Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Prohledat Finančník.cz

Zobrazeny výsledky pro štítek 'finanční páka'.

 • Filtrovat podle štítků

  Napište klíčová slova oddělená čárkou
 • Filtrovat podle autorů příspěvků

Typ obsahu


Diskuze

 • Otevřená sekce
  • Poradna
 • Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka
  • TechLab
  • Trading Room
  • AlgoLab: Stavba intradenní mean reversion strategie
  • Základy práce s programem Amibroker
  • FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow
 • Archiv původních anonymních diskuzích
  • Obecné diskuze

Kategorie

 • Uzavřená sekce - FIMS1
 • Uzavřená sekce - FIMS2
 • Uzavřená sekce - AOS
 • Uzavřená sekce - AOS2
 • AlgoLab
 • TechLab

Kategorie

 • Praxe
 • Seriály
  • Komoditní Manuál
  • Psychologie obchodování
  • Obchodujeme FOREX
  • Obchodování spreadů
  • Obchodujeme opce
  • Cenové patterny
  • Software pro obchodování
  • Business jménem trading
  • Money-management
  • Live trading
  • Typy grafů
  • Profitabilní obchodování A-Z
  • Jak na obchodní plán
 • Získání kapitálu
 • Pronájem strategií
 • Obchodní strategie: průvodce mými obchodními plány

Hledat výsledky v ...

Najít obsah, který ...


Datum vytvoření

 • Začátek

  Konec


Naposledy zaktualizováno

 • Začátek

  Konec


Filtrovat podle počtu...

Registrace

 • Začátek

  Konec


Skupinu


Jméno autora

Nalezeno výsledků: 3

 1. petr

  Finanční páka

  Finanční páka je nástroj, který obchodníkům umožňuje obchodovat na trhu s hodnotou, která daleko přesahuje skutečný kapitál, který vložili. Je to trochu jako když si vezmete hypotéku na dům: nemusíte zaplatit celou částku hned, ale dům je vaším aktívem a závazkem zároveň. V kontextu obchodování na finančních trzích se tímto způsobem umožňuje obchodníkům dosáhnout vyšších výnosů, ale zároveň také zvyšuje riziko. Představte si například, že máte 10 000 USD a chcete investovat do akcií. Pokud využijete finanční páku 1:10, můžete obchodovat akcie v hodnotě 100 000 USD. To znamená, že pokud cena akcií stoupne o 10%, váš zisk je 10 000 USD, což je 100% návratnost vašeho původního kapitálu. Na druhou stranu, pokud cena akcií klesne o 10%, vaše ztráta je také 10 000 USD, což může vyčerpat váš původní kapitál. Důležité je chápat, že finanční páka je dvousečná zbraň. Zatímco může výrazně zvýšit potenciální výnosy, může také dramaticky zvýšit potenciální ztráty. Proto je nezbytné mít správné řízení rizik a být si vědom možných dopadů negativních cenových pohybů. Mnoho brokery a obchodních platforem nabízí finanční páku jako standardní součást svých služeb, ale je důležité si uvědomit, že větší páka znamená větší riziko. Pro mnoho začínajících obchodníků může být lákavé využívat vysokou páku v naději na rychlé zisky, ale je nezbytné být obezřetný a dobře rozumět mechanismům a rizikům spojeným s jejím používáním
 2. petr

