Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • Výnosy

  Výnosy v kontextu tradingu představují zisk nebo ztrátu, kterou trader získá z obchodních aktivit. Výnosy mohou pocházet z různých zdrojů, včetně úroků, dividend, kapitálových zisků nebo jakékoli kombinace těchto prvků. Pro profesionálního tradera, který se věnuje krátkodobému nebo střednědobému obchodování na finančních trzích, je pojem "výnosy" klíčovou metrikou pro měření úspěšnosti jeho obchodní strategie.

  Výnosy lze měřit absolutně nebo relativně. Absolutní výnos odkazuje na celkovou peněžní sumu zisku nebo ztráty, zatímco relativní výnos se obvykle vyjadřuje jako procentuální návratnost vzhledem k investovanému kapitálu nebo benchmarku, což je standard, podle kterého se měří výkonnost obchodování a investic. 

  Druhým důležitým aspektem výnosů je časový horizont. Velmi často se výnosy tzv. anualizují. Anualizovaný výnos je metrika, která přepočítává výnosy z investice na roční bázi, aby mohly být lépe porovnány mezi sebou, bez ohledu na dobu trvání investice. Umožňuje investorům vyhodnotit výkonnost různých investic na stejném základě, což je obzvláště užitečné při srovnávání investic a obchodů, které mají různou délku trvání nebo jsou časově nepravidelné.

  Třetím klíčovým pojmem ve spojení s výnosy je riziko. Výnosy jsou obecně úměrné riziku, což znamená, že investice s vyšším očekávaným výnosem obvykle nesou vyšší riziko ztráty. Profesionální trader musí neustále vyvažovat potenciální výnosy s přijatelnou úrovní rizika, která je odvozena od jeho nebo jejího investičního profilu a tržních podmínek. Většina obchodníků používá pro měření výkonnosti nástroje, které zvažují výnos s ohledem na risk. Na Finančníkovi používáme např. sharpe ratio.


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...