Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • Risková prémie

  Risková prémie (anglicky Risk premia) je termín používaný v oblasti financí a investování k popisu nadměrného výnosu, který investor očekává z investice, která nese větší riziko ve srovnání s téměř rizikově nezávislou investicí. Profesionální obchodníci a investoři tuto premii vnímají jako kompenzaci za to, že přijímají nejistotu a potenciální volatilitu spojenou s danou investicí.

  Risková prémie může být chápána jako rozdíl mezi očekávanou návratností rizikového aktiva a návratností bezrizikového aktiva. Bezrizikové aktivum je teoretický koncept, často reprezentovaný státními dluhopisy vyspělých zemí, jako jsou například americké státní dluhopisy, kde se předpokládá, že riziko selhání je minimální. Naproti tomu riziková aktiva zahrnují akcie, dluhopisy s vyšším výnosem, komodity a další investiční nástroje, které obecně přinášejí vyšší výnosy za předpokladu, že investor přijme vyšší míru rizika.

  Obchodní systémy založené na riskové prémii vycházejí z principu, že obchodníci vydělávají na samotném principu držení rizikovějších aktiv.


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...