Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Kritika článku Indikátory: BollingerBands (1)


ceo

Doporučené příspěvky

Ahoj všem.

Četl jsem dnes článek "Indikátory: BollingerBands (1)", publikovaný 21.8.2006 a dost zásadně nesouhlasím s jeho obsahem. Myslím, že vyvolává ve čtenáři zcela mylné představy. Osobně mám z toho článku dojem, že autor neví úplně přesně, o čem píše.

Dost jsem přemýšlel, jestli na článek nesouhlasně reagovat, protože nemám chuť někoho zbytečně kritizovat za drobnosti. Tím spíš jednoho z autorů tohoto serveru. Ale jsem natolik přesvědčen, že omyl publikovaný v tom článku je zásadní, že to podle mě za napsání kritického názoru stojí.

Tedy k samotnému obsahu článku:

Nejdříve se autor snaží čtenáře seznámit s jistým základním statistickým aparátem. Popisuje tzv. normální rozdělení a pravděpodobnosti, s jakou náhodné vzorky z tohoto rozdělení „spadnou“ do rozsahu několika standardních odchylek. Do té chvíle je vše, až na přehlédnutelné terminologické nepřesnosti, v pořádku. Je však třeba na tomto místě zdůraznit, že se hovoří o nezávislých náhodných vzorcích. Tedy že jedna vygenerovaná náhodná hodnota z daného rozdělení je absolutně nezávislá na předchozí hodnotě, a dokonce nezávislá na všech! předchozích hodnotách. To je důležité si uvědomit. Pak je opravdu statisticky určité procento náhodných vzorků v dané vzdálenosti od očekávaného průměru.

Posléze autor přechází k vývoji ceny komodit. Naneštěstí je tento přechod velice rychlý a popsaný jen náznakem. Trochu to rozvedu, aby bylo lépe vidět, v čem je skrytý problém, a abychom měli na čem stavět. Z náhodně generovaných hodnot, o jakých byla řeč výše, se vytváří tickový vývoj ceny následujícím způsobem. Zvolí se libovolně cena na počátku, v prvním časovém okamžiku. Je jedno jaká je, není to rozhodující. Cena v každém následujícím bodě se spočítá jako předchozí cena plus hodnota náhodně vygenerovaná. Tato náhodná hodnota může cenu zvýšit nebo snížit. Se stejnou pravděpodobností, protože pracujeme s normálním rozdělením. Snadno lze pak přejít i k barové reprezentaci apod.

Když toto uděláme, tak opravdu dostaneme něco, co velice věrně napodobuje reálný vývoj ceny. Tento výpočet si každý trochu pokročilý uživatel Excelu nebo programátor za pár vteřin napíše a jistě bude překvapen, jak „reálně“ bude výsledek vypadat. Právě na téměř shodné vlastnosti trhu s vlastnosti získanými například touto konstrukcí zřejmě autor odkazuje ve větě „…, a grafy trhů nejsou nic více a nic méně než náhodně generovaná data“. Dopouští se jistého zjednodušení, ale to je korektní a také nutné pro splnění předpokladů, na kterých autor dále staví.

Takto vytvářené křivce (pro nás křivka ceny) se říká náhodná procházka - jistě o ní mnozí slyšeli. Nejdůležitější vlastností náhodné procházky je to, že v kterémkoliv bodě křivky se následující směr ubírá náhodným směrem! (jedná se o neustálé připočítávání hodnot, které jsou náhodné, na sobě nezávislé – tedy i když po sobě „padnou“ hodnoty, které posunou křivku významně jedním směrem („silný trend“), nijak to nemění pravděpodobnost, kam se bude ubírat křivka dál). Toto je zásadní věc a doporučuji si to pořádně promyslet.

