Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Co jsou zač rotační momentum strategie?

  Rotační momentum strategie jsou zajímavé jak pro obchodníky s většími účty, tak i pro začínající tradery a obchodníky s malými účty, kterým umožňují vydělávat bez nutnosti stavět komplexní a potenciálně přeoptimalizované obchodní systémy. Pojďme si ukázat, jak se vytvářejí a co od nich očekávat.

  Obsah článku:

  Co je to rotační momentum strategie

  Rotační momentum strategie přesouvají obchodní kapitál mezi sektory či jednotlivými akciemi podle toho, kterým se aktuálně daří.

  Obchodování momenta

  Obchodování tzv. momenta představuje jeden z nejsilnějších přístupů tradingu. Jde jednoduše řečeno o nastupování do silného započatého pohybu s využitím pravděpodobnosti, že pohyb bude ještě nějakou dobu pokračovat.

  Momentum se obchoduje na různých trzích a timeframe. Typickým reprezentantem momentum strategie je například tzv. trend following, na který se tradičně zaměřuje mnoho fondů zejména v komoditách. Velcí obchodníci často spekulují na vyšších timeframe prakticky ve všech trzích na průrazy dlouhodobých high a low, a pokud se trh skutečně rozjede, snaží se v obchodu vydržet co nejdéle. Strategie mají typicky velmi nízkou úspěšnost, ale vysoký průměrný obchod (tzv. risk reward ratio). Ziskových obchodů bývá málo, ale když je obchodník dokáže zobchodovat, zaplatí takový obchod mnoho ztrát a ještě pěkný zisk zbude. Trend following strategie nejsou složité a fungují proto, že řada trhů prostě prochází ze základních principů dlouhými trendy. Navíc některé trhy – jako například akcie – z fundamentálních důvodů dlouhodobě rostou, a i tuto skutečnost lze pochopitelně do strategií zakomponovat.

  Nevýhodou strategií typu trend following je potřeba většího kapitálu a automatizace. Obchodník by měl co nejvíce eliminovat možnost, že zmešká nějaký signál například proto, že již nemá kapitál na otevření pozice v daném trhu nebo proto, že si signálu „nevšiml“.

  Postupem času tak začalo mnoho retailových obchodníků pracovat s alternativními přístupy, které využívají podobné principy jako zmíněné trend following strategie, ale nejsou náročné na kapitál ani automatizaci.

  Sektorové rotační mometum ETF strategie

  Sektorová strategie dělí kapitál mezi různé sektory (ilustrační obrázek).Jedním z alternativních způsobů jednoduchého následování trendů je ve využití tzv. sektorových ETF (Exchange Trading Funds). Zjednodušeně řečeno jde o akcie fondů sledujících hodnotu například určité komodity nebo tržního segmentu. ETF se pak dají obchodovat skutečně coby akcie – lze je kupovat od jednoho kusu a pracovat s opravdu malým kapitálem.

  Teoreticky by tak jistě šlo postavit tradiční trend following strategie následující jednotlivé komoditní trhy čistě s využitím ETF. Ale to už se opět dostáváme do poměrně komplikované oblasti pracující s mnoha desítkami titulů, kde v případě ETF je třeba u méně obchodovaných titulů sledovat i další faktory, jako je likvidita. Ne všechny komodity je navíc možné reálně přes ETF obchodovat.

  Proč se ale omezovat jen na komodity, když v případě ETF máme k dispozici nástroje obchodující prakticky cokoliv? Existují například ETF sledující celé tržní segmenty – kromě zmíněných komodit také trhy, jako jsou dluhopisy, zahraniční akcie, stav realitního trhu, bitcoin atd.

  Tímto způsobem vznikly rotační momentum strategie, prostřednictvím kterých se obchodníci snaží jednoduše diverzifikovat kapitál do sektorů, které jsou aktuálně v nejlepší kondici a kde lze očekávat další růst (rotační strategie tyto sektory vesměs nakupují, neshortují je).

  Sektorové rotační ETF strategie ve zkratce

  Strategie vychází z definování koše ETF, který z pohledu obchodníka vyjadřuje co nejefektivnější diverzifikaci „v dobrých a špatných časech ekonomiky“. Například tradičně lze předpokládat růst dluhopisů v momentě, kdy se nedaří akciím.

