Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Proč nefungují populární metody technické analýzy


Olympusko

Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 278
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Tvrdím, že žádná metoda, která je široce dostupná pro průměrného tradera ze principu nemůže fungovat na vyspělém vysoce likvidním trhu. Dostupností se rozumí jednoduchost samostatné realizace, nebo nákup za nevelkou cenu programů autotradingu. Například, realizovat výpočet průsečíků dvou linií MAD nedělá prakticky žádný problém ani traderu-nováčkovi.

Důkaz tohoto tvrzení je jednoduchý. Trh vytvářejí jeho účastníci: banky, obchodní a výrobní společnosti, a v určité míře i celý souhrn traderů. Právě tradeři dělají trhy efektivními. Kdyby existovala možnost zakázat spekulativní operace na trhu, pak samozřejmě by se trh nestal najednou plně předpovídatelným. Ale dostatečně efektivně prognózovat trhy by bylo možné standardními metody, které jsou široce a s úspěchem používaný v jiných ekonomických oblastech – v retailu, v bankovnictví, v pojišťovnictví atd. Obraty, které vytvářejí tradery v celkovém součtu nejsou tak velké ve srovnání se zbývajícím tržním obratem. Ale i tržní závislosti nejsou až tak silné. Celková masa traderů se snaží vydřít z trhu maxima a tím ruší tržní závislosti. Současně probíhá rozdělení příjmů, který lze omezeně „vydřít“ z tržních zákonitostí mezi celkovým „kolektivem traderů“. Samozřejmě, rozdělení příjmů není rovné. Je očividní, že lví podíl nedostávají ti, kteří obchodují podle MACD, eliotových vln, úrovní Fibonacci a jiných metod, široce popsaných v populární a dostupné literatuře. Někteří „specialisté“ se vrhají do jiného extrému a pletou složitost metody se složitostí výpočtu – začínají používat „složité“ metody jako je „Neurosítě“ bez fundamentálního pochopení, nakolik jsou standardní algoritmy neurosítí náročné k objemu a ke kvalitě zpracovávaných dat.

Setkal jsem se s názorem, že prognózy vydávané populárními indikátory se mohou následně samostatně realizovat. Jakoby většina traderů vidí prognózy ve svých obchodních terminálech, začíná otevírat pozice v určitém směru. Kvůli tomu poptávka roste a cena nástroje se též začíná měnit ve směru masově otevíraných pozic. Ale je třeba si pamatovat na faktor likvidity a na mechanismus práce „sklenici“ pozic. V nějakém okamžiku kvůli zkřivení nabídky a poptávky vzniká deficit nabídky, a tradeři s pocítěním rizika likvidity začínají o závod posouvat ceny k nejbližším opačným pozicím ve „sklenici“ tak, aby dříve než ostatní mohli uzavřít svoje pozice. Obvykle v těchto okmažících vidíme prudké obraty trendu vypadající jako ostrý sraz. Včas uzavřít pozice nestíhají všichni. A to je smutné.

Existuje taký názor, že vnímavým a pozorným vizuálním studiem grafu kotací lze zpozorovat trendy, obraty trendu, hlavu-ramena, tři samuraje pozorujících jarní sakuru na svahu sváté hory Fudzijama, a jiné nepochybně zajímavé tržní „figury“. Po zpozornění podobných „jevů“ uskutečňovat na jejich základě ziskové obchodní operace. Problém spočívá v tom, že vizuální systém člověka (trader je také člověk) se mnoho milionů let vyvíjel pro splnění úloh typu lovu na mamuta. Ano, geneticky jsme kromaňonci, sběratele hub-jahod, lovci mamutů. Vizuální systém člověka se během milionů let přizpůsobil prognózování procesů přírodního charakteru. Moderní trhy existují ne více než 100 let a jsou umělým procesem.

Proto v kotacích lidské oko snadno vidí trendy a figury, které v realitě na trhu nejsou. A právě proto místo zdařeného lovů na pipy to vychází na lov na „losa“.