Potom začíná autor operovat s fenoménem návratu k průměru. Tento termín je zde prezentován jako jakési matematické „kouzlo“. Jistě nelze vysvětlit do detailů vše, jenže absencí popisu vlastností a hlavně předpokladů tohoto „kouzla“, je čtenáři velmi zkomplikováno si povšimnout, že autor jeho nesprávným použitím vyvozuje nepravdu. Pokládá řečnickou otázku a sám si odpovídá, že pokud trh vygeneruje cenu mimo dvě standardní odchylky, že se nutně musí vrátit opět k průměru. Tedy prý jinými slovy "otočení trhu". To je nesmysl. Jiné místo, kde dochází ke stejnému omylu, a kterému se budu věnovat víc, je mezi těmito dvěma po sobě následujícími tvrzeními:

1) „… nebo-li revert to mean. Jeho význam je naprosto jednoduchý: kdykoliv se cena trhu dostane nad nebo pod křivku BB, dříve či později se cena zase vrátí k meanu!“
a
2) „Bollingerovy čáry nám tedy mohou dát skvělý signál k přicházejícímu otočení trhu a navíc můžeme zhruba předpokládat, kam minimálně trh půjde!“

S prvním tvrzením lze souhlasit s tím, že přijmeme představu autora, že revert to mean znamená, že po vychýlení o n standardních odchylek cena nutně opět protne průměr, dříve či později. Dobře. Zásadní část té citace ovšem je, že k tomu dojde „dříve či později“! Ještě o tom bude řeč.

Zcela nepodložený je pak přechod k tvrzení 2). V tomto místě je úvaha mylná. Kde se bere ta potřebná zvýšená pravděpodobnost, se kterou by se měl trh obrátit?! Pracujeme přece s náhodnou procházkou (na které sám autor staví, aby mohl využít její charakteristiky, a tedy „kouzla“ revert to mean). O náhodné procházce ovšem víme, že pravděpodobnost obou směrů vývoje je v každém okamžiku naprosto stejná. Bez ohledu na nějaké proražení nebo neproražení jiné křivky. O signálu k přicházejícímu otočení trendu tedy rozhodně nemůže být řeč!! Je to jenom iluze, které je velice snadné podlehnout. A kdyby snad někdo chtěl teď opustit předpoklad náhodné procházky, tak se spolu s tím rozplynou veškeré, v tomto článku popsané, argumenty, proč by mělo dojít k otočení.

Může to teď vypadat, že si protiřečím, když na jedné straně souhlasím s tím, že se cena vrátí k průměru, a přitom to není signál k otočení trendu. Zkusím to ještě více osvětlit a ukázat, že tvrzení 1) je mnohem slabší, než se může na první pohled zdát (a také o dost složitější). Řekněme, že cena prorazí BB směrem nahoru, horní křivku. Dávalo by nám to při velmi jednoduché strategii signál k otevření pozice do směru short. Udělali bychom to podle tvrzení 2) v očekávání, že přichází otočení trhu. Jsme tedy v jistém okamžiku trhu s otevřenou pozicí. Teď zapomeňme na to, co se dělo do „této chvíle“. Trh se bude vyvíjet dál jako náhodná procházka a podle tvrzení 1) dojde k návratu k průměru. Tedy protnutí ceny a průměru. Teď ovšem pozor. Můžeme něco říci o tom, za jakou cenu a kdy k tomuto protnutí dojde? Říká o tom něco „kouzlo“ revert to mean? Těžko říct, čtenáři nejsou podmínky, za kterých funguje, popsány. Ovšem z předpokladů lze odvodit, že neexistuje důvod, proč by k protnutí průměru muselo (nebo nějak často mělo) dojít pod cenou, při které došlo k protnutí křivky dvou standardních odchylek! K návratu k průměru může dojít i nad cenou, za kterou jsme vstoupili, a také k tomu průměrně dojde! Očekávaná cena návratu k průměru je pro náhodnou procházku nad cenou protnutí. Tedy pro nás nevýhodně. Také může k zpětnému protnutí průměru dojít mnohem výš od vstupu (rozdíl cen) než k tomu může dojít pod vstupem (lze opět dokázat nebo mohu dodat kódy poměrně robustní simulace). Je třeba si uvědomit, že trh může mít mezi vstupem do pozice na základě proražení horní křivky a protnutím průměru ještě libovolně dlouho vzrůstající tendenci. Toto všechno je za daných podmínek skryté pod souslovím „návrat k meanu“ z tvrzení 1)! Že by to člověk na první pohled neřekl? Uvědomme se, že stále pracujeme s náhodnou procházkou.