  Velmi jednoduché portfolio se tak může skládat z ETF reprezentujících americký akciový trh (často se pracuje s titulem SPY následujícím index S&P 500) a ETF reprezentujících dluhopisy (například titul TLT sledující americké státní dluhopisy se splatností delší než 20 let).

  Logika rotační strategie pak spočívá v tom, že sledujeme, kterému trhu se za určité zpětné období daří a do toho alokujeme kapitál. V extrémně jednoduché zmíněné podobě by tak obchodník například jednou za měsíc analyzoval trhy. Pokud akciový index S&P 500 rostl více než dluhopisy, alokoval by kapitál do trhu SPY. Pokud akciový index klesal a dluhopisy rostly, alokoval by kapitál do TLT. Své portfolio tedy obchodník v určité pravidelnosti rebalancuje a kapitál alokuje podle pravidel strategie do připravených ETF. V průběhu času tak kapitál rotuje mezi různými ETF vykazujícími nejvyšší momentum, čímž jsme se dostali k jádru rotační momentum strategie.

  V praxi jsou rotační strategie komplexnější než náš jednoduchý příklad. Obchodník se v rámci svého plánu musí rozhodnout pro konkrétní podobu složení koše obchodovaných trhů, frekvenci rebalancování, taktiku vyhodnocování momenta a způsobu alokování kapitálu (kolik trhů obchodovat najednou atd.)

  Sektorové rotační strategie pro začínající obchodníky s malými účty

  Sektorové rotační strategie patří jednoznačně mezi pomalejší poziční strategie. Pracují s nimi nejčastěji obchodníci spravující větší účty a dlouhodobé úspory, u kterých by jinak patrně přemýšleli o pasivním zhodnocení například prostřednictvím nákupů indexů a akcií.

  Mají tak rotační strategie smysl pro malé a začínající obchodníky? Jednoznačně. Nikoliv z pohledu možných ohromných výnosů, ale z důvodu pochopení širších tržních souvislostí. Strategie pracuje s různými sektorovými ETF jako jsou akciové indexy, drahé kovy, energie, úrokové míry a přirozeně pomáhá v pochopení důležitých vztahů mezi různými sektory finančního světa. Typický začínající obchodník hledá v trhu akci a zaměřuje se na jednodušší taktiky vyhledávání různých patternů v jednom trhu, nejčastěji na nižším timeframe. Nakonec nevydělá už jen proto, že mu uniká pointa finančního světa jako celku či do trhu nasadil přeoptimalizovanou obchodní strategii.

  Nejúčinnější cesta získávání skutečných zkušeností s trhy je skrz živé obchodování. Reálné držení otevřené pozice přitahuje pozornost obchodníka a zvyšuje jeho motivaci o dané pozici a trzích přemýšlet více do hloubky. Extrémně důležitý je ale pochopitelně přiměřený risk management. Příliš vysoké pozice vyvolávají nežádoucí stres a nutkání je upravovat/uzavírat. Příliš malé pozice nemusí mít na obchodníkovu mysl žádný vliv.

  Rotační momentum strategie představují de facto poziční obchodování. Obchodník má většinu času otevřenou pozici. Současně se ale řídí plně systematickými pravidly, které je možné dlouhodobě testovat a případně automatizovat. Nicméně rotační strategie jsou velmi nenáročné i při ručním řízení. Vyžadují prakticky několik minut měsíčně. Z tohoto pohledu představují i zajímavou možnost reálného obchodování pro obchodníky, kteří mají minimum času, chtějí ale obchodovat systematicky a nechtějí pozice pouze pasivně držet.

  Jak konkrétně na sektorové rotační momentum ETF strategie?

  Pro úspěšné obchodování rotačních momentum strategií musí obchodník otestovat a nastavit následující základní komponenty systému:

  Obchodované sektory

  Tedy co obchodujeme. Jak jsem již uvedl. Základní podoba by mohla být například akciový index a dluhopisy, ale patrně budete chtít obchodovat širší koš. Na druhou stranu nic se nemá přehánět. Sám obchoduji koše o velikosti do cca 10 titulů. Doporučuji vybírat zástupce sektorů typu: americké akcie, světové akcie, drahé kovy, energie, dluhopisy, bitcoin atd.

  Frekvence rebalancování

  Princip rotačních momentum strategií je jednoduchý. Obchodník sleduje s určitou frekvencí historickou výkonnost trhů v portfoliu a přelévá kapitál do těch trhů, kterým se daří (tomu se říká rebalancování). Základní otázkou tak je, jak často rebalancovat. Doporučuji na začátku jít pomalejší cestou a rebalancovat jednou za měsíc.

