem se učil nakoukáváním v reálném čase a z nahrávek monitoru (cca 3 000 hodin). To mě dovedlo k další efektivnosti v podobě dynamického řízení svého vstupu/ výstupu – trade management.
  4) Poslední velmi důležitá věc, která stojí za zmínku, je podrobný deníkový záznam. V Excelu si každý jednotlivý měsíc dále dělím a analyzuji na týdenní bázi. To byla věc, které mi pomohla pochopit, že zhodnocení, na které mířím, si mohu smysluplně rozdělit na malé částky, které se mi daří snadno dosahovat. Týdenní výsledky se spojují do měsíčních atd. Výsledkem je větší pohoda, radost z dosažených cílů a celková větší kontrola nad svou výkonností.
  Takto to vypadá rozbor pro září 2014:

  Měl byste pro začínající intradenní obchodníky nějaký zásadní tip, co se této cesty týče?
  Začínajícím obchodníkům bych jednoznačně doporučil hned od začátku trénovat a pracovat se dvěma kontrakty. Je to cesta náročnější na kapitál a psychiku, ale mnohem snazší k dosahování pozitivního RRR a %Win mezi 35–45%. S jedním kontraktem, malým účtem a malými zkušenostmi jste velmi závislí na Vašem výkonu, ve kterém není prostor pro žádnou chybovost.
  Velmi důležité je mít i přiměřené nebo možná lépe skromné očekávání zhodnocení. Osobně bych doporučil cílit maximálně na 100 % p.a. a podle toho si vše rozdávkovat na menší cíle. Skromné očekávání bývá psychicky největší problém většiny nováčků, protože jim nominální částky mohou připadat malé. Proto je možná lepší hned od začátku pracovat v procentech.
  Posledním tipem je tvoření nahrávek. Nahrávejte si monitor, ale zároveň zvuk mikrofonu a přemýšlejte nahlas. Můžete být sami sebou překvapení, jak jiní jste, když obchodujete pod tlakem. Tady se dá udělat velký kus práce a zlepšit se v čekání na obchod (časování vstupu), objektivním pohledu, lepším porozumění orderflow, pilovat trade management.
  Davide, moc děkuji za rozhovor a přeji další úspěchy na Vaší cestě tradera.