Pro obchodování je zásadní, aby k otočení pohybu došlo co nejdříve, protože jinak riskujeme, že pozice bude brzy uzavřena se ztrátou na stop lossu. Proto je nutné, aby byla zvýšená pravděpodobnost, že se trh vydá kýženým směrem „právě v tomto okamžiku“. Jenže k tomu rozhodně nepomůže signál postavený na předpokladu náhodné procházky. Museli bychom přidat jiný předpoklad nebo indikátor, a pak se dostáváme se mimo rámec článku.

Ještě malá poznámka k revert to mean. Správně by měl být článek postaven zhruba takto: Pokud pro vývoj ceny na komoditních trzích platí, že vykazuje známky efektu revert to mean, pak i přes velkou podobnost s náhodnou procházkou lze s využitelnou pravděpodobností předpokládat krátkodobý budoucí vývoj ceny na trhu. Jediné úskalí celého článku by pak bylo obsaženo v samotné platnosti nebo neplatnosti efektu revert to mean pro krátkodobý horizont v komoditních trzích. A o tom si opravdu netroufám spekulovat, je to dost těžko obhájitelné tvrzení. Ať na tu nebo onu stranu.

Závěr

Z toho, co jsem napsal, neplyne, že není možné podle indikátoru BollingerBands obchodovat. Myslet si to, by byl také příliš rychlý úsudek. Určitě podle BollingerBands nějak obchodovat lze. Snad i dlouhodobě s profitem. Ale rozhodně to není proto, že by se trh choval jako náhodná procházka. Signály z těchto předpokladů vycházející jsou naprosto naivní. Není zas tak obtížné dokázat, že kdyby se trh jako náhodná procházka choval, tak nelze dlouhodobě vydělávat.

Obecně lze říci to, že úspěšný trading je právě a jen o nalezení odchylky průběhu ceny od náhodné procházky. Je jedno, jestli budete obchodovat podle BB nebo podle jiného indikátoru. Jestli se budete dívat na cenu nebo ne. To jediné podstatné je, že se musíte naučit „vidět“ ve vámi zvolených indikátorech nebo ceně okamžiky, které porušují pravidla náhodné procházky. Tedy že dokážete na základě čehokoli říci, že následující průběh trhu je alespoň částečně odhadnutelný. Stačí jen malá pravděpodobnostní výhoda.

Profitabilní obchodník je ten, který takovou odchylku dokáže najít a využít jí!

Úplným závěrem by mě zajímalo, z jakých zdrojů je čerpáno, protože jsem přesvědčen, že autor tenhle článek napsal jen tak z hlavy. Bylo by myslím hezké, kdyby se u článků, které nejsou jenom osobními názory a zkušenostmi (i takové jsou velmi cenné), byly uvedeny zdroje, ze kterých bylo čerpáno. Čtenář by se pak mohl o tématu dovědět víc, pokud bude mít zájem. Bylo by to jistě v souladu s ušlechtilou filosofií finančníka a věřím, že by to mnoho čtenářů ocenilo.