  Obchodní účet vymazán

  V posledním článku věnovaném obchodování cizích strategií jsem použil strategii FUTURES CME-NYMEX jako ukázku typického systému, který si obchodníci rádi pronajímají. Systému, který dosahuje nadstandardních výsledků (138 % ročně) při zvládnutelném drawdownu (36 %) a na kterém vesměs ztratí peníze. Takto vypadala výkonnost v době publikování původního článku: Současně jsem v článku uváděl důvody, proč bych si podobnou strategii nikdy nepronajal. Pokud to shrnu, tak hlavní důvod je vysoká používaná páka při poměrně vysoké volatilitě výnosů, které dříve nebo později povedou k ohromným drawdownům. A neuplynulo ani čtrnáct dnů a systém, který do té doby rok fungoval s krásnými výsledky, účet vymazal. Takto vypadaly jeho výsledky těsně předtím, než autor systém skryl: Co si z dané situace vzít? Sám jsem rád, že jsem jednomu obchodníkovi, který pronájem systému zvažoval, ušetřil ohromné peníze. Obecně je dobré si neustále připomínat, že obchodování je v důsledku o matematice a statistice. Pokud některé údaje vypadají až příliš dobře na to, aby byly udržitelné v praxi, s téměř jistotou pravdivé nebudou. V tradingu neexistuje svatý grál. Pokud hledáte systém vydělávající dlouhodobě stovky procent ročně při kontrolovaném risku vedoucímu k maximálnímu drawdownu několika desítek procent, tak takový nenajdete. Věřím, že řadě obchodníků daná situace pomohla k uvědomění, že v obchodování je mnoho velmi podstatných informací skryto „pod pokličku“ a člověk jim začne rozumět až se získáním tisíců hodin praxe. Proto je velmi důležité začít obchodovat ideálně bez páky a zkušenosti získávat postupně. Nebo se alespoň o záměrech radit s opravdu zkušenými obchodníky a snažit se přijmout jejich rady. Jaké základní tipy dodržovat, aby vám podobné strategie nevymazaly účet? Strategii bych si pronajímal od obchodníků, kteří nejsou anonymní a mám povědomí o jejich zkušenosti. Dobré je pronajímat si strategie s delší ověřenou výkonností (ideálně 3–5 let). Extrémně důležité je zajímat se o reálný možný drawdown vycházející alespoň z monte carlo simulací za celé období backtestu (který bych chtěl vidět dlouhý 10 až 15 let). U pronajímaných strategií bych tento drawdown mířil na cca 15 % použitého kapitálu. Nenaskakoval bych do strategií, kterým se v poslední době extrémně dařilo. Protože po pozitivních obdobích přicházejí drawdowny. Je potřeba zjišťovat, jak konkrétně je u strategie řízen risk (jestli jsou použité stop-lossy, na jaké úrovni atd.). A určitě platí. Pokud si nejste jisti, tak se ptejte. Na Finančníkovi můžete využít například TechLab, kde se snažím sdílet veškeré se zkušenosti s trhy.
 3. Jak posuzovat výsledky našeho obchodního systému? Jak nastavit adekvátní risk management a zvýšit tak dále výnosnost systému? Většina začínajících obchodníků posuzuje u svých systémů jediný parametr – vygenerovaný profit. To pochopitelně není správně, neboť taková optika vede akorát k hledání přeoptimalizovaných přístupů, které v reálu nebudou příliš robustní. Oblast vyhodnocování systémů a řízení risku je velmi komplexní a v rámci tohoto seriálu by nedávalo smysl zacházet příliš hluboko. Pojďme tak k tomu nejdůležitějšímu. Ve vyhodnocování obchodních systémů se vždy zaměřuji na určitou kombinaci risku a zisku (nazvěme tuto kombinaci například risk profil strategie). Obecně platí, že čím vyšší risk jsme nuceni podstoupit, tím vyšší výnosy by měly být k dispozici. Risk můžeme zjednodušeně vyhodnocovat například jako historický drawdown (pokles kapitálu) generovaný ztrátovými obchody. Každá strategie má drawdown, ale je otázkou, jak veliký. Agresivní systémy používané v různých soutěžích zaměřených na co nejvyšší zhodnocení mají risk vyšponovaný na maximum, protože jediným cílem vítězů je mít co nejvyšší zisk (a vyhrát soutěž) bez ohledu na možnou ztrátu účtu. Systémy používané fondy mají výrazně menší zhodnocení, protože cílem