Tato sekce byla pouze o kvalitním usuzování (Lyrika). Zkusme dále ukázat maximální komplikovanost vyhledávání reálných tržních závislostí na příkladě použití metod statistické analýzy (Fyzika).

Analyzujeme tržní data

Zkusmě na jednoduchém příkladě ukázat složitost analýzy tržních údajů. Budu přistupovat k analýze tržních dat jako k analýze časových řad. Jsou potřeba některé znalosti o analýze časových řad, autoregresi, důkazech statistických hypotéz. Základními znalostmi v této oblasti musí disponovat každý specialista, který se zabývá autotradingem. Pokud s tím někdo nesouhlasí, nabízím o tom debatovat v komentářích.

V obecném případě se analýzou závislostí v časových řadách rozumí vyhledání vůbec jakýchkoliv závislostí, vyjadřovatelných matematickými prostředky. Nicméně rámec článku mě nutí omezit se na standardní metody analýzy – na autoregresi a na rozložení.

Na obrázku 1 je příklad omezených pozorování některé časové řady, kterou může být historie kotací (například, cen uzavření barů) některého tržního nástroje (měnového páru, akcie, burzovního indexu atd). Lze říct, že graf připomíná chování Forex.

[URL=img179.imageshack.us/i/mamut1.jpg/][IMG]http://img179.imageshack.us/img179/9129/mamut1.jpg[/IMG][/URL]

Uploaded with [URL=imageshack.us]ImageShack.us[/URL]

Obrázek 1 – Omezená pozorování některé časové řady. Možná kotace některého měnového páru forex. Vidíte mamuta?
Připomínám, že prvním okamžikem se rozumí vzetí rozdílu od sousedních čtení časové řady. Operace přechodu k časové řadě prvních okmažíků výchozí řady občas umožňuje zbavit se nestacionarity. Prozkoumejme rozložení prvních okamžiků uvedené časové řady. Na obrázku 2 je hodnocení rozložení prvních okamžiků


Obrázek 2 – Rozložení prvních okamžiku časové řady (viz Obr. 1)

Dané rozložení lze pokládat za normální (normal distribution) s nulovým matematickým očekáváním a jedinečnou standardní odchylkou (standard deviation).

Zjištění faktu normálního rozložení nám dává právo použit standardní metody kontroly statistických hypotéz, konkrétně zkontrolovat autokorelaci (Obr. 3).

Obrázek 3 –Koeficienty autokorelace pro okamžiky 1-ího pořadí výchozí časové řady

Graf autokorelace rychle klesá. Již při t-3 (při logu = 3) se autokorelace mění svůj znak s kladného na záporný. Maximální koeficient autokorelace je dosažen při t-1 (při logu 1) a rovná se 0.074. Kritická úroveň autokorelace v dvoustranném t-testu s úrovni významnosti 0.05 a počtu pozorování 500 se přibližně rovná 0.089, což je více než maximální námi dosažený koeficient autokorelace.

To znamená, že podle statistických standardů existence autokorelace není dokázána. Alternativní řešení – používat méně strohou úroveň významnosti (Například, 0.1 nebo 0.2).

Zde vidíme typický problém výzkumu trních dat, veškerá hodnocení prakticky důležitých závislostí jsou na hranici nebo za hranici statistické dokazatelnosti. Ve stejnou dobu cena chybných důsledků je zcela konkrétní – ztráty.

Vytváříme obchodní strategii

Jelikož na etapě předběžné analýzy jsme pozorovali přece slabou, ale pozitivní autokorelaci, pak lze se pokusit vybudovat několik triviálnějších obchodních strategií, využívajících této vlastnosti. Pro zjednodušení nebudu počítat stop-levely a spready.

Vybudoval jsem tři primitivní obchodní strategie, které používají při přijetí rozhodnutí analýzu pouze 3 naposledy uzavřených barů. Tyto strategie nemají naladěné parametry a nevyžadují provedení procedury optimalizace.