  Evoluce orderflow tradera – Wem

  S ohledem na ohlasy na obchodování orderflow, které jsem ukazoval mimo jiné i v posledních videích, přináším pohled dalšího obchodníka používajícího podobné přístupy. Ten na svém příběhu ukazuje, že přestože k profitabilnímu tradingu bývá trnitá cesta, vyplatí se vydržet a posouvat se stále dopředu.
  Dnešní text jsem připravil společně s obchodníkem Mirkem, který na Finančníkovi vystupuje pod nickem Wem. S Mirkem jsem se seznámil prostřednictvím kurzu FIMS 1. Následně mě postupně zaujal svými konzistentními obchody v uzavřené diskuzi, která je ke kurzu připojena. V průběhu času jsem měl další příležitosti s ním být v kontaktu, a to i včetně náhledu na jeho živé obchody v obchodní platformě IB. Mohu tak potvrdit, že níže uvedená equity (trh NQ) pochází skutečně z živého obchodování.
  Přestože Mirek svůj obchodní přístup stále posouvá kupředu, je dnes již ve stádiu, které většina začínajících obchodníků považuje za dostatečný cíl profitabilního tradingu. Jsem tak moc rád, že si Mirek našel čas, abychom dali společně dohromady základní kostru jeho cesty k profitabilnímu a především velmi konzistentnímu tradingu, která bude myslím velmi inspirující i pro ostatní obchodníky na Finančníkovi.
  Mirku, prozraďte, jak dlouho se tradingu věnujete?
  O tradingu jsem se poprvé dozvěděl v roce 2006. Aktivně a plnohodnotně jsem se mu začal věnovat koncem roku 2010 s úvodním kapitálem 15 000 USD. Během následujících 2 let jsem si “naostro” prošel různým stylem obchodování na širokém spektru trhů od pomerančové šťávy po dluhopisy, od swingových s denním až 3denním držením po intradenní až téměř skalpovací, diskreční až plně automatické. Několikrát jsem prošel téměř polovičním drawdownem a postupně jsem účet navyšoval.
  Nejvýznamnějším zdrojem informací pro mě byl v úvodu finančník.cz.
  Nakonec jsem se usadil především v intradenním rámci, kterému se věnuji zhruba na 80 %.
  V diskuzi k FIMS jste se jasně profiloval coby diskréční intradenní obchodník využívající naplno orderflow. Jaký byl Váš vývoj v této oblasti?
  S orderflow analýzou jsem začal průběžně od konce roku 2011. Nejdřív v Time and Sales v kombinaci s hloubkou trhu. Postupně jsem objevoval problémy kvality dat a obchodního softwaru. Dnes nakonec používám program Sierra Chart s daty IQ Feed, kde si orderflow zobrazuji v podobě Numbers barů / footprintů.
  V mém případě doposud sedím u footprintů denně téměř 2 roky. Časově bych to shrnul na cca 2–3 tisíce hodin sledování tohoto typu uspořádání grafů. Přitom teprve až posledních pár měsíců se dá říci, že moje důvěra v to, co jsem se naučil, má razantní exponenciální nástup ruku v ruce se stavem mého obchodního účtu.
  Svůj vývoj v oblasti orderflow bych pro lepší přiblížení rozřadil do několika období.
  1. Fáze: Hledání patternů
  Podobně jako při obchodování indikátoru CCI nebo price action patternů jsem ze začátku přemýšlel podobným způsobem – hledal jsem patterny i na footprintech. Během zpětného statického backtestu jsem si vytipoval určité situace. Tyto statické “obrázky” na FP jsem zakomponoval do současného obchodního plánu za účelem jednoznačnější definice časování vstupu. (Do té doby jsem se snažil obchodovat – spíše neúspěšně – velmi “diskrečním” způsobem z různých S/R úrovní. Samotný vstup jsem časoval pomocí cenových formací s těžko definovatelnou podporou v Time and Sales.)
  Výsledkem byla rapidně snížená frekvence obchodů. Podle Murphyho zákonů docházelo častěji k vyfiltrování zajímavých situací a naopak tyto “obrázky” generovaly více ztrátových obchodů.
  Jako řešení jsem volil vyhledání vice patternů. To mě přivedlo do opačné extrémní situace, kdy mně footprinty z pohledu časování dávaly signály téměř pořád.
  Numbers bary / footprinty jsem v tomto období studoval velmi intenzivně. Orderflow v podobě footprintů jsem chápal jako jedinou objektivní informaci o stavu nálady na trhu a začal jsem žít s myšlenkou, že cena je “indikátor” vycházející z orderflow. Ovšem začátky sledování footprintů byly velmi krušné a postupně jsem je i několikrát zavrhl. Dokonce byly okamžiky, kdy jsem s intradenním obchodováním dočasně přestal. Po dvou týdnech odloučení od intradenních grafů většinou ale hlava sama od sebe přijde s novým úhlem pohledu. A tak jsem se zase k orderflow opakovaně vracel.
  Toto bylo asi půlroční období stagnace a přehodnocování. Tato stagnace se projevovala i do jiných časových rámců, kterým jsem se do té doby věnoval. Proto jsem dokonce uvažoval o ukončení tradingu celkově.
  Zde je například graf z druhé poloviny roku 2011, reprezentující cca 2 měsíce obchodování na trhu ES. V této době jsem obchodoval intradenně různými styly (například reakce trhu na S/R úrovně) a jak jsem se již zmínil, orderflow jsem vyhodnocoval více pocitově z Time & Sales. Výsledky byly bohužel mimo má očekávání a testování. Vše, čeho jsem dosáhl, byla prakticky kladná nula s poměrně divokou equity plnou prudkých propadů:

  Jeden z prvních pokusů zakomponovat do svého obchodování footprinty. Opět přišlo víceméně selhání:

  2. Fáze: Vymýšlení scénářů
  Nakonec mě z šestiměsíční stagnace dostal trochu jiný – inverzní přístup. Sám jsem si vymyslel pár scénářů, které by teoreticky měly vést ke změně, případně potvrzení trendu. Tyto scénáře jsem postupně vyhledával v trhu. Aby to pro moji hlavu mělo logiku, musel jsem se oprostit od času. Takže jsem v začátku vedle časových footprintů začal používat i footprint na range barech. To trochu vedlo k uvolnění a vytvoření prostoru, ale současně v rámci nějakých mezí.
  Podle mé tehdejší interpretace orderflow jsem prováděl reaktivní vstupy i výstupy. Tedy prakticky jsem vstupoval i vystupoval na základě své analýzy proudění nákupních a prodejních objednávek do trhu.
  Opět přikládám graf, který znázorňuje křivku pokusného obchodního přístupu na live účtu za 2 měsíce. Tentokrát jsem obchodoval dopoledne na Eurexu, konkrétně německý trh Bund. Výsledek, co se finančního zisku týká, není nijak zajímavý, protože ve finále se dá říct, že je to skalpovací metoda. Ovšem průběh equity už mi dával naději, že jsem na správné cestě. Křivka zobrazuje 64 obchodů a celkem 175 zobchodovaných kontraktů:

  3. Fáze: Současnost – zapojení kontextu
  V současné fázi jsem se více naučil zapojit obchodování footprintu v celkovém kontextu trhu. Pro vstup mně stačí jen určité základní indicie v orderflow. Důležité je pro mne ovšem to, aby se vše odehrávalo na pro mne zajímavých cenových úrovních.
  S užším zapojením do FIMS skupiny jsem se vrátil k americkým trhům a takto například vypadá má live equity křivka za srpen 2013 v trhu NQ:

  Jde o 24 obchodů. Celkem jsem zobchodoval 60 kontraktů první měsíc po přechodu z Bundu. Průměrný zisk na kontrakt 56 USD po komisích. Obchody jsem zveřejňoval v uzavřené skupině FIMS.
  Mirku, děkuji za sdílení Vašich velmi dobrých výsledků. Jejich sílu vnímám v tom, že jsou především velmi konzistentní v čase a rozhodně je nelze označit za „jeden dobrý měsíc“. Vím, že v současné době obchodujete úspěšně i další trhy. Na jaké výzvy v oblasti obchodování orderflow se zaměřujete nyní?
  I přes nějaké zkušenosti se při vstupu do obchodu stále setkávám s protichůdnými informacemi na orderflow. Postupem času se mi podařilo některé tyto informace odfiltrovat širším kontextem trhu. Zbytek beru tak, že i sebelepší pochopení orderflow má své limity. Dnes se proto zabývám především řízením multipozice a scale-out výstupy na základě orderflow.
  Čím více pronikám do orderflow, tím kratší dobu setrvávám v pozici. Je pro mne mnohem důležitější konzistence profitů než občasný homerun.
  Zde je graf ze srpna 2013 zobrazující výstupy z jednotlivých obchodů:

  Jednotlivé obchody jsem ukončoval s jedním až třemi výstupy. Z počátku jsem mířil u posledních pozic na vzdálenější targety. Poslední dobou ale systematičtěji vybírám nejpravděpodobnější profit targety a neusiluji o homerun. Jak je vidět na výše uvedené equity křivce, není to pro velmi zajímavé profity potřeba.
  Navíc se ve svém obchodování zaměřuji jen na určité situace. Výraznější změny v orderflow se mně například nejlépe rozlišují u protitrendových obchodů než na korekcích. Nejvíce příležitostí vnímám v podobné dny jako na obrázku. Jedná se o vyvážený den a mě v ten moment zajímají obchody zpět z extrémů:

  Dále dnes více důležitosti přikládám stavu orderflow po vstupu. Jestli se děje to, co by mělo – zase v souladu s rámcově předpokládanými scénáři. Nefixuji se tak tolik na vstup, protože pozici mohou kdykoliv držet nebo „zahodit“ (na B/E či s menší ztrátou pár ticků apod.). Sledování orderflow mi tuto flexibilitu umožňuje.
  Mirku děkuji za všechny tradery Finančníka za velmi inspirující informace, o které jste se zde s námi podělil. Jak je vidět na Vašich výsledcích a popisované cestě, žádný styl tradingu není jednoduchý. Vše vyžaduje postupné porozumění a všichni zažíváme fáze frustrace. Podaří-li se nám však podobné stavy překonat, přichází v tradingu zasloužená odměna. Přeji, ať se Vám v tradingu daří obchodovat stále lépe a spokojeněji.
×
×
 • Vytvořit...