fondů je co nejstabilnější distribuce profitů. Sami si dokážete představit, co by s klienty dělaly na účtu třeba 70% drawdowny… Konkrétní risk profil je tak do značné míry o osobních preferencích a individuální akceptaci risku. Přičemž v portfoliu můžete mít pochopitelně strategie s různým risk profilem. Sám mám také některé agresivní strategie s vyšší výkonností a většími drawdowny aplikované na menší účty a pak konzervativní strategie aplikované na větší kapitál. Risk profil strategie je dán několika parametry, které můžeme ovlivňovat. V prvé řadě je to pochopitelně samotný obchodní systém, ale risk (a tak i zhodnocení) ovlivňujeme i position sizingem – velikostí pozice, kterou obchodujeme. Pojďme si to ukázat konkrétněji. Systém FBLL přestavovaný zde obchoduje v základním nastavení bez jakékoliv páky. Výsledná hodnota samotné equity křivky tak pro mě není tak důležitá jako její stabilita a hloubka drawdownu. Ty totiž určují, jestli mi dává smysl systém obchodovat s pákou a dosahovat tak se stejnými pravidly vyššího zhodnocení. Připomínám equity křivku, která vypadá takto: Takto pak vypadají průběžné drawdowny z původního kapitálu: Vidím maximální drawdown kolem -12 % a poměrně velmi vyrovnané drobnější poklesy kapitálu v pásmu 4-5 %. Tyto hodnoty jsou pro mě úměrné průměrnému zhodnocení cca 16,4 % ročně. Pochopitelně v rámci kontextu této jednoduché strategie obchodované na denních datech! Samozřejmě, že lze stavět lepší strategie, vydělávat více na nižších timeframe, ale současně lze těžko očekávat nalezení automatizované strategie generující drawdown 10 % a dlouhodobě vytvářející roční profit 100 %. Tyto souvislosti jsou velmi důležité a ve statistikách svých programů naleznete několik proměnných vyjadřujících výkonnost strategie právě s ohledem na vztah risku a zisku (já mám rád například sharpe ratio). A je opravdu velmi důležité těmto parametrům věnovat náležitou pozornost. Má-li strategie konzistentní distribuci profitů a nízký drawdown, můžeme její výkonnost zlepšit hned několik kroky: Obchodováním s vyšší pákou. Běžná páka pro obchodování akcií a ETF je u brokerů 1:2. S většími účty ale není problém obchodovat s pákou 1:4 (při použití dalších finančních nástrojů lze páku dále zvyšovat). Budu-li FBLL obchodovat s pákou 1:2, vychází z backtestů maximální drawdown 24 % a průměrné zhodnocení by mělo být cca 32,8 %. Budu-li agresivnější obchodník (nebo pokud budu mít strategii diverzifikovanou jinými strategiemi), mohu použít páku 1:4 a generovat profit výrazně vyšší (ale s adekvátním, již nezanedbatelným riskem). Začínáte vnímat, jak samotný celkový profit strategie příliš neznamená a jak důležité je mít pod kontrolou risk? Jeho řízením pak lze ovlivňovat finální výkonnost nasazeného portfolia! Reinvestováním dosažených zisků. Generované zisky někteří obchodníci spotřebovávají, jiní je nechávají na účtu. Tím zvyšují jeho velikost a mohou v průběhu času navyšovat obchodované pozice. Toto už je pokročilé téma, v rámci kterého musí trader myslet na řadu faktorů. Pro názornost tak publikuji jen simulaci, jak by equity křivka vypadala při jednoduchém navyšování pozic podle dostupného kapitálu (vždy bychom do nové pozice investovali 1/5 kapitálu, který je aktuálně k dispozici): Výsledky jsou v tomto případě opět bez páky a vzhledem k tomu, že maximální drawdown je opět cca 12 %, je možné je dále zvyšovat obchodováním s využitím páky. Sami vidíte, že se pak rázem dostáváme už do velmi solidních zhodnocení. Přitom jediné, co v rámci této lekce měníme, jsou parametry risk managementu při použití stále stejného jednoduchého systému. V tradingu je skutečně potřeba hlavně začít, netlačit v první fázi na profity, ale snažit se pochopit prostředí ve kterém se pohybujeme. Naučit se řídit risk, ovládat svou hlavu a pomalu se posouvat dopředu – například podle návodu, který jsme si uvedli v minulém díle seriálu.
×
×
 • Vytvořit...