Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
 • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Několik praktických tipů pro práci se Sierra Chart

  Sierra Chart je jeden z velmi dobrých programů pro technickou analýzu, který rád používám coby základní software pro intermarket analýzu. Program obsahuje mnoho užitečných funkcí, které však začínající trader nemusí pro jeho celkovou košatost vůbec objevit. V dnešním článku proto najdete několik tipů na postupy, které mně osobně pomáhají v každodenním tradingu.

  Skrytí okrajových lišt grafů

  Analyzujete-li najednou více grafů, bude se vám hodit na ploše každý centimetr místa. V takovém případě se mi velmi osvědčilo nastavit zobrazované grafy tak, aby neobsahovaly klasickou horní lištu se jménem okna. Nejen, že lišta zabírá dost místa, ale je také velmi výrazná a zbytečně odvádí pozornost.

  Lištu u grafů můžete vypnout skrz nastavení:

  Global Settings > General Settings, záložka User Interface a zde v levém sloupci odškrtněte volbu Show Title Bar on Chars.

  Jakmile nastavení potvrdíte kliknutím na tlačítko OK, plocha Sierra Chart bude hned o trochu přehlednější:

  Grafy zobrazené bez titulní lišty lze v Sierra Chart pouze zmenšovat nebo zvětšovat. Pokud budete chtít graf zavřít nebo jej na ploše přesunout, je nejefektivnější znovu povolit Show Title Bar on Charts, provést změnu layout a pak titulní lištu vypnout.

  Propojení více grafů

  Většina programů pro technickou analýzu umožňuje obchodníkům propojit mezi sebou několik oken s různými grafy a následně je ovládat společnými příkazy. V případě Sierra Chart se propojení grafů nastavuje přes Chart > Chart Setting nebo horkou klávesou F5.

  Zde nás zajímá třetí záložka Advanced Settings 2. Grafy, které chceme mít propojené, musí obsahovat stejné Link Number. Na screenshotu je link number číslo 1. Je zcela lhostejné, jaké číslo do pole vyplníte. Grafy, které mají vyplněné stejné Link number, jsou propojené. Můžete si tedy vytvořit i několik sad grafů s různými čísly propojení.

  Osobně většinou pracuji v rámci intermarket analýzy se čtyřmi grafy na jedné ploše. U všech grafů nastavím stejné číslo propojení (link number), abych je mohl ovládat najednou. Přes propojení můžeme ovládat následující vlastnosti grafu:

  Link Symbol - Zobrazený trh
  Link Bar Period – Timeframe
  Link Scroll Position – Pozice v grafu
  Link Session Times – Nastavení obchodních hodin

  Propojení funguje tak, že všechny propojené grafy (tj. se stejným linkem), budou mít vždy nastavenou stejnou hodnotu v parametrech, které jsou propojeny. Tj. pokud zaškrtnete první volbu Link Symbol, tak v případě, že na jednom grafu změníte symbol trhu, ten se automaticky změní na všech dalších propojených grafech. Tato volba je tedy přínosem v případě, že máme na ploše několik různých grafů s různým timeframe pro jeden trh a chceme všechny grafy změnit najednou.

  Nastavení mých grafů vidíte na screenshotu – mám propojené vše kromě symbolů (protože na každém z grafů mám jiný trh). Toto nastavení může v případě intermarket analýzy ušetřit opravdu hodně času –zkuste si například procházet historické grafy se zapnutou funkcí Link Scroll Position a bez ní.

  Jednoduché přepínání timeframe

  Mnoho obchodníků zanedbává práci s vyššími timeframy jednoduše proto, že se začnou ztrácet v množství různých grafů a nastavení.

  Stejně jako v jakémkoliv jiném softwaru také v programu Sierra Chart můžeme nadefinovat různé „záložky“ ( v terminologii Sierra Chart jde o tzv. ChartBook) a v nich si nastavit grafy s různými timeframy. Osobně mi však podobné řešení nepřijde dostatečně flexibilní. Rád si zakresluji do grafů různé čáry a pásma označující S/R úrovně a pokud bych měl pracovat s několika grafy najednou, bude to znamenat buď extra práci navíc se zakreslováním čar do několika různých grafů, nebo budu mít analýzu jen v některých grafech.

  Proto upřednostňuji rychlou změnu timeframu v rámci jedné pracovní plochy. V Sierra Chart to jde velmi jednoduše - na numerické klávesnici stačí kdykoliv zadat příslušný timeframe (např. číslo 15 pro patnáctiminutový timeframe) a stisknout ENTER. Máte-li navíc grafy propojené skrz výše uvedené Link Bar Period, automaticky se vám změní timeframe na všech propojených grafech. V rámci této změny zůstane zakresleno vše, co jste si dosud do grafů označili. Velmi snadno tak můžeme získat tolik potřebný „nadhled“ nad aktuální situací z pohledu vyššího timeframe a během okamžiku se vrátit zpět do hlavního obchodovaného rámce.