Hodnotit efektivitu strategií budeme podle křivky ziskovosti a koeficientu ziskovosti. Koeficient ziskovosti se určuje jako poměr sumy všech vyhér k sumě všech ztrát

Existují i jiná kritéria efektivity obchodních strategií, ale pro účely články jsou zde uvedená kritéria dostačující..

Tabulka 1 - koeficient ziskovosti strategií


Jak vidíme z tabulky 1 nejlepší efektivitu demonstruje obchodní strategie číslo 2. Ale vzpomeňme si, jak jsme hodnotili spolehlivost autoregrese. Hodnotili jsme důvěrnou pravděpodobnost a uskutečňovali jsme proceduru dokazování statistické hypotézy existence autokorelace. Lze podobné procedury dokazování významnosti vybudovat i pro hodnocení obchodních strategií? To je druhý problém analýzy tržních dat – nevyvinutost statistického aparátu pro hodnocení obchodních strategií ve srovnání s „klasickými“ úlohy aplikované statistiky.
Někteří specialisté na obchodní strategie mohou říct, že podle jejích „zkušeností“ získané hodnoty profit factor jsou nedostačující, že je potřeba dosáhnout profit factoru ne méně 2, což vyžaduje redukovat drawdowny. Ale jakým způsobem dosahují těchto hodnot? Pravděpodobně prostřednictvím zavedení parametrů naladění, optimalizace, zkrácení období optimalizace pro „lepší evidenci“ posledních tržních změn. Ale všechny podobné kroky v „klasické“ aplikované statistice automaticky zpřísňují a komplikují požadavky k dokazování existence statistických vazeb, efektu. Nemyslím si, že oblast automatizace obchodování nepodléhá stejným požadavkům. Tím pádem „vyhnout se“ přísné statistické analýze nepůjde.

Níže jsou uvedeny křivky ziskovosti obchodních strategií získané na dostupné omezené sadě dat. (Obr. 1). Cítíte jistotu v ziskovosti těchto obchodních strategií? Rozhodli jste se je využívat k obchodování? S bohem.

Otevřeme karty, časová řada na obr.1 je plně popisovatelná modelem Brownového pohybu a je zformovaná pomocí dost dobrého generátoru náhodných čísel z balíku MX Excel Data Analysis (lze též využívat funkci RAND v Excelu). Jinými slovy, na dané časové řadě ze principu nelze vybudovat ziskovou obchodní strategii. Ale jak je podobná řadě kotací Forex! Ah, jak podobná... V tomto případě je nám předem znám model časové řady a přesně známe její vlastnosti. Ale v realitě plně určit model tržních časových řad se nedaří. Co více, můžeme jenom zachycovat některé „slabé“ statistické závislosti.


Závěry

Na jednoduchém příkladě jsem ukázal složité problémy vznikající při vybudování obchodních strategií.:

1. Jednoduchá vizuální analýza efektivity obchodních strategií nedává dobré výsledky ze stejného důvodu, ze kterého nedává výsledek vizuální rozpoznávání trendů a figur. Lidské oko je geneticky přizpůsobeno pro lov na mamuty a pro sbírání, a ne pro analýzu složitých umělých procesů.

2. Jednoduché prostředky technické analýzy včetně populárních indikátorů a nástroje vytvoření obchodních robotů neumožňují traderovi vydělávat. Populární prostředky neumožňují traderovi vyniknout v celkovém „davu“ a získat větší kousek traderského dortu. Ziskavají se pouze “drobky», tenkou vrstvou rozmazané po celkovému kolektivu traderů. I tyto drobky jsou efektivně vyjídány spready a komisí brokerů-zprostředkovatelů

3. Objevované prakticky důležité statistické vazby v tržních datech neprochází standardní procedurou dokazování hypotéz.

4. Pro šíření metrik efektivity obchodních strategií nejsou opodstatněná hodnocení intervalů důvěry, procedur určení kritických hodnot. Je těžké v čísle vyjádřit jaké jsou vaše šance dostat zisk podle některé obchodní strategie

5. Statistické podmínky, jako je například rozložení, se daří určit pouze přibližně. Stacionarita tržních časových řad anebo jejích transformací se nedaří potvrdit.