Zdravím,
Pavel Moravec

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý den ceo,
k Vašemu obsáhlému příspěvku mám jen toto: mohl jste ušetřit čas sobě i ostatním, kdybyste jej nenapsal. Ne, že by Váš příspěvek nebyl odborně fundovaný, přes jisté své matematické znalosti si jej ani netroufám hodnotit, už jen proto že jsem jej četl obřádku :-). Bollinger Bands patří k indikátorům, podle nichž se obchoduje a podstata jejich použití byla v článku ukázána. Jistě, matematik může mít výhrady, navíc v oblasti indikátorů má nekonečný prostor k jejich hodnocení, designu či rozporování. Snad by se ujalo i vlákno k podobným teoretickým rozborům všelikých indikátorů. Fakt nechci být ironický, dobrý hráč stolního tenisu obvykle neumí přesně popsat chování míčku matematickými rovnicemi, stejně tak dobrý trader nemusí ovládat matematické zákulisí metod jichž běžně používá a třeba je učí používat ostatní. Takže mi to připadá, že jste to spíš Vy kdo neví, o čem přesně píše, resp. na co reaguje.
Jinak ve vší úctě
Méďa

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý den,

mám trochu pocit, že si mě jakožto autora článku pletete s autorem indikátoru BollingerBands. Oponujete možná správně, avšak na špatném místě. Autor indikátoru je pan Bollinger, můžete mu svůj rozbor zkusit napsat - tuším, že nějaký kontakt je na www.bollingerbands.com. Nejsem žádný matematik a závěry článku interpretuji buďto na základě zrdojů autora indikátoru, nebo na základě svých vlastních pozorovnání. Nenavádím nikoho k tomu, aby indikátor obchodoval. Pouze obeznamuji s indikátorem ty, kteří zatím o něm nikdy neslyšeli. Každý si musí udělat vlastní názor, úsudek a především backtest. Toto ostatně platí o každé informaci uvedené na www.financnik.cz.Jak už zmíněno, nejsem matematik. Zajímá mě vždy především praktická aplikace. V tomto ohledu jsem osobně našel cesty, kde se dá BB aplikovat poměrně dosti úspěšně. To je pro mě prvořadé. Myslím, že odborné debaty by se daly vést o každém indikátoru - a je to samozřejmě správně - a jsem přesvědčený, že každý indikátor a každá technika by mohla být zpochybněna - což je také správně. Pak by ale člověk nemohl defacto vůbec obchodovat. Též nesouhlasím s různými technikami obchodování, jako například podle úplňku měsíce nebo konkrétních dnů v týdnu, neboť mám své vlastní důvody k pochybnostem vůči takovým technikám. Přesto na nich někteří vydělávají miliony a miliony. Obávám se, že svět bohužel není černobílý a neexistuje obecné špatně/dobře, nebo obecné funguje/nefunguje. V tradingu pak bezpečně vím, že to platí dvojnásob. Takže váš rozbor na odborné úrovni je rozhodně zajímavým doplněním článku a díky za něj(!), rozhodně si však nemyslím, že by ve čtenáři vyvolával zcela mylné představy. Čtenáři dává představu o tom, co BB je, jaká stojí za nimi premisa AUTORA indikátoru (nikoliv autora článku) a jak si s tím kdo naloží, je už na něm....

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Peclive jsem prispevek cea precetl a musim se ho trochu zastat. On netvrdi, ze BB jsou nesmysl, respektive ze podle toho nejde obchodovat. To tam dokonce vyslovne uvadi ("Z toho, co jsem napsal, neplyne, že není možné podle indikátoru BollingerBands obchodovat."). Ceo pouze komentuje fakt, ze priklad BB je vysvetlovany na tzv. random walk, coz je absolutni nonsens - at z pohledu matematickeho nebo z pohledu obchodniho. Na random walk z principu nemuze existovat ZADNA vyherni obchodni strategie, protoze, jak ceo pise, v zadnem bode nemame absolutne zadnou zvysenou pravdepodobnost toho, ze graf pujde jednim smerem. V tom je zakladni rozpor mezi tim, co autor napsal a jak jste ho pochopili vy (meda, tomnes). Osobne si myslim, ze je lepsi nenapsat zadny clanek nez clanek uvadejici ctenare v omyl.