  Logika vyhodnocování momenta

  Rotační strategie mohou být jednoduché, ale i poměrně komplexní. Záleží na samotné obchodní logice, se kterou se vyhodnocuje momentum sledovaných trhů. Toto je mozek samotné strategie spočívající v setřídění obchodovaného koše v momentě rebalancování podle našeho zvoleného klíče – použít lze například některý z momentum indikátorů.

  Celkový risk management

  Rotační strategie alokují do zvolených sektorů nejčastěji celý vyhrazený kapitál, a to po dobu, než dojde k rebalancování. Obchodník musí tedy při stavbě strategie přemýšlet o tom, do kolika sektorů najednou kapitál alokovat, aby byl co nejvíce diverzifikovaný i v rámci období jednoho rebalancování. Při menších portfoliích o přibližně 10 sektorech testy ukazují, že nejvhodnější je alokovat kapitál strategie do několika málo sektorů najednou. Tedy nevybírat pouze jeden sektor s nejvyšším momentem, ale například tři sektory s nejvyšším momentem, do kterých je kapitál rozdělen rovnoměrně.

  Rotační momentum strategie na individuálních akciích

  Výše jsme diskutovali princip, kdy se rotační strategie zaměřuje na různé ekonomické sektory, pro které využívá ETF.

  To je validní přístup, ale pro rotační momentum strategie lze využít i individuální akcie. Taková strategie je pak agresivnější a dokáže více vydělat.

  Jak může rotační momentum strategie s využitím akcií vydělat? Můžeme například obchodní kapitál rozdělit do 10 dílků a alokovat jej každý měsíc do 10 nejvíce rostoucích akcií některého akciového indexu.

  Akciový index je sám o sobě už určitá „meta strategie“. Podle jasně daných pravidel se do něj vybírají ty nejvýkonnější akcie s určitými parametry. Pokud pak budeme držet jen ty nejvíce rostoucí akcie z daného indexu, máme dobrou šanci, že náš přístup bude tradiční pasivní držení indexu překonávat. A často překonává.

  Rotační momentum strategie na akciích Nasdaq 100

  Sám obchoduji rotační strategii na akciích indexu Nasdaq 100. Zde se s nástupem AI naplno v roce 2023 ukázala síla přístupu. Jelikož strategie drží vždy několik nejsilnějších akcií indexu, dokázala zachytit momentum v těch aktuálně nejžhavějších technologických titulech a pěkně vydělat (viz screenshoty otevřených pozic, které jsem poslední dobou sdílel v lekcích z živých trhů).

  Rotační strategie s využitím akcií drží zvolený počet akcií z vybraného indexu a ve stanovenou dobu kapitál rebalancuje mezi akcie, které mají aktuálně nejvyšší momentum.

  Stejně jako u obchodování ETF rotační strategie, má strategie několik komponent:

  Frekvenci rebalancování -  jak často měníme držené akcie.

  Logika vyhodnocování momenta – klíč rotační strategie. Různé vzorce vyhodnocující momentum vedoucí k různým výsledkům. Osobně upřednostňuji co nejjednodušší přístupy.

  Risk management – akcie nejen rostou, ale ty technologické umí i rychle padat. Proto by rotační strategie měla myslet na to, kdy neobchodovat, nebo kdy snižovat u držených pozic alokaci.

  Takto vypadá equity křivka a drawdown u strategie popisovaného typu, kterou mám ve svém systematickém portfoliu pod názvem SMO NDX (jde o screenshot z platformy Trading Room, kde u strategie sdílím své signály):

  Equity křivka rotační strategie NDX SMO nakupující rostoucí akcie indexu Nasadaq 100

  Drawdown rotační momentum strategie NDX SMO.

  Zapojení strategie do systematických portfolií

  Rotační strategie mám rád proto, že jsou jednoduché a tudíž robustní. Základní principy je ale potřeba nastavit správně, aby v nich nebylo mnoho proměnných, díky kterým by systémy mohly přestat v budoucnu fungovat.

  Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že rotační strategie váží kapitál. Z mého zkušenosti je proto dobré je obchodovat jako součást portfolia. Přidělit jim část kapitálu, se kterou pak budeme zachytávat dlouhodobější růstové trendy v trzích. A se zbytkem kapitálu pracovat aktivněji – například skrz mean reversion strategie.

