Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Argumenty proti technické analýze


J.M.

Doporučené příspěvky

Argumenty proti technické analýze

Předběžně je potřeba definovat pojmy podoba rizika a míra rizika:
- Podobou rizika se myslí takový vývoj kurzu, na nějž je spekulováno, který vede k neúspěchu spekulace.
- Mírou rizika se myslí pravděpodobnost, s jakou riziko nastane.

Nepoužití jakékoliv metody spekulace (viz pozn.1) (historický vývoj kurzu cenného papíru (dále jen c.p.) není znám a fundamentální fakta nejsou uvažována) by mělo následující důsledky na podobu a míru rizika:
1) Podoba rizika by spočívala v prostém poklesu kurzu spekulovaného c.p. (za předpokladu, že investice spočívá v jeho nákupu)
2) Míra rizika by byla 50% (není vůbec jasné, zda bude kurz růst či klesat)

Použití technické analýzy (dále jen TA) ke spekulaci má následující důsledky na podobu a míru rizika:
1) Podoba rizika se mění. Rizikovým vývojem kurzu c.p. nyní není jeho prostý pokles, ale poměrně složitý vývoj jeho ceny: Takový, který narušuje strategii posouvání stop-lossu, který zpochybňuje domněnky o existenci supportů a rezistencí, atd. Konkrétní podoba rizika závisí na stanovené strategii spekulace.
2) Míra rizika je nyní sporným bodem. Argumenty pro TA vychází z domněnky, že změna podoby rizika vede ke snížení jeho míry pod 50%, protože se tato podoba rizika liší od podoby obvyklých pohybů kurzu.

Na současném finančním trhu drtivě převládají spekulanti (viz pozn.2) a z nich techničtí. Důvodem je jednak skutečnost, že fundamentální analýza vyžaduje znalost kauzalit makroekonomických jevů a dobrou informovanost, což omezuje okruh fundamentálních spekulantů, zatímco TA nic takového nevyžaduje. Dalším důvodem je móda, převážné zaměření na TA nebo na fundamentální analýzu typické pro různá historická období (viz pozn.3). Z toho plyne, že ve vývoji kurzů c.p. nelze (v časových horizontech typických pro TA) téměř vůbec sledovat fundamentální impulsy. Pohyb kurzů c.p. (v těchto časových horizontech) je téměř pouze důsledkem technických spekulací, což neposkytuje žádný podnět pro další technické spekulace (viz pozn.4). Tato domněnka navíc platí pro jakýkoliv časový horizont, ve kterém se technicky spekuluje, protože v každém jednotlivém časovém horizontu je dostatečné množství technických spekulantů obchodujících v rámci tohoto časového rozpětí.

Jinými slovy: aby technická spekulace mohla být úspěšná, musí reagovat na jiné impulsy než sama na sebe (na pohyby v důsledku technických spekulací). Jiné impulsy než pohyby v důsledku technických spekulací však nejsou na současném finančním trhu (v časových horizontech typických pro TA) téměř pozorovatelné.

Technická spekulace na kurz, jehož pohyby (v časových horizontech typických pro TA) nemají vůbec fundamentální charakter, ale převážně charakter důsledku technických spekulací, je totéž co filosofie náhodné procházky, protože podoba rizika při technické spekulaci se na současných trzích neliší od podoby obvyklých pohybů tohoto kurzu. Z toho plyne, že změna podoby rizika spekulace nijak nemění jeho míru, ta zůstává 50%.

Teoreticky jediná možná úspěšná technická spekulace by byla taková, která by byla založena na zcela jiných metodách TA než převládajících. Pak by tato odlišná metoda TA vystupovala ve vztahu k převládajícím metodám tak, jako se tyto snaží vystupovat ve vztahu k fundamentálním impulsům.

Dočasný úspěch TA malých spekulantů lze za současné situace na finančním trhu chápat pouze jako náhodu. Navíc o skutečném ověření úspěšnosti metody TA by bylo možné mluvit až v období o délce velkých ekonomických cyklů (v horizontu desetiletí). V kratším období se vždy už jedná o situaci specifického chování trendů (v důsledku specifické polohy v makrocyklu).

Současná situace je charakteristická převahou technických spekulací na finančním trhu. Lze si představit, že dokud trhy nebyly zaplaveny technickými spekulanty, bylo možné trend identifikovat a TA byla smysluplná. Z extrémního mikroekonomického pohledu pak situace vypadá následovně: Trh je zpočátku ovlivňován pouze fundamentálními impulsy. Za této situace je možné pomocí TA ve vývoji kurzů c.p. identifikovat trendy a využít jich k dosažení zisku spekulací. Tím je trend částečně kompenzován, zahlazován, snižuje se jeho identifikovatelnost. Takto na trh vstupuje další množství technických spekulantů až do situace, kdy jejich průměrný zisk ze spekulací je roven nule. Za této situace je (v časových horizontech, ve kterých je možné provádět T) trend zcela zahlazen, je neidentifikovatelný. Zisk, kterého dosahuje část technických spekulantů postačující k zahlazení trendu (kteří to konkrétně jsou, je v případě jejich obdobných metod náhodné a v čase proměnlivé), je jejich prémií za stabilizaci kurzu cenného papíru.