Navic me uprimne pobavila medova dogmaticka odpoved. Samozrejme je DULEZITE spravne chapat souvislosti a nikoliv jen slepe duverovat. Osobne hraji stolni tenis a naopak se velmi zajimam o fyzikalni chovani micku, protoze mi to umozni lepe ho ovladat. Proto si vazim lidi, kteri si daji tu praci a upozorni me (navic nekonfliktnim zpusobem) na nejaky omyl, ze ktereho bych ja mohl dale ve svych uvahach vychazet.

Drive, nez se do me pripadne pustite, si ten sahodlouhy prispevek prectete jeste jednou (a ne ob radku, medo), at se priste muzeme bavit nad konkretnejsimi body.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Slush,

příspěvek ceo jsem nechtěl jakkoliv popírat! Pouze jsem vysvětlit proč jsem napsal ve článku co jsem napsal a vysvětlil, že nejsem matematik, princip random walk do hloubky neznam a nechapu, ale v BB jsem si osobne nasel nekolik variant, dle kterych by sel ten indikator uspesne obchodovat. T.j. to je pro me dulezitejsi, nez odborna diskuse, i kdyz ta take je urcite dulezita. Pokud bych vsak mel souhlasit s nazorem, ze bych nemel psat o nicem, co by mohlo nekoho uvadet v omyl, tak se obavam, ze bych nemohl psat vubec o nicem. Co ja vim, kde si co nekdo interpretuje z odborneho pohledu jinym (a tez spravnym zpusobem)? Co ja vim, co nekdo jiny a v matematicke podstatne zdatnejsi shleda jako nesmysl a presto to ja osobne budu uspesne obchodovat? Z tohoto pohledu bych se ja, jakozto trader mohl denne rozcilovat, jak zavadejici clanky pise rada ekonomickych stranek v serioznich novinach a jini zase jak zavadejici je rada statistik v televiznich tabulkach. Domnivam se, ze to by pak nemohl psat nikdo nic, protoze proti vsemu se najde nekdo, kdo je v urcite oblasti fundovanejsi a dokaze najit duvod, proc by to melo byt zavadejici. Jak rikam, matematice a statistice do hloubky nerozumim, vubec nepopiram, ze z odborneho hlediska muze byt princip popsany autorem BollingerBands nesmysl, presto vim o zpusobech, jak BB uspesne aplikovat. Coz je to jedine o co me jde.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

slush:
i já hraju stolní tenis a taky mě zajímá fyzikální chování míčku, proto jsem tento příklad uvedl. Ceův příspěvek bych ocenil, pokud by nebyl napsán jako kritika uvedeného článku. Z jediného důvodu: zatímco Tomův článek přibližuje začínajícím traderům BB indikátor, ceo píše pro matematicky zběhlé čtenáře. Pokud necítíte ten rozdíl, klidně mě nazývejte dogmatikem.
Méďa

Link to comment
Sdílet pomocí služby

jackiexxx:
díky :-). Nechci zbytečně nabobtnávat toto vlákno, takže mé poslední vyjádření k dané věci. Vím docela dobře o čem ceo píše. Tomův článek je určen široké veřejnosti, proto mi odborná matematická kritika, vztažená i na autora článku osobně, přijde poněkud, mírně řečeno, nadsazená. Souhlasím, že "každý podnětný příspěvek zkvalitňuje tuto diskusi", ale snad i forma by mohla být odpovídající.
Méďa

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dovolte, abych nejdrive podekoval Tomasovi, ze si udelal cas a tu praci a vysvetlit indikator BB a dal podnet k premysleni jak tento indikator pouzivat.

zaroven bych podekoval uzivateli CEO ze k tomu napsal kritiku a svuj nazor.
i ja s timto souhlasim BB pracuje jen se standardni odchylkou a jeste k tomu ji pocita dle periody, kterou si sami zvolime.
takto alespon funguje vetsina BB v nasich systemech.

jestlize je dosti silny trend , kteremu predchazelo klidne obdobi do strany. cena prorazi BB a ulitne do pryc a i budouci korekce nam nevrati cenu do meze abych byli v zisku a nebo alespon na 0. BB tedy nejsou zadnych super systemem podle ktereho lze ryzovat zisky. Je to velice silny nastroj pomoci ktereho vstupovat do trhu a mit jistotu ze to neni uplne nahodny system bez logiky.

