Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • Risk

  Ve světě tradingu je pojem "risk" základním stavebním kamenem. Risk, často označovaný jako riziko, je pravděpodobnost finanční ztráty nebo míra nejistoty ohledně výše návratnosti investice. Každý obchod nebo investice zahrnuje určitou míru rizika, jelikož budoucí podmínky trhu nelze předvídat s absolutní jistotou.

  Trader si je vědom, že řízení rizika je klíčovou součástí úspěšného obchodního plánu. Riziko je možné kvantifikovat a měřit pomocí různých metrik, jako je například volatilita, která vyjadřuje míru variability ceny aktiva. Další běžně používaným ukazatelem je hodnota v riziku (Value at Risk, VaR), která představuje odhadovanou maximální ztrátu aktiva nebo portfolia s určitou pravděpodobností v daném časovém období.

  Základním principem řízení rizika je diverzifikace portfolia, což znamená rozložení investic do různých aktiv nebo trhů s cílem snížit celkové expoziční riziko. Trader by měl také nastavit "stop-loss" příkazy, což jsou instrukce pro automatické uzavření pozice při dosažení určité ztráty, aby se omezil potenciální dopad nepříznivých tržních pohybů.

  Dalším důležitým aspektem je position sizing (řízení velikosti pozice), kdy trader určuje, jak velkou část svého kapitálu vloží do jednotlivých obchodů. Tím se minimalizuje riziko, že velká ztráta z jednoho obchodu výrazně ovlivní celkový výkon portfolia. Profesionální obchodníci často používají riziko na obchod v procentech celkového obchodního kapitálu, což jim pomáhá udržet konzistentní řízení rizika napříč všemi obchody.

  Využití finanční páky je dalším faktorem, který může značně zvýšit riziko. Finanční páka umožňuje traderům otevírat větší pozice, než je jejich skutečný kapitál, což může vést k vyšším ziskům, ale také k proporcionalně větším ztrátám. Zkušení tradeři proto velmi pečlivě zvažují použití páky a nikdy ji nepoužívají bez promyšlené strategie a pevného řízení rizika.

  V neposlední řadě je důležitá složka psychologie obchodování. Trader musí být schopen spravovat své emoce a udržet disciplínu, aby se vyhnul iracionálním rozhodnutím vedeným strachem nebo chamtivostí, které by mohly zvýšit riziko obchodování.


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...