Z toho plyne, že nelze věřit možnosti dlouhodobé ziskovosti technických spekulací. Skutečnost, že existují výjimky, lze vysvětlit důvody jako např.:
a) někteří techničtí spekulanti dokáží z technologických důvodů reagovat na impulsy rychleji než jiní,
b) údajné technické spekulace některých mají v sobě ve skutečnosti výrazný fundamentální prvek,
c) spekulant disponuje takovou finanční silou, že je schopen spekulací krátkodobě ovlivnit finanční trh a patřičně toho využít,
d) existují náhodné případy dočasně úspěšných hlouběji neopodstatněných spekulací.

J.M.


Pozn.1: Jedná se o tzv. „random walk philosophy“ - filosofii náhodné procházky.
Pozn.2: Viz Josef Jílek, „Peníze a měnová politika“, Grada 2003, str.576: „odhaduje se, že méně než 5% všech obchodních transakcí na měnovém trhu skutečně představuje obchodní transakce, zbylých 95% jsou spekulační obchody“.
Pozn.3: Viz tamtéž, str.574: „... mnoho obchodníků dává přednost technické analýze, neboť ji považují za užitečnější než fundamentální analýzu. Tato skutečnost je v kontrastu se situací před dvaceti lety, kdy spoléhali na fundamentální analýzu.“
Pozn.4: Teoreticky by pak nastala absurdní situace podobná trhu, na kterém obchodují dva techničtí spekulanti, z nichž každý reaguje na výkyv způsobený spekulací druhého z nich.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravím Jiří,
vítejte svým prvním příspěvkem do diskuze.
Je vidět, že své informace čerpáte z některého hodně akademického zdroje navíc dost jednostranně zaměřeného. Chcete-li pro svůj pohled nějaké protiargumenty, pak si zkuste přečíst třeba knihu od Larry Williamse „Long-Term Secrets to Short-Term Trading“, která je hodně pojatá skoro jako konkrétní odpověď na vaše teze, které pochopitelně nejsou nové a na spoustě míst můžete slyšet argumenty pro i proti.
Hezký den,
Petr

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravím J.M.

Váš akademický příspěvek mi poněkud připomíná situaci v šachu v prvé polovině 20. století, kdy tehdejší mistr světa kubánec José Raoul Capablanca tvrdil, že šachy jsou již vyčerpány a až se více světových mistrů dostane na jeho úroveň, šachy zahynou remízovou smrtí, neboť nikdo nebude dělat chyby. Ale naštěstí šachy hrají lidé se svými slabostmi a "psychikou" a hrají je dodnes i v době počítačů a velmi silných šachových programů a věřím, že je budou hrát ještě dlouho.

Podobně to vidím s TA. Kdyby všichni účastníci trhu měli stejné technické prostředky a byli schopni objektivně stejně vyhodnocovat informace a signály a činit jen ta objektivně nejlepší rozhodnutí, význam TA by se zploštil. Účastníci trhu jsou však lidé se svými přednostmi a chybami, lidé lépe a hůře připravení, lidé schopní více či méně dodržovat obchodní plán a Moneymanagement, lidé podléhající masové psychóze a sentimentu trhů, lidé, kteří jsou zahlcováni obrovským množstvím informací, takže mají tendenci upadnout do .... "paralysis from analysis". Navíc hru specifickým způsobem ovlivňují velcí hráči. To podle mne vytváří skvělé podmínky pro zužitkování TA ruku v ruce s psychologií a moneymanagementem. TA podobně jako FA umožňuje zúžit obrovské množství obchodních informací do využitelné velikosti.

FA je však poněkud obtížně k tomuto účelu využitelná vzhledem k tomu, že důležitost různých faktorů se v průběhu času značně mění. FA je mnohem úžeji zaměřena než TA. MA v TA má obdobnou vypovídací schopnost např. jak pro "Corn", "Soybeans" či "ropu" na rozdíl od informací FA. Fundamentální faktory jsou ale velmi důležité pro dlouhodobé obchody - pak jde již ale spíše o investice než o obchody (např. u akcií). Výrazně méně relevantní je FA pro krátkodobé tradery a pro ID obchodování futures. Naopak měnové trhy stojí výrazně na FA.

Ideální by asi bylo, pokud bychom byli schopni zpracovat fundamentální ideje, ale filtrovat je technickými prostředky.