Obecne obchodovani pomoci BB je zase jen statistika.
kolikrat byly BB prorazeny (my otevreli obchod) a jaky byl mozny zisk
kolikrat byly BB prorazeny (my otevreli obchod) cena se na nasi uroven jiz nedostala a my skoncili ve ztrate.
Jaky byl nejoptimalnejsi SL a SP.

Je to o statistice . BB opravdu dava moznost vstupu do trhu , ktere si muzeme naplanovat a jeste k tomu maji logiku,
Potom jiz vstupuje do hry MM - jaky dat STOP-LOSS , jaky dat stop-profit, kdy posouvat stop-loss. a to je již statistika.

Bylo by zajimave, kdyby jste si nekdo udelal cas a zkusil spocitat procentualni pravdepodobnost uspechu obchodu otevreneho pomoci BB. Jaky zvolil SL a jaky SP

jeste jednou dekuji tomasovi a uzivateli CEO za jejich cas a praci. Dali mi moznost zacit o tomto indikatoru premyslet a najit pomoci neho rozumny obchodni system.
rad sem budu davat sve poznatky , kdy a jak tento indikator zafungoval a kdy ne.
Dekuji
PetrLink to comment
Sdílet pomocí služby

I když mou "pravlastí" je FX..:-), nedá mi to rovněž zareagovat. Tomášův příspěvek i následné RE nicku Ceo byly určitě podnětné pro širší obec čtenářů. Osobně se domnívám, že ideálem není "holý" BB, ale kombinace BB s dalším indikátorem, který nefunguje na bázi standardní odchylky, případně využívat další modifikace BB - KB , SD atp. Viz článek ze seriálu o FX - únor 2006, který byl určen spíše vyznavačům FX, ale snad si z něj něco vezmou i "komodiťáci"...
www.financnik.cz/art/forex/forex-standard-deviation.html
SID

Link to comment
Sdílet pomocí služby

To méďa:

Pokud jste schopen napsat větu (doslova) „Ceův příspěvek bych ocenil, pokud by nebyl napsán jako kritika uvedeného článku.“, tak se obávám, že asi nemá valný smysl s Vámi nad obsahem diskutovat a pokoušet se Vám vyvracet Vaše sporná vyjádření.

Jsem zastáncem kritického přístupu k informacím, nejen na internetu. Každý člověk může udělat chybu, dopustit se nějakého omylu, napsat nebo říci něco nepravdivého. Tím spíš, pokud není daná oblast jeho doménou. Není to žádná tragédie :). Je třeba si z toho ale odnést, že dostat se k mylným informacím je velmi, velmi jednoduché. Pokud Vám stačí přijímat nekriticky všechno, co se dočtete na finančníku, v pořádku. Věřím ale tomu, že mnohým čtenářům tohoto serveru to, stejně jako mě, nestačí.


To trader01:

Určitě by bylo zajímavé spočítat pravděpodobnost úspěšnosti obchodu otevřeného podle BB, jak navrhujete. Problém je v tom, že to spočítat jen tak bez konkrétních dat nelze.

Celý problém spočívá v tom, že pro výpočet potřebujeme nějakou charakteristiku dat, ze které bychom mohli vycházet. Když nějakou dostatečnou mít budeme, není spočítání (nebo nasimulování) veliký problém. Jenže získat takovou potřebnou charakteristiku není vůbec snadné, jestli vůbec rozumě možné.