Řešení uvedených problémů může podle mého názoru spočívat v použití tržní historie, která obsahuje významné období pozorování (5 a více let). Také nabízím široce využívat cross-testování obchodních strategií a imitační modelování, neparametrické metody hodnocení. I když je pravda, že tyto metody vyžadují pokročilejší programování, složitý SW a seriózní výpočetní zdroje.

(Pozn.: poslední část obsahuje mnoho vzorců, proto je lepší jí uvést pomocí screenshotu z MS Word - poslední obrázek)


Uvítám konstruktivní diskuzi
S pozdravem

Link to comment
Sdílet pomocí služby


Obrázky:

Obrázek 1 - yfrog.com/4zmamut1j

Obrázek 2 - yfrog.com/49mamut2j

Obrázek 3 - img202.imageshack.us/i/mamut3.jpg/

Tabulka 1 - img97.imageshack.us/i/mamut4.jpg/

Vzorec výpočtu profit factoru - img263.imageshack.us/i/mamut5.jpg/

Křivka ziskovosti 1 strategie - img696.imageshack.us/i/mamut7.jpg/

Křivka ziskovosti 2 strategie - img801.imageshack.us/i/mamut8.jpg/

Křivka ziskovosti 3 strategie - img221.imageshack.us/i/mamut9.jpg/

Matematický model tržních časových řad - img251.imageshack.us/i/mamut10.jpg/

Link to comment
Sdílet pomocí služby

2 Olympusko:

No abych pravdu rekl... zacal jsem to cist, ale po chvilce jsem nabyl presvedceni, ze ctu navod na atomovou ponorku, takze nic pro mne.

Kdyz jedu na vyjizdku na kolo, taky si za pomoci supervykonych pocitacu neprojektuju vsechny polomery zatacek, pocet a silu jednotlivych slapnuti a ja nevim co vsechno, abych byl pripraven na pripadnou chybu matrixu. Vizualne mrknu kudy tudy...a jedu.

No a co se tyce tech drobku.. ja nevim. Ja se umim z drobku celkem slusne nakrmit, tak proc bych si mel delat z hlavy nafukovaci balon a resit, jestli lovim pipy nebo losy, nebo premyslet, cos tim vlastne chtel rict.

Toliko muj nazor
Rob

(A omlouvam se ze jsem to nedocetl.)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to Olympusko:

no já to tedy dočetla, ale asi jsem málo studovaná, nebo možná ještě hůř, málo inteligentní. V podstatě jsem nenašla ten podstatný argument, proč to tedy nejde. Asi žiji v nějaké iluzi, že neustále někdo hýbe cenami tak jak si přeji a vždycky, aby se neřeklo, že je to tak jednoduché, tak mi naštědří nějakou tu ztrátovou sérii obchodů. Měla bych s tím zavčas přestat, dokud nade mnou ten nahoře drží ochranou ruku.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

moja skusenost je taka ze metody o ktorych sa docitam a naprogramujem si ich moc nefunguju, mozno by niekto rad argumentoval citom na trh a podobne ale to je zase nieco co sa neda lahko opisat v nejakej metode... pricom vacsinou sa pise ako je zaposteby disciplinovane dodrzovat system co ale predsa pocitac je a predsa nic moc..

