Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • VIX index volatility

  VIX - index volatility, často nazýván také "index strachu", je nástrojem, který měří očekávanou volatilitu na trhu akcií USA pro následujících 30 dnů. Tento index je vypočítán na základě cen opcí na S&P 500 Index s expirací 23 až 37 dnů od aktuálního dne a je považován za indikátor očekávané tržní turbulence.

  Pro tradery je VIX Index důležitým ukazatelem, protože volatilita je klíčovým faktorem, který může ovlivnit ziskovost jejich obchodních strategií. Vysoká hodnota VIX značí, že trh očekává v horizontu cca 30 dnů vyšší volatilitu, což může být spojeno s většími cenovými výkyvy akcií nebo indexů. Naopak nízká hodnota VIX značí očekávání v horizontu cca 30 dnů nižší volatility a klidnějšího tržního prostředí.

  VIX lze interpretovat různými způsoby. Můžeme sledovat jeho absolutní hodnoty, ale také si jej zobrazit s využitím indiktáorů typu klouzavý průměr nebo bollinger bands - v tomto případě budeme VIX porovnávat relativně k jeho aktuálním hodnotám, což může být pro obchodní strategie smysluplnější, než práce s absolutními hodnotami.

  Graf s hodnotami VIX zobrazený v programu Amibroker:

  image.png

  Interpretace indexu VIX

  VIX na hodnotě 20 říká, že trh očekává, že hodnota akcií v indexu S&P 500 se bude v průběhu následujícího roku pohybovat v rozmezí +/-20% a to s pravděpodobností 68 %.

  Podrobný výpočet indexu VIX

  Metodologie je popsána v dokumentu CBOE: https://cdn.cboe.com/api/global/us_indices/governance/Volatility_Index_Methodology_Cboe_Volatility_Index.pdf

  Další časové horizonty

  Pro pochopení významu VIXu je třeba mít na paměti zmíněný 30denní časový horizont. Vzhledem k tomu, že se výpočet opírá o sérii opčních kontraktů SPX s různými dobami expirace, není VIX určen k předpovědi volatility pro období mimo tento 30denní rámec. Pro pokrytí dalších časových rámů byly vyvinuty další indexy volatility s 9denním (VIX9D), 3měsíčním (VIX3M), 6měsíčním (VIX6M) a 1ročním (VIX1Y) obdobím.

  Z důvodu zvýšeného objemu obchodování s opčními kontrakty s krátkou dobou expirace, zejména kontrakty expirující za jeden nebo nula dní, a souvisejícím zájmem o krátkodobou/intradenní volatilitu na trzích, byl v roce 2023 představen i jednodenní VIX1D.

  Co byste o VIXu měli vědět

  1. VIX má tendenci inverzně korelovat s indexem S&P 500. To znamená, že když S&P 500 klesá, je většinou vyšší poptávka po zajišťujících opcích, což zvyšuje ceny opčních kontraktů SPX používaných ve výpočtu VIX a VIX roste.

  2. VIX je často prezentován jako ukazatel celkového tržního sentimentu, ale to není přesné. Je to měření očekávané volatility založené na 30denním horizontu a S&P 500. VIX nenabízí náhled do pohybu trhu následujícího dne ani do pohybu jiných tříd aktiv.

  3. VIX má tendenci se časem vracet k průměru. Na rozdíl od akcií nemůže VIX růst navždy a nemůže klesnout na nulu.

  4. VIX jako takový nelze obchodovat. I když byl VIX poprvé vypočítán a zveřejněn v roce 1993, obchodovatelné produkty, jako jsou futures a opce na VIX, byly poprvé zavedeny až v roce 2004 a 2006.

  5. Je důležité rozlišovat mezi VIX a VIX futures. VIX futures jsou obchodovatelné kontrakty, které používají VIX jako podkladového aktiva, ale jejich cena se může lišit od hodnoty VIX na základě tržních očekávání a času do expirace futures VIX kontraktu. 


×
×
 • Vytvořit...