Mám například napsanou simulaci, která ověřuje, jakým způsobem se chová BB nad náhodnými daty. Výsledek je takový, že očekávaný výsledek obchodu je stabilně mírná ztráta, tedy že součet všech obchodů (testoval jsem jich přes 30 tisíc v rozdílných situacích) je záporný, přičemž je trochu víc ziskových obchodů než ztrátových (asi 55 procent ze všech). Obrázek si udělejte sám, ale myslete přitom na to, že se jedná o náhodná data, na kterých není možné predikovat. Podobné simulace je možné provést i nad reálnými daty, ale vypovídací hodnota je omezená právě na dodaná data. Zobecňovat pak na celý trh je obtížné a vyžaduje to „počítat“ s mnoha dalšími faktory. Rozhodně ale může být studium charakteristik trhů skrze BB zajímavá cesta.

To Sid:

Hezký článek, přestože interakce s ostatními indikátory je vzata trochu „z rychlíku“. Ale chápu, bylo by to na N článků. Díky za odkaz.

Pavel Moravec

Link to comment
Sdílet pomocí služby

ceo: daji se obchodovat naopak prurazy pasma jako vstupy a navraty trhu mezi BB jako vystupy... variant je hodne. Kazdopadne mi pri testovani na menovych parech vyslo, ze samotne BB mohou byt ve zkusenych rukach ziskove, ale rozhodne to neni svaty gral :) Osobne je na obchodovani v tuto chvili nepouzivam (nasel jsem lepsi zpusob obchodovani), ale de facto nelze proti Tomasovu clanku prilis mnoho namitat.
Mimochodem - mate-li v testu vice ziskovych nez ztratovych obchodu, mozna budou problemem spise vystupy nez vstupy ;)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

To tomnes:

Dobrý den, Tomáši,

moje reakce byla pouze na článek a „autorem“ jsem měl ve všech případech na mysli Vás. I když je mi jasné, že není úplně běžné v diskusi, která je vlastně Vaše, zpochybňovat něco, co píšete.

Celý můj první příspěvek, až na uvozující dvoj-odstavec, byly směrovány k věcné podstatě článku, tak, jak jste ho napsal. Dokonce jsem článek ve svém příspěvku znovu procházel a postupně rozebíral, aby bylo jasné, z čeho pramení mé závěry. To jen na vysvětlenou, jak to bylo myšleno. K vlastní podstatě už se vracet nemusíme, vše je v prvním příspěvku.

Pojďme se ale zamyslet nad následujícím. Vy říkáte, a několikrát to opakujete, že nejste matematik, a že vlastně takto ryzí technické pozadí ani neberete jako to důležité. Že je pro Vás důležitější praktická aplikace. A že Vy jste osobně našel cesty, jak se dá BB aplikovat poměrně úspěšně. Doufám, že jsem Vás správně pochopil. Toto je Váš přístup a já ho respektuji. Jsem dokonce přesvědčen, že věrně odráží přístup celkem velké části lidí, co finančník čtou. Potom bych ale očekával, že článek nebudete stavět na „složitém“ matematickém základě, kterému, jak sám píšete, vlastně ani nerozumíte, a který jste popletl (stane se :). Čekal bych místo toho, že bude článek mnohem víc o tom, jak je možné BB obchodovat. Nesnažit se oslnit náročností pozadí dané věci. Hezkou podporou toho, co teď píšu, jsou přímo Vaše slova. V článku o RSI jste napsal následující větu (3.odstavec): „Zabývat se zde přesnou matematickou formulí považujeme za zbytečné - jednak sami nejsme v matematice příliš zdatní a snadno bychom se mohli dopustit při matematickém popisu indikátoru nechtěné chyby a jednak nepovažujeme za důležité zveřejňovat jak RSI počítat v době, kdy umí RSI indikátor počítat a zobrazovat téměř každý analytický software.“. Vaše slova. Mluvíte mi z duše. Kdybyste mohl věnovat v druhé části článku více prostoru praktickým aplikacím, určitě bych to já osobně ocenil.