  Kontrola velikosti datových souborů

  Pracujete-li v programu Sierra Chart s tickovými daty, doporučuji čas od času zkontrolovat, jak velké soubory představují data pro jednotlivé trhy.

  Máte-li program Sierra Chart nainstalovaný tak, jak to doporučuje výrobce, naleznete instalaci na disku v adresáři C:\SierraChart. Datové soubory jsou v podadresáři data. Sierra Chart ukládá intradenní data do souborů s názvy trhů, ty se tak mohou lišit podle datových zdrojů, které používáte. Vesměs však půjde o soubory s příponou .scid.

  Rozumná velikost datových souborů je podle mé zkušenosti max. několik set mega bytů. Pro Sierra Chart není problém pracovat i s podstatně větším souborem (např. 2 GB), ale postupně se snižuje rychlost načítání dat, obzvlášť, pracujete-li s několika grafy najednou. Velikost datových souborů ovlivňuje nastavení Intraday data storage unit, kterou naleznete pod Global Settings > Data/Trade Service Settings:

  Nejmenší jednotka je tzv. tick, což je rozlišení využitelné zejména pro vytváření různých alternativních timeframů a pro replay grafů. Ukládáte-li data v „tickové kvalitě“, je dobré kliknout na tlačítko Large Data File Settings a zde nastavit maximální povolenou velikost pro datové soubory skrz nastavení Automaticaly Move Out Data From Large Intraday Data Files. Sierra Chart bude automaticky rozdělovat datové soubory v případě, že jejich velikost přesáhne natavený práh.

  TIP: Potřebujete se naučit základy práce s programem Sierra Chart? Finančník.cz pořádá praktický kurz Kurz používání programu Sierra Chart .

  6.4.2011

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


  Mohlo by vás dále zajímat

  daily graf a intraday graf se rozcházejí v hodnotách

  Přeji hezký den, dnes jsem narazil na zvláštnost která mě velmi zaskočila a proto jsem chtěl někoho požádat zda by mi to mohl vysvětlit. V programu sierra chart jsem testoval svou strategii na trhu FXH17 a zjistil jsem že daily graf a intraday graf se rozcházejí v hodnotách (viz. obrázek). Data

  Praktické základní tipy pro práci se Sierra Chart

  Jelikož většina fims obchodníků dnes pracuje se Sierra Chart, je na čase opět publikovat tipy, které vám pomohou s efektivitou práce v tomto programu. Ten je pro intradenní obchodování výborný, ale přes své ohromné možnosti nastavení pro začínající tradery někdy až příliš komplikovaný. Pojďme si tedy společně práci opět trochu zjednodušit některými základními tipy.
  Nastavení barevnosti
  Obzvlášť v intradenním obchodování doporučuji nastavit příjemnou a zároveň kontrastní barevnost, ve které vynikne to, co je pro vás v grafu nejzásadnější – pro mě je to v cenovém grafu price action a v orderflow okně numbers bary. Pracuji s barevností vycházející z tohoto schématu:

  Barevnost všech oken najednou nastavíte přes Global Settings > Graphics Settings. Zde je potřeba zeditovat všechna potřebná políčka. Především Chart Text = text v grafu, Chart Background = pozadí. Barevnost svíček nastavíte přes pole CandleStick UP Outline/Fill atd. Pokud nevíte, co konkrétně políčko znamená, stačí změnit barvu, kliknout na „Apply“ a sledovat, která oblast se změnila.
  TIP: Pokud chcete mít v SC současně černobílé grafy například pro tisk, tedy kontrastní a bez barevného pozadí, můžete si je otevřít do separátního Chartbooku a nastavit jim vlastní barevnost. Barevnost jednoho samotného grafu se nastavuje přes Chart > Chraphics Settings. Zde nahoře odškrtnete „Use Global Graphics Settings Instead of These Settings“ (použít globální nastavení místo těchto nastavení) a nastavíte barevnost pro daný konkrétní graf. Do grafu si pochopitelně můžete zobrazovat exekuce obchodů (tj. šipečky, kde jste vstupovali/vystupovali), protože tyto informace jsou v celé Sierra Chart dostupné globálně.
  TIP2: Pokud chcete překopírovat graf z jednoho Chartbooku do druhého nebo v rámci jednoho chartbooku, použijte Chart > Duplicate Chart to Chartbook, resp. Duplicate Chart. Tímto způsobem můžete rychle vytvořit kopii aktuálního grafu a jen mu změnit následně barevnost například pro tisk.
  Automatické otevírání chartbooků
  Sierra Chart by se vám určitě měla otevírat tak, jak ji budete používat. Všechny chartbooky, které chcete otevírat po spuštění programu si nastavte do „Global Settings > General Settings a soubory vložte přes „Add“ do políčka Files to Open On Startup.
  Využívejte možnost předdefinovat si tlačítka pro používané nástroje
  Určitě doporučuji upravit si SC podle svých potřeb tak, že si do záhlaví nastavíte tlačítka nejčastěji používaných nástrojů:

  Tlačítka si nastavíte přes Global Settings > Customize ToolBar. Je zde možnost si přednastavit až 8 barů, ale osobně si vystačím s jedním. Tlačítka vytvoříte jednoduše tak, že vyberete nástroj v levém okně a tlačítkem Add -> jej přenesete do pravého okna. Speciálními nástroji jsou pak „Tool Confing 1–8“:

  Přes tyto konfigurační tlačítka si můžete vybírat rychlou konfiguraci zvoleného nástroje. Pokud budete například chtít stejně jako já pracovat s různě barevnými horizontálními linkami pro zakreslování S/R úrovní, přidejte si do toolbaru tlačítko „Horizontal Line Tool“ a několik konfiguračních tlačítek – například Tool Confing 1 až 3.
  Následně si přednastavte konfiguraci nástroje horizontální linka. Použijeme volbu Global Settings > Tool Configs a vybereme Horizontal Line. V boxu pro konfiguraci nástroje jsou vidět tlačítka TC1 až TC8 – což jsou zmíněné různé konfigurace. Pak stačí nastavit parametry linky a kliknout v záhlaví na Save As a zvolit například TC1:

  Pro použití horizontální linky s příslušnou barevností a tloušťkou vyberu tlačítko pro nástroj horizontální linky a konfiguraci zvolím kliknutím například na tlačítko TC1 nebo jiné. Rychle tak mohu zakreslovat linky v přednastavené konfiguraci:

  Zakreslování S/R úrovní z vyšších timeframů do nižších
  V rámci FIMS hodně pracujeme s vyššími timeframy, do kterých si zakreslujeme S/R úrovně. Dnes pro to používám výše zmíněné horizontální linky. Následně chci, aby se mi tyto linky automaticky překreslovaly do nižšího timeframu. To lze nastavit tak, že v chart settings nízkého timeframu (F5) vložím do pole „Copy Chart Drawings From Chart #" jméno chartbook, dvojtečku a číslo grafu, ze kterého chci linky kopírovat. Můj chartbook s vyšším timeframem se jmenuje „3_FIMS30m“ a takto pak vypadá ono propojení:

  Sierra Chart a její nové kontinuální kontraktní měsíce

  Od listopadu 2013 nabízí Sierra Chart vlastní ticková data za rozumný poplatek. Nově přibyla velmi zajímavá možnost zobrazování kontinuálních kontraktních měsíců.
  O tickových datech Sierra Chart jsem podrobněji psal v článku Nový Sierra Chart real-time datafeed – kvalitní a současně levná ticková data. Od této poslední zprávy rozšířila Sierra Chart svá data i o další burzy (ICE USA, ICE Europe a Eurex). Základní balíček obsahující burzy CME, CBOT, NYMEX, COMEX stojí 35 dolarů (pro obchodníky s ostrými účty u některého z podporovaných brokerů).
  Sám data posledních několik měsíců používám a shledávám je úplně stejně kvalitní jako data od IQFeed, která stojí několikrát tolik. Jednou z posledních věcí, které mi v datech od SC chyběly, byla kontinuální data. Ta se Sieře podařilo zprovoznit nedávno ve velmi použitelné podobě.
  Kontinuální kontrakty představují pospojované jednotlivé kontraktní měsíce. Na rozdíl například od akcií se komodity (futures kontrakty) neobchodují kontinuálně – většinou se paralelně obchoduje hned několik kontraktů s různou dobou expirace s tím, že většina obchodníků se zaměřuje na nejlikvidnější nejbližší kontraktní měsíc. V průběhu času se tak postupně „roluje“ mezi jednotlivými kontraktními měsíci. To přináší určité komplikace zejména při dlouhodobých analýzách. Zobrazíte-li si dlouhou historii (například roční) aktuálně obchodovaného kontraktního měsíce (například březnový 2014 pro trh YM), bude celá historie zobrazena s použitím tohoto jednoho kontraktního měsíce. Přičemž vzdálenější měsíce budou zcela bez likvidity a často plné mezer (protože obchodníci v tu dobu obchodovali některý z likvidnějších kontraktních měsíců s dřívější expirací).
  Pro analýzu dlouhodobějších grafů je tak třeba pospojovat příslušné části jednotlivých kontraktních měsíců a vytvořit z nich jeden kontinuální kontrakt.
  Otázka samozřejmě je, jaké pravidlo použít pro vytvoření kontinuálního kontraktu – obchodníci v reálu přecházejí mezi jednotlivými kontraktními postupně. Mezi výrobci softwaru a obchodníky tak existují různé metody, jak kontinuální kontrakty vytvářet. Nejčastěji se roluje na základě určitého fixního dne v expiračním měsíci nebo na základě analýzy volume. Vytvořené kontinuální kontrakty se pak mohou v jednotlivých programech lišit, ale není to nic zásadního – pro tradera je důležité, aby věděl, jaký styl vytváření kontraktu používá a například obchodoval stejnou technikou, kterou bude používat pro své testování.
  Osobně jsem si zvykl pracovat s kontinuálními daty z IQFeed a nová data od Sierra Chart chci tak mít co nejvíce přiblížena tomuto mému „standardu“. V US indexech se mi osvědčilo nastavit rolování podle data, a to konkrétně 9 dnů před třetím pátkem v expiračním měsíci. V programu je třeba to nastavit u jednotlivých symbolů pomocí Global Settings > Symbol Settings. Záložka Rollover:

  Kromě způsobu rolování je u kontinuálních kontraktů potřeba vyřešit ještě jednu otázku – jestli historická data upravovat, či nikoliv. Jak jsem kdysi ukazoval na Finančníkovi v tomto článku, různé kontraktní měsíce obchodovány za různé ceny. Pokud tedy pospojujeme jednotlivé kusy různých kontraktních měsíců, získáme soubor, který bude v místě "spojení" mít velké mezery. Mezery přitom nevznikly momentem obchodování, ale proto, že kontrakty jsou z různých fundamentálních důvodů různě drahé (kontrakt s pozdějším dodáním kukuřice bude většinou dražší, protože je kukuřici třeba někde uskladnit atd.). Z daného důvodu jsou kontinuální kontrakty matematicky "přepočítávány". Nejlepší vysvětlení vám nabídne prostudování dříve uveřejněného obrázku z programu TradeStation:
  Na obrázku je jeden trh – kukuřice. Všimněte si šedivého pruhu. Ten označuje místo, kdy na základě kritéria likvidity došlo k "počítačovému přerolování" z jednoho kontraktního měsíce do druhého. Horní graf vznikl jednoduchým spojením dvou příslušných kontraktních měsíců – jak už bylo několikrát řečeno, kontraktní měsíce se z principu obchodují za různé ceny, protože např. u kukuřice v sobě měsíce nesou i náklady (např. na skladování), a proto vznikla ona mezera. Mezera, která však nebyla způsobena např. obrovským tlakem na nákup, jako je to u běžných gapů.
  Takové mezery by nám velmi zkomplikovaly testování trhů – celkový aktuální trend v kukuřici daný obchodní aktivitou byl dolů a jen proto, že jsme spojili dva kontraktní měsíce, bychom tento trend přerušili. Jakékoliv strategie používající např. trendové linky, různé klouzavé průměry atd. budou zcela mimo realitu. Proto většina obchodníků pracuje při testování s tzv. "přizpůsobenými" (angl. adjusted) kontraktními měsíci. Metod je opět celá řada a bylo by zbytečné se pouštět do výkladu všech, zejména proto, že ve většině programů se setkáte s jedinou možností – tzv. zpětným přizpůsobením, kdy se bere za hlavní aktuální kontraktní měsíc (tj. poslední v kontinuálním kontraktním měsíci) a všechny minulé kontraktní měsíce program automaticky posune tak, aby na sebe navazovaly. Na naší jednoduché ukázce byl předcházející kontraktní měsíc posunut "nahoru" o rozdíl zobrazené mezery.
  V Sierra Chart máme tak k dispozici dvě volby pro vytváření kontinuálních kontraktů – bez úprav a „back adjusted“. Volbu naleznete v menu Chart > Chart Settings, záložka Advanced Settings:

  Ve svých dlouhodobých grafech pak používám volbu Continuous Futures Contract – Date Rule Rollover, Back Adjusted. V Main Settings okna Chart Settings pak stačí nastavit dostatečnou historii dat a SC automaticky zobrazí kontinuální graf. Ten je velmi podobné grafu, který získávám z IQFeed. Není zcela stejný právě z důvodu použití různých algoritmů pro rolování u různých poskytovatelů dat, ale rozdíly jsou natolik minimální, že je – zejména u diskréčního obchodování – není třeba nijak hlouběji řešit.
  Podporu pro kontinuální kontrakty se Sieře podařilo zapracovat ke svým datům z mého pohledu na velmi solidní úrovni.
×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.