Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Obchodní příkazy v praxi (1/3)

  Obchodník, který se rozhodne vstoupit do trhu, má v podstatě tři základní možnosti, jak vstup učinit: Market příkazem, Limit příkazem, nebo Stop příkazem (existují i další možnosti, ale těmto základním se budeme věnovat v dnešním i následujícím článku). Který příkaz je vhodnější pro který typ vstupů? Jaká negativa a pozitiva mají jednotlivé příkazy?

  Pro mnohé možná nebude dnešní i příští článek ničím novým, přesto je s podivem, jak často mají nováčci v tradingu nesrovnalosti v základních příkazech a jejich užití. Cílem dnešního i příštího článku není ani tak znovu vysvětlovat každý z příkazů (k tomu stačí prohledat historii článků), ale raději se trochu více zaměřit na vhodnost použití, na to, kdy jaký příkaz použít a kdy se jakému vyhnout.

  Příkaz je součástí strategie

  V prvé řadě je třeba vysvětlit, že vstupní příkaz je sám o sobě již součástí strategie. Jinými slovy, nedá se jednoduše poradit ve stylu "vstupujte příkazem XY, protože ten je nejlepší". Stejně, jako určitý druh oleje je vhodný pro určitý typ automobilů, tak i obchodní příkaz je úzce spjatý s obchodním systémem, v rámci kterého chceme příkaz použít. Jak si již za moment ukážeme, experimentování se vstupními příkazy dokonce může v určitých mezích pomoci vylepšit obchodní systém - v žádném případě by tedy obchodní příkazy neměly být ignorovány a naopak by se měly stát součástí backtestu - ať už pro automatické, tak i pro diskréční obchodování.

  Obchodní příkazy Market, Limit i Stop jsou naprosto standardní příkazy, které by dnes měl nabízet každý solidní broker. Každá obchodní platforma může mít trochu jiný způsob užití těchto příkazů, proto je vždy třeba se nejprve seznámit, jak je právě vaše obchodní platforma nastavena. Některé obchodní platformy mohou například obsahovat tlačítko "BUY" a "SELL", aniž by bylo patrné, zda se tlačítko váže na příkaz Market, nebo Limit. Vždy je tedy třeba mít nejprve jasnou představu o tom, jak daný typ příkazu ve své platformě realizovat, než se vrhnete do obchodování.

  Pojďme si tedy něco více říci o každém z příkazů.

  Market

  Nejjednodušší vstupní příkaz je typu Market, kdy v podstatě chcete vstoupit za aktuální cenu na trhu a to okamžitě. Ve skutečnosti však nevstupujete za cenu aktuální, tj. tu, kterou vidíte jako poslední zobchodovanou (cena označená jako LAST), ale za cenu BID (v případě prodeje) nebo ASK (v případě nákupu). Toto je kriticky důležité si uvědomit, protože cena BID i ASK bude velmi často minimálně o tick horší, než cena LAST, takže váš vstup bude rovněž velmi často minimálně o tick horší, než cena, kterou právě vidíte. Pochopení tohoto konceptu je kriticky důležité, jak si za moment ještě vysvětlíme. Pojďme si ale nejprve vše ukázat názorně.

  Na obrázku vidíte přehled ceny Last, Bid a Ask celkem 4 trhů. Pokud bychom v okamžik, kdy byly hodnoty na obrázku aktuální, chtěli nakoupit daný komoditní kontrakt (jednoduše tak, že stiskneme tlačítko BUY MARKET), pak není možné si nevšimnout, že u trhů NQ (e-mini NASDAQ) a TF (e-mini Russell 2000) bychom nakoupili o jeden tick hůře (viz cena Ask) oproti ceně, kterou právě vidíme na grafu jako poslední zobchodovanou (LAST). Pokud bychom tedy například obchodovali obchodní systém FinWin, s tím, že vstupujeme na close úsečky příkazem Market, pak bychom v momentě vstupu sice viděli na grafu hodnotu 865.3, ale ve skutečnosti bychom nakoupili minimálně za 865.4, což je o 10 dolarů na kontrakt horší plnění oproti ceně Last.

  Pokud bychom naopak chtěli prodávat, pak u trhů ES (e-mini S&P), NQ (e-mini NASDAQ) a YM (e-mini Dow Jones) bychom prodali o tick hůře, než je aktuální cena, kterou právě vidíme na grafu - viz hodnota Bid v tabulce výše. Tuto souvislost je skutečně třeba si uvědomit a zcela jí chápat.

  Proč je toto důležité? Protože rozdíl mezi cenou last a bid/ask nám říká, jaký skluz v plnění můžeme zhruba očekávat v případě, kdy do trhu vstupujeme příkazem Market. Tento skluz je nutné zahrnout do našich backtestů, ale i tvůrčích kroků v procesu vývoje nové strategie. Příkaz Market nám sice na jednu stranu umožňuje okamžitý nákup nebo prodej, ale velmi často to není zadarmo.