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to VISO,

ano, máte pravdu, že bez diskréčního přístupu naprostá většina systémů nefunguje - alespoň je to můj názor. Dá se to ale dost dobře přirovnat k řízení auta. Neznamená přece, že když budete řídit auto přesně podle značek a daných předpisů, nikdy svou vinou nenabouráte. Určitě znáte větu "nepřizpůsobil rychlost situaci". To znamená, že nejel vyšší než povolenou, ale neodhadl situaci natolik, že způsobil nehodu nepřiměřenou rychlostí....Možná je to špatné přirovnání, ale lepší mě teď nenapadlo. Prostě mechanika, alespoň u mě, nikdy nefungovala, ale je to jakýsi startovní bod k tomu, vypracovat se a potom selektovat obchody podle subjektivního pohledu na danou situaci.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

2 Veronika:

Naopak, je to velmi dobre prirovnani. Na neuvazenou a az zaslepene mechanickou exekuci "automatickych" systemu uz dojelo spousta traderu. Samozrejme vinu svalovali vetsinou na "system" a na ty "zle hochy z WallStreetu". Osobne je neznam, ale jejich pokusy a konce jsou zaznamenany v historickych threadech diskuzi zde na financniku. Ja osobne pripojuji vzdy ke kazde obchodni strategii jako hlavni fitr pouzivani hlavy. Zda se to byt mozna malo sofistikovane, ale celkem dobre to funguje.

At se dari
Rob

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravím vás,bohužel oět další zklamaný člověk,který se snaží přesvědšit ostatní,ŽE TO NEJDE!!!
Olympusko,váš názor samozdřejmě respektuji,ale bohužel nemohu souhlasit s tím co jste napsal.Chce to jen jednu důležitou věc.ZAČÍT VĚŘIT,ZMĚNIT SÁM SEBE A HLAVNĚ MYSLET POZITIVNĚ.Až pak se ukáže ta správná dlouhá cestička,kterou můžete jít.
Michal

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravím, já si to moc nemyslím... já jsem mechanický i částečně diskréční obchodník a rok jedu LIVE. Většina mých mechanických systémů má výsledky v podstatě stejnou výkonnost jako v backtestu. Problémem většiny obchodníků je šílená přeoptimalizace... nejlepší je systém s NULOU fixních hodnot a nejlépe jedním filtrem. Diskréční obchodování se také věnuji, ale dlužno říci, že se nevyrovná výkonnosti dobré mechaniky. Jak už tu jednou někdo psal... Diskréční přístup vám dá falešný pocit toho, že lze odhadnout co se příští minuty nebo hodiny stane... Z principu jsem došel k tomu, že to není možné, protože by jste museli vědět co udělají všichni učastníci trhu... proto provádím obchody čistě mechanicky a od diskréčního přístupu pomalu upouštím, protože mě stál už hodně dolarů.

Kdybych mohl dát radu začátečníkovi, tak bych chtěl říct za prvé aby hledal LOGICKÉ věci a za druhé a z toho vyplývající systémy s opravdovou EDGE a nikoli pouze optimalizovanou na minulá data v podobě překřížení čehosi s čímsi...

Link to comment
Sdílet pomocí služby

MichalMV Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zdravím vás,bohužel oět další zklamaný
> člověk,který se snaží přesvědšit ostatní,ŽE TO
> NEJDE!!!

Michal: Toto mozes ZODPOVEDNE napisat,ak si uz dlhodobo uspesny trader.Koncom roka 2007,ako tu pises www.financnik.cz/forum/read.php?18,30136,89617#msg-89617 si este demoval.Tak prosim ta,vaz slova..


Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jogo

len taka poznamocka . :)

2007 je docela dlha doba. za 3 roky v tradingu sa dokazes dostat na uroven na ktoru sa investori nedostanu ani za 30 .

Olympusko

no napisal si to dost komplikovane. a ja v tom vidim 2 zakladne problemy.

1) predpokladas ze ludske oko je nedokonale (to o tom nahanani mamuta)
2) predpokladas ze obchodny system je subor pravidiel , ktore sa nejakym sposobom odvyjaju od cisto statickeho a statistickeho vnimania predoslej ceny. neberies do uvahy likviditu, volatilitu ,priebeh vnutornych indikacii, ako je open interest, fundamenty, a hrozne vela inych veci nezohladnenych. nestavias system na trhu ale na grafe.


obidva tie predpoklady su chybne

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...