Jak píšete v pozn. 3, oblíbenost TA v posledních 20 letech vzrostla. To je zřejmě způsobeno rozvojem výpočetní techniky. Dr.Elder ve své knize "Come into my trading room" píše, že nejdůležitějším nástrojem TA není tužka a papír nebo PC, ale mozek. TA je zčásti věda a zčásti umění. Je částečně objektivní a částečně subjektivní. TA vychází z možnosti počítačového zpracování dat, ale zahrnuje i psychologii mas, která nikdy nemůže být objektivní.Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jiri, zajimavy prispevek, ale technicka analyza sama o sobe neni ten klic k obchodovani. Problem je konzistence jednani obchodnika - a na tom vetsina lidi vyhori. Neboli - psychika.
Ad dva obchodnici reagujici na sebe - s prominutim akademicka pitomost. Cena reaguje na jednani masy obchodniku, cim mensi trh, tim nevyzpytatelnejsi. Zkuste se podivat na zaklady mikroekonomie, monopol - oligopol -monopson a na druhe strane dokonala konkurence Vam urcite napovi, jak je to s vyvojem ceny v zavislosti na poctu hracu na trhu.
Dalsi vec - existuje nespocetne mnozstvi indikatoru a jejich kombinaci plus patterny. Krome toho traderi pouzivaji ruzne timeframy, kde signaly reaguji ruzne. pokud se podivate na jakykoli graf, uvidite, ze se cena vyviji jistym zakonitym zpusobem podle toho, jak ruzne interreaguji lide vidici sanci vydelat a lide realizujici zisk - ztratu.
To, co jste popsal, by platilo v okamziku, kdy by obchodovaly pouze pocitace na zaklade temer shodnych technickych strategii a na stejnych timeframech. Pak by asi doslo k paralyze trhu.
Jinak receno - nemam obavy, ze by TA nefungovala. Sama o sobe ale penize nevydela, je to jenom jeden z krucku k tomu, aby clovek mel sanci dat dohromady konzistentni system vydelavajici i dlouhodobe.
Fundament je dulezity, ale zase - bez technicke analyzy nevydelate ani na fundamentech. Nebudete vedet napriklad kdy vystoupit z trhu ;)
dzink

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 týdny později...

Dobry den J.M.,
v komoditach neni nic dokonale, tedy ani TA a ani FA. Oba zdroje informaci Vam davaji obchodni signaly, ktere obchodujete svym money managementem a psychologii. Kdyz se podivate na fundamentalni informace, tak vsichni lide na celem svete dostavaji stejne informace o pocasi a stejne je kazdy obchoduje jinak. Kdyby tomu tak nebylo, pak by burza jiz davno nefungovala. Kazdemu vyhovuje jiny zdroj obchodnich signalu, tedy nekomu signaly z TA a nekomu z FA. Oboji funguje stejne a zalezi na kazdem z nas, kterou cestou se do obchodovani vyda. Ani jedna cesta neni spatna. Trhy jsou prilis komplexni na to, aby jste je obchodoval jen dle TA nebo FA, bez money managementu a znalosti psychologie. V kazde obchodni prirucce se dozvite, ze kombinace TA a FA je pro zvyseni Vasi uspesnosti vice nez dobra.

Preji Vam mnoho obchodnich uspechu!!

Libic

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 1 month later...

dobry den jiri
vas prispevek na me pusobi asi takto: ja jsem precetl spousty knih, mam vyskokou skolu, jsem tedy hodne vzdelany a proto vim,ze neco tak jednoducheho jako par car nemuze fungovat, navic tvrde pracuji za coz dostavam slusny(opravdu?) plat takze kdyz nekdo vydelava jinak a mnohem vic je to jiste nahoda a driv ci pozdeji tomu tak nebude, takze se tim nema cenu zabyvat...
opravdu nevidim rozdil mezi tim kdyby jste to napsal tak jak asi vetsina novu sledujicich lidi:ja dru jak barevnej a mam ho..., takze kdyz nekdo vydela "bez prace" tolik penez je v tom jiste nejakej podvod, takze radsi pryc od toho...
a ani citaty z knih nebo naprosto nerealne teoreticke priklady to bohuzel nezakryji.dost ruzni lide se totiz ve stejnych situacich chovaji dost podobne. i kdyz k temto zaverum dospeji ruznymi cestami.toto sve tvrzeni nemuzu bohuzel podeprit zadnym citatem s odkazem na konkretni stranu v nejake knize, protoze si takovymy z meho pohledu nesmysly nezatezuji hlavu.
chtel bych vam tedy za vas prispevek podekovat, protoze me donutil k zamysleni a dale utvrdil v tom co se zde snazi autori prezentovat a to, ze obchodovani je mnohem vice o psychologii a obchodnikove osobnosti nez o nejakych analyzach...
omlouvam se za trosku kostrbate vyjadrovani, omezenou slovni zasobu a jednosussi vetnou stavbu, ale bohuzel nejsem silny v pisemnem vyjadrovani svych myslenek,coz jiste svedci o tom,ze jsou spatne...
richip

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...