Ještě bych chtěl ještě napsat, co já konkrétně vidím jako přínos podobných článků a dal Vám tak trochu obecnější zpětnou vazbu. Tedy, když čtu články na finančníku, tak jsou pro mě nejdůležitější konkrétní zkušenosti. Ať už Vaše, Petra nebo dalších lidí. Zajímají mě způsoby obchodování, co všechno je možné zkoušet, co všechno sledovat, jaké jsou v trzích na první pohled neviditelné závislosti. Jaké jsou možné interpretace různých indikátorů, jak například interpretovat jejich interakce s jinými atd. Rozbor (i pomocí matematiky) si udělám klidně sám (na jakých vlastnostech dat daná strategie stojí, jestli tyto vlastnosti trh má, jestli je strategie zajímavá k simulaci, jestli nepůjde zefektivnit apod.) Tedy shrnuto, finančník je pro mě předně inspirací. Za kterou děkuji i Vám.

S pozdravem,
Pavel Moravec

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ceo,

k praktické aplikaci BB jsem se chtěl dostat v další části článku, ovšem musím upřímně přiznat, že připomínka jistého čtenáře, že než psát o něčem co je zavádějící tak raději napsat vůbec mě docela dost nahlodala, zda-li mám vůbec v seriálu o BB pokračovat. Trochu mě zarazila i vaše reakce, nikoliv rozhodně zajímavým rozborem indikátoru BB a bližším pohledem na něj z matematického pohledu - to vše naopak beru jako velmi cenné a podnětné, avšak formou vyjádření. Právě z důvodu, že se jednalo o první, "úvodní" díl do indikátoru;t.j. trochu mám pocit, že jste reagoval na něco, co ještě nebylo dokončené "dílo" a přesto jste se do článku navezl způsobem, že mateme čtenáře a uvádíme je v omyl, přitom jsem se ještě nestačil dostat ani k tomu podstatnému.
Abych to shrnul: na našem serveru jsme s Petrem otevřeni všem zajímavých podnětům a i konstruktivní kritice (která v mnoha ohledech byla i ve vašem příspěvku). Jsme však s Petrem - s prominutím - velmi alergičtí na to, pokud někdo zvolí netaktní formu. Tento web provozujeme zcela zdarma, neúčtujeme za informace žádné peníze, neprovozujeme na něm ani komerční reklamu a píšeme v něm zkušenosti, které nás stály mnoho času a peněz. Jediné co požadujeme na oplátku, je adekvátní forma reakcí na naši práci. Nemyslím tím děkování, myslím tím trochu taktnosti, než rozeberu něčí práci v tom, kde všude se autor dopusil jaké chyby a jaké nejasnosi. Domnívám se, že reakce připomínající velmi odbornou recenzi uveřejněnou v některém z placených deníků nejsou vhodná forma, jak reagovat na tomto serveru. Myslím si, že příště napsat raději reakci ve stylu "doplnění k článku BB" a popsat své zkušenosti a fakta z oblasti statistiky a vlastního výzkumu BB by byla vhodněji volená forma.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobry den,
neprispivam do diskusi pravidelne, nicmene bych se te kritiky tak trosku zastal.
Z toho co jsem precetl (vynechal jsem par prispevku uprostred), mi pripada ze CEO se zde snazil o jakousi konstruktivni krituku, ktera je velice seriozne pojata a rozhodne nema v umyslu nekoho urazet, nebo napadat. Ja osobne jsem po precteni uvodniho prispevku sam sobe CEOva slova zaradil jako doplnujici informace a rozhodne bych odmitl tvrzeni ze se jedna o jakkoli netaktni formu.
Vsichni si zde Financnika velice vazime, o tom myslim neni pochyb. Ale proc odmitat fakt, ze v tom clanku doslo pri jeho vystavbe k ne prilis zretelne mystifikaci, ktera sice nema vliv na pouziti BB, ale chcemeli si udrzet v necem vysokou uroven, melo by byt dosazeni co nejvetsi presnosti prece nasim cilem. Neplati to nahodou i v obchodovani?

Jestli jsem mimo, muzete mi na to napsat kritiku :) Ja to ocenim

Preji uspesne obchodovani a chladnou hlavu ;)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...