  Výuka stavby rotační strategie + backtester

  Rotační strategie by v systematickém portfoliu chybět neměly. Pokud se chcete naučit strategii postavit a otestovat, doporučuji účast v aktuálním běhu Workshopu profitabilního obchodování od A do Z, kde se problematice budeme věnovat v rámci bonusové lekce .

  Součástí výuky bude i přístup do mého backtesteru, kde si budete moci otestovat jak vyučovaná pravidla, tak libovolné další myšlenky (backtester lze skriptovat a běží na mých datech – není třeba do dat investovat). Výslednou strategii je pak možné obchodovat např. s využitím Excelu.

  Rotační momentum strategie vs. výkonnost indexu Nasdaq 100

  A samozřejmě tradičně se ve workshopu budeme věnovat zapojení strategií do portfolií. Probíráme jak teorii, tak praxi, kdy je možné využít náš cloudový portfolio backtester a sledovat, jak zvolené strategie fungují dohromady v diverzifikovaném portfoliu.

   

  26.1.2024

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.

  • Líbí se 1

  Sdílíme, co nám samotným funguje.
  7 výukových lekcí.

  Jak reálně uspět v tradingu?

  Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)

  Praktický návod, jak v trzích získat šanci vydělávat stovky tisíc až miliony dolarů ročně bez vlastního kapitálu a nutností trávit denně hodiny před počítači (bez práce to ale nepůjde).

  >> Získat kurz zdarma <<

  Další články na toto téma

  Rotační strategie

  Rotační strategie je investiční nebo trading přístup, který se zakládá na systematickém přesouvání kapitálu mezi různými tržními sektory nebo akciemi v závislosti na jejich aktuálním výkonu a očekávaných trendech. Tento přístup je založen na myšlence, že ne všechny sektory nebo akcie budou v určitém čase prosperovat stejně, a proto trader hledá možnosti, kde může využít tohoto cyklického pohybu k získání nadprůměrných výnosů.
  Podrobněji viz článek Co jsou zač rotační momentum strategie?

  Ošálení klamem přeživších - rotační strategie (250 % ročně bez použití páky)

  Pokud bych vám nabídl k předplatnému obchodní systém, který za minulý rok vytvořil zhodnocení 250 % systematickým obchodováním akcií bez použití páky, uvažovali byste o takové nabídce?
  Mnoho obchodníků by bylo minimálně na vážkách, zejména, pokud by měli důvěru v to, že nejde o žádný podvod. A to skutečně nejde. Jde v principu o variantu systému, který již roky vyučuji v otevřené podobě na serveru Finančník.cz v rámci workshopu swingového obchodování. Ten v jedné z možných konfigurací loni, v roce 2020, skutečně vytvořil bez použití páky zhodnocení 250 % a jeho equity křivka vypadá impozantně:

  Konkrétní výkonnost za poslední roky:

  Bylo by výhodné hypotetickou nabídku předplatného přijmout a systém začít na základě publikovaných výsledků další roky obchodovat? V principu jde o přístup, který rozhodně stojí za to mít v portfoliu (viz dále), nicméně chybné by bylo o něm začít přemýšlet poté, co vytvořil za rok zhodnocení přes 250 % a nechat se zlákat touto jedinou informací.
  V tradingu je potřeba naučit hlavu přehlížet extrémně lákavé nabídky vycházející z nadstandardně dobré výkonnosti v poslední době, jelikož tyto jsou zatíženy takzvaným klamem přeživších. Jde o jedno z kognitivních zkreslení, které náš mozek pravidelně šálí. Vyvolává v nás nepravdivé, příliš optimistické závěry díky tomu, že podvědomě věnujeme vyšší pozornost vítězům než poraženým.
  Zmiňovaný systém je založen na poměrně jednoduchém principu. Jde o takzvanou rotační strategii, která drží dlouhodobější pozice v technologických akciích. Konkrétně akciích obchodovaných v indexu Nasdaq 100. Strategie srovná každý měsíc akcie v indexu Nasdaq 100 podle jejich dosavadní výkonnosti (použít můžeme například průměrné zhodnocení za posledních několik měsíců) a otevře pozice v definovaném počtu nejvýkonnějších titulů. Za měsíc provede strategie nové srovnání akcií obchodovaných v indexu Nasdaq 100 podle výkonnosti a případně portfolio upraví tak, abychom opět drželi definovaný počet nejvýkonnějších titulů.
  Výše uvedené výsledky ukazují výkonnost přesně takto jednoduchého systému. A zde se skrývá malá past na začínající obchodníky, kteří vnímají především možná zhodnocení, ale nemají ještě dostatek zkušeností informaci zařadit do kontextu. Krásné zhodnocení v roce 2020 bylo dosaženo zejména díky držení akcie Tesly (TSLA), která sama o sobě vytvořila za rok zhodnocení přes 700 %. Velkých zhodnocení dosáhlo i několik dalších technologických titulů, které těžily z pandemie koronaviru.
  Dokážou technologické akcie vytvořit příští rok podobné zhodnocení? To je pochopitelně velkou neznámou. Současně to znamená, že je velkou neznámou, jakou bude mít uvedený systém v daném nastavení výkonnost v příštím roce.
  Přesto jsem sám dostal v minulých dnech e-mailem nabídku z renomovaného zahraničního serveru na pronájem systému Tech Comets za „pouhých“ 97 dolarů měsíčně s aktuální 20% slevou:

  Autor v nabídce popisuje, jak s pomocí speciální kombinace proprietárních indikátorů patřících k těm nespolehlivějším, které kdy objevil, postavil rotační systém obchodující akcie indexu Nasdaq 100 a v roce 2020 dosáhl zhodnocení 99,5 %. Tu dokazuje velmi podobnými grafy a tabulkami, které jsem publikoval výše. Výsledky jsou podobné bez ohledu na skutečnost, že jsou v systémech použité jiné kombinace indikátorů a vstupních logik. Protože za konkrétním zhodnocením nestojí kombinace proprietárních indikátorů, ale samotná alokace kapitálu do nejvíce rostoucích technologických titulů akcií obchodovaných v indexu Nasdaq 100 v roce 2020, které hodnotily nevídaným tempem.
  Klam přeživších je jedna ze silných psychologických bariér, kterou se budete muset coby tradeři naučit překonávat. Má hodně společného s tím, že zejména z počátku obchodníky více bolí příjmy, které nerealizovali než ztráta, kterou jim trh nadělil. Jsem absolutně přesvědčený, že spousta obchodníků si předplatí systém Tech Comets za 97 dolarů měsíčně (s 20% slevou), aby příští rok zjistili, že vychvalované proprietární indikátory přestaly najednou fungovat a dalších 100 % za rok se nekoná. Což je pochopitelné, protože výsledek systému není důsledkem použitých indikátorů, ale výkonností Tesly a několika dalších technologických firem, které v průběhu pandemie koronaviru v roce 2020 silně posilovaly.
  V obchodování je dobré hledat neustále inspiraci v tom, co funguje. Je ale současně potřeba naučit se potlačovat potřebu rychle vstupovat do trhů a systémů, kterým se zrovna extrémně daří a o kterých se hodně hovoří. Takové příležitosti už jsou vesměs pasé.
  Ohromné množství obchodníků se točí v bludném kruhu, kdy jen naskakují do přístupů, které zažily zrovna dobré období. Nevědomky jsou tak stále dokola ošáleni klamem přeživších. Vnímají pouze historické vítěze a neuvědomují si, že historie se neopakuje a budoucnost přinese vítěze jiné.
  Osobně technologické akcie z Nasdaq 100 také v portfoliu pomocí rotačního systému obchoduji, ale výrazně konzervativněji a především v portfoliu s ostatními systémy. Rozhodně tak rotační strategie představuji zajímavý arzenál nástrojů, které nám generují peníze. A na výše uvedeném příkladu vidíte, že jejich obchodování opravdu není složité a dokáže odměnit.
  Jak konkrétně strategii naskriptovat a testovat?
  Nevíte, jak konkrétně strategii nadefinovat, aby se dala snadno otestovat v Amibrokeru a zapojit do portfolia? Výše uvedené statistiky jsou výsledkem posledního tutoriálu TechLabu, který naleznete zde.
  TechLab je komunita na Finančníkovi, kde postupně řešíme technická témata s obchodováním a mimo jiné v něm každý týden naleznete podobný technicky zaměřený tutoriál. Do skupiny je možné se přihlásit zde.
×
×
 • Vytvořit...