  Zkusme si vzít 5 obchodů na trhu e-mini Russell 2000 (TF) a zobrazit rozdíl výsledků BEZ započítání komise a skluzu 1 tick a výsledků SE započítáním skluzu a komise (5 USD na obchod):

  Jak vidíte, v prvním případě by náš mini-backtest vykázal zisk 240 USD, v druhém případě už jen 165 USD - diametrální rozdíl! V případě velkého množství obchodů pak mohou být rozdíly skutečně markantní. Pokud například uděláte průměrně 3 obchody denně, tj. 60 obchodů měsíčně, pak rozdíl mezi výsledky před a po započítání komise a skluzu v důsledku používání příkazu Market bude činit při slipu 10 USD a komisi 5 USD celých 900 USD - obchodník se tedy pak může snadno divit, že dle backtestu by měl vydělávat průměrně 1500 USD měsíčně, zatím co v reálu vydělává jen kolem 500 USD měsíčně!

  V případě příkazu Market si tedy pamatujte:

  • Příkaz Market je dobrý tam, kde chcete mít jistotu, že váš vstup bude zrealizován.
  • Pokud testujete libovolnou strategii vstupující pomocí příkazu Market, pak musíte už od začátku ke každému obchodu započítat i realistický skluz v plnění, jinak mohou být vaše výsledky velmi zkreslené.
  • Příkaz Market může nadělit velmi vysoký skluz v plnění u trhů, které mají značný rozdíl mezi Bid a Ask.
  • Příkaz Market se nehodí pro strategie, které mají malý průměrný zisk na obchod. Pokud byste například chtěli skalpovat a váš průměrný profit na obchod by byl 20 USD, pak po odečtení komise a skluzu by zisk činil v lepším případě už jen 5 USD na obchod (u trhu TF).
  • Vše zmíněné se samozřejmě týká jak diskréčního, tak mechanického obchodování.

  Příkaz Market pak také může být jedinou rozumnou volbou v některých specifických situacích, jako například:

  • Pokud chcete vstupovat do trhu mimo obchodní hodiny, tj. v době, kdy je nízká likvidita. S pomocí Limit příkazu (viz v dalším díle) se do trhu s vysokou pravděpodobností nedostanete, proto Market může být jediná rozumná volba. Pozor však na skutečnost, že mimo hlavní obchodní hodiny bývá ještě větší rozdíl mezi hodnotami Bid/Ask/Last, takže skluz v plnění může být reálně ještě daleko větší. Proto podobné strategie musí vždy splňovat podmínku dostatečně velikého průměrného zisku na obchod, aby i po odečtení přirozeného skluzu stále zůstával zajímavý profit.
  • Podobná situace nastává v případě vstupů v období důležitých fundamentálních zpráv nebo silně jedoucích trhů; vstup příkazem Market je "bez rizika" v tom ohledu, že máte vstup prakticky zaručený. S příkazem Limit byste snadno mohli nějaký obchod zmeškat, protože se vám zkrátka a dobře nepodaří dostat do trhu (o příkazu Limit v dalším díle).

  Nakonec je třeba zmínit i situace, pro které je příkaz Market spíše nevhodný:

  • Pokud máte strategii s velmi nízkým průměrným profitem; v takovém případě můžete využívat jen příkazy Limit, které vám umožní "přesné" plnění - je ale také třeba obchodovat vysoce likvidní trhy.
  • Pokud obchodujete strategie, u kterých je délka trvání v obchodu velmi krátká (od několika vteřin po několik minut) - takové strategie už z principu nabízí často vemi nízký průměrný zisk na obchod.
  • Pokud obchodujete v podmínkách, kde může příkaz Market přinést příliš dlouhou odezvu (například velmi špatné internetové připojení, nevhodný broker s dlouhou odezvou, atd). V takovém případě totiž může dojít k plnění až po několika dlouhých vteřinách, což je doba, kdy už může být trh velmi daleko od vašeho původně plánovaného vstupu. Každý by si měl v rámci svého trhu a softwarového / hardwarového / brokerského řešení nejprve vyzkoušet, jaká je realistická odezva v případě živého vstupu. Stačí jeden rychlý klik pro vstup a jeden rychlý pro výstup, v nejhorším případě vás tento "experiment" bude stát nějaké drobné, ale máte alespoň realistickou představu, na co se připravit v rámci backtestování.

  Osobně používám Market příkaz v 90% času a to jak u diskréčního, tak mechanického obchodování, jak u komodit, tak u akcií (statistické arbitráže). Což ale neznamená, že byste i vy měli používat výhradně Market příkaz. Mé strategie jsou tomuto příkazu uzpůsobeny a zahrnují v sobě veškeré plusy i minusy tohoto příkazu.

  V příští části se blíže koukneme na příkaz STOP.

  8.5.2011

  Tomáš Nesnídal


×
×
 